Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Traficul de droguri ca fenomen criminal

Descriere

Structurată pe parcursul a patru capitole, lucrarea de faţă încearcă să abordeze un fenomen de actualitate şi, din păcate, în continuă expansiune – traficul de droguri.

În ideea elaborării unei lucrări cât mai complete, studiul de faţă debutează cu un capitol introductiv – „Aspecte generale privind drogurile, consumul de droguri şi traficul ilicit de droguri”.

În continuare, capitolul II al lucrării – „Infracţiunile cu privire la consumul şi traficul ilicit de droguri” este dedicat prezentării faptelor prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în special reglementările din lege cu privire la sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu droguri şi alte substanţe aflate sub control naţional.

În capitolul următor al lucrării am avut în vedere prezentarea unor aspecte de drept procesual penal, prezentarea unor metode tactice şi tehnico-ştiinţifice de depistare a traficanţilor şi de identificare a toxicomanilor. Ultima parte a aceluiaşi capitol se referă la măsurile de prevenire şi combatere a traficului de droguri, lupta împotriva acestui fenomen pe plan intern şi internaţional.

În fine, lucrarea se încheie cu un capitol de „Concluzii” de unde reţinem ca idee de bază că traficul de droguri se manifestă ca un fenomen la scară planetară şi la ora actuală, îmbracă fără dubiu haina crimei organizate transnaţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

TRAFICUL DE DROGURI CA FENOMEN CRIMINAL
- PLANUL LUCRARII -

 

CAPITOLUL I:: ASPECTE GENERALE PRIVIND DROGURILE,, CONSUMUL DE DROGURI SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI

§ 1. SCURT ISTORIC

§ 2. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA DROGURILOR

§ 3. EVOLUTIA PE PLAN INTERN A REGLEMENTARILOR JURIDICE CU PRIVIRE LA CONSUMUL SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI

§ 4. CADRUL JURIDIC INTERNATIONAL PRIVIND CONSUMUL SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI

§ 5. FORME DE MANIFESTARE A TRAFICULUI DE DROGURI

 

CAPITOLUL II:: INFRACTIUNILE CU PRIVIRE LA CONSUMUL SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI

§ 1. ASPECTE COMUNE ALE INFRACTIUNILOR CU PRIVIRE LA CONSUMUL SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI.

§ 2. INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI SI CONSUMULUI DE DROGURI

§ 3. SANCTIUNI SI MASURI DE SIGURANTA

 

CAPITOLUL III:: ALTE ASPECTE PRIVIND CONSUMUL SI TRAFICUL ILICIT DE DROGURI

§ 1. ASPECTE PROCESUAL PENALE

A. COMPETENTA DE URMARIRE PENALA

B. METODE TACTICE SI METODE TEHNICO-STIINTIFICE DE DEPISTARE A TRAFICANTILOR SI IDENTIFICAREA
TOXICOMANILOR

C. FOLOSIREA INVESTIGATORILOR SUB ACOPERIRE SI A LIVRARILOR DE DROGURI SUPRAVEGHEATE

§ 2. EXPLICATII COMPLEMENTARE

§ 3. MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A TRAFICULUI DE DROGURI.

 

CAPITOLUL IV:: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

 

- BIBLIOGRAFIE -


 Pavel Abraham s.a., „Drogurile, reglementari internationale si interne”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.

 Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”,vol I,II Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004

 V. Dobrinoiu, N. Conea, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2000;

 Alexandru Boroi, Gheoghe Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.

 A. Boroi, N. Neagu, V. Radu-Sultanescu, Infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001.

 V. Berchesan, c. Pletea, „Drogurile si traficantii de droguri”, Editura Paralela 45, Pitesti, 1997;

 T. Dima, Traficul si consumul ilicit de droguri, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.

 Valerica Lazar, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

  Traian Liteanu, Teodoru Stefan, Constantin Stoica, „Traficul de droguri. Repere, dimensiuni si perspective”, Editura ANI, Bucuresti, 2005.

 J. Dragan, „Livrarea supravegheata a drogului”, Buletinul informativ al Politiei antidrog, M.I., Compania Tipocart nr. 1/1991;

 J. Dragan, „Edificarea unui sistem al controlului international al drogurilor”, IGP, Buletinul informativ al Politiei antidrog, Bucuresti, 1992,;

 Gh. Alecu, Comunitatea si lupta împotriva drogurilor, în Revista Curierul Judiciar nr. 3-4/2001

 Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazar, „Drept penal – partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.

 E. Stancu, G. Matei, Productia, traficul si consumul de droguri; implicatii asupra stabilitatii economice si politice a tarilor din Estul Europei, în Revista Româna de Criminalistica, nr. 5/2001.

 J. Dragan, Aproape totul despre droguri, Editura Militara, Bucuresti, 1994.

 Gh. Alecu, Manual de educatie antidrog, Editura C.N.A.P.M.-S.A., Constanta, 2003.

 J. Dragan, Dictionar de droguri, Editura National, Bucuresti, 2000.

 G. Gorun, Paradisuri artificiale. Toxicomaniile, Editura Viata Medicala Româneasca, Bucuresti, 2003.

 H. Ardelean s.a., Droguri si toxicomani, Editura Europrint, Oradea, 2001.

 J. Dragan, Gh. Alecu, M. Tipisca, Dreptul Drogurilor, Editura Dobrogea, Constanta, 2001.

 I. Suceava, J. Dragan s. a. Manual Antidrog, Editura Fadrom, Bucuresti, 1998

 V. Berchesan, C. Pletea, Drogurile si traficantii de droguri, Editura Paralela 45, Pitesti, 1998.

 Gh. Alecu, Traficul si consumul de droguri - o amenintare continua. Evolutie si preocupari, Brasov, 2002

 F. Sandu, Stop drogurilor, Editura Sylvi, Bucuresti, 2002.

 E. Stancu, Tratat de Criminalistica, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.

 Gh. Alecu, Criminalistica, Editura Ex Ponto, Constanta, 2001.

 V. Stanciu s. a. Combaterea traficului ilicit si a contrabandei vamale cu droguri de catre autoritatea vamala, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 2002.

 Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 362/03.08.2000.

 Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata în M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004.

 Hotarârea nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare a fost publicata
în Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2005.

 Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1.095 din 5 decembrie 2005.

 Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 409/13.06.2002.

 Legea nr. 505 din 17 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1133/1 dec. 2004.

 Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 20.12.1988, ratificata de România prin Legea nr. 118 din 15.12.1992//Monitorul Oficial al României nr. 341 din 30.12.1992.

 Conventia unica a stupefiantelor, încheiata la New York la 30 martie 1961, amendata prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, la care România a aderat prin Decretul nr. 626 din 31.12.1973//Buletinul Oficial, Partea I, nr. 213 din 31.12.1973

 Conventia si Protocolul cu privire la opiu, încheiate la Geneva, la 19 februarie 1925, cu ocazia Celei de-a doua conferinte asupra opiului, promulgate de România prin Decretul nr. 1.578/1928//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 218/ 1938.

 Conventia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri, semnata la Geneva la 26 iunie 1936 si ratificata de România prin Decretul-lege nr. 169/1938//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 120/27.05.1938.

 Conventia unica a stupefiantelor, încheiata la New York la 30 martie 1961, amendata prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 213/1973.

 Conventia asupra substantelor psihotrope, semnata la Viena la 21 februarie 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 341/1992.

 Conventia asupra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, semnata la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 341/30.12.1992.

 Conventia europeana privind transferul de proceduri în materie penala, adoptata la Strasbourg la 15 mai 1972, ratificata prin Ordonanta Guvernului nr. 77/1999, aprobata prin Legea nr. 34/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 158/17.04.2000.

 Conventia europeana privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiata la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificata prin Legea nr. 263/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
353/28.05.2002.

 Conventia europeana de asistenta judiciara în materie penala, adoptata la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si Protocolul aditional la Conventia europeana de asistenta judiciara în materie penala, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, ratificate prin Legea nr. 236/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 492/21.12.1998.

 Conventia penala privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificata prin Legea nr. 27/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 65/30.01.2002.

 

Titlul lucrarii: Traficul de droguri ca fenomen criminal
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Traficul de droguri ca fenomen criminal

Traficul de droguri ca fenomen criminal

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker