Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Optiunea euro-atlantica a diplomatiei dupa 1990

Descriere

Societatea internaţională a fost din totdeauna o scenă cu multe variabile care făceau ca „piesa” care trebuia jucată pe ea să fie deosebit de complexă pentru „actori”, aceştia trebuind să stabilească şi să cunoască regulile „jocului”.

Diplomaţia, definită sintetic ca „ştiinţa sau arta negocierilor”, sau „ştiinţa raporturilor internaţionale” , cuprinde întregul sistem de interese care iau naştere din raporturile stabilite între naţiuni, scopul său direct, fiind menţinerea păcii şi a bunei armonii între state.

Diplomaţia are o origine care se împleteşte cu începuturile istoriei dar mai ales cu cristalizarea primelor formaţiuni statale şi a relaţiilor dintre acestea. Dacă în prezent unii neagă existenţa dreptului internaţional ar trebui să li se reamintească şi numai faptul că unele dintre primele reguli de drept au fost cutumele de la nivelul relaţiilor internaţionale dintre state, mai ales în domeniul războiului şi cel al diplomaţiei. Astfel regula că solii sunt persoane protejate este doar una din regulile care încet-încet au dat naştere de-a lungul secolelor la dreptul contemporan internaţional.

Originile diplomaţiei se pierd în negura timpului, semnale despre existenţa activităţii diplomatice încă din antichitate au ajuns până la noi sub forma de dovezi arheologice, cum ar fi documentele de la El-Amarna, constând în 360 de tăbliţe de lut şi care cuprind corespondenţa diplomatică a faraonilor din dinastia a XVIII-a.

O completare importantă adusă acestei descoperiri o formează arhiva regelui hitit Suppiluliuma din Bogaskoi, fosta capitală a statului hitit . Importante dovezi apar şi în legătură cu activităţi în acest sens depuse de potentaţii imperiului indian Maurya sau ai statului Kusan.

La începuturi, în epoca statelor sclavagiste războiul era dominant pe plan internaţional, diplomaţia având un rol secundar şi mai ales regional, foarte rar ambasade ajungeau în state mai îndepărtate faţă de statul de unde plecau.

Organizarea diplomaţiei şi organul statal care o exercita diferea după sistemul de guvernare. În teocraţiile Orientului Antic, activitatea diplomatică era condusă de împărat, în democraţiile sclavagiste din Grecia antică, de către adunările populare, iar în Roma la început de senat şi apoi de împăraţi.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIPLOMAŢIA ŞI RELAŢIILE DIPLOMATICE

1.1. Scurt istoric privind diplomaţia şi relaţiile diplomatice

1.2. Definiţia dreptului diplomatic

§ 2. ORGANELE STATELOR PENTRU RELAŢIILE DIPLOMATICE.

§ 3. OPŢIUNEA EURO-ATLANTICĂ A ROMÂNIEI DUPĂ 1990. FACTORI DETERMINANŢI

 

CAPITOLUL II: SISTEMUL INSTITUŢIONAL CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN STRUCTURILE EUROPENE ŞI EURO-ATLANTICE DUPĂ 1990

§ 1. MISIUNILE DIPLOMATICE. AMBASADELE.

§ 2. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

§ 3. GUVERNUL ROMÂNIEI.

§ 4. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (MAE).

§ 5. MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE (MIE)

§ 6. DELEGAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU NEGOCIEREA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

§ 7. COMITETUL INTER-MINISTERIAL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ.

§ 8. UNITĂŢILE DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIN CADRUL MINISTERELOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE.

§ 9. INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA (IER)

§ 10. INSTITUŢIILE CREATE PRIN ACORDUL EUROPEAN DE ASOCIERE.

10.1. Consiliul de Asociere.

10.2. Comitetul de Asociere.

10.3. Comitetul Parlamentar de Asociere.

 

CAPITOLUL III: DIPLOMAŢIA ASOCIERII LA UNIUNEA EUROPEANĂ

§ 1. SCURT ISTORIC PRIVIND RELAŢIILE ROMÂNIA – COMUNITATEA EUROPEANĂ ÎNAINTE ŞI DUPĂ 1990. ACORDUL EUROPEAN DE ASOCIERE.

§ 2. CONDIŢIILE PENTRU ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. CRITERIILE DE ADERARE DE LA COPENHAGA.

§ 3. CEREREA DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ.

§ 4. IMPLICAŢIILE SUMMIT-ULUI DE LA COPENHAGA DIN 2002, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ROMÂNIA.

§ 5. EVOLUŢIA PROCESULUI DE NEGOCIERE. STADIUL ACTUAL AL NEGOCIERILOR.

§ 6. RAPORTUL DE ŢARĂ PENTRU ANUL 2004: ÎNDEPLINIREA TUTUROR CRITERIILOR DE ADERARE

 

CAPITOLUL IV: DIPLOMAŢIA RELAŢIILOR ROMÂNIEI CU O.S.C.E.

§ 1. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA

§ 2. ROMÂNIA ŞI O.S.C.E.

 

CAPITOLUL V: DIPLOMAŢIA ADERĂRII ROMÂNIEI LA N.A.T.O.

§ 1. ISTORICUL ALIANŢEI NORD-ATLANTICE

§ 2. EXTINDEREA N.A.T.O.

§ 3. SUMMIT-UL DE LA PRAGA DIN NOV. 2002. INVITAREA ROMÂNIEI SĂ ADERE LA N.A.T.O.

3.1. Principalele rezultate ale Summit-ului de la Praga.

3.2. Efectele summit-ului de la Praga asupra României.

§ 4. ROMÂNIA – MEMBRU N.A.T.O.

 

CAPITOLUL VI: ROLUL ROMÂNIEI ÎN MENŢINEREA PĂCII ŞI SECURITĂŢII CONTINENTULUI EUROPEAN

 BIBLIOGRAFIE 

- B I B L I O G R A F I E -
 
 • Dumitru Mazilu, „Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003
 • Aurel Bonciog, „Drept diplomatic”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2000
 • Ion M. Anghel, „Dreptul diplomatic şi consular”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Martens Charles, „La guide diplomatique”, I. Leipzig, 1866.
 • Nicolae Ciachir, „Istoria relaţiilor internaţionale”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • Philppe Cahier, „Le droit diplomatique contemporain”, Gèneva, 1962.
 • Ion M. Anghel, „Drept diplomatic şi consular”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • A. Maresca, „Le missione diplomatice”, Milano, 1959.
 • Mariana Drăghici, „Drept Internaţional Public”, Universitatea din Bucureşti, 1983
 • Mircea Preda, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparate de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”, Bucureşti, 1997;
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan”, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • Pierre Lellouche, „Legitime défense”- Vers une Europe en sécurité au XXI-ème siècle, Ed. Patrick Banon 1996.
 • Manualul N.A.T.O., Bucureşti, 1997, Ed. Nemira,.
 • François de Rose, „Al treilea Război Mondial nu a avut loc, N.A.T.O. şi Pacea”, Ed. Nemira, 1998.
 • Grigore Geamănu, „Drept Internaţional Public”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Gabriel Robin, „A quoi sert l’O.T.A.N.?” , - Politique étragere nr. 1/1995.
 • Carta Albă a Guvernului. Armata României 2010: Reformă şi Integrare Euro-Atlantică, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Optiunea euro-atlantica a diplomatiei dupa 1990
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Optiunea euro-atlantica a diplomatiei dupa 1990

Optiunea euro-atlantica a diplomatiei dupa 1990

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker