Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Metodologia cercetarii unor infractiuni contra patrimoniului

Descriere

Pentru a contura cu exactitate cadrul metodologic general al cercetării infracţiunilor contra proprietăţii publice sunt necesare a fi puse în lumină câteva scurte referiri la aspectele comune acestei categorii de infracţiuni. Legea penală ocroteşte în general toate relaţiile sociale de ordin patrimonial, dar face deosebire între ocrotirea avutului personal sau particular şi ocrotirea avutului public în sensul asigurării unei apărări mai severe a avutului public în comparaţie cu cel particular.

În terminologia legii penale, noţiunea de „patrimoniu” nu are acelaşi înţeles ca în dreptul civil. Sub aspect civil patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană şi care au o valoare economică, putând fi evaluate în bani, sau, cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor şi datoriilor actuale şi viitoare ale unei persoane.

Patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi şi obligaţii ale unei persoane ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunurile care le cuprinde la un moment dat patrimoniul.

Din cuprinsul patrimoniului fac parte bunurile corporale şi incorporale, bunurile consumptibile ori fungibile, mobile sau imobile, principale sau accesorii etc., adică tot ceea ce reprezintă puteri, facilităţi, aptitudini ale subiectului, privite din punct de vedere al valorii lor economice şi a raporturilor care se nasc din exerciţiul acestor puteri, facultăţi, aptitudini.

În dreptul penal noţiunea de patrimoniu, în legătură cu infracţiunile care se pot comite împotriva acestuia, are un înţeles mai restrâns şi se referă la bunuri nu ca universalitate, ci în individualitatea lor susceptibilă de a fi apropiate de făptuitor prin mijloace frauduloase ori de a fi distruse, deteriorate, tăinuite, gestionate fraudulos, etc.

Infracţiunea n-ar putea fi niciodată împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri pentru că acesta din urmă va exista întotdeauna indiferent de numărul sau valoarea bunurilor componente şi chiar dacă subiectul nu posedă nimic ori numai datorii, nici o persoană nu poate fi lipsită de patrimoniu, ci cel mult de unul sau mai multe din bunurile care compun patrimoniul său.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

Cuprins

 

Capitolul I: Modalităţi legislative referitoare la necesitatea apărării patrimoniului.

 

Capitolul II: Aspecte comune de drept penal privitoare la i fracţiunile contra patrimoniului.

1. Elemente juridice comune.

1. 1. Obiectul juridic comun.

1. 2. Subiecţii infracţiunilor

1. 3. Latura obiectivă.

1. 4. Latura subiectivă.

2. Reglementarea juridică a principalelor infracţiuni contra patrimoniului.

2. 1. Furtul şi tâlhăria.

2.2. Gestiunea frauduloasă.

2. 3. Delapidarea

2. 4. Distrugerea şi distrugerea calificată.

 

Capitolul III: Elemente de drept comparat privind infracţiunile contra patrimoniului.

1. Evoluţie istorică a incriminării şi sancţionării infracţiunilor contra patrimoniului.

2. Studiu comparativ între prevederile legii penale române şi ale legii penale franceze referitoare la infracţiunile contra patrimoniului.

3. Studiu comparativ între prevederile legii penale române şi ale legii penale germane referitoare la infracţiunile contra patrimoniului.

4. Studiu comparativ între prevederile legii penale române şi ale legii penale italiene referitoare la infracţiunile contra patrimoniului.

5. Studiu comparativ între prevederile legii penale române şi ale legii penale spaniole referitoare la infracţiunile contra patrimoniului.

 

Capitolul IV: Metodologia cercetării unor infracţiuni contra patrimoniului.

Secţiunea I: Problemele pe care trebuie să le clarifice cercetarea infracţiunilor contra patrimoniului.

1. Consideraţii introductive.

2. Determinarea obiectului infracţiunii.

3. Determinarea laturii obiective a infracţiuni.

4. Identificarea făptuitorilor.

5. Determinarea laturii obiective.

6. Stabilirea condiţiilor care au favorizat infracţiunea.

7. Recuperarea prejudiciului.

Secţiunea a II-a: Activităţi care se întreprind pentru administrarea probelor.

1. Primele măsuri luate pentru investigarea infracţiunilor contra patrimoniului.

1. 1. Cunoaşterea situaţiei exacte, reale a gestiunii.

1. 2. Determinarea cauzelor lipsurilor sau plusurilor în gestiune.

1. 3. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri efectuarea de percheziţii.

1. 4. Cercetarea la faţa locului.

1. 5. Reţinerea sau arestarea făptuitorului.

2. Efectuarea actelor de urmărire penală.

2. 1. Organizarea urmăririi penale.

2. 2. Ascultarea învinuitului sau a inculpatului.

2. 3. Ascultarea martorilor.

2. 4. Dispunerea expertizelor judiciare.

 

Capitolul V: Cercetarea propriu-zisă a unor infracţiuni contra patrimoniului.

Secţiunea I: Particularităţi metodologice ale investigării delapidării.

1. Consideraţii generale.

2. Problemele pe care trebuie să le clarifice cercetarea

2. 1. Determinarea obiectului material al infracţiunii.

2. 2. Stabilirea elementelor componente ale laturii obiective.

2. 3. Identificarea autorului şi a eventualilor participanţi la săvârşirea infracţiunii.

2. 4. Stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat săvârşirea infracţiunii.

3. Primele măsuri pe care trebuie să le întreprindă organele de urmărire penală.

3. 1. Cunoaşterea situaţiei exacte, reale a gestiunii.

3. 2. Stabilirea cauzelor lipsurilor sau plusurilor din gestiune.

3. 3. Efectuarea de percheziţii.

3. 4. Ridicarea de înscrisuri sau de obiecte.

4. Alte activităţi care se întreprind pentru administrarea probelor.

4. 1. Soluţionarea martorilor.

4. 2. Ascultarea învinuitului sau inculpatului.

4. 3. Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice, a expertizelor judiciare.

4. 4. Luarea măsurilor asiguratorii.

4. 5. Planificarea cercetării.

Secţiunea a II-a: Particularităţi metodologice privind investigarea furtului şi a tâlhăriei.

1. Consideraţii generale.

1. 1. Aspecte juridice.

1. 2. Principalele probleme pe care trebuie să le lămurească cercetarea.

2. Primele măsuri luate în vederea investigării furtului şi tâlhăriei.

2. 1. Constatarea infracţiunii flagrante.

2. 2. Cercetarea la faţa locului.

2. 3. Ascultarea persoanei vătămate.

2. 4. Audierea martorilor.

2. 5. Efectuarea de percheziţii.

2. 6. Identificarea, urmărirea şi prinderea făptuitorilor.

3. Alte activităţi care se întreprind pentru administrarea probelor.

3. 1. Ascultarea învinuiţilor sau a inculpaţilor.

3. 2. Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice.

3. 3. Efectuarea prezentărilor pentru recunoaştere şi a reconstituirilor.

3. 4. Luarea măsurilor asiguratorii.

 

Capitolul VI: Particularităţi metodologice ale cercetării unor infracţiuni contra proprietăţii private.

1. Metodologia cercetării furtului din locuinţe.

2. Metodologia cercetării furtului din buzunare.

3. Metodologia cercetării furtului din şi de autoturisme.

 

Capitolul VII: Consideraţii teoretice şi propuneri de lege ferenda. 

Bibliografie
 
 • Constituţia României
 • Codul civil
 • Codul penal
 • Codul de procedură civilă
 • Codul de procedură penală
 • Codice penale e di procedura penale, terza edizione agiornata, Editura Picola, Milano, 1991
 • Codicio penal, Editorial Civitas SA, Madrid, 1992
 • Legea nr. 140/1996 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • Legea nr. 8/1994 privind drepturile de autor şi drepturile conexe
 • Antoniu George, Popa Marin, Daneş Ştefan, Codul penal pe înţelesul tuturor, Bucureşti
 • Bulai Costică, Drept penal român. Partea specială, vol. II, Editura Şansa, Bucureşti, 1993
 • Cantacuzino Matei, Elementele dreptului civil, Editura Cartea Româneascâ, Bucureşti, 1921
 • Ciopraga A., Tratat de Criminalistică tactică, Editura Sama, Iaşi, 1996.
 • Colectiv (C-tin Aioniţoaie, V. Bercheşan), Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Bucureşti, 1994.
 • Dobrinoiu V., Corupţia în dreptul penal român, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995
 • Dobrinoiu V., Nistoreanu, G., Drept penal. Partea specială, Editura Nova, Bucureşti, 1997
 • Dongoroz, V., Drept penal. Partea specială, vol. II, Bucureşti, 1974
 • Dongoroz V., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969-1972
 • Dongoroz V., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală română, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975
 • Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Petrovici S., Infracţiuni contra avutului obştesc, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963
 • Filipescu I. P., Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996
 • Gayet F., Droit penal special, Paris, Sirey, 1972
 • Larguier Jean, Droit penal special, Paris, Dalloz, 1975
 • Manzini Vicenzo, Instituzioni di diritto penale italiano, Padova, 1985
 • Mircea Ion, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
 • Nistoreanu G., Vintileanu I., L'economie de marche et la criminologie: aspects nouveau de la criminalite financiere dans le contexte des regimes politique en transition, studiu prezentat în cadrul celui de-al treilea Colocviu al Asociaţiei Internaţionale a Criminologilor de Limbă Franceză, Bucureşti, 5-7 iunie 1992, în Revue Internationale de Criminologie et de Police Tehnique, nr. 3/1992.
 • Oancea I., Probleme de criminologie, Editura ALL, Bucureşti, 1994
 • Stancu Emilian, Criminalistică, vol. II, ediţia a III-a, Editura Actami, Bucureşti, 1997
 • Stancu Emilian, Criminalistică, vol. II, ediţia a III-a, Editura Actami, Bucureşti, 1999
 • Stoica Oliviu Augustin, Drept penal. Partea specială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975
 • Suciu camil, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. I, ediţia a II-a, Editura Paideia, Bucureşti, 1996
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. I, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Paideia, Bucureşti, 1998.

 

Titlul lucrarii: Metodologia cercetarii unor infractiuni contra patrimoniului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2000
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker