Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dezideratele Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht

Descriere

Aşa cum am observat, în urma celui de-al doilea război mondial, dezastrul politic, economic şi social în care se afla Europa a condus la începerea efectivă a procesului construcţiei europene, început marcat de crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO, CECA). Mai târziu, după reforme succesive ale Tratatelor constitutive, apariţia noilor Comunităţi Europene şi, în fine, a Uniunii Europene (prin Tratatul de la Maastricht) acest proces de „unificare în etape”, adică cel al integrării de tip funcţional-sectorial, a ajuns, prin enunţarea obiectivului Uniunii Economice şi Monetare, în faţa ultimei trepte a integrării sale economice şi a primei trepte a integrării sale politice.

Având exprimate explicit obiectivele, atât economice, cât şi politice, Uniunea Europeană nu reprezintă începutul drumului integrării, dar nici sfârşitul acestuia, fiind doar o etapă a procesului de integrare, deschis de CECO, şi care se va sfârşi, credem noi, prin realizarea unui anumit tip de federalizare, adaptat cerinţelor europene. Fără îndoială, un impact deosebit în evoluţia procesului de integrare l-au avut şi revoluţiile anticomuniste şi antisovietice din Europa din jurul anului 1989, procesul de democratizare a Est-ului continentului influenţând reforma CE, grăbind-o şi obligând-o spre atingerea de noi dimensiuni. Pe scurt revoluţiile din Est au accelerat transformarea Comunităţilor Economice într-o Uniune Politică.

Cu toate acestea, realizarea unui model european care să răspundă şi să raţionalizeze expectativa teoretică şi practică a unei Europe aflată în profundă transformare reclamă în continuare atât eficacitate politică şi eficienţă economică, cât şi o prezenţă reală în lume. Aşadar, construcţia europeană este în plin proces, acest fapt fiind cel mai bine evidenţiat de însuşi Tratatul de la Maastricht care cerea, în mod expres, convocarea unei noi conferinţe interguvernamentale nu mai târziu de 1996 în scopul examinării dispoziţiilor Tratatului Uniunii Europene. Conferinţa Interguvernamentală din 1996 a adus cu sine speranţa unor reforme care să asigure Uniunii sprijinul cetăţenilor, prin realizarea unui sistem de organizare simplu şi transparent, uşor de înţeles şi deschis participării acestora.

Cu toate că noul sistem trebuia să se remarce prin eficacitate în soluţionarea problemelor reale ale cetăţenilor Uniunii Europene, se poate constata că nici după CIG ’96 (Tratatul de la Amsterdam) şi chiar nici după CIG 2000 (Tratatul de la Nisa) obiectivele transparenţei şi eficacităţii nu s-au realizat pe deplin. Ca o concluzie, putem afirma un lucru cert: construcţia europeană nu a luat sfârşit şi nici nu se va sfârşi într-un viitor foarte apropiat, mai existând multe de făcut pe calea integrării.

Aceasta ne-o demonstrează şi Tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa care nu răspund întru totul exigenţelor de democraţie şi eficacitate reclamate de către popoarele Uniunii. Mai mult decât atât, la acest început de secol XXI, Uniunea Europeană se confruntă cu un continent renăscut, dar şi cu o opinie publică contradictorie, aceasta din urmă demonstrând-o şi referendum-ul irlandez care a respins Tratatul de la Nisa, tratat care, aşa cum am arătat, a avut în vedere o oarecare reformă (în principal instituţională), în perspectiva lărgirii U.E. cu ţările din Europa Centrală şi de Est.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul I: Aspecte introductive

Secţiunea I: Linia istorică a Comunităţilor Europene

Secţiunea a II-a: Delimitări conceptuale

 

Capitolul II: Evoluţia Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht

Secţiunea I: De la Actul Unic European la Tratatul de la Maastricht

Secţiunea a II-a: Structura Tratatului de la Maastricht. Cei trei piloni ai Uniunii Europene

§ 1. Frontispiciu comun

§ 2. Cei trei piloni: unul comunitar (CEE, CEEA ŞI CECA) şi doi interguvernamentali (PESC ŞI JAI)

A. Pilonul central sau comunitar (CEE, CEEA, CECA)

B. Pilonii interguvernamentali (PESC ŞI JAI)

§ 3. Baza comună

Secţiunea a III-a: Alte probleme aduse în atenţie prin Tratatul de la Maastricht

§ 1. Politica socială

§ 2. Cetăţenia unională

 

Capitolul III: Uniunea Economică şi Monetară

Secţiunea I: Principiile care stau la baza realizării Uniunii Economice şi Monetare

Secţiunea a II-a: Fundamentarea şi avantajele Uniunii Economice şi Monetare

Secţiunea a III-a: Etapele Uniunii Economice şi Monetare

Secţiunea a IV-a: Politica economică

Secţiunea a V-a: Politica monetară şi moneda unică

 

Capitolul IV: Probleme privind competenţele comunitare

Secţiunea I: Transferul de competenţe şi principiul subsidiarităţii

Secţiunea a II-a: Noile competenţe atribuite Comunităţii Europene prin Tratatul de la Maastricht

 

Capitolul V: Politica Externă şi de Securitate Comună

Secţiunea I: Obiectivele P.E.S.C. şi mijloacele de acţiune

§ 1. Obiectivele P.E.S.C.

§ 2. Mijloacele de acţiune

A. Cooperarea sistematică între statele membre

B. Punerea în aplicare a acţiunilor comune

Secţiunea a II-a: Punerea în aplicare a P.E.S.C., reprezentarea externă şi răspunderea punerii în aplicare a acţiunilor

§ 1. Dispoziţiile Tratatului de la Maastricht privind punerea în aplicare a P.E.S.C.

§ 2. Reprezentarea externă şi răspunderea punerii în aplicare a acţiunilor

Secţiunea a III-a: Competenţe şi proceduri

§ 1. Procedura generală

§ 2. Rolul instituţiilor

§ 3. Prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană care se aplică P.E.S.C.

Secţiunea a IV-a: Clauza de revizuire

 

Capitolul VI: Cooperarea în domeniile Justiţiei şi Afacerilor Interne

Secţiunea I: Câmpul de aplicare şi principalele reguli ale cooperării interguvernamentale

§ 1. Câmpul de aplicare

§ 2. Principalele reguli ale cooperării interguvernamentale

Secţiunea a II-a: Mijloacele juridice ale cooperării interguvernamentale

Secţiunea a III-a: Competenţe şi proceduri

Secţiunea a IV-a: Accesul resortisanţilor din terţe ţări potrivit Tratatului de la Maastricht

Secţiunea a V-a: Clauza evolutivă potrivit Tratatului de la Maastricht

 

Capitolul VII: Evoluţia U.E. ulterior Tratatului de la Maastricht

Secţiunea I: Influenţele Tratatului de la Amsterdam asupra Tratatului de la Maastricht

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Tratatul de la Amsterdam şi Politica Externă şi de Securitate Comună

§ 3. Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală

§ 4. Alte aspecte avute în vedere prin Tratatul de la Amsterdam în ceea ce priveşte politicile comunitare

Secţiunea a II-a: Tratatul de la Nisa şi influenţele sale asupra Tratatului de la Maastricht

 

Capitolul VIII: Consideraţii finale

 ANEXE

EMBLEMA UNIUNII EUROPENE

SEMNAREA TRATATELOR DE LA ROMA, MAASTRICHT ŞI AMSTERDAM

HARTA POLITICĂ A EUROPEI

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
A. AUTORI ROMÂNI
 
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, „De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
 • I.P. Filipescu, A. Fuerea, ”Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Viorel Marcu, ”Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • George Marin, Ovidiu Puiu, Iuliana Ciochină, Daniela Barbonie, Adela Cernea, Mariana David, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Roxana Munteanu, „Drept European”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 
B. AUTORI STRĂINI
 
 • R. Anold, „La Loi fondamentale de la RFA et l’Union européenne. Le nouvel article 23 de la Loi fondamentale”, în „Revue Internationale de Droit Comparé”, nr. 3/1993.
 • J. Cloos, G. Reinesch, D. Vignes, J. Weyland, „Le Traité de Maastricht. Genese, Analyse, Commentaires”, Bruxelles, Bruylant, 1993.
 • H. Brugmans, „Les Origines de la civilisation européen”, 1958.
 • H. Brugmans, „La idea europea.1920-1970”, Madrid, 1972.
 • D. Guillautne, „L’unilication allemande. Succession aux traités et droit communautaire”, în vol. „L’Europe et le droit. Mélanges en hommage à Jean Boulouis”, Paris, Dalloz.
 • S. Mandariaga, „L’Esprit Européen”, Mouvement Européen, Bruxelles, 1952.
 • Dennis de Rougemont, „L’Esprit Européen”, Baconniére, Neuchatel, 1949.
 • Dennis de Rougemont, „Vingt-huit siécles d’Europe”, Payot, Paris, 1961.
 • R. Schuman, „Pour l’Europe”, Paris. 1963.
 • A. Spinelli, „Vers l’Union Européen”, Florence, 1983.
 • A. Truyol, Y Serra, „La integracion europea. Idea y realidad”, Madrid, 1972.
 
II. REVISTE DE SPECIALITATE
 • “Proiectul de Declaraţie al Rezistenţei Europene”, în L’Europe de Demain, Neuchatel, 1945.
 • „Agence Europe”, Bulletin n0 5238, din 20 aprilie 1990.
 • „Le principe subsidiarité. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen”, în „Revue trimestrielle de droit européen”, nr. 4/1992.
 • „Bulletin des Communautes européennes Commission” nr. 6, 7/8, 9, 10, 11 şi 12 din 1992; nr. 7/8, 10 din 1993.
 • „Ratification processes of the Treaty on European Union” în „European Law Review”, vol. 18, nr. 3/1993.
 • Concluziile Consiliului European de la Corfu, în „Revista de Instituciones europeas”, nr. 2/1994.
 • Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat la Maastricht în 7 februarie 1992, în „Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 
III. Alte surse
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Dezideratele Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 96
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker