Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Metode de reducere si combatere a coruptiei

Descriere

Modalităţile de optimizare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei presupun că o strategie eficientă de acţiune împotriva corupţiei are la bază prioritatea activităţilor de prevenire faţă de cele de reprimare, deoarece acestea din urmă implică o contaminare preexistentă a mediului social precum şi acţiuni complexe şi îndelungate, cu costuri mari şi rezultate incerte.

În cadrul programelor guvernamentale privind prevenirea şi acţiunea împotriva corupţiei, pornindu-se de la identificarea sectoarelor vulnerabile la corupţie şi a factorilor de risc specifici au fost identificate următoarele forme de corupţie:

 corupţia administrativă - priveşte activitatea administraţiei publice locale şi centrale, autorităţile vamale, sănătatea şi asistenţa socială, cultura şi învăţământul, instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale - corupţia în justiţie, cu referire la autorităţile judecătoreşti: parchete şi instanţe;

 corupţia economică - în special în domeniul financiar-bancar, în agricultură, silvicultură şi în unele ramuri ale industriei: metalurgie-siderurgie, precum şi în prelucrarea şi comercializarea petrolului

 corupţia politică - legată în special de activitatea parlamentară şi a partidelor politice: efectele negative ale imunităţii parlamentare, influenţarea iniţiativelor legislative, finanţare partidelor politice şi a campaniilor electorale.

De asemenea, corupţia reprezintă un factor de injusteţe socială care întreţine şi amplifică sărăcia, afectând, în ultimă instanţă dezvoltarea economică, aceasta fiind cea mai credibilă şi temeinică sursă de securitate. Sumele de bani şi foloasele care fac obiectul mitei sau altor infracţiuni de corupţie sunt scoase din circuitul economic normal şi capătă o destinaţie ocultă, reprezentând venituri ilicite.

Toate aceste sume, care uneori ating valori considerabile, se adaugă sumelor folosite în mod legal pentru atingerea scopului în care a fost dată mita, astfel încât costul final al activităţii respective este amplificat în mod nejustificat cu un procent considerabil. Pe de altă parte, corupţia reprezintă un factor de subminare a potenţialului economic naţional favorizând dezvoltarea economiei subterane, iar amplificarea şi generalizarea acestui fenomen constituie o cauză importantă a stării precare a componentelor economice ale securităţii naţionale.

Dintre domeniile cele mai afectate amintim domeniul financiar-bancar şi procesul de privatizare unde actele de corupţie au alimentat activităţi infracţionale complexe finalizate prin falimentul unor bănci sau privatizarea frauduloasă a unor obiective economice importante.

De aceea prin activitatea de “combatere” a criminalităţii, deci şi a infracţiunilor de corupţie - latura complimentară a celei de prevenire – trebuie să înţelegem ansamblul de măsuri juridico-penale luate de organele de stat specializate, în temeiul legii, pentru constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni de corupţie, astfel ca orice persoană care a săvârşit o astfel de infracţiune să fie sancţionată penal potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

METODE DE REDUCERE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERAL INTRODUCTIVE PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI

1.1. CORUPŢIA: NOŢIUNE ŞI ISTORIC

1.2. CAUZELE APARIŢIEI CORUPŢIEI

1.3. SECTOARELE VULNERABILE LA CORUPŢIE ŞI FACTORII DE RISC CORESPUNZĂTORI

1.4. DIMENSIUNILE FENOMENULUI DE CORUPŢIE

1.4.1. Formele corupţiei în România

1.4.2. Formele actuale ale corupţiei pe plan european

1.5. COSTURILE ŞI CONSECINŢELE RISCULUI CORUPŢIEI

1.6. CADRUL LEGISLATIV GENERAL PRIVIND COMBATERE CORUPŢIEI

 

CAPITOLUL 2: MĂSURI LEGISLATIVE INTERNE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

2.1. NECESITATEA INCRIMINĂRII INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

2.2. TIPURI DE FAPTE DEFINITE CA INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE

2.2.1. Infracţiunea de luare de mită

2.2.2. Infracţiunea de dare de mită

2.2.3. Infracţiunea de primire de foloase necuvenite

2.2.4. Infracţiunea de trafic de influenţă

2.2.5. Infracţiunile de corupţie potrivit Legii nr. 161/2003

2.3. ASPECTE COMUNE INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

2.4. ALTE CATEGORII DE SITUAŢII CARE POT GENERA DE CORUPŢIE

 

CAPITOLUL 3: METODE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI PE PLAN INTERNAŢIONAL

3.1. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA COMBATERII FENOMENULUI DE CORUPŢIE.

3.2.. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND INCRIMINAREA FAPTELOR DE CORUPŢIE ÎN LEGISLAŢIA ALTOR STATE

 

CAPITOLUL 4: METODE DE REDUCERE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

4.1. PERFECŢIONAREA CADRULUI LEGISLATIV

4.2. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI RESPONSABILITĂŢII ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ

4.3. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL

4.4. DIMINUAREA EFECTELOR CORUPŢIEI ASUPRA SECTORULUI PRIVAT

4.5. INTENSIFICAREA COOPERĂRII INSTITUŢIILOR PUBLICE CU SOCIETATEA CIVILĂ

4.6. EXTINDEREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE.

 

CAPITOLUL 5: INSTITUŢII COMPETENTE ÎN PREVENIRE ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

 

CAPITOLUL 6: CONCLUZII - MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

BIBLIOGRAFIE

-         BIBLIOGRAFIE –

 • Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, Criminologie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • Florin Sandu, Contrabanda. Componentă a crimei organizate, Editura Naţional. Bucureşti, 2004.
 • Valerică Lazăr, Ilie Pascu, Drept penal. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, Drept penal. Partea specială (Conform Noului Cod penal), ediţia a 3-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
 • Vasile Dobrinoiu, „Corupţia în dreptul penal românesc”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995.
 • D. Baciu şi S. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Editura Continent XXI, 1994.
 • Theodor Mrejeru, „Infracţiuni de corupţie. Aspecte teoretice”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Lascu, Laura, Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, în Revista „Dreptul” nr. 10/2000;
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Conea, Vasile Dobrinoiu - „Drept penal special”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pasacu, Valerică Lazăr, Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Gheorghe Nistoreanu, Ioan Molnar, Alexandru Boroi – „Drept penal special”, Editura Continental XXI, Bucureşti, 1995.
 • Avram Filipaş, Octavian Loghin, Drept penal special românesc, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1992.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • George Antoniu, Costică Bulai, Practică judiciară, Editura Academiei, Bucureşti, 1991.
 • Constantin Sima, Codul penal adnotat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • V. Sumănaru, Delimitarea infracţiuni de luare de mită de alte infracţiuni, Pro Lege, nr. 1/1992;
 • Angheni, A cincea Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Buletin de criminologie şi criminalistică, nr. 1- 2/1992;
 • Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Tudor Amza, Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • Mircea, Criminalistica, ed. a II-a, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1994.
 • Ion Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Metode de reducere si combatere a coruptiei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

by Anonymous, 09 Feb 2014

super

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Metode de reducere si combatere a coruptiei

Metode de reducere si combatere a coruptiei

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker