Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Relatiile U.E. cu tarile industrializate din afara Europei

Descriere

Uniunea Europeană a ajuns în ultima perioadă să fie privită ca cel de-al treilea pol de putere al lumii. Aceasta este o realitate demonstrată zi de zi prin implicarea UE, atât în viaţa politică internaţională, dar şi în cea economică, socială etc.

Această „forţă” a UE este dată de statele care o compun, state reprezentative pentru scena mondială, nu doar în actuala perioadă, ci şi la nivel istoric, cum ar fi Franţa, Germania, Marea Britanie etc. Faptul că în prezent s-a început un proces de creare a unei „voci unice” a Celor 15 nu poate fi decât de bun augur pentru statele membre.

Una din cele mai ambiţioase proiecte europene se află în plină desfăşurare în acest moment, fiind vorba de Uniunea economică şi monetară. Aceasta va asigura şi coagularea tuturor forţelor monetare ale Uniunii întruna singură, ajungându-se astfel la un sistem dolar/euro/yen mai echilibrat şi mai lipsit de fluctuaţiile atât de dăunătoare vieţii economice în general. Acest proiect are, astfel, un impact major pe piaţa mondială şi de aceea el trebuie susţinut şi la nivelul politic nu numai la cel economic. Această susţinere, având ca obiective şi alte proiecte, se concretizează în PESC, o altă realizare ambiţioasă a Comunităţilor Europene.

În cadrul acestei lucrări am prezentat relaţiile externe ale Comunităţilor cu statele industrializate din afara Europei, subiect de un interes crescut în contextul integrării tot mai accentuate la nivelul european, integrare subliniată la nivelul actual şi prin semnarea de către miniştrii de externe ai Celor 15 la 26 februarie 2001 a Acordului de la Nisa, text de o deosebită importanţă în domeniul integrării dar şi al extinderii.

În prezentarea relaţiilor externe cu ţările industrializate din afara Europei nu am insistat numai pe latura politică, ci şi pe cea economică, socială, de apărare, de mediu etc., încercând să cuprind o cât mai bogată paletă a acestei problematici.

Prezentarea celor mai noi dezvoltări aduse acestor relaţii a constituit unul din scopurile acestei lucrări, de aceea a trebuit să fac apel, pe lângă lucrările consacrate ale autorilor români, recunoscuţi ca specialişti în domeniu şi pe plan internaţional, şi la lucrările autorilor străini şi la informaţiile oferite de către mass-media precum şi tehnologiile moderne de informare, cum este internetul.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 

LISTA DE ABREVIERI

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea I. Scurt istoric

1. Apariţia şi dezvoltarea conceptului de „Comunitate Europeană

2. Evoluţia construcţiei europene

3. Comunităţile europene în prezent

Secţiunea a II-a. Delimitări conceptuale

 

CAPITOLUL II. INSTITUŢII CU ATRIBUŢII ÎN POLITICA EXTERNĂ COMUNĂ A COMUNITĂŢILOR

Secţiunea I. Consiliul Miniştrilor

1. Organizare şi funcţionare

2. Atribuţii

Secţiunea a II-a. Comisia Europeană

1. Organizare şi funcţionare

2. Rol şi atribuţii

Secţiunea a III-a. Parlamentul European

1. Organizare şi funcţionare

2. Rol şi atribuţii

 

CAPITOLUL III. RELAŢIILE STABILITE CU STATELE INDUSTRIALIZATE DIN AFARA EUROPEI

Secţiunea I. Statele Unite ale Americii

1. Locul Statelor Unite ale Americii în contextul mondial actual

2. Planul Marshall – declanşarea construcţiei comunitare

3. Relaţiile economice

4. Relaţia în cadru NATO – apariţia forţei militare comunitare

5. Colaborarea pe plan politic pentru soluţionarea crizelor internaţionale. 43 6. Relaţia Euro-Dolar

7. Alte puncte de colaborare între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

8. Direcţii viitoare

Secţiunea a II-a. Japonia

1. Locul Japoniei în contextul mondial actual

2. Relaţiile economice
 
3. Cooperarea pe plan politic

4. Direcţii viitoare

Secţiunea a III-a. Canada

1. Locul Canadei în contextul mondial actual

2. Relaţiile economice

3. Cooperarea pe plan politic şi militar

4. Direcţii viitoare

Secţiunea a IV-a. Australia şi Noua Zeelandă

1. Locul Australiei şi Noii Zeelande în contextul mondial actual

2. Relaţia specială a Marii Britanii cu Commonwealth

3. Relaţii economice

4. Cooperare pe plan militar şi politic

5. Direcţii viitoare

 

CAPITOLUL IV. RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU GRUPUL STATELOR CELE MAI INDUSTRIALIZATE (G7+1)

Secţiunea I. Grupul statelor cele mai industrializate (G7+1)

1. Apariţie şi dezvoltare

2. Organizare şi funcţionare

Secţiunea a II-a. Relaţiile la nivel economic şi politic

 

CAPITOLUL V. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS 

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII 
 • 1. A.F.P. Bakker, Instituţiile financiare internaţionale, Editura Antet, Oradea, 1997.
 • 2. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Integrarea monetar bancară europeană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001.
 • 3. Ionel Cloşcă, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Marţian Niciu, George Elian, Mikloş Antal, Dicţionar de drept internaţional public”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • 4. Bertrand Commelin, European economică. UEM, Piaţa Comună, Politici comune, Institutul European, Iaşi, 1997.
 • 5. Valentin Constantin, Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Editura Polirom, 1999, Iaşi
 • 6. Ion. P. Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituţional comunitar european, Editura Actami, Bucureşti, 1999
 • 7. Ion P. Filipescu, Drept internaţional pnvat, vol I şi II, Ed. Proarcadîa, Bucureşti, 1997;
 • 8. Pascal Fontaine, Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre, Ed. du Jeuil,1996, Institutul European Iaşi, 1998, pentru versiunea în limba română.
 • 9. Robert Gilpin, Economia politică a relaţiilor internaţionale, Editura DU Style, Bucureşti, 1999
 • 10. Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea europeană, dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, 2000
 • 11. Corina Leicu, Drept comunitar, Editura Lumina Lex, 1998, Bucureşti
 • 12. Corina Leicu, Ioan Leicu, Instituţii comunitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996
 • 13. Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional european, Editura Olimp, Bucureşti, 1999
 • 14. Octavian Manolache, Drept comunitar, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • 15. Octavian Manolache, Drept comunitar. Justiţia comunitară, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
 • 16. Octavian Manolache, Drept comunitar. Instituţii comunitare, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
 • 17. Octavian Manolache, Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
 • 18. Roxana Munteanu, Drept European: Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • 19. Nicolae Sută, Integrarea Economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • 20. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1999.
 • 21. Iulian Văcărel, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.

   

 
II. REVISTE DE SPECIALITATE 
 • 1. European Law Review, Londres, revue bisemestrielle;
 • 2. Revue trimestrielle de droit européen, Paris.
 • 3. Revista di diritto europeo, revue trimestrielle, Roma.
 • 4. Revista de Drept Comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti.
 
 
III. LEGISLAŢIE 
 • 1. Tratatul instituind Comunitatea Europeană
 • 2. Actul Unic European
 • 3. Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht în 7 februarie 1992
 • 4. Tratatul de la Amsterdam care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatele instituind Comunităţile Europene şi anumite acte conexe
 • 5. Tratatul de la Nisa, în stadiu de ratificare de către Parlamentele ţărilor membre ale Uniunii Europene

   

 
IV. ALTE SURSE
 • 1. Site oficial al Uniunii Europene www. europa.eu.int
 • 2. Site oficial al Comisiei Europene www.europa.eu.int/en/comm
 • 3. Site oficial al Parlamentului European www.europarl.eu.int
 • 4. Site oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii www.state.gov
 • 5. Site oficial al Guvernului Canadei
 • 6. Site oficial al Guvernului Japoniei
 • 7. Site oficial al Guvernului Australiei www.dfat.gov.au
 • 8. Site oficial al Reprezentanţei Comisiei europene în Japonia
 • 9. Site oficial al Commonwealth
 • 10. Site oficial al G7

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Relatiile U.E. cu tarile industrializate din afara Europei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker