Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Vatamarea corporala grava

Descriere

Datorită complexităţii situaţiilor care pot determina infracţiunile de violenţă (unde este cuprinsă şi vătămarea corporală gravă), dar şi datorită pericolului ridicat pe care ele îl înregistrează asupra societăţii umane, trebuie să se aibă în vedere şi un complex de mijloace de prevenire şi combatere a acestora, mijloace date în special, de ştiinţele penale.

În acest context, trebuie să subliniem că o contribuţie importantă la asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului consacrate de Constituţie o aduce şi legea penală. Sistemul părţii speciale a Codului penal a fost conceput în raport de criteriul obiectului juridic al infracţiunilor şi de importanţa valorilor sociale apărate împotriva activităţilor infracţionale, prin incriminarea ca infracţiuni a faptelor ce prezintă pericol social, a faptelor ce încalcă drepturile şi libertăţile omului.

Cadrul juridic menit să dea eficienţa apărării acestor drepturi şi libertăţi îl formează Titlul II din Partea specială a Codului penal. Apărarea persoanei umane prin dispoziţiile cuprinse în acest titlu priveşte pe om în ansamblul atributelor care caracterizează fiinţa umană (viaţa, integritatea corporală, libertatea, inviolabilitatea sexuală, demnitatea). În cadrul titlului de care amintim, privitor la infracţiunile contra persoanei, materia a fost sistematizată astfel ca fiecărui atribut al persoanei să-i corespundă un capitol distinct.

Primul este consacrat, aşadar, infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii; al doilea, infracţiunilor contra libertăţii persoanei, al treilea, infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală şi ultimul infracţiunilor contra demnităţii. În subgrupa infracţiunilor contra integrităţii corporale sau sănătăţii sunt incriminate faptele de pericol social comise prin metode şi mijloace specifice şi prin care se aduce atingere, se vatămă dreptul persoanei la integritate corporală şi sănătate, adică acele fapte care au ca rezultat pricinuirea de suferinţe fizice ori de vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei.

Astfel, se poate spune că infracţiunile contra integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei sunt acele fapte socialmente periculoase, prin care se cauzează unei persoane, prin orice mijloace, o suferinţă fizică sau o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii sale.

Obiectul juridic al acestor infracţiuni îl constituie relaţiile sociale care asigură integritatea corporală sau sănătatea persoanei împotriva oricărei atingeri. În virtutea acestor raporturi sociale, persoana, indiferent de vârstă, sex, rasă sau naţionalitate are dreptul de a se bucura de integritatea corporală sau de sănătatea sa şi de a pretinde celorlalţi membrii ai societăţii să se abţină de la orice fapt prin care i s-ar putea vătăma integritatea corporală sau sănătatea.

Extinderea protecţiei penale şi asupra acestor relaţii, se explică prin aceea că societatea este interesată să aibă ca membrii oameni valizi, sănătoşi, şi să ocrotească sănătatea lor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

VĂTĂMAREA CORPORALĂ GRAVĂ

 

CAPITOLUL 1 - ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VIAŢA ŞI INTEGRITATEA CORPORALĂ

1.1. PROTECŢIA DREPTULUI LA VIAŢĂ ŞI LA INTEGRITATE CORPORALĂ PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL

1.2. ASPECTE COMUNE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI

1.3. ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC AL REGLEMENTĂRILOR PRIVIND INFRACŢIUNILE DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ 

 

CAPITOLUL 2 - ANALIZA JURIDICĂ A INFRACŢIUNII DE VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

2.1. CONŢINUTUL JURIDIC ŞI TRĂSĂTURILE DEFINITORII ALE INFRACŢIUNII

2.2. ELEMENTE PREEXISTENTE ALE INFRACŢIUNII

2.2.1. Obiectul infracţiunii

2.2.1. Subiecţii infracţiunii

A. Subiectul activ

B. Subiectul pasiv

2.3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

2.3.1. Latura obiectivă

 A. Elementul material

B. Urmarea imediată

C. Raportul de cauzalitate

2.3.2. LATURA SUBIECTIVĂ

2.4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

2.4.1. Forme

2.4.2. Modalităţi 2.4.3. Sancţiuni 

 

CAPITOLUL 3 - ASPECTE COMPLEMENTARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

3.1. DELIMITAREA ÎN RAPORT CU ALTE INFRACŢIUNI

3.2. ASPECTE PROCESUAL-PENALE

3.3. METODOLOGIA ŞI SPECIFICUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNII DE VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

 

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B i b l i o g r a f i e
 
I. LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
 • Beliş Vladimir, „Tratat de medicină legală”, Volumul I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • Boroi Alexandru, Nistoreanu Gheorghe, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • Buergenthal Thomas, Weber Renate, „Dreptul internaţional al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Coman Florian, Purdă Nicolae, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 1999.
 • Diaconescu Gh., „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • Dianu Tiberiu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Dima Tr., „Criterii de delimitare a infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi infracţiunea de vătămare corporală”, în Revista Română de Drept, nr. 6/1973.
 • Dobrinoiu Vasile, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I – „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Dongoroz Vintilă, „Drept penal”, Tirajul, Bucureşti, 1939.
 • Dongoroz Vintilă, Dărângă Gheorghe, Kahane Siegfried, Lucinescu Dumitru, Nemeş Aurel, Popovici Mihai, Sârbulescu Petre, Stoican Vasile, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
 • Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 • Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea generală”, Editura Academiei, 1975.
 • Duculescu Victor, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Gheorghiu-Brădet Ion, „Drept penal român – partea specială”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994.
 • Loghin Octavian, Filipaş Avram, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
 • Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea specială”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Mateuţ Gh., Blag M., „Unele probleme privind distincţia dintre tentativa de omor şi vătămare corporală gravă prin punerea în primejdie a vieţii persoanei” în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
 • Mazilu Dumitru, „Drepturile omului – concept, exigenţe şi relaţii contemporane ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Micu Doina, „Garantarea drepturilor omului”, Editura ALL Back, Bucureşti, 1998.
 • Ministerul Justiţiei, Direcţia Avocaturii şi a Jurisconsulţilor, „Răspunderea penală pentru infracţiunile contra persoanei”.
 • Mitrache C., „Drept penal român – partea generală”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
 • Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Moroianu-Zlătescu Irina, „Drepturile omului”, Editura André, Bucureşti, 1993.
 • Nistorenu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Boroi Alexandru, Pascu Ilie, Molnar Ioan, Lazăr Valerică, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Oroveanu-Hanţiu A., „Drept penal special – Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH – Craiova, 1998.
 • Predescu Ovidiu, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Implicaţiile ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, 1998.
 • Rădulescu M. Sorin, „Sociologia violenţei (intra)familiale – victime şi agresori în familie”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Rătescu G.C., Ionescu-Dolj I., Perieţeanu Gr. I., Dongoroz V., Aznavorian H., Pop Traian, Papadopolu I. Mihail, Pavelescu N., „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea specială, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937.
 • Scripcaru Gh., Terbancea M., „Patologie medico-legală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Sopon V., Biro L., „Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale pot fi săvârşite în mod continuat?” în „Justiţia Nouă”, nr. 2/1969.
 • Stănoiu M. Rodica, Brezeanu O., Dianu T., „Tranziţia şi criminalitatea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
 • Suceavă Ion, Viorel Marcu, Constantin Gh., „Omul şi drepturile sale”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1991.
 • Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., „Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • Volonciu Nicolae, „Tratat de procedură penală – partea generală”, vol. I şi II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996 

   


II. legislaţie
 
 • Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor.
 • Codul penal român „Regele Carol II” din 1936.
 • Codul penal al Republicii populare române, întocmită conform textului integral republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.
 • Codul penal român republicat în M. Of. nr. 65 din 16.04.1997.
 • Noul Cod penal român adoptat prin Legea nr. 301/2004.
 • Codul de procedură penală republicat în M. Of. nr. 78 din 30.04.1997.
 • Codul penal american.
 • Codul penal francez.
 • Codul penal italian.
 • Codul penal german.
 • Codul penal spaniol.
 • Codul penal suedez.
 • Codul penal din California.
 • Constituţia României din 1991, republicată în 2003.
 • Constituţia Republicii Franceze din 4 octombrie 1958.
 • Constituţia Republicii Italiene din 1948.
 • Constituţia Spaniei din 27 decembrie 1978.
 • Constituţia Japoniei din 1947.
 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
 • Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 • Convenţia americană privind drepturile omului – Pactul de la San José
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
 • Declaraţia îndatoririlor fundamentale ale popoarelor şi statelor asiatice.
 • Declaraţia islamică universală a drepturilor omului.
 • Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania din 23.05.1949.
 • Legea nr. 140 din 1996 publicată în M. Of. nr. 289 din 14.11.1996.
 • Legea nr. 197 din 15 noiembrie 2000.
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Vatamarea corporala grava
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Vatamarea corporala grava

Vatamarea corporala grava

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker