Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Administratia publica din Romania si mediul politic

Descriere

Ca o concluzie generală se poate spune că fiecare stat este caracterizat printr-un set de problematici care vizează o relaţie între programele partidelor politice şi interesele alegătorilor.

Din acest punct de vedere partidele sunt diferite, iar în interiorul sistemului de partide, fie el bipartidist sau multipartidist, nu poate exista o omogenitate perfectă între aceste componente sau a sprijinului acordat de alegători. Două partide politice pot avea aceeaşi pondere electorală la nivel naţional, dar diferenţele date de voturile regionale pot fi semnificative, propunerile sau programele prin care se vor adresa alegătorilor vor fi diferite, ele putându-se transforma în apărătoarele unor interese locale sau minoritare.

Dimensiunile problematicilor sistemelor de partide sunt în chip firesc reprezentate de partidele politice. Programele propuse de acestea sunt un mijloc de a afla direcţia preocupărilor şi solicitărilor privind politicile publice. Desemnarea reprezentanţilor se face în baza unor criterii care ţin de opţiunile alegătorilor, de comportamentul lor privind valori împărtăşite de grupurile de apartenenţă. Pentru a estima gradul în care aceste dimensiuni există în diferite ţări se poate construi un indice legat de numărul partidelor, purtătoarele acestor problematici. Dificultăţi mai mari pot apărea când aceste problematici sunt însele multidimensionale.

O altă concluzie la care ne-am putea opri ar fi aceea că sistemele de partide sunt efectul a numeroşi factori caracteristici fiecărui stat, ca şi a unor factori socio-economici, ideologici şi electorali. Cauzele unei anumite componente ale unui sistem de partide sunt în bună măsura multiple, dar foarte important este ca acest sistem să reprezinte valorile democratice fundamentale.

Prin însuşi faptul că partidele politice sunt indispensabile democraţiei şi asigură internalizarea acelor componente valorice de referinţă pe care se întemeiază principiile de organizare şi funcţionare ale sistemului politic, ele reclamă un sens care explică credinţele şi atitudinile agregate ale unei comunităţi sau ale unei naţiuni. Acest proces poate explica un anumit model specific al orientărilor electoratului, denumit pattern.

Cultura politică este depozitarul unor tipuri de comportamente, atitudini şi valori politice. Omogenitatea sau eterogenitatea etnică, lingvistică, culturală sau religioasă a unei ţări este un alt aspect important, care afectează o anumită dinamică şi structură a unui sistem de partide. Această situaţie va permite diferite tipuri de organizare a partidelor la nivel local, regional sau naţional. La fel de semnificativ este că putem detecta o parte din cauzele care influenţează numărul partidelor, iar naţionalizarea partidelor şi a sistemelor de partide reflectă o posibilă analiză, care pleacă de la cumularea la nivelul sistemului de partide naţional a performanţelor înregistrate în sub-unităţi. Sistemele de partide din Europa de Vest au dovedit că, încă din anii ’80, apariţia de partide politice noi, în general situate la dreapta extremă sau la stânga spectrului prin partidele verzilor (ecologiste), marchează o perioada care corespunde cu o intensificare a clivajului centru/periferie.

Toate statele unitare cunosc modele de concentrare a puterii politice, dar în mai multe cazuri această situaţie conduce către conflicte interne, fapt care a dus la o revizuire constituţională în ideea unor tipuri de descentralizare administrativă şi teritorială. Astfel, se poate spune că cei mai importanţi vectori care conduc către adoptarea unei forme sau alta de descentralizare sunt partidele politice ca purtătoare de cuvânt a entităţilor sociale pe care le reprezintă.

Regionalizarea, despre care se vorbeşte destul de mult şi în România la ora actuală, este o altă caracteristică a statelor unitare şi presupune unităţi administrativ teritoriale mai extinse decât departamentul (judeţul).

Regionalismul exprimă o situaţie geografică, politică administrativă, lingvistică a unui stat unitar (modelul italian şi francez sunt exemple de asamblare a unităţii statului cu regionalismul, stârnind totuşi disensiuni în interiorul componentelor). Clivajul centru/periferie presupune o opoziţie pe de o parte între centralişti, unitarişti sau naţionalişti, iar pe de altă parte regionalişti, autonomişti sau federalişti. Centrul este reprezentat de Stat, care încearcă acapararea mecanismelor de socializare a periferiilor, adică a populaţiilor diferite (etnic, lingvistic sau religios) de centru.

De aici rezultă partide naţionale care susţin centrul şi partidele etnonaţionaliste sau regionaliste. Partidele mici din România acumulează o pondere asemănătoare a votului în judeţe; chiar dacă în mai multe circumscripţii proporţia voturilor este mai mare sau mai mică decât media naţională înregistrată de partidul respectiv, sprijinul electoratului se dovedeşte relativ omogen. Acelaşi lucru se petrece şi cu partidele naţionale, dacă acestea nu suferă eşecuri electorale semnificative. Cu privire la acest aspect, harta opţiunilor politice rămâne una dinamică datorită răsturnărilor de situaţii electorale generate de discreditări şi reorientări faţă de partidele politice. Toate partidele politice, odată ce au obţinut reprezentare parlamentară, se confruntă cu o dilemă politică dată de această oportunitate: respectiv, dacă vor rămâne în opoziţie sau dacă vor acorda sprijin guvernării.

De altfel acest aspect s-a putut observa foarte bine analizând ultimele alegeri care au avut loc în România, respectiv alegerile din 2000, 2004 şi 2008. Având în vedere toate cele prezentate, ca o concluzie finală, trebuie reţinut că, în democraţiile contemporane – şi includem aici şi România - schimbarea şi stabilitatea politică sunt strâns legate de evoluţiile sistemelor de partide, iar în acest sistem locul partidelor populare este pe primele locuri.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ŞI MEDIUL POLITIC

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

 

CAPITOLUL II: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

§ 1. NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

§ 2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI PUTEREA EXECUTIVĂ

§ 3. STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA

§ 4. PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

4.1. PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII

4.2. PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE

4.3. PRINCIPIUL DECONCENTRĂRII SERVICIILOR PUBLICE

4.4. PRINCIPIUL ELIGIBILITĂŢII

4.5. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII

4.6. PRINCIPIUL CONSULTĂRII CETĂŢENILOR

 

CAPITOLUL III: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI PUTEREA POLITICĂ. INTERFERENŢE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CU PUTEREA POLITICĂ

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PARTIDELE POLITICE

§ 2. PARTIDELE POLITICE DIN ROMÂNIA ŞI INFLUENŢA ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV ŞI ÎN PROCESUL DE GUVERNARE

§ 3. PREŞEDINTELE: ÎNTRE POLITIC ŞI EXECUTIV

§ 4. SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: GUVERNUL ŞI MINISTERELE

§ 5. RAPORTURILE DINTRE INSTITUŢIILE STATALE

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Constituţia României din 1991, republicată în 2003, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor.
 • Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, modificată prin OUG nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.
 • Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Pepescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
 • Corneliu Manda, Cezar C. Manda, „Dreptul colectivităţilor locale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.
 • Cezar Corneliu Manda, „Controlul administrativ în spaţiul juridic european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 • Cristian Ionescu, „Instituţii politice şi drept constituţional”, Editura Juridică, Bucureşti, 2004.
 • Cristian Ionescu, „Drept constituţional şi instituţii politice. Dezvoltarea constituţională a statului român”, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, 1994, Vol. II. 
 • Cristian Ionescu, „Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală a instituţiilor politice”,  vol. I, Editura Lumina Lex, 1997;
 • Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, ediţia a X-a, revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • Rodica Narcisa Petrescu, „O nouă reglementare privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 2/2003
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Simina Tănesescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice - sistemul constituţional român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Mircea Preda, Drept administrativ. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ. Partea specială, Editura Universitară, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ. Organizarea de stat în România, Editura Lucretius, Bucureşti, 1998.
 • Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • I. Rusu, Forma de guvernământ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, Vol. I, Editura Lumina Lex, 1998.
 • Mircea Djuvara, „Teoria generală a dreptului”, Editura All, Restituţio, Bucureşti, 1995.
 • Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici, „Teoria generală a statului şi dreptului”, T.U.B., 1983.
 • Hans Kelsen, „Teoria generală a statului”, tradusă din limba germană de Jean H. Vermeulen, Tiparul Oltenia, 1928.
 • Ioan Muraru, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Antonie Iorgovan, “Drept constituţional şi instituţii politice. Teorie generală”, Editura „Galeriile J. L. Calderon”, Bucureşti 1994.
 • Ion Deleanu, „Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat”, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional contemporan”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
 • Romulus Seişanu, „Istoria frontierelor”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1940.
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Institutul Român de Studii Internaţionale, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • George Sofronie, „Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920”, Editura Universul, Bucureşti, 1936.
 • Ioan Ceterchi (coord.), „Istoria dreptului românesc”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • I. Muraru, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Vol. I, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.
 • C. Burdeau, „Droit constitutionnel”, 21 e édit, 1988.
 • I. Deleanu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Vol. I, 1991.
 • Ion Deleanu, „Democraţia şi dinamica puterii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
 • P. Pactét, „Institutions politiques”, Edit. Masson, Paris, 1989.
 • M. Duverger, „Les partis politiques”, Libraire Armand Colin, 1976.
 • L. P. Zăpârţan, „Repere în ştiinţa politicii”, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Iulian Teodoroiu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1998.
 • Ion Deleanu, „Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Ioan Chiş, „Istoria statului şi dreptului românesc”, Editura A,N.I., Bucureşti, 2004.
 • Constantin C. Giurescu (coordonator), Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae C. Nicolescu, Gheorghe Rădulescu, „Istoria României în date”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1971.
 • Dumitru Firoiu, Liviu P. Marcu (coordonatori), „Istoria dreptului românesc”, Vol. II - Partea I, Editura Academiei, Bucureşti, 1984.
 • Mihai T. Oroveanu, „Istoria dreptului şi evoluţia instituţiilor constituţionale”, Editura Cerma, Bucureşti, 1992.
 • Florin Constantiniu, „O istorie sinceră a poporului român”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.
 • Paul Negulescu şi George Alexianu, „Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei”, Vol. I, Bucureşti, 1944.
 • Ioan Platon, „Istoria dreptului românesc” , Bucureşti, 1994.
 • Dumitru Firoiu (coordonator), „Istoria dreptului românesc”, Vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1987.
 • Constantin C. Giurescu, „Viaţa şi opera lui Cuza Vodă”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2000.
 • Emil Cernea, Emil Molcuţ, „Istoria dreptului românesc”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • T.W. Riker, „Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţional. 1856-1866”, Bucureşti, 1944.
 • Costică Voicu, Ion T. Amuza, Bogdan Stancu, „Istoria statului şi dreptului românesc”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • D. V. Firoiu, „Istoria statului şi dreptului românesc”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • A. D. Xenopol, „Istoria partidelor politice ïn România”, Bucureşti, 1910.
 • Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Editura Hyperion, Bucureşti, 1993.
 • Costică Voicu, Ion T. Amuza, Bogdan Stanciu, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României. 1859-1991, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.
 • Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea specială”, ediţie revăzută şi actualizată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Victor Duculescu, „O temă de dezbatere între oamenii politici şi juriştii români: modificarea Constituţiei”, în Revista lunară de drept „Juridica”, Editura All Beck, anul I, nr. 7/2000.
 • A. Iorgovan, „Drept administrativ. Tratat elementar”, vol. IV, Editura Actami, Bucureşti, 1994.
 • I. Vida, „Puterea executivă şi administraţia publică”, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial Bucureşti, 1994.
 • Emil Bălan, „Drept administrativ şi procedură administrativă”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002.
 • Genoveva Vrabie, „Rolul şi funcţiile Preşedintelui României”, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 2/1995.
 • Tudor Drăganu, Ion Deleanu, „Studii de drept constituţional”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.
 • Tudor Drăganu, „Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar”, Vol. I, Editura Lumina Lex, 1998.
 • Ion Deleanu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. II, Bucureşti, 1996.
 • I. Vida, „Puterea executivă şi administraţia publică”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti 1995.
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Iorga, „Istoria Constituţiei româneşti. Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor”, Bucureşti, 1990.
 • Angela Baciu, „Istoria vieţii constituţionale în România”, Bucureşti, 1996.
 • Ion Rusu, „Regimul politic românesc”, Editura Bren, Bucureşti, 2000.
 • Ion Deleanu, „Justiţia constituţională”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, „Constituţiile române. Texte, Note. Prezentare comparativă”, Editura Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995;
 • Vasile Gionea, „Studii de drept constituţional şi istoria dreptului”, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1993.
 • Mihai T. Oroveanu, „Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale”, Editura Cerma, Bucureşti, 1991.
 • Maria Vesmeş, „Rolul şi locul Preşedintelui României în sistemul autorităţilor publice ale statului român”, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 1/1998.
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, „Constituţia României – comentată şi adnotată”, Editura Regia Autonomă, „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992.
 • M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, „Revizuirea Constituţiei. Explicaţii şi comentarii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Administratia publica din Romania si mediul politic
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Administratia publica din Romania si mediul politic

Administratia publica din Romania si mediul politic

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker