Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Luarea de mita

Descriere

În general, corupţia există încă din cele mai vechi timpuri, fiind cunoscută ca unul din comportamentele cele mai grave, şi în acelaşi timp, cele mai răspândite ale funcţionarilor publici.

Desigur, de-a lungul secolelor, tradiţiile şi condiţiile istorice şi geo-politice au modificat considerabil sensibilitatea opiniei publice în ceea ce priveşte perceperea şi evaluarea acestor comportamente precum şi modul în care ele sunt tratate în reglementările legale. În anumite perioade ale istoriei, oferirea şi primirea de foloase de către funcţionari au fost chiar acceptate ca fiind ceva firesc, ţinând de o anume curtoazie. În românia de exemplu, bacşişul nu era considerat o infracţiune, însă era reprobat din punct de vedere moral.

 În Europa, Codul penal francez din 1810 – Codul Napoleon – a introdus pentru prima dată sancţiuni foarte grave pentru infracţiunile de corupţie, atât în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cât şi pentru efectuarea unor acte contrare atribuţiilor de serviciu. Acest model a fost urmat atât de alte state europene, dar şi de ţara noastră.

Dintre infracţiunile de corupţie face parte şi infracţiunea de luare de mită, care constituie obiectul lucrării de faţă, şi este pedepsită destul de grav de sistemul nostru de drept. Astfel, în prezent, infracţiunea de luare de mită, îşi găseşte cadrul legal în art. 254 din Codul penal, din care rezultă că fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

În cazul în care această faptă a fost săvârşită de un funcţionar cu atribuţii de control, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. În cazul infracţiunii de luare de mită, banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul mitei se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Din incriminarea legală, rezultă gravitatea infracţiuni care aduce atingere bunei desfăşurări a relaţiilor sociale şi care duce la neîncrederea populaţiei în instituţiile statului. Nu în ultimul rând gravitatea faptei de luare de mită rezultă implicit creşterea ratei criminalităţii de corupţie, în prezent ţara noastră fiind pe unul din primele locuri în Europa.

În acest sens nu trebuie neglijat faptul că, în condiţiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană (dată care a fost stabilită ca fiind anul 2007, în cadrul summit-ului U.E. de la Copenhaga de la sfârşitul anului 2002), aceasta ne-a impus ca o condiţie esenţială, luarea de măsuri în vederea reducerii criminalităţii de corupţie, care fac serviciile publice foarte greu operante.

În concluzie, având în vedere toate cele prezentate pe parcursului lucrării, îmbinând fondul teoretic cu o latură practică, şi având ca bază o bogată bibliografie în domeniu, atât română, cât şi străină, sperăm că am format o imagine cât mai completă asupra unui subiect care se află acum mai mult ca oricând în atenţia opiniei publice, dar şi a organelor statului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

LUAREA DE MITĂ

 

CAPITOLUL I: Noţiuni introductive

SECŢIUNEA I: Accepţiunile noţiunii de corupţie în dreptul penal român

SECŢIUNEA II: Corupţia ca fenomen criminologic

SECŢIUNEA III: Scurt istoric al infracţiunii de luare de mită

 

CAPITOLUL II: Condiţii preexistente

SECŢIUNEA I: Obiectul infracţiunii

1. Obiectul juridic

2. Obiectul material

SECŢIUNEA II: Subiecţii infracţiunii

 

CAPITOLUL III: Conţinutul constitutiv al infracţiunii

SECŢIUNEA I: Latura obiectivă

1. Elementul material

2. Cerinţe esenţiale

3. Urmarea imediată şi raportul de cauzalitate

SECŢIUNEA II: Latura subiectivă

 

CAPITOLUL IV: Aspecte complementare

SECŢIUNEA I: Formele infracţiunii

1. Actele pregătitoare

2. Tentativa

3. Infracţiunea consumată

SECŢIUNEA II: Sancţiuni

1. Pedeapsa principală

2. Pedeapsa complimentară

3. Pedeapsa accesorie

4. Confiscarea specială

SECŢIUNEA III: Aspecte procesuale

 

CAPITOLUL V: Delimitarea infracţiunii de luare de mită de alte infracţiuni

SECŢIUNEA I: Delimitarea de infracţiunea de primire de foloase necuvenite

SECŢIUNEA II: Delimitarea de infracţiunea de trafic de influenţă

 

CAPITOLUL VI: Elemente de drept comparat

SECŢIUNEA I: Infracţiunea de luare de mită în dreptul penal al SUA

SECŢIUNEA II: Infracţiunea de luare de mită în dreptul penal francez

SECŢIUNEA III: Infracţiunea de luare de mită în dreptul penal italian

SECŢIUNEA IV: Infracţiunea de luare de mită în dreptul penal german

 

 

B I B L I O G R A F I E
 
TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Gh. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionarul juridic penal, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1976;
 • D. Baciu şi S. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Ed. Continent XXI, 1994;
 • J. Baumann, Despre problematica situaţiilor de fapt ale mitei, Heidelberg, 1961;
 • C. Bulai, „Drept penal român. Partea generală”, Vol. I, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Buc., 1992;
 • B. Dardine, „De la represion de trafic d`influence en droit positif francais actuel”, Toulouse, 1935;
 • V. Dobrinoiu, Corupţia în dreptul penal român, Ed. Atlas Lex, Buc., 1995;
 • V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Ed. Academiei, Buc., 1972;
 • V. Dongoroz, S. Kahane…, Noul Cod penal şi Codul penal anterior – prezentare comparativă, Ed. Politică, Buc., 1968;
 • John A. Gardiner, Definiţia corupţiei, Raport la a cincia Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Amsterdam, 1992;
 • F. Goyet, Droit penal special, Ed. VII, Paris, 1958;
 • Grigorovici, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1976;
 • Ionescu-Dolj, lucrare colectivă, „Codul penal adnotat”, Vol. II, Buc., 1937;
 • C-tin – Virgil Ivan, Combaterea corupţiei publice în S.U.A., Pro Lege, nr. 1/1994;
 • Nino Levi, Despre delictele administraţiei publice, Milano, 1935;
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, “Drept penal român. Partea specială”, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • O. Loghin, T. Toader, Drept penal român, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Buc., 1994;
 • L. Moldovan, Luarea de mită în Codul penal al R.S.R., în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj, 1970;
 • Munteanu, Corupţia funcţionarilor publici în dreptul penal român, Geneva, 1931;
 • Gh. Nistoreanu şi colectivul, Drept penal, partea specială, Ed. Europa Nova, Buc., 1999;
 • Oancea, lucrarea colectivă „Explicaţii teoretice ale codului penal român”, Vol. I, Ed. Academiei, Buc., 1969;
 • V. Papadopol, lucrarea colectivă „Principii de drept”, Ed. Ştiinţifică, Buc., 1959;
 • Aurelian Posdarie, Măsura de siguranţă a confiscării speciale, Valdpress, Timişoara, 2000.
 • Viorel Paşca, Măsurile de siguranţă. Sancţiuni penale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 • Segreto, Gaetano de Luca, Delicte comise de funcţionarii publici împotriva administraţiei publice, Ed. Giuffre, Milano, 1991;
 • Constantin Sima, Codul penal adnotat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • V. Sumănaru, Delimitarea infracţiuni de luare de mită de alte infracţiuni, Pro Lege, nr. 1/1992;
 • V. Teodorescu, Darea şi luarea de mită, Buc., 1946;
 • Frank Terrier, Francis Gunehec, Frederic Desportes, „Nouveau Code Penal, Mode d`emploi”, Union Generale d`Editions, Paris, 1994;
 
REVISTE DE SPECIALITATE
 
 • Angheni, A cincea Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Buletin de criminologie şi criminalistică, nr.1 – 2/1992;
 • Lascu, Laura - Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, în Revista „Dreptul” nr. 10/2000;
 • Raportul prezentat de ministrul danez de justiţie la a 19-a Conferinţă a Miniştrilor de Justiţie Europeni;
 
ACTE NORMATIVE
 
 • Constituţia României;
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală a României;
 • Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 9 mai 2002.
 • Legea 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal;
 • Legea 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală;
 • Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Model Penal Code, The American Law Institute, Philadelphia, P. A., 1985;
 • Codul penal german, ediţia a XXIV-a, cu modificările până la 01.10.1989, Ed. C. H. Beck, Munchen, 1989.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Luarea de mita
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 66
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Luarea de mita

Luarea de mita

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker