Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile copilului (2)

Descriere

Legislaţia cu privire la protecţia copilului a suferit numeroase modificări în perioada de după revoluţia din 1989 ce au urmărit îmbunătăţirea politicii în domeniu, precum şi aşezarea acesteia pe o bază concretă şi coerentă.

Astfel, de-a lungul timpului, în mod permanent, s-au adus în discuţie principii noi, practici probate în societăţi cu o democraţie deja consolidată în paralel cu particularităţile României, toate acestea urmând să-şi găsească ecou în cadrul legislativ ce urma a se revizui. Fiind o problemă de o asemenea amploare, în contextul dezbaterilor privind necesitatea îmbunătăţirii cadrului legislativ, un rol important l-au avut organismele internaţionale, vădit interesate de situaţia copiilor din România.

Ponderea sugestiilor comunităţii internaţionale în ansamblul deciziilor adoptate (mai ales a acelora ce ţineau de cadrul legislativ în domeniu) a fost importantă în primii paşi în domeniu după 1989. În planul abordării acestui domeniu, acest aspect a devenit din ce în ce mai important, evoluţia cadrului legislativ din acest unghi de analiză indicând o preocupare din ce în ce mai pregnantă pentru autorităţilor române de a găsi în primul rând soluţii pentru prevenirea amplificării fenomenului copiilor instituţionalizaţi, abandonaţi, abuzaţi, exploataţi etc. Implementarea noii legislaţii a copilului este privită ca o ocazie de schimbare în trepte a mentalităţii şi practicii; cerinţa cheie este ca implementarea noii legislaţii să fie planificată şi realizată în mod creativ şi practic.

Deosebit de important va fi rolul de coordonare al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, precum şi cât de bine ANPDC şi direcţiile de protecţie a copilului, vor lucra împreună. Cooperarea efectivă inter-instituţională este un aspect important în cadrul practicii moderne de protecţie a copilului dar, şi o zonă de relativă slăbiciune în cadrul sistemului din România. Intrarea în vigoare a pachetului legislativ la 1 ianuarie 2005 însemnă o serie de provocări cărora toţi cei implicaţi în domeniul protecţiei copilului, dar nu numai, vor trebui să le facă faţă; toate instituţiile pe care noua legislaţie le implică în procesul de protecţie a copilului vor avea nevoie de îndrumare şi sprijin substanţiale pentru a se pregăti pentru implementare - dar şi după ce acest proces va începe, aspect care presupune materiale explicative, pregătire şi resurse.

Asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special constituie o prioritate naţională. Acest lucru rezidă în primul rând în faptul că viaţa, dezvoltarea şi bunăstarea de care trebuie să beneficieze toţi copiii la acest început de nou secol şi mileniu reprezintă baza pe care se construieşte viitorul unei ţări.

Respectarea, promovarea şi exercitarea drepturilor copilului, astfel cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România, vor asigura o dezvoltare deplină şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil, alăturând în spiritul tradiţiilor şi valorilor culturale ale poporului român o componentă nouă, modernă şi dinamică de integrare în spiritualitatea universală. În lumina acestei integrări protecţia copilului în România înseamnă realizarea unui echilibru între trei componente esenţiale: copilul, familia şi societatea.

Asigurarea acestui echilibru trebuie reglementată, aplicată şi monitorizată în mod continuu de către stat, ca responsabilitate fundamentală a acestuia faţă de soarta tuturor cetăţenilor săi. Pentru asigurarea unui cadru coerent şi unitar al promovării şi respectării drepturilor tuturor copiilor, o măsură majoră care se impunea era aceea de elaborare a unor legi complexe care să abordeze într-un mod integrat problematica referitoare la copil. O astfel de măsură şi-a găsit concretizarea prin adoptarea actelor normative prezentate care, cu siguranţă vor contribui la optimizarea serviciilor acordate copiilor şi la promovarea interesului superior al acestora.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CUPRINS

DREPTURILE COPILULUI

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Necesitatea şi importanţa protecţiei drepturilor copilului

1.2. Instrumente internaţionale şi europene în domeniul drepturilor copilului ... 8 1.2.1. Convenţia cu privire la drepturile copilului

1.2.2. Declaraţia drepturilor copilului

1.2.3. Convenţii adoptate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii

1.2.4. Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale

1.2.5. Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei

1.2.6. Convenţia europeană în materia adopţiei de copii

1.2.7. Alte reglementări internaţionale şi europene

1.3. Cadrul legal intern cu privire la drepturile copilului

1.4. Principiile care garantează protecţia şi drepturile copilului

 

CAPITOLUL II: DREPTURILE COPILULUI

2.1. Imperativul respectării principiilor privind garantarea drepturilor copiilor

2.2. Drepturile şi libertăţile civile ale copilului

2.2.1. Dreptul copilului la păstrarea şi stabilirea identităţii sale

2.2.2. Dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament

2.2.3. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale

2.2.4. Dreptul copilului la libertate de exprimare

2.2.5. Dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

2.2.6. Dreptul copilului la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică

2.2.7. Dreptul copilului la viaţa culturală proprie

2.2.8. Dreptul copilului la respectarea personalităţii şi individualităţii sale

2.2.9. Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale

2.3. Drepturi referitoare la asigurarea unui mediu familial şi îngrijirea alternativă

2.3.1. Dreptul copilului de a creşte alături de părinţii săi

2.3.2. Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială

2.4. Dreptul copilului la protecţie alternativă

2.4.1. Condiţiile în care intervine protecţia alternativă

2.4.2. Enunţarea măsurilor de îngrijire alternativă

2.5. Drepturi care privesc sănătatea şi bunăstarea copilului

2.6. Dreptul copilului la educaţie, activităţi recreative şi culturale

2.6.1. Dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale

2.6.2. Dreptul copilului la odihnă şi la vacanţă

 

CAPITOLUL III: INSTITUŢII ŞI ORGANISME ABILITATE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR COPILULUI

3.1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

3.2. Comisia pentru protecţia copilului

3.3. Alte organisme cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului

3.3.1. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

3.3.2. Instituţii şi servicii la nivel local

3.3.3. Organisme private

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

ANEXE

- Anexa nr. 1: Extras din Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013

- Anexa nr. 2: Situaţia privind protecţia drepturilor copilului (31.12.2008)

- Anexa nr. 3: Situaţie copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate (31.12.2008)

- Anexa nr. 4: Situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copilului (31.12.2008)

 BIBLIOGRAFIE  

 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Cristian Jura, Drepturile Omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 • Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
 • Dumitru Mazilu, Drepturile Omului. Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
 • Dan Lupaşcu, „Dreptul familiei”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
 • Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, ediţia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
 • Emese Florian, protecţia drepturilor copilului, Ediţia 2, EdituraC.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 • M. Rusu, Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005;
 • Ion Imbrescu, Tratat de Dreptul Familiei. Familia. Protecţia copilului. Elemente de stare civilă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;
 • I. Vasile, Soluţii privind unele probleme din practica Comisiei pentru protecţia copilului, în Revista Dreptul nr. 3/2001.
 • Doina Balahur, „Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • M. Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 • Maria Roth, Protecţia copiilor împotriva abuzurilor - între tradiţie şi inovaţie, Un deceniu de tranziţie - situaţia copilului şi a familiei, UNICEF, 2000.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.) „Drepturile Copilului şi tânărului”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti;
 • Toma Mareş (coordonator), Evoluţia apărării şi respectării drepturilor copilului aflat în dificultate, Editat de FICE, România, Bucureşti, 1998.
 • Legea nr. 272/2004 din 21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004, modificată prin Hotărârea nr. 3 din 10 ianuarie 2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament, publicată în M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2007
 • Legea nr. 273/2004 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004.
 • Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004.
 • Legea nr. 275 din 21/06/2004, pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004
 • Hotărârea nr. 289 din 21/03/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 29/03/2007
 • Hotărârea nr. 1432/2004 din 02/09/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 23/09/2004.
 • Hotărârea nr. 136 din 07/02/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 22/02/2007
 • Hotărârea nr. 1168/2007 din 26/09/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 02/10/2007
 • Hotărârea nr. 1437/2004 din 02/09/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24/09/2004.
 • Hotărârea nr. 633 din 20.06.2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial nr. 419 din 22 iunie 2007
 • Legea nr. 87 din 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/04/2007
 • Legea nr. 369 din 15 septembrie 2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 888 din 29 septembrie 2004
 • Legea nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980, publicată în Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003
 • Legea nr. 18-27 din 09.1990 privind adoptarea Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13/06/2001
 • Hotărârea nr. 860 din 13 august 2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 10 septembrie 2008;
 • Hotărârea nr. 617 din 11 iunie 2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din data de 12 iunie 2008

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile copilului (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Drepturile copilului (2)

Drepturile copilului (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker