Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei si suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Descriere

În dezvoltarea subiectului care a format obiectul lucrării de faţă „Suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere” am analizat tema aleasă atât din punct de vedere teoretic, dar şi practic, pentru a da astfel conţinutului lucrării un caracter cât mai complet şi concret.

În demersul nostru am început analiza prin sublinierea unor aspecte generale legate de materia analizată, pentru ca în capitolele următoare să trecem efectiv la un studiu aprofundat asupra problemelor care ne interesează.

În acest sens, în Capitolul II am trecut în revistă toate datele legate de suspendarea condiţionată a executării pedepsei, analizând toate problemele care ţin de această situaţie, iar în Capitolul III am redat, în aceeaşi măsură, instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere, abordând de asemenea toate datele problemei.

Pentru a întregi tema elaborată, în Capitoul IV am avut în vedere o scurtă comparaţie între cele două instituţii analizate, pentru a avea în acest fel o imagine completă asupra materiei la care am făcut referire în lucrarea de faţă.

Acest capitol V încheie şirul problemelor enunţate, pentru că în acest final nu ne-am propus decât să evidenţiem structura şi principalele titluri ale lucrării.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I: Aspecte generale privind individualizarea judiciară a executării pedepselor

Secţiunea a II-a: Referinţe istorice privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

 

CAPITOLUL II: SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI

Secţiunea I: Noţiunea juridică şi natura suspendării condiţionate a executării pedepsei

Secţiunea a II-a: Condiţii de aplicare a suspendării condiţionate a executării pedepsei

§.1. Conditii cu privire la pedeapsa aplicata

§.2. Condiţii cu privire infractor

§.3. Condamnatul să se poată îndrepta şi fără executarea pedepsei

§. 4. Repararea prejudiciului

§. 5. Infracţiunile pentru care nu poate fi dispusă suspendarea

Secţiunea a III-a: Termenul de încercare

Secţiunea a IV-a: Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei

§.1. Efectele imediate (provizorii)

§. 2. Efecte definitive (finale)

Secţiunea a V-a: Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

§. 1. Revocarea în cazul săvârşirii unei infracţiuni

§. 2. Revocarea în cazul neexecutării obligaţiilor civile

Secţiunea a VI-a: Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei

§. 1. Condiţii

§. 2. Efectele anulării

 

CAPITOLUL III: SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

Secţiunea I: Noţiune şi caracterizare

Secţiunea a II-a: Condiţiile aplicării suspendării executării pedepsei sub supraveghere

§.1. Condiţii cu privire la pedeapsa aplicată

§. 2. Condiţii cu privire la persoana condamnatului

§. 3. Condiţia aprecierii că şi fără executarea pedepsei condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni

§. 4. Condiţia cu privire la repararea integrală a pagubei

Secţiunea a III-a: Termenul de încercare

Secţiunea a IV-a: Măsurile de supraveghere

Secţiunea a V-a: Obligaţiile condamnatului în perioada termenului de încercare

Secţiunea aVI-a Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

§. 1. Efectele provizorii

§. 2. Efectele definitive

Secţiunea a VII-a: Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea a VIII-a: Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

 

CAPITOLUL IV: ASPECTE COMPARATIVE ÎNTRE SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E
 
 • Constantin Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL, Bucureşti, 1997.
 • Augustin Ungureanu, Drept penal român. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • Ion Oancea, Drept execuţional penal, Editura All, Bucureşti, 1998.
 • M. Basarab, Drept penal român, partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Tiberiu Dianu, Radu Lupaşcu, Suspendarea condiţionată în sistemul Legii nr. 104/1992, PRO LEGE, nr. 1/1995.
 • Ion Dumitru, Condiţiile prevăzute în art. 81 alin. 3 Cod penal de aplicare a suspendării condiţionate, Dreptul, nr. 9/1994.
 • Gheorghiţă Mateuţ, Unele probleme speciale privind săvârşirea unei infracţiuni înăuntrul termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei, Dreptul, nr. 4/1995.
 • Ştefan Tulbure, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii, R.D.P., nr. 4/1996.
 • Arpad Czika, Aplicarea cumulului aritmetic al pedepsei în cazul hotărârilor cu suspendarea condiţionată a pedepselor, Dreptul, nr. 1/1997.
 • Stelu Şerbanu, Graţiere. Condiţii de aplicare. Comiterea unei infracţiuni înăuntrul termenului de încercare al suspendării condiţionate, Dreptul, nr. 2/1992.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1970.
 • G. Dumitru, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Dreptul nr. 8/1996.
 • R. Popa, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în Dreptul nr. 1/1995.
 • V. Papadopol, Cu privire la aplicarea condamnării condiţionate infractorilor minori, în „Legalitatea populară”, nr. 10/1961.
 • C. Bulai, în Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1970.
 • Gh. Dărîngă, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în Codul penal al RSR comentat şi adnotat..
 • Munteanu, V. Stoica, Aplicarea suspendării executării pedepsei în cazul concursului de infracţiuni, în “Justiţia Nouă”, 1965.
 • N. Iliescu, I. Fodor, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în dreptul penal român, în SCJ nr. 1/1970.
 • J. Grigoraş, Individualizarea pedepsei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
 • G. Lupalu, D. Oprea, Discuţii în legătură cu condiţia recuperării integrale a pagubei pentru dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei sau a suspendării executării sub supravechere, în Dreptul nr. 8/1996.
 • Dorin Ciuncan, Conţinutul expresiei de pagubă integral reparată până la pronunţarea hotărârii la care se referă art. 81 alin. 3 Cod penal, Dreptul 5/1995.
 • Viorel Paşca, Suspendarea executării pedepsei şi repararea prejudiciului, Dreptul nr. 10-12/1993.
 • M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Buc., 1972.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României, comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, 1997.
 • C. Bulai, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1970.
 • L. Biró, Consideraţii referitoare la efectele juridice ale graţierii asupra suspendării condiţionate a executării pedepsei, în R.R.D. nr. 10/1972.
 • D. Clocotici, Efectele graţierii condiţionate asupra pedepselor privative de libertate, a căror executare a fost suspendată condiţionat, în R.R.D. nr. 6/1982.
 • C. Murărescu, V. Donos şi M. Popescu, Unele probleme privind reabilitarea în materie penală, în ”J.N.”, nr. 4/1962.
 • Ş. Daneş; V. Papadopol, Individualizarea judiciară a pedepselor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
 • C Bulai, Dreptul penal. Partea generală, vol. II, Buc., 1981, p. 176 şi urm.
 • V. Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. II partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1970;
 • V. Papadopol, Aplicarea suspendării executării în cazul pedepselor graţiate condiţionat, în R. R. D., nr. 1/1971.
 • Radu Lupaşcu, Aspecte privind consecinţele anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul descoperirii ulterioare a unei infracţiuni concurente, în R.R.D., nr. 6/1995.
 • R.A. Popa, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, Dreptul nr. 1/1995.
 • G. Dumitru, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, Dreptul nr. 8/1996.
 • Radu Lupaşcu, Unele probleme privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în R.R.D., nr. 1/1995.
 • L. Biró, Drept Penal. Partea generală, Cluj, 1971.
 • Jankowski, Probation and Parole, 1990, Bureau of Justice Statistics, Washington D.C., 1991.
 • James M. Byrne, Probation. A National Institute of Justice Crime File Series Study Guide, U. S. Department of Justice, Washington D. C., 1988.
 • L. Joseph, La probation en droit allemand, în ”Revue de science criminelle et de droit pénal comparé”, nr. 1/1958p. 244.
 • R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris, 1967.
 • Raymond Screvens, Le nouveau Code pénal suédois, înRevue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, nr. 7/1966.
 • H Schultz, Le sursis en droit suisse, în ”Revue de science criminelle et de droit pénal comparé”, nr. 4/1965.
 • Alfred Légal, Chronique de jurisprudence, în Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, nr. 1/1968.
 • Gherţenzon, Drept penal sovietic. Partea generală, Editura Universităţii din Leningrad, 1960.
 • Constituţia României
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Suspendarea conditionata a executarii pedepsei si suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 93
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker