Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Institutii specializate ale ONU cu caracter monetar-bancar

Descriere

Lucrarea de faţă, în afară de primul său capitol, unde am avut în vedere o prezentare generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), şi-a propus să formeze o imagine de ansamblu asupra principalelor instituţii financiare internaţionale, arătând totodată, influenţa pe care aceste instituţii o au asupra ţării noastre.

Astfel, în toate cazurile, am început prin a acorda o atenţie deosebită istoricului acestor instituţii, deoarece cunoaşterea acestuia este esenţială pentru înţelegerea corectă a funcţiilor lor actuale. Instituţiile nu sunt determinate numai de circumstanţele în care au apărut: mendrele istoriei au jucat adesea un rol important. Uneori s-au putut realiza acorduri numai prin aranjamente temporare, dar care î’n contextul internaţional contează foarte mult: „Il n’y a que la provisore qui dure” – numai provizoriul durează. Astfel, de exemplu, Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a luat fiinţă, în Luxemburg, cu 30 de ani înainte de semnarea deciziei finale, în anul 1992. mai mult, numele de Comitet Interimar cu greu indica faptul că acesta este cel mai important organism pentru politica economică a Fondului Monetar Internaţional (FMI).

Atât timp cât soluţiile temporare se dovedesc eficiente în practică, nu există nici un motiv pentru a desfiinţa aceste organizaţii interimare. Ar fi posibil, desigur, un aranjament mai raţional în peisajul actual al instituţiilor internaţionale, dar există motive bine întemeiate pentru care nu se preferă această schimbare: o dată înfiinţate, instituţiile internaţionale nu este deloc agreată de acele ţări care consideră că există deja mult prea multe astfel de organizaţii.

Comunitatea internaţională preferă să accepte, în anumite limite, o suprapunere între instituţii, decât să treacă prin procesul politic dificil de desfiinţare a acestora. Multe instituţii au fost create în timpul sau imediat după cel de-al doilea război mondial, cu scopul de a elimina decalajele anterioare dintre ţări şi de a crea un sistem viabil de drepturi şi îndatoriri internaţionale. acest sistem cuprinde drepturi şi îndatoriri în domeniul economic.

Experienţa a demonstrat că dezechilibrele economice au o influenţă foarte mare asupra activităţii politice. Spre exemplu, inflaţia severă cu care s-a confruntat Germania după primul război mondial, ca rezultat al reparaţiilor drastice care i-au fost imputate, a dus la o dezbinare socială şi a permis apariţia fascismului.

Recesiunea economică gravă din anii ’30 exacerbată de lipsa cooperării internaţionale a fost însoţită de un şomaj masiv. Dorinţa de a evita confruntarea cu probleme similare a dus la înfiinţarea instituţiilor Bretton Woods, iar în Europa la apariţia OCEE/OEEC şi a Comunităţii Economice Europene (CEE/EEC). Scopul înfiinţării acestor instituţii a fost acela de a asigura cadrul adecvat pentru cooperare şi ajutor reciproc în diferite domenii, între ţările membre.

Credinţa care a condus la apariţia acestor instituţii a fost aceea că pacea mondială poate fi asigurată numai prin prosperitate economică în toate ţările. Nu putem încheia această lucrare fără a aminti că toate instituţiile internaţionale se ghidează, aşa cum, de altfel, se poate desprinde şi din întreg parcursul lucrării, după cel puţin trei principii de bază: promovarea libertăţii comerţului internaţional şi a tranzacţiilor de capital; asigurarea asistenţei de specialitate în fiecare ţară în vederea menţinerii stabilităţii economice şi monetare interne şi externe şi elaborarea politicilor economice, luând în considerare interesele tuturor ţărilor membre ale acestor instituţii.

Pentru instituţiile de dezvoltare există şi o altă funcţie şi anume aceea de a ajuta în principal ţările sărace şi de a le acorda un statut preferenţial, acolo unde este cazul.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: O.N.U. – ORGANIZAŢIE CU VOCAŢIE UNIVERSALĂ

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII DE ORDIN ISTORIC PRIVIND ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

SECŢIUNEA A II-A: STRUCTURA O.N.U.

§ 1. PREZENTARE GENERALĂ

§ 2. ORGANELE PRINCIPALE ALE O.N.U.

2.1. Adunarea Generală

2.2. Consiliul de securitate

2.3. Consiliul Economic şi Social

2.4. Consiliul de Tutelă

2.5. Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ)

2.6. Secretariatul

§ 3. ORGANELE SUBSIDIARE ALE O.N.U.

§ 4. Instituţiile specializate ale O.N.U.

 

CAPITOLUL II: FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL (F.M.I.)

SECŢIUNEA I: APARIŢIA F.M.I.

§ 1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. PARTICIPANŢI ŞI OBIECTIVE

§ 2. COMPROMISUL ANGLO-AMERICAN

SECŢIUNEA A II-A: STATUTUL F.M.I.

SECŢIUNEA A III-A: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A F.M.I.

SECŢIUNEA A IV-A: F.M.I. – FUNCŢII, OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE

§ 1. ROLUL INIŢIAL AL F.M.I.

§ 2 TRANSFORMAREA F.M.I.- ABANDONAREA OBIECTIVELOR INIŢIALE 31 § 3. FORMAREA RESURSELOR F.M.I.

§ 4. ÎMPRUMUTURILE ACORDATE DE F.M.I.

§ 5. ROLUL DE SUPRAVEGHERE AL F.M.I.

SECŢIUNEA A V-A: CONSIDERAŢII PRIVIND VIITORUL F.M.I.

 

CAPITOLUL III: BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (B.I.R.D.)

SECŢIUNEA I APARIŢIA B.I.R.D. CONFERINŢA DE LA BRETTON WOODS

SECŢIUNEA A II-A: MEMBRII ŞI RESURSELE B.I.R.D.

SECŢIUNEA A III-A: PRINCIPIILE FUNCŢIONĂRII B.I.R.D.

SECŢIUNEA A IV-A: ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE (I.D.A.) FILIALĂ INTEGRATĂ A BĂNCII MONDIALE

SECŢIUNEA A V-A: CONDUCEREA B.I.R.D. ŞI I.D.A.

SECŢIUNEA A VI-A CORPORAŢIA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ (I.F.C.)

§ 1. NECESITATE, SCOP, FUNCŢII

§ 2. GEOGRAFIA ŞI OBIECTIVELE OPERAŢIUNILOR I.F.C.

SECŢIUNEA A VII-A: TEHNICA DE LUCRU A B.I.R.D. ŞI I.D.A.

§ 1. DEFINIŢIA GENERALĂ A UNUI PROIECT ŞI CONDIŢIILE DE FINANŢARE

§ 2. CICLUL UNUI PROIECT

§ 3. ATRIBUIREA PIEŢELOR FINANŢATE DIN ÎMPRUMUTURILE B.I.R.D. ŞI CREDITELE I.D.A.

SECŢIUNEA A VIII-A: BANCA MONDIALĂ - ORGAN OPERAŢIONAL AL NAŢIUNILOR UNITE. ROLUL BĂNCII MONDIALE ÎN ACORDAREA ASISTENŢEI TEHNICE ŢĂRILOR SLAB DEZVOLTATE

 

CAPITOLUL IV: COOPERAREA DINTRE F.M.I., B.I.R.D. ŞI ALTE ORGANISME SIMILARE

SECŢIUNEA I: COOPERAREA B.I.R.D. CU P.N.U.D. ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI TEHNICE ŞI AL PREINVESTIŢIILOR

SECŢIUNEA A II-A: COLABORAREA B.I.R.D. CU F.A.O.

SECŢIUNEA A III-A: COLABORAREA B.I.R.D. CU U.N.E.S.C.O.

SECŢIUNEA A IV-A: COLABORAREA B.I.R.D. CU O.M.S.

SECŢIUNEA A V-A: COLABORAREA B.I.R.D. CU O.N.U.D.I.

SECŢIUNEA A VI-A: COLABORAREA B.I.R.D. CU F.M.I.

SECŢIUNEA A VII-A: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (B.E.R.D.)

§1. APARIŢIA ŞI ROLUL B.E.R.D.

§ 2. MEDIUL OPERAŢIONAL

2.1. Tendinţe în procesul de tranziţie

2.2 Tendinţe în dezvoltarea macroeconomică

§ 3. B.E.R.D. ŞI ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

§ 4. INVESTIŢIILE B.E.R.D. ÎN INFRASTRUCTURĂ

4.1. Telecomunicaţiile

4.2. Transportul

4.3. Energia electrică

§ 5. ÎMPRUMUTURILE B.E.R.D. ÎN ALTE SECTOARE-CHEIE

5.1. Resursele naturale

5.2. Agricultura

5.3. Proprietate, turism şi navigaţie

5.4. Producţia industrială şi distribuţia

5.5. Protecţia nucleară

 

CAPITOLUL V: ROMÂNIA ŞI RELAŢIILE SALE CU O.N.U. ŞI INSTITUŢIILE MONETAR-BANCARE INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA I: SISTEMUL NAŢIUNILOR UNITE ÎN ROMÂNIA

SECŢIUNEA A II-A: P.N.U.D. ÎN ROMÂNIA

§ 1 SPRIJINUL ACORDAT GUVERNĂRII, DEMOCRAŢIEI ŞI PARTICIPĂRII

§ 2. COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI ASIGURAREA UNOR CONDIŢII DE MUNCĂ ŞI VIAŢĂ DECENTE

§ 3. PROMOVAREA PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI A UTILIZĂRII RAŢIONALE A RESURSELOR NATURALE

§ 4. ADMINISTRAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR

SECŢIUNEA A III-A: PROIECTE ALE BĂNCII MONDIALE ÎN ROMÂNIA

SECŢIUNEA A IV-A: SPRIJINUL ACORDAT DE F.M.I. ROMÂNIEI

 CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Florian Coman, „Drept Internaţional public”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Editura Dalloz, 1991.
 • Philippe Moreau Defarges, „Organizaţiile internaţionale contemporane”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Viorel Marcu, „Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, 2000.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I+II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Octavian Manolache, „Drept Comunitar – Instituţii comunitare”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
 • Raluca Miga Beşteliu, „Organizaţii Internaţionale Interguvernamentale”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura AlL, Bucureşti, 1998.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • A.F.P. Bakker, „Instituţiile Financiare Internaţionale”, Editura Antet, Oradea, 1997.
 • Patrick Lenain, „FMI-ul”, Editura C.N.I. „Coresi” S.A., Bucureşti, 2000.
 • Frédéric Teulon, „Sistemul monetar internaţional”, Institutul European, Iaşi, 1997.
 • Paul Bran, „Relaţii valutar-financiare internaţionale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990.
 • Costin C. Kiriţescu, Emilian M. Dobrescu,  „Băncile: mica enciclopedie”, Editura Expert, Bucureşti, 1998.
 • Simon Claude, „Băncile”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
 • Mariana Diaconescu, „Bănci, sisteme de plăţi, riscuri”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Adina Sadeanu, „Euro devine cu adevărat o monedă unică”, Ziarul „Adevărul”, 1 martie 2002 – www.adevarulonline.ro.
 • A.F.P. Bakker, „Instituţiile financiare internaţionale”, Editura Antet, Oradea, 1997.
 • Adrian Năstase, „Drept internaţional economic”, Vol. II, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1996.
 • Luchian Dragoş, „Banca Mondială – origini, scop, perspective”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992.
 • C. Bell, „Promotion des investissment privés: rôle de la S.F.I.”, în „Finances et Développement”, vol. 18, nr. 3, septembrie 1981.
 • Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel, „Monedă, credit, bănci”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1994.
 • Dragoş Luchian, „Banca Mondială – origini, scop, perspective”, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1992.
 • Nicolae Păun, „Bani şi bănci în structurile europene”, Colecţia „Studii europene”, Cluj 1995.
 • Mariana Diaconescu, „Bănci, sisteme de plăţi, riscuri”, Editura Economică, Bucureşti 1999.
 • Paul Bran, „Relaţiile financiare şi monetare internaţionale: Economia fenomenului mondo-financiar şi monetar”, Editura Economică, Bucureşti ; Chişinău – Logos, 1996.
 • Paul Bran, „Relaţii valutar-financiare internaţionale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1990.
 • Claudiu Doltu, „Sisteme monetare”, Editura Economică, Bucureşti 1997.
 • Simon Claude, „Băncile”, Editura Humanitas, Bucureşti 1993.
 • Costin C. Kiriţescu, Emilian M. Dobrescu, „Băncile: mica enciclopedie”, Editura Expert, Bucureşti 1998.
 •  CONSTANTIN FLORICEL – „Relaţii valutar-financiare internaţionale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1996.
 •  Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel, „Integrarea monetară bancară europeană”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
 •  A. John, „La réorganisation de la Banque Mondiale” în „Finances et Développement”, nr. 1, 1974.
 •  I. Condor, „Drept financiar”, Editura R.A. „ Monitorul Oficial”, Bucureşti 1994.
 •  St. Gheorghe, „Economia de piaţă. Legităţi şi mecanisme”, Editura Proarcadia, Bucureşti 1994.
 • Dan Drosu Şaguna, C. F. Donoaica, „Drept bancar şi valutar”, Editura Proarcadia, Bucureşti 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Site-ul oficial al U.E. – www.europa.eu.org.
 • Site-ul www.infoplease.com.
 • „Evolution of International Law”, www.infoplease.com.
 • www.fiman.ro - informaţii privind Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
 • www.onu.org - site-ul oficial al O.N.U.
 • www.mae.ro - site-ul Ministerului Afacerilor Externe

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Institutii specializate ale ONU cu caracter monetar-bancar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 102
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker