Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Prefectul

Descriere

Instituţia prefectului este o instituţie veche, tradiţională în administraţia publică din România. O întâlnim atât în Muntenia, cât şi în Moldova, încă înainte de Unirea Principatelor (1859), chiar dacă cei care o reprezentau purtau o altă denumire. După Unirea Principatelor, instituţia prefectului, denumită ca atare, apare atât în Legea comunală din 1 aprilie 1864, cât şi în Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din 2 aprilie 1864.

Prefectul era reprezentantul Guvernului pe lângă consiliu judeţean şi era numit de la „centru". El asista la sesiunile consiliului, iar în cazul când acesta sau comitetul permanent al acestuia (ca organ executiv) adoptau acte care le depăşeau atribuţiile sau erau împotriva intereselor judeţului, avea obligaţia ca, în termen de 10 zile, să facă recurs la Guvern . Prin Legea administrativă din 1929 au fost create „directoratele ministeriale", ca centre de administraţie şi inspecţie locală, cu sedii în Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara, având fiecare în raza de activitate un număr de judeţe, conduse de un director ministerial, cu rang de subsecretar de stat, căruia i se subordona şi prefectul, ca reprezentant al Guvernului.

Ca urmare a adoptării Legii administrativă din anul 1936, se lărgesc atribuţiile prefectului dându-i-se dreptul de a controla toate serviciile publice din judeţ lărgindu-i-se ulterior şi dreptul de a numi primarii în comunele rurale şi urbane nereşedinţă şi de a desemna pe membrii de drept în consiliul comunal. Judeţul, unitate administrativă şi de control fără personalitate juridică, era condus de prefect, numit prin decret regal. El era funcţionar de carieră şi şef ierarhic al tuturor funcţionarilor exteriori al Ministerului de Interne, din judeţ.

Începând cu perioada 1940-1944 se revine la comună şi judeţ ca unităţi administrativ-teritoriale cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, iar prefectul îşi menţine rolul şi atribuţiile ca reprezentant al Guvernului, numit prin decret regal, şi şef al tuturor funcţionarilor Ministerului de Interne. Ca şef al administraţiei judeţene, prefectul numea şi elibera din funcţie funcţionarii judeţului, administra patrimoniul şi interesele judeţului, se îngrijea de toate serviciile publice judeţene, semna toate actele în numele judeţului, reprezenta judeţul în justiţie etc.

Ca reprezentant al Guvernului, rolul principal al prefectului era cel de control şi supraveghere. El controla serviciile exterioare ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice, putând aplica unele sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici; supraveghea şi controla comunele rurale şi urbane, instituţiile de binefacere şi de asistenţă socială. Pe lângă prefect funcţiona „consiliul de prefectură" format, în principal, din şefii serviciilor judeţene.

În perioada de după anul 1944, legiuirile care au urmat nu au mai consacrat instituţia prefectului, atribuţiile acestuia privind controlul legalităţii actelor administrative fiind preluate de instanţele judecătoreşti, unele, sau de către anumite organe ale administraţiei statului, altele. După revoluţia din decembrie 1989, prin Constituţie şi prin Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, instituţia prefectului a fost repusă în „drepturi”, fiind reglementat astfel pe deplin drept rolul ce i se cuvine într-un stat de drept, bazat pe principiul separaţiei puterilor în stat.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII:

PREFECTUL

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1: Noţiunea rolul administraţiei publice locale

1.1. Noţiunea de administraţie publică locală

1.2. Trăsăturile şi rolul administraţiei publice locale

SECŢIUNEA 2: Evoluţia legislaţiei în domeniul administraţiei publice locale şi cadrul legal actual

SECŢIUNEA 3: Principiile organizării administraţiei publice locale

3.1. Principiul descentralizării

3.2. Deconcentrarea

3.3. Autonomia locală

3.4. Principiul eligibilităţii

3.5. Principiul legalităţii

SECŢIUNEA 4: Aspecte generale privind autorităţile administraţiei publice locale

 

CAPITOLUL 2: PREFECTUL: REPREZENTANTUL GUVERNULUI PE PLAN LOCAL

SECŢIUNEA 1: Scurt istoric privind instituţia prefectului în România

SECŢIUNEA 2: Trăsăturile proprii instituţiei prefectului în raport cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale

SECŢIUNEA 3: Cadrul legal actual în materie: Legea nr. 304/2004

 

CAPITOLUL 3: INVESTITURA PREFECTULUI

SECŢIUNEA 1: Aspecte generale privind funcţionarii publici

SECŢIUNEA 2: Categoria înalţilor funcţionari: particularităţi privind prefect

SECŢIUNEA 3: Numirea în funcţie a prefectului şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru numirea în funcţie

SECŢIUNEA 4: Eliberarea din funcţie a prefectului

 

CAPITOLUL 4: ATRIBUŢIILE ŞI ACTELE PREFECTULUI

SECŢIUNEA 1: Rolul şi atribuţiile prefectului

SECŢIUNEA 2: Actele prefectului

2.1. Ordine cu caracter individual

2.2. Ordine cu caracter normativ

 

CAPITOLUL 5: SUBPREFECTUL ŞI APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PREFECTULUI

SECŢIUNEA 1: Instituţia subprefectului

SECŢIUNEA 2: Secretarul general

SECŢIUNEA 3: Cancelaria prefectului SECŢIUNEA 4: Oficiile prefecturale

 

CAPITOLUL 6: CORPUL PREFECŢILOR ŞI CORPUL SUBPREFECŢILOR

SECŢIUNEA 1: Membrii

SECŢIUNEA 2: Calitatea de membru şi încetarea acesteia

SECŢIUNEA 3: Drepturile şi îndatoririle membrilor Corpului prefecţilor şi ai Corpului subprefecţilor

 

CAPITOLUL VI: REGIONALISM ŞI REGIONALIZARE ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

 

- BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ -
 
 • Constituţia României în forma revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004;
 • Mircea Preda, Benonica Vasilescu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • Mircea Preda, Ana Sofia David, „Agenda. Documentar pentru administraţia publică locală”,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a III-a, All Beck, 2002
 • Anton Trăilescu, „Drept administrativ”, Editura All Back, Bucureşti, 2002;
 • A. Trăilescu, „Actele administraţiei publice locale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002:
 • A. Trăilescu, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol I, Editura AII Beck, Bucureşti, 2003;
 • Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Rodica Narcisa Petrescu, „Drept administrativ”, Editura Cordial Lex, Bucureşti, 2001,
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană” Editura Economică, Bucureşti, 2001
 • Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Corneliu Manda, Cezar Manda, „Administraţia publică locală din România”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 • Corneliu Manda, Cezar Manda, „Dreptul colectivităţilor locale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002
 • Sofia Popescu, „Statul de drept şi controlul respectării legii de către autorităţile administrative”, în Revista de Drept românesc, nr. 2/1993;
 • Verginia Verdinas, „Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Eugen Popa, „Autonomia locală în România”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
 • Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir ", Bucureşti, 1994;
 • Valentin I. Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • Ioan Muraru , Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu , Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină si practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Prefectul
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Prefectul

Prefectul

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker