Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tortura

Descriere

Aşa cum rezultă din prezenta lucrare, dintre infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei, tortura ridică cele mai importante probleme, întrucât se referă la drepturile inalienabile ale omului privind viaţa, integritatea fizică şi morală a persoanei.

Pe de altă parte, însăşi ideea de justiţie este pusă sub semnul întrebării din moment ce înfăptuirea ei este viciată prin utilizarea forţei şi violenţei.

În contextul în care statul român a aderat la documentele de drept internaţional care ocrotesc aceste valori, studierea din punct de vedere juridic a torturii se justifică prin necesitatea alinierii practicii judiciare româneşti, la cea europeană şi mondială, care respectă valorile democraţiei.

De aceea, în scopul redării unei imagini cât mai complete asupra subiectului analizat, pe parcursul lucrării de faţă am încercat a avea în vedere majoritatea aspectelor teoretice cu privire la subiectul analizat şi completarea acestora cu elemente din practica judiciară, astfel încât lucrarea să fie cât mai bine structurată şi pe înţelesul cititorului.

Totodată trebuie precizat că, deşi această lucrare a trecut în revistă majoritatea opiniilor specialiştilor în domeniu, nu trebuie contestat faptul că pot exista şi alte puncte de vedere, care îmbogăţesc şi vor îmbogăţi doctrina juridică privind tortura, constituind în mod firesc o bază de discuţii şi un temei pentru perfecţionarea legislaţiei care are ca obiect înfăptuirea justiţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

TORTURA

CUPRINS: 

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: EVOLUŢII ISTORICE

SECŢIUNEA A II-A: CADRUL NORMATIV INTERNAŢIONAL PRIVIND TORTURA

SECŢIUNEA A III-A: TORTURA - FORMĂ DE ABUZ ÎN ACTIVITATEA JUDICIARĂ

SECŢIUNEA A IV-A: PERICOLUL SOCIAL ŞI NECESITATEA ÎNCRIMINĂRII ŞI SANCŢIONĂRII INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

 

CAPITOLUL II: ASPECTE GENERALE ŞI COMUNE INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA I: JUSTIŢIA CA VALOARE SOCIALĂ OCROTITĂ PRIN NORMELE DE DREPT PENAL

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTUL INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA A III-A: SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA A IV-A: LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA A V-A: LATURA SUBIECTIVĂ

SECŢIUNEA A VI-A: FORME, MODALITĂŢI ŞI SANCŢIUNI

§ 1. FORME

§ 2. MODALITĂŢI

§ 3. SANCŢIUNI

 

CAPITOLUL III: ANALIZA JURIDICĂ A INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

SECŢIUNEA I: REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 1. CADRUL LEGAL ACTUAL

§. 2. REGLEMENTAREA TORTURII ÎN NOUL COD PENAL

SECŢIUNEA A II-A: DEFINIŢIE

SECŢIUNEA A III-A: OBIECTUL INFRACŢIUNII

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. OBIECTUL JURIDIC

§ 3. OBIECTUL MATERIAL

SECŢIUNEA A IV-A: SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE

§ 2. SUBIECTUL ACTIV AL INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

§ 3. SUBIECTUL PASIV AL INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

§ 4. PARTICIPAŢIA PENALĂ

SECŢIUNEA A V-A: STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII

§ 1. NOŢIUNI GENERALE

§ 2. LATURA OBIECTIVĂ

2.1. Elementul material

2.2. Urmarea imediată

2.3. Legătura de cauzalitate

2.4. Modalităţile infracţiunii

2.5. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

§ 3. LATURA SUBIECTIVĂ

3.1. Vinovăţia ca element subiectiv în conţinutul infracţiunii

3.2. Scopul şi mobilul

SECŢIUNEA A VI-A: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI

§ 1. FORME

§ 2. MODALITĂŢI

§ 3. SANCŢIUNI

C O N C L U Z I I

B I B L I O G R A F I E

 

B I B L I O G R A F I E
 
A. DOCTRINĂ
 
 • Nicolae Anghel Nicolae, „Tortura”, studiu publicat în „Lucrările Simpozionului magistraţilor militari” (coord. Nicolae Stoichescu), Editura Timpolis, Buziaş, 1996
 • Filipaş Avram, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Editura Academiei, Bucureşti, 1985.
 • Loghin O., Filipaş A., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă “Şansa” Bucureşti 1992.
 • Loghin O., Tudorel T., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă “Şansa” Bucureşti 1994.
 • Loghin O., Tudorel T., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1999.
 • Vicente Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Bucureşti, 2001.
 • Bulai Constantin, Drept penal român. Partea generală, Casa de editură şi presă “Şansa”, Bucureşti, 1992, vol. I.
 • Constantinescu M., Muraru I. şi colab., Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • Constantin Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Edit. „Lumina Lex”, Bucureşti, 1997.
 • Deleanu Ion, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti 1996.
 • Dongoroz Vintilă ş.a., Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, Editura Academiei RSR, Vol. IV.
 • Duculescu Victor şi colab., Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Irina Moroianu Zlătescu şi colab., Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, Bucureşti, 1998.
 • Muraru Ioan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura “Actami”, Bucureşti, 1998, vol. I.
 • Neagu Ion, Tratat de procedură penală, Editura „PRO” Bucureşti 1997.
 • Nistoreanu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Drept penal. Partea specială, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 1995.
 • Nistoreanu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997.
 • Nistoreanu Gheorghe Dobrinoiu Vasile şi colab., Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Nistoreanu Gheorghe Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
 • Pavel D., Pedeapsa în lupta contra infracţionalismului. Atribute şi rol, Revista de Drept penal nr. 1/1994.
 • Rădulescu Ilie, Omul şi drepturile umane în concepţia şi practica socială românească, Ediura Politică, Bucureşti, 1987.
 • Sima Constantin, Codul penal adnotat, Edit. Atlas Lex, Bucureşti, 1996.
 • Tecuceanu Horia, Afacerea Samoilescu - Cozmici, Editura “Cartea românească”, Bucureşti, 1993.
 • Vasiliu Teodor şi colab., Codul penal comentat şi adnotat. Partea specială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 1993, vol. I.

   

 
B. LEGI ŞI ACTE NORMATIVE
 • Constituţia României din 1991, republicată în 2003.
 • Codul penal al României, republicat, la 16 aprilie 1997.
 • Noul Cod Penal al României – Legea nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 29/06/2004.
 • Codul de procedură penală al României, republicat la 16 aprilie 1997.
 • Legea nr. 20/09-10-1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală.
 • Legea nr. 19/1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, publicată în Mon. Of. 112/10-10-1990.
 • Legea nr. 18/27-09-1990 cu privire la drepturile copilului, republicată.
 • Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial 123/18-05-1994.
 • Convenţia din 20 noiembrie 1990 cu privire la drepturile copilului.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 102/15-11-2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial 436/03-09-2000.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 207/15-11-2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi Codului de procedură penală.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 255/04-04-2000pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.
 • Hotărârea Guvernului României nr. 486/1999 privind aprobarea funcţionării în România a Fundaţiei daneze International Rehabilitation Council for Torture Victims, publicată în Monitorul Oficial 290/23-06-1999.
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948.
 • Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România la 18 mai 1994 (Text amendat prin Protocolul nr. 11, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998).
 • Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia nr. 35/46 din 10 decembrie 1984.
 • Codul de conduită pentru responsabilii cu aplicarea legilor, adoptat de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 34/169 din 17 decembrie 1979 

   

C. JURISPRUDENŢĂ
 
 • Revista Torture vol. 3, nr. 2/1993, Copenhaga, pag. 41-42 şi 56-58.
 • Revista Drepturile Omului nr. 3/1997, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 13-15.
 • Revista Drepturile Omului nr. 3/1998, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 19-29.
 • Revista Drepturile Omului nr. 4/1998, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 5-15.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 1/1999, Copenhaga, pag. 3- 30.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 2/1999, Copenhaga, pag. 35-64.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 1/1999 - Supliment, Copenhaga, pag. 5-49.
 • Revista Poliţia Română nr. 1/1998 - Supliment, pag. 6-10.
 • Revista Dreptul nr. 4/1999, Bucureşti, pag. 85-87.
 • Revista de Drept penal nr. 1/1994, Bucureşti, pag. 33-51.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Tortura
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Tortura

Tortura

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker