Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Consiliul Uniunii Europene

Descriere

Consiliul Uniunii Europene, cunoscut şi sub numele de „Consiliul Miniştrilor”, nu are echivalent în lume. Reunite în Consiliu, statele membre U.E. legiferează, fixează obiectivele politicilor, coordonează politicile naţionale şi reglementează diferendele ce există între ele sau între ele şi alte instituţii.

Consiliul Uniunii Europene prezintă caracteristicile unei întâlniri la nivel supranaţional ori interguvernamental, statuând asupra unor chestiuni cu majoritate calificată şi asupra altora, cu unanimitate. Procedurile, practicile şi chiar reglementarea diferendelor implică un anumit grad de solidaritate şi încredere rar întâlnit în relaţiile dintre state. Legitimitatea sa democratică nu este pusă la îndoială. Consiliul Uniunii Europene este compus din reprezentanţii fiecărui stat membru la nivel ministerial, abilitaţi de a angaja responsabilitatea statelor membre din care fac parte.

În ceea ce priveşte atribuţiile Consiliului Uniunii Europene, pe scurt, se poate spune că acesta exercită o putere legislativă şi o putere decizională. În acelaşi timp, el constituie un organism în cadrul căruia reprezentanţii guvernelor statelor membre pot să-şi expună şi să-şi apere propriile interese şi să caute stabilirea unor compromisuri.

Consiliul asigură coordonarea generală a activităţilor Uniunii Europene, al căror obiectiv principal este crearea pieţei interioare, adică a unui spaţiu fără frontiere interne, care să asigure cele patru libertăţi de circulaţie: a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor.

Ca instituţie a Uniunii, Consiliul asigură, în domeniul comunitar, realizarea obiectivelor fixate prin Tratat, coordonând politicile economice generale ale statelor membre şi adoptând, la propunerea Comisiei, principalele decizii relative la politicile comune, în funcţie de procedurile care-l asociază mai mult sau mai puţin de Parlamentul European.

În alte două domenii cu caracter interguvernamental, precum politica externă şi de securitate comună (PESC) şi problemele justiţiei şi afacerilor interne (JAI), Consiliul joacă un rol predominant:

 astfel, în cadrul politicii externe şi de securitate Consiliul adoptă decizii şi acţiuni comune, pentru care asigură, în egală măsură, şi punerea în practică a preşedinţiei Consiliului, conferindu-i-se misiunea de a reprezenta Uniunea;

 în cazul afacerilor judiciare şi interioare, precum imigraţia, dreptul de azil, lupta contra terorismului şi drogurilor sau cooperarea judiciară, Consiliul acţionează, în principal, prin intermediul acţiunilor comune şi al convenţiilor, recomandând adoptarea acestora de către Statele membre.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I - SCURT ISTORIC

§ 1. IDEEA EUROPEANĂ

§ 2. ISTORICUL APARIŢIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE

§ 3. PRIMELE INSTITUŢII COMUNITARE ŞI EVOLUŢIA ULTERIOARĂ

SECŢIUNEA A II-A - DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 1. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (CONSILIUL DE MINIŞTRII)

§ 2. CONSILIUL EUROPEAN

A. Prezentare generală

B. Natura juridică a Consiliului European

§ 3. CONSILIUL EUROPEI

 

CAPITOLUL II - COMPONENŢA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I - MEMBRII CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A - FORMAŢIUNILE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE ÎN FUNCŢIE DE NATURA PROBLEMELOR ABORDATE

 

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I - SECRETARIATUL GENERAL

SECŢIUNEA A II-A - COMITETUL REPREZENTANŢILOR PERMANENŢI

SECŢIUNEA A III-A - COMITETELE SPECIALIZATE

§ 1. COMITETE PREVĂZUTE DE TRATATELE CONSTITUTIVE

§ 2. COMITETELE PREVĂZUTE PRIN TRATATUL DE LA MAASTRICHT ASUPRA UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL IV - FUNCŢIONAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE ŞI REGULILE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT ÎN VEDEREA ADOPTĂRII DECIZIEI COMUNITARE

SECŢIUNEA I - SEDIUL

SECŢIUNEA A II-A - PREŞEDINŢIA ŞI SESIUNILE CONSILIULUI

SECŢIUNEA A III-A - REGULI ŞI METODE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT

§ 1. MAJORITATEA SIMPLĂ

§ 2. MAJORITATEA CALIFICATĂ

§ 3. UNANIMITATEA

§ 4. DREPTUL DE VETO

SECŢIUNEA A IV-A – ACTELE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL V - COOPERAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE CU CELELALTE INSTITUŢII COMUNITARE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ADOPTARE A DECIZIEI LA NIVEL COMUNITAR

SECŢIUNEA I: TRIUNGHIUL INSTITUŢIONAL: CONSILIU – COMISIE – PARLAMENT

SECŢIUNEA A II-A - PROCEDURA CONSULTĂRII

§ 1. DOMENII DE APLICABILITATE

§ 2. ETAPELE PROCEDURII CONSULTĂRII

A. Etapa elaborării unei propuneri

B. Etapa consultării

C. Etapa deciziei

D. Publicarea

SECŢIUNEA A III-A - PROCEDURA COOPERĂRII

§ 1. Prezentare generală

§ 2. Etapele procedurii cooperării

A. Prima lectură

B. A doua lectură

SECŢIUNEA A IV-A - PROCEDURA CO-DECIZIEI

§ 1. Prezentare generală şi domenii de aplicabilitate

§ 2. Etape în cadrul procedurii co-deciziei

A. Prima lectură

B. A doua lectură

C. A treia lectură

SECŢIUNEA A V-A - PROCEDURA AVIZULUI CONFORM

SECŢIUNEA A VI-A - ADOPTAREA DECIZIEI ÎN CADRUL P.E.S.C.

 

CAPITOLUL VI - REFORMA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE ŞI A MECANISMELOR DE ADOPTARE A DECIZIEI COMUNI-TARE ÎN VIZIUNEA CONSTITUŢIEI EUROPENE

SECŢIUNEA I - REFORMA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A - SIMPLIFICAREA INSTRUMENTELOR JURIDICE

§ 1. ACTELE JURIDICE COMUNITARE

§ 2. ACTELE LEGISLATIVE

§ 3. ACTELE NON-LEGISLATIVE

§ 4. REGULAMENTELE PRIN DELEGARE

§ 5. ACTELE DE IMPLEMENTARE

§ 6. PRINCIPII COMUNE ACTELOR JURIDICE ALE UNIUNII

§ 7. PUBLICAREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
I. Cursuri, tratate, monografii
 
 • Iordan Gh. Bărbulescu, “De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
 • Walter Cairns, “Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, 2001.
 • Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.
 • Nicoleta Diaconu, “Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept inctituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.
 • Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Ioan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei”; Editura Universal Pan, Bucureşti, 1999.
 • Guy Isaac, “Droit communautaire general”, 4eme edition, Paris, 1994.
 • Ion Jinga, “Uniunea Europeana. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, “Drept comunitar”, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • Viorel Marcu, „Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană – Drept comunitar şi Instituţii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • J. Rideau, “Droit institutionel de l’Union et des Communautes europeennes”, LGDJ, Paris 1994.
 • Beatrice Taulegne, “Le Conseil Europeen”, Paris, 1993.
 
II. Reviste şi articole de specialitate
 
 • M. Virally, “La conference au sommet”, Annuaire francais de droit international, 1960.
 • A. Spinelli, “The Ghrowth of the European Movement since the Second World War” în M. Hodges, European integration (1972).
 • C. Blumann, “Revista trimestrială de drept european”, nr. 1/1976.
 • Consiliul European de la Stuttgart, 17-19 iunie 1983 Bul. CE, nr. 6, 1983.
 • H.J. Glaesner, “Actul Unic European”, "Revue de Marche commun", nr. 298/1986.
 • Consiliul Europei: „Fapte şi date”, ianuarie, 1994, Serviciul de relaţii publice.

   

III. Legislaţie
 
 • Tratatul de la Paris, institind C.E.C.A. – 1951, intrat în vigoare în 1952.
 • Tratatele de la Roma, instituind CEE şi Euratom – 1957, intrate în vigoare în 1958.
 • Tratatul de la Bruxelles, instituind un Consiliu Unic şi o Comisie unică – 1965, intrat în vigoare în 1967.
 • Tratatele de la Luxemburg şi Bruxelles, privind sporirea puterii bugetare a Parlamentului European – 1970, respectiv 1975, intrate în vigoare, primul în 1971, al doilea în 1976.
 • Actul Unic European din 1986, intrat în vigoare în 1987.
 • Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene din 1992, intrat în vigoare în 1993.
 • Tratatul de la Nisa semnat în 2001, intrat în vigoare în 2003.
 • Constituţia Europeană, semnată în octombrie 2004

   

 
IV. Alte surse
 
 • Site-ul oficial al Uniunii Europene – www.europa.eu.int
 • Site-ul oficial al Centrului de Informare a Comisiei Europene la Bucureşti – www.infoeuropa.ro
 • Ministerul Integrării Europene – www.mie.ro
 • www.europeana.ro
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Consiliul Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker