Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Investigarea omorului

Descriere

CONCLUZII Pentru aflarea adevărului, toate organele care au atribuţii de cercetare penală se preocupă şi trebuie în continuare să se preocupe într-o măsură din ce în ce mai mare de perfecţionarea aplicării mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice şi a celor mai adecvate metode tactico-penale, să ia măsuri pentru aplicarea strictă a tuturor dispoziţiilor legale care garantează drepturile procesuale şi libertăţile cetăţenilor.

În condiţiile etapei actuale de dezvoltare a gândirii şi cunoaşterii ştiinţifice, marcată prin procesul profund şi rapid de transformare a ştiinţei într-o veritabilă forţă hotărâtoare a progresului umanităţii, se impune cu necesitate situarea pe baze real ştiinţifice şi a întregii activităţi de cercetare penală. Revoluţia tehnico-ştiinţifică, ca manifestare a spiritului uman contemporan, exercită o influenţă atât de puternică şi de complexă încât nu poate să nu se răsfrângă şi asupra stilului de muncă al organelor judiciare, de la care se cere în primul rând acoperire ştiinţifică.

Fără însuşirea temeinică şi aplicarea în practică cu competenţă şi pricepere profesională a mijloacelor, procedeelor şi metodelor ştiinţifice de organizare a muncii în ansamblu, de descoperire, culegere, examinare şi valorificare a probelor judiciare în cauzele penale, nu se poate concepe combaterea şi prevenirea eficientă a faptelor antisociale, descoperirea completă şi la timp a infracţiunilor, identificarea şi stabilirea gradului de vinovăţie a infractorilor, prevenirea greşelilor şi abuzurilor în realizarea acestor deosebit de importante atribuţii ce revin organelor de cercetare penală.

Numai în astfel de condiţii devine posibilă promovarearaporturilor sociale specifice societăţii, raporturi între care cerinţa adevărului devine o profesiune de credinţă. În contextul întregului sistem probator din legea noastră procesual-penală, pentru stabilirea adevărului, un aport deosebit îl aduc constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele, mijloace importante de probaţiune, prin care sunt valorificate în mod ştiinţific urmele infracţiunii.

În aceeaşi ordine de idei, subliniem faptul că pentru rezolvarea sarcinilor care stau în faţa organelor de urmărire penală şi, desigur, a instanţelor de judecată, expertiza criminalistică este de un real folos, aceasta reprezentând unul dintre mijloacele cele mai importante de aplicare a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii în domeniul combaterii criminalităţii.

Faptul că în prezent se folosesc în practica de expertiză criminalistică numeroase metode şi mijloace de examinare foarte complicate, cum sunt: fotografierea în diferite zone ale spectrului, microscopia electronică, laserii, analiza de activare cu neutroni, spectografie, cromatografie etc., ne dă imaginea multiplelor probleme ce se pot rezolva prin expertiza criminalistică.

Practica de cercetare penală demonstrează cu prisosinţă faptul că expertizele criminalistice – grafice, dactiloscopice, balistice, traseologice, fizice, chimice, etc. – şi-au dovedit eficienţa, în sensul că au avuto mare contribuţie în lămurirea a numeroase aspecte pe care le-a ridicat cercetarea unor cauze penale privind cele mai diverse genuri de infracţiuni.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: REGLEMENTAREA JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR DE OMOR

1.1. Consideraţii privind apariţia şi stingerea dreptului la viaţă

1.2. Reglementarea dreptului la viaţă în România

1.3. Conţinutul juridic şi constitutiv al infracţiunii de omor

 

CAPITOLUL II: ROLUL ŞI IMPORTANŢA EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN CERCETAREA OMORULUI

2.1. Aspecte generale privind rolul şi importanţa expertizei ca mijloc de probă în procesul penal

2.2. Expertiza judiciară – noţiune, obiect, clasificare.

2.3. Concluziile raportului de expertiză criminalistică

2.4. Dispunerea expertizelor criminalistice în cazul omorului

 

CAPITOLUL III: UNELE PROBLEME PRIVIND CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN INFRACŢIUNILE DE OMOR

3.1. Particularităţile cercetării la faţa locului în omorul comis cu arme de foc

3.2. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul omorului comis cu arme albe

3.3. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul omorului prin asfixii

3.4. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul omorului prin otrăvire

3.5. Particularităţi ale cercetării în cazul omorului urmat de dezmembrarea victimei

3.6. Particularităţi ale cercetării în cazul cadavrelor necunoscute

 

CAPITOLUL IV: GENURI DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE UTILIZATE ÎN CERCETAREA OMORULUI

4.1. Expertiza bio-criminalistică

4.1.1. Expertiza urmelor de sânge

4.1.2. Expertiza urmelor de salivă

4.1.3. Expertiza urmelor seminale

4.1.4. Amprenta genetică – A.D.N.

4.1.5. Expertiza bio-criminalistică a firului de păr.

4.1.6. Expertiza urmelor de dinţi

4.2. Expertiza balistică

4.2.1. Dispunerea expertizei.

4.2.2. Întocmirea raportului de expertiză.

4.2.3. Formularea concluziilor în raportul de expertizei.

4.3. Expertiza dactiloscopică.

4.4. Expertiza tehnică auto.

4.4.1. Noţiuni generale.

4.4.2. Tematica expertizei.

 

CAPITOLUL V: CAZUISTICĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

B I B L I O G R A F I E
 
 
 • Constantin Aioniţoaie, Constantin Pletea, „Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza”, în Tratat de practică criminalistică, Ministerul de Interne, Editura Carpaţi, 1992.
 • George Antoniu, “Vinovăţia în dreptul penal”, Editura Academiei, Bucureşti, 1996.
 • George Antoniu, “Unitate de infracţiune. Contribuţii”, Revista de Drept Penal, nr. 3/1999.
 • M. Basarab, L. Moldovan, V. Suian, “Drept penal. Partea specială”, Vol. I, Cluj-Napoca, 1985.
 • Vladimir Beliş, „Tratat de medicină legală”, Vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • C. Bulai, “Curs de drept penal, partea specială”, Vol. I, Bucureşti, 1975.
 • C. Bulai, “Manual de drept penal. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 1997.
 • C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, “Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
 • Ilona Buta, „Amprentarea pe cale chimică a persoanelor”, Supliment la „În slujba patriei”, Bucureşti, 1985.
 • T. Butoi, V. Iftenie, A. Boroi, A. Butoi, „Sinuciderea un paradox. Consideraţii psiho-sociologice, bio-medicale şi juridice”, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2000.
 • Dan Ciobanu, Victor Duculescu, „Drept constituţional român”, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
 • Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, „Expertizele – mijloc de probă în procesul penal”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
 • R. Constantin, „Unele metode şi principii ale criminalisticii”, în Şcoala Românească de Criminalistică, Bucureşti, 1975.
 • Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, „Constituţia României comentată şi adnotată”, Bucureşti, 1992.
 • Gheorghe Diaconescu, „Drept penal. Partea specială”, Bucureşti, 1995.
 • Ovidiu Drîmbă, „Istoria culturii şi civilizaţiei”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.
 • Ovidiu Drîmba, „Istoria culturii şi civilizaţiei”, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
 • Ovidiu Drâmba, „Istoria culturii şi civilizaţiei”, vol. IV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.
 • Adrian Frăţilă, Andreea-Diana Vasilescu, „Concluzia raportului de expertiză criminalistică”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2001.
 • V. Manzini, „Trattato di diritto processuale penale”, Vol. III, Torino, 1931-1932.
 • D.V. Mihăilescu, „Expertiza judiciară în procesul penal”, în R.R.D. nr. 3/1968.
 • Emil Mihuleac, „Expertiza judiciară”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.
 • V. Molnar, în colectiv, „Tratat practic de criminalistică”, Vol. II, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1978.
 • Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generală”, Vol. II, Bucureşti, 1992.
 • Ion Neagu, „Tratat de drept procesual penal”, Bucureşti, 2002.
 • Ion Oancea, “Drept penal. Partea generală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • D. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, Lidia Popa, „Introducere în teoria şi practica medico-legală”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
 • R. Pannain, “Manuale di diritto penale. Parte generale”, Vol. I, Torino, 1967.
 • Iulian Poenaru, „Pedeapsa cu moartea. „Pro'' sau ”contra''?”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • Gh. Scripcaru, M. Terbancea, “Patologia medico-legală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
 • Emilian Stancu, „Introducere în criminologia generală”, Editura Carro, Bucureşti, 1994.
 • Emilian Stancu, “Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • E. Stasie, “Expertiza tehnică auto”, comunicare prezentată la a IV-a Consfătuire anuală de Criminalistică şi Criminologie, Ploieşti, 1988.
 • Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, „Drept procesual civil”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • P. Ştefănescu, „În slujba vieţii şi adevărului”, Vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, 1984.
 • Moise Terbancea, “Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică, mijloc eficient de probă în procesul judiciar”, în Culegerea “20 de ani de expertiză criminalistică”, Editura Ministerului de Justiţie, Bucureşti, 1979.
 • M. Terbancea, M. Vasiliu, M. Boia, K. Crainic, „Limitele şi posibilităţile examenelor serologice în infracţiunile privind viaţa sexuală”, în culegerea „Şcoala românească de criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1975.
 • W. W. Wiliams, „Examination of suspected monstairs for spermatoza laboratory”, Revue chemical Medicine, SUA, 1957.
 • Constituţia României din 2003, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003.
 • Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte”, vol. I, „Instrumente universale”, Institutul Român pentru Drepturile Omului (I.R.D.O.), Bucureşti, 1996.

 

Titlul lucrarii: Investigarea omorului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 90
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Investigarea omorului

Investigarea omorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker