Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Personalitatea infractorului recidivist

Descriere

Personalitatea se prezintă sun forma unei piramide biotopologice a cărei bază este formată de ereditate, cele patru suprafeţe fiind formate din amprenta morfologică, de temperament, caracter şi inteligenţă, vârful piramidei constituind sinteza globală a personalităţii.

 Personalitatea şi mediul formează o totalitate funcţională, iar atunci când unul dintre aceste elemente se schimbă, se modifică şi această totalitate funcţională. Cercetarea personalităţii infractorului este o activitate complexă şi complicată, în profilul psihologic al oricărui individ uman, implicat în infracţiune, se împletesc atât calităţi pozitive, cât şi calităţi care îi caracterizează apartenenţa la un anumit grup social, cel al infractorilor.

Calităţile psihice ale oricărui om nu pot să-l sortească fatal la realizarea rolului social de infractor. Dar există anumite particularităţi psihice, precum şi factori sociali, care îi determină profilul psihologic şi orientarea comportamentală; acestea sunt analizate atunci când vorbim de personalitatea infractorului. Astfel, personalitatea infractorului reprezintă o sinteză a componentelor personale (biologice, psihice şi sociale), rezultate din constituţia psihofiziologică, componentele instinctiv-afective, alimentată de construcţia senzorial-perceptivă, modul de a reacţiona şi interferenţele cu mediul în care s-a format, integrate într-un sistem neadecvat celui social, de valori, norme cu caracter deviant de la cele ale societăţii, care determină un comportament antisocial.

Toate componentele personalităţii infractorului se pot dezvolta separat normal, în totalitatea lor alcătuind o conformaţie orientată antisocial. Ştiinţa psihologică a stabilit încă din cele mai vechi timpuri că indivizii umani pot fi uniţi în anumite clase (grupuri) în funcţie de posedarea unor trăsături comune de configuraţie biopsihică sau socială.

Astfel, a apărut noţiunea de „tip", care este utilizată în diverse ştiinţe şi pentru diverse categorii de obiecte, fenomene, în psihologie întrunind subiecţii umani. Tipul este o noţiune subordonată celei de „trăsătură". Dintre cele mai cunoscute tipologii psihologice putem numi pe cele temperamentale, aparţinând lui Hipocrate, Pavlov, Allport, Jung, Eysenck etc. Dar nici o tipologie nu reuşeşte să înglobeze toată varietatea personalităţilor umane, noţiunea de „tip" fiind un construct mental, care ne facilitează procesul de ordonare al realităţii sociale, servind drept etaloane a căror cunoaştere ne poate oferi o înţelegere şi o tratare a comportamentului individului uman studiat. Referitor la tipologia personalităţii infracţionale au fost efectuate, la fel, un şir de încercări, care, cu toată relativitatea lor, oferă posibilitatea de a înţelege fenomenul infracţiunii mai adecvat şi a-l trata mai corect, oferind anumite standarde care facilitează cunoaşterea indivizilor implicaţi în infracţiune.

Tipologia personalităţii infracţionale nu poate fi efectuată separat de tipologiile general-psihologice, dat fiind faptul că orientarea criminală a comportamentului nu este un dat, un rezultat al configuraţiilor genetice, care se manifestă în anumite insuficienţe cognitive, afective sau volitive, provenind mai mult din dezechilibrul dintre particularităţile psihice şi condiţiile din ambianţa în care are loc constituirea personalităţii.

Cu toate că nu se poate vorbi despre un „psihic criminal" sau o „moştenire genetică criminală", atât psihicul, cât şi constituţia genetică contribuie la determinarea conduitelor umane, inclusiv la cele criminale. Aşadar, la baza tipologiei personalităţii infracţionale trebuie să fie puse, în primul rând, particularităţile psihologice: motivaţia, atitudinile, interesele, scopurile.

Totodată, este nevoie să ţinem cont şi de forţa unor „incapacităţi funcţionale", în cazul cărora cauza comportamentului criminal poate fi patologia psihică şi imposibilitatea de apreciere adecvată şi reglare conştientă a acţiunilor. În ceea ce priveşte infractorii recidivişti, aceştia sunt orientaţi spre repetarea acţiunilor criminale, spre asigurarea existenţei prin practicarea infracţiunii. Nenumăratele studii ale acestora au demonstrat existenţa în structura personalităţii infractorului recidivist a unei conjugări a deficienţelor individuale şi sociale.

Astfel, infractorii recidivişti dau dovadă de inadaptare socială, egocentrism, imaturitate, ajunsă frecvent până la infantilism social - dorinţă de a exista pe spatele altora, necesităţi sporite în raport cu posibilităţile, orientare excesivă spre anumite feluri de gratificaţie socială (bani, sex etc.), impulsivitate şi indiferenţă afectivă, agresivitate, scepticism etc., stări interne de tensionare şi conflict, percepere deformată a realităţii, dificultăţi în autoevaluare şi autoprezentare. Recidivistul este indiferent în raport cu sancţiunea juridică, violent.

Deşi tipul recidivist predomină printre bărbaţi, se întâlnesc femei cu comportament recidivist, frecvent caracterizate prin anomalii psihice de limită (psihopatii, accentuări de caracter), alcoolism cronic. Degradarea social-psihică a infractorilor recidivişti este şi un rezultat al nenumăratelor privări de libertate, al incapacităţii de reintegrare socială Infractorii nerecidivişti sunt persoanele care nu repetă comportamentul criminal. Unii autori propun diferenţierea între recidiviştii reali şi recidiviştii formali.

Recidiviştii reali - indivizi pentru care infracţiunea este un mod de viaţă, prezentând un grad sporit de periculozitate. Recidiviştii formali au un comportament mai mult sau mai puţin corect în raport cu normele sociale şi juridice, cea de a doua infracţiune având un caracter întâmplător. Infractorii de carieră se caracterizează printr-un comportament infracţional rezultat din modul de socializare, sunt orientaţi spre modul de viaţă antisocial; sunt conştienţi de perspectiva privării de libertate, continuând să-şi perfecţioneze în detenţie deprinderile criminale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

PERSONALITATEA INFRACTORULUI RECIDIVIST.

STUDIU DE CAZ  

Planul lucrării

 

Capitolul 1: Noţiuni introductive

1.1. Analiza psihologică a actului infracţional

1.2. Concepte în explicarea personalităţii

1.3. Componentele personalităţii

1.4. Cunoaşterea personalităţii. Trăsăturile personalităţii

1.5. Tipuri de personalitate

 

Capitolul 2: Existenţa recidivei ca simptom de incorigibilitate

2.1. Starea de recidivă

2.2.1. Recidiva din punct de vedere psihologic

2.2.2. Definiţia juridică a recidivei

2.2. Factori cu acţiune specifică în generarea recidivismului

2.3. Starea de periculozitate a condamnaţilor recidivişti

 

Capitolul 3: Personalitatea infractorului recidivist

3.1. Infractorul recidivist - personalitate şi comportament

3.2. Trăsăturilor psihologice de bază ale infractorilor recidivişti

3.3. Teoria personalităţii criminale

3.3.1. Principiile teoriei personalităţii criminale

3.3.2 Trăsăturile infractorilor recidivişti

3.4. Tipologia infractorilor

3.4.1. Infractorii primari

3.4.2. Infractorii recidivişti

3.5. Tipuri de infractori recidivişti

 

Capitolul 4: Psihologia recidivei în cazul minorilor

 

Capitolul 5: Cercetare experimental aplicativă. Rata recidivei în penitenciarul de maximă siguranţă Iaşi

5.1. Prezentarea teoretică a problematicii

5.2. Scopul şi obiectivele cercetării

5.3. Eşantionul cercetării

5.4. Chestionar pentru determinarea cauzelor recidivei

5.5. Prelucrarea datelor şi analiza acestora

Concluzii

Bibliografie

 

 

Bibliografie
 
 • Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară” - teorie şi practică, Editura Phobos, Bucureşti 2004
 • Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Psihanaliza crimei, Editura Ştiinţifică si Tehnica, Bucureşti, 2002
 • Ioana-Teodora Butoi, Tudorel Butoi, Psihologia judiciară, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003
 • Emilio Mira y Lopez, Manual de psihologie juridică, Oscar Print, Bucureşti 2005
 • Tudorel Butoi, Criminali în serie, Editura Photos, Bucureşti, 2003
 • Holdevici Irina, Neacşu Valentina, Consilierea psihologică şi psihoterapie în situaţii de criză, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2006
 • Lefterache L., Recidivist prin condamnări anterioare, Revista de Drept Penal, 2004
 • Sili V., Semnificaţia conceptului de recidivă şi definirea acestuia, Revista Naţională de Drept 2005
 • Sili V., Opinii şi controverse privind clasificarea recidivei, Revista Naţională de Drept, 2005
 • Ion Dafinoiu, Personalitatea. Metode calitative de abordare: Observaţia si interviul, Editura Polirom, 2002
 • Cornel Hăvăreanu, Cunoaşterea psihologică a persoanei. Posibilităţi de utilizare a computerului in psihologia aplicata, Editura Polirom, 2000
 • Ioan Molnar, Recidiva şi recidivismul în sfera fenomenului infracţional,  Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992;
 • Bujor V., Bejan O., Criminalitatea recidiviştilor, Chişinău, 1998.
 • N. Sillamy, Dictionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic Bucuresti, 1998
 • Gh. Florian, „Psihologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002
 • Gh. Florian, „Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
 • Gh. Florian, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999.
 • Ana Bălan, Emilian Stănişor, Marinela Mincă, “Penologie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 •  Rădulescu Sorin, Banciu Dan. Sociologia crimei şi criminalităţii, Editura Şansa, Bucureşti, 1996
 •  Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T, Psihologie judiciară, Casa de editură şi presă "Şansa" SRL, Bucureşti, 1994.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Personalitatea infractorului recidivist
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 44
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Personalitatea infractorului recidivist

Personalitatea infractorului recidivist

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker