Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul international al raspunderii pentru daune nucleare

Descriere

Mediul înconjurător este constituit, potrivit definiţiei sale legale , din ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.

Noţiunea de mediu înconjurător este o noţiune fundamentală, fiind susceptibilă, în raport cu necesitatea punerii în valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridică.

Aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, în accepţiunea sa politică, ocrotirea naturii ca şi protecţia mediului înconjurător, considerat în ansamblul său, devine o condiţie indispensabilă pentru progresul social. În acelaşi timp, realităţile contemporane ne conving tot mai mult că ideea de politică ecologică trebuie să dobândească aceeaşi importanţă ca politica economică, generalizându-se tot mai mult ideea că prognoza ecologică este tot atât de importantă pentru fundamentarea deciziilor ca şi cea economico-socială.

Scopul protecţiei mediului înconjurător este păstrarea echilibrului ecologic, înţeles ca ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia, obiectiv ce se realizează prin utilizarea raţională a resurselor naturale, prevenirea poluării, de toate felurile şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale, cu ajutorul unor mijloace de drept.

Factorul uman, în evoluţia sa istorică, a exercitat asupra mediului înconjurător influenţe care s-au amplificat din ce în ce mai mult, constituind un impact uriaş ce a dus la ruperea echilibrelor naturale.

Astfel, omul a despădurit mai mult de jumătate din aria împădurită, a degradat imense suprafeţe prin culturi succesive, a consumat aproape până la epuizare unele din resursele naturale ale planetei, a redus posibilităţile de autopurificare a biosferei datorită marilor cantităţi de substanţe toxice şi reziduuri aruncate în natură, a provocat premisele unui dezechilibru în balanţa oxigenului şi a ecranului protector de ozon, a poluat oceanele prin masive scurgeri de substanţe nocive pentru flora şi fauna marină etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

REGIMUL INTERNAŢIONAL AL RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE NUCLEARE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND POLUAREA RADIOACTIVĂ ŞI DAUNELE NUCLEARE

§ 1. PARTICULARITĂŢILE POLUĂRII RADIOACTIVE. CAUZE ŞI EFECTE

§ 2. ARMELE NUCLEARE ŞI CELELALTE ARME DE DITRUGERE ÎN MASĂ

§ 3. RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DAUNE NUCLEARE. NOŢIUNE ŞI ELEMENTE DEFINITORII

 

CAPITOLUL II: PRINCIPIILE RASPUNDERII PENTRU DAUNE NUCLEARE PE PLAN INTERNAŢIONAL

§ 1. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII OBIECTIVE ŞI EXCLUSIVE

§ 2. PRINCIPIUL DIRIJĂRII RĂSPUNDERII SPRE EXPLOATANT

§ 3. PRINCIPIUL LIMITĂRII RĂSPUNDERII EXPLOATANTULUI

 

CAPITOLUL III: TEMEIUL LEGAL AL RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE NUCLEARE PE PLAN INTERNAŢIONAL

§ 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 2. CONTEXTUL CARE A DUS LA SEMNAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE PRIVIND CONTROLUL ARMELOR NUCLEARE

§ 3. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA EXPERIENŢELOR CU ARMA NUCLEARĂ ÎN ATMOSFERĂ, ÎN SPAŢIUL COSMIC ŞI SUB APĂ

§ 4. TRATATUL PRIVIND SPAŢIUL EXTERIOR

§ 5. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE ÎN AMERICA LATINĂ

§ 6. TRATATUL DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE

§ 7. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA AMPLASĂRII DE ARME NUCLEARE ŞI ALTE ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ PE FUNDUL MĂRILOR ŞI OCEANELOR ŞI ÎN SUBSOLUL LOR

§ 8. TRATATUL ASUPRA ANTARCTICII

 

CAPITOLUL IV: CAUZE EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE 

B I B L I O G R A F I E
 
I. Literatură de specialitate
 
 • Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.
 • Gheorghe-Iulian Ioniţă, Protecţia şi dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2004
 • Florin Făiniş, Dreptul Mediului, Editura Pinguin Book, Bucureşti 2005.
 • Mircea Duţu Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 • E. Lupan, Dreptul mediului. Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Daniela Marinescu, „Dreptul mediului înconjurător”, Editura Şansa, Bucureşti, 1996
 • C. Parvu, Ecologie generală, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001.
 • S. Vişan, A. Angelescu, C. Alpopi, Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie, ediţia a II-a, Editura Economică, 2000.
 • M. Duţu, „Dreptul mediului. Tratat”, Vol. 1, „Introducere în dreptul mediului: dreptul românesc al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1988
 • O. Popovici, „Dreptul mediului înconjurător”, Editura Lux Libius, Braşov, 1997
 • M Uliescu, „Dreptul mediului înconjurător”, Universitatea Spiru Haret, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 1998.
 • Virgil Ivanovici, „Probleme ale protecţiei mediului înconjurător pe plan naţional şi internaţional”,  în Revista „Ocrotirea Naturii şi a mediului înconjurător”, nr. 2/1976;
 • Dumitru Popescu, „Probleme juridice privind protecţia mediului uman şi combaterea poluării”, în Revista Română de Drept nr. 7/1972.
 • Mircea Duţu, „Dreptul la un mediu sănătos şi prosper - drept fundamental al omului”, în Revista Dreptul nr. 9-12/1990
 • Mircea Duţu, „Dreptul mediului. Tratat”, Vol. 1, Editura Economică, Bucureşti, 1998,
 • Ion Grigore Sion, „Ecologie şi drept internaţional. Cooperarea şi strategia internaţională în domeniul protecţiei mediului înconjurător”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990
 • Ion Grigore Sion, „Evoluţii în domeniul răspunderii internaţionale; forme aplicabile în domeniul protecţiei mediului înconjurător”, în Revista Română de Studii Internaţionale, nr. 6/1986.
 • Mircea Duţu, „Dreptul internaţional şi comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 • Dumitra Popescu, Mircea Popescu, Dreptul mediului. Documente şi tratate internaţionale, Editura Artprint, Bucureşti, 2002.
 • Ernest Lupan, M. Ştefan Minea, A. Marga, „Dreptul mediului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, „Drept internaţional contemporan”, ediţia a 2-a,Editura All Beck, Bucureşti, 2000
 • Ion M. Anghel, Viorel I. Anghel, „Răspunderea în dreptul internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998
 • C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • ION P. Filipescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 1998;
 • Sache Neculaescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • Liviu Pop, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală”, Editura Academiei, Bucureşti, 1972
 • Fr. Deak, Condiţiile şi fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri”, în Revista Română de Drept, nr. 1/1967
 • Mircea N. Costin, Mircea C. Costin, Dicţionar de drept civil”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

   

 
II. TRATATE, CONVENŢII, PROTOCOLURI 
 
 • Protocolul de la Geneva din 17 iunie 1925.
 • Convenţia relativă la responsabilitatea exploatanţilor de nave nucleare adoptată la 25 mai 1952,la Bruxelles.
 • Tratatul cu privire la Antarctica din 1961.
 • Convenţia privind responsabilitatea civilă în materie de pagube nucleare (Convenţia de la Viena) încheiată la Viena la 21 mai 1963.
 • Tratatul privind interzicerea experienţelor cu arma nucleară în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub apă de al 5 august 1963.
 • Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină din 1967, la Tlatelolco (Ciudad de Mexico).
 • Convenţia de la Paris, semnată la 29 iulie 1960 şi intrată în vigoare la 1 aprilie 1968.
 • Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare deschis spre semnare la 1 iulie 1968, la Moscova, Washington şi Londra.
 • Convenţia complementară Convenţiei de la Paris din 29 iulie 1960, asupra responsabilităţii civile în domeniul energiei nucleare (Convenţia complementară de la Bruxelles).
 • Convenţia asupra responsabilităţii civile în domeniul energiei nucleare - Convenţia de la Paris.
 • Tratatul cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor (Tratatul de la Moscova din 1971).
 • Convenţia relativă la responsabilitatea civilă în domeniul transportului maritim de materii nucleare adoptată la 17 decembrie 1971 şi intrată în vigoare la 15 iulie 1975.
 • Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) din 1972.
 • Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, intrată în vigoare la 12 noiernbrie 1977.
 • Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la Viena la 21 septembrie 1988.
 • Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor.
 • Convenţia de la Geneva, privind protecţia împotriva armelor chimice, din 1993.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul international al raspunderii pentru daune nucleare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker