Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Circulaţia rutieră. Contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice

Descriere

 Fiind cele mai numeroase fapte care încalcă regimul circulaţiei pe drumurile publice, contravenţiile rutiere constituie, în acelaşi timp, peste 1/3 din activitatea judecătoriilor, ca prime instanţe învestite cu soluţionarea plângerilor contravenţionale. Având în vedere aceste realităţi, o culegere care reuneşte soluţii recent pronunţate în materie este binevenită, atât pentru cei care sunt implicaţi în astfel de evenimente pe şosele, cât şi pentru cei chemaţi să constate faptele şi să aplice sancţiunile sau să remedieze neregulile ivite cu ocazia întocmirii proceselor-verbale.
   Lucrarea, care cuprinde 120 de speţe, este structurată pe trei capitole: în capitolul I sunt analizate contravenţii rutiere reglementate de dispoziţiile principalelor acte în materie – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi Regulamentul de punere în aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 –, capitolul al II-lea cuprinde contravenţii prevăzute de alte dispoziţii, cum ar fi hotărâri ale autorităţilor locale, iar capitolul al III-lea vizează aspecte de ordin procedural.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Cantitate:

 Cuprins  

 

Capitolul I. Contravenţii prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice şi în  
Regulamentul de aplicare a acesteia  
1. Nerespectarea indicatorului „cedează trecerea”. Noţiunea  
de prioritate de trecere. Culpa în producerea accidentului
2. Conversaţie la telefonul mobil în timpul conducerii 
autoturismului. Individualizarea sancţiunii. Criterii de 
apreciere 
3. Neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers. Greşita  
apreciere a situaţiei de fapt consemnate în procesul-verbal. 
Consecinţe 
4. Neacordarea priorităţii. Greşita apreciere a situaţiei  
de fapt 
5. Nerespectarea semnificaţiei indicatorului „cedează  
trecerea”, urmată de coliziunea cu alt autovehicul.  
Existenţa unei cauze exoneratoare de răspundere
6. Nerespectarea indicatorului „cedează trecerea”.  
Culpa altui participant la trafic. Netemeinicia  
procesului-verbal de contravenţie
7. Traversarea căii ferate după apariţia semnalului acustic şi 
luminos de trecere a trenului. Proba cu martori.  
Apreciere greşită a situaţiei de fapt
8. Depăşirea coloanei de autovehicule oprite la culoarea  
roşie a semaforului electric. Prezumţia de temeinicie a 
procesului-verbal de contravenţie. Condiţii privind 
reţinerea contravenţiei
9. Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea  
roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. 
Aplicarea obligatorie a sancţiunii complementare pe lângă
sancţiunea amenzii 
10. Neacordarea de către conducătorul auto a priorităţii 
pietonului angajat în traversare. Lipsa vinovăţiei
11. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care traversau 
strada regulamentar pe marcaj pietonal. Lipsa vinovăţiei. 
Probe
12. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în 
traversare la culoarea verde. Răsturnarea prezumţiei 
relative de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie. 
Declaraţia martorului 
13. Pătrundere în intersecţia semaforizată pe culoarea roşie a 
semaforului electric. Lipsa probelor care să certifice  
această faptă. Netemeinicia procesului-verbal de 
contravenţie 
14. Depăşire într-o zonă interzisă, marcată. Obligaţia 
conducătorilor auto de respectare a indicatoarelor  
instalate pe marginea drumului 
15. Neprezentarea pentru declararea unui accident. Condiţii 
pentru reţinerea acestei contravenţii 
16. Neprezentarea la control a dovezii existenţei asigurării 
auto obligatorii. Prezentarea ulterioară a documentului în 
instanţă. Consecinţe 
17. Depăşirea unei coloane de vehicule staţionate. 
Neadministrarea de probe din care să rezulte o altă  
dinamică a accidentului 
18. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. 
Indicaţiile poliţistului rutier. Lipsa vinovăţiei 
19. Nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de 
vehicule cu tracţiune animală 
20. Conducerea pe drumurile publice sub influenţa  
băuturilor alcoolice. Utilizarea de către agentul  
constatator a fiolei alcooltest, şi nu a aparatului etilotest. 
Consecinţe
21. Depăşirea limitei legale de viteză. Depunerea de  
înscrisuri noi în recurs. Proces-verbal semnat de către 
contravenient 
22. Depăşirea limitei legale de viteză în localitate. Semnarea 
procesului-verbal de contravenţie fără obiecţiuni.  
Invocarea în faţa instanţei a erorii. Irelevanţă
23. Depăşirea limitei legale de viteză. Nedepunerea planşei  
foto cu indicarea vitezei de deplasare a autovehiculului. 
Consecinţe
24. Neasigurare la schimbarea direcţiei de mers prin viraj 
dreapta, urmată de coliziunea cu un alt vehicul.  
Calitatea de intervenient forţat a celeilalte persoane 
implicate în incident. Posibilitatea ca aceasta să propună
probe în faţa instanţei 
25. Neasigurarea corespunzătoare la schimbarea direcţiei de 
mers. Contradicţie între cele arătate de contravenient la 
momentul producerii accidentului şi cele susţinute  
în faţa instanţei. Consecinţe
26. Pătrunderea cu autoturismul în intersecţie la culoarea verde 
şi blocarea intersecţiei, având drept consecinţă îngreunarea 
desfăşurării circulaţiei. Descrierea necorespunzătoare a 
faptei în procesul-verbal. Consecinţe
27. Conducerea autovehiculului în intersecţie la culoarea  
roşie a semaforului electric. Martor audiat de către instanţa 
de fond care susţine contrariul. Aprecierea acestei  
declaraţii 
28. Pătrundere în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. 
Temeinicia procesului-verbal de contravenţie. Proba 
contrară
29. Neacordarea priorităţii de trecere într-o parcare privată. 
Incidenţa dispoziţiilor Regulamentului de aplicare a  
O.U.G. nr. 195/2002
30. Neacordarea priorităţii la punerea în mişcare. Analiza 
legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal 
31. Transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror  
lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, 
dimensiunile acestuia. Lipsa pericolului social
32. Neacordarea priorităţii de trecere, urmată de coliziunea cu 
un alt autoturism care se deplasa pe drumul prioritar. Martor 
propus pentru dovedirea unei alte situaţii de fapt decât cea 
consemnată în procesul-verbal de contravenţie. Irelevanţa 
declaraţiei acestuia. Probe admisibile în recurs 
33. Nerespectarea semnificaţiei indicatorului „cedează
trecerea”, urmată de coliziunea cu un alt autoturism. Culpa 
concurentă a celeilalte persoane implicate în accident. 
Irelevanţa sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de 
contravenţie 
 
Capitolul al II-lea. Contravenţii prevăzute de alte dispoziţii 
34. Circulaţia unui vehicul pe drumurile publice fără  
rovinietă. Vehicul aparţinând unei societăţi comerciale. 
Subiectul activ al contravenţiei
35. Încheierea poliţei de asigurare de răspundere civilă
obligatorie. Valabilitatea contractului de asigurare.  
Eroare materială în cuprinsul procesului-verbal.  
Consecinţe 
36. Efectuarea de transport rutier de persoane fără a deţine 
licenţă de transport. Subiectul activ al contravenţiei  
37. Dotarea autovehiculelor cu tahograf sau tahograf digital. 
Inexistenţa unei contravenţii
38. Staţionarea autovehiculului în loc nepermis. Competenţa 
poliţiei comunitare de a constata şi sancţiona astfel de 
fapte
39. Conducerea unui vehicul de mare tonaj fără a poseda 
autorizaţie de circulaţie valabilă pe zona B. Lipsa  
vinovăţiei. Posibilitatea achitării autorizaţiei prin ordin de 
plată
40. Conducerea unui autovehicul care depăşeşte greutatea 
admisă pentru o anumită zonă. Legalitatea  
procesului-verbal de contravenţie. Sancţiunea  
aplicată. Individualizare 
41. Ocuparea locului de parcare legal deţinut de altă persoană. 
Constatarea la faţa locului efectuată de agentul constatator. 
Legalitatea procesului-verbal de contravenţie
 
Capitolul al III-lea. Aspecte procedurale 
42. Plângere contravenţională. Cauze de nulitate absolută a 
procesului-verbal de contravenţie
43. Contravenţie rutieră. Descrierea necorespunzătoare  
a faptei. Nulitatea procesului-verbal
44. Depăşirea unui alt autoturism. Descriere laconică a faptei. 
Imposibilitatea exercitării controlului de legalitate şi 
temeinicie a procesului-verbal de contravenţie
45. Ieşirea în cursă a unei autobasculante care emitea  
noxe peste limita legală admisă. Descrierea sumară a faptei. 
Consecinţe 
46. Încălcarea limitei legale de viteză. Indicarea unui  
temei de drept eronat. Încălcarea principiului legalităţii. 
Consecinţe 
47. Indicarea eronată a temeiului de drept al contravenţiei 
rutiere. Consecinţe 
48. Necomunicarea de către proprietarul maşinii a identităţii 
persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul. Lipsa din 
procesul-verbal a datei săvârşirii faptei. Nelegalitate 
49. Parcare neregulamentară a autoturismului. Neindicarea 
locului săvârşirii faptei. Consecinţe
50. Neindicarea împrejurărilor în care agentul constatator l-a 
identificat pe autorul contravenţiei. Autoturism aparţinând 
unei societăţi comerciale. Consecinţe
51. Întocmirea procesului-verbal de contravenţie la o dată
ulterioară încheierii acestuia. Nemenţionarea împrejurărilor 
în care agentul a constatat identitatea contravenientului. 
Autoturism aparţinând altei persoane 
52. Parcarea autoturismului în zona de „oprire interzisă”. 
Neidentificarea de către agentul constatator a autorului 
contravenţiei. Proces-verbal nelegal întocmit_
53. Minor. Săvârşirea unei contravenţii rutiere. Date  
obligatorii în procesul-verbal 
54. Proces-verbal de contravenţie. Nerespectarea formei 
prevăzute de anexa 1D din Regulamentul de aplicare a 
O.U.G. nr. 195/2005. Nulitate relativă 
55. Nerespectarea de către agentul constatator a obligaţiei de a 
aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face 
obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. 
Nulitate relativă a procesului-verbal
56. Oprirea autoturismului în loc nepermis. Întocmirea 
procesului-verbal de contravenţie la o dată ulterioară. 
Neconsemnarea obiecţiunilor contravenientului
57. Nesemnarea procesului-verbal de către contravenient. 
Consecinţe. Nulitate relativă. Respectarea dreptului la 
apărare 
58. Lipsa consemnării obiecţiunilor în procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei. Înregistrare cu aparat radar. 
Înscrierea la rubrica „alte menţiuni” doar a consemnării 
„înregistrat pe casetă video”. Consecinţe 
59. Semnarea procesului-verbal de contravenţie fără  
obiecţiuni de către contravenient. Consecinţe  
60. Semnarea procesului-verbal de contravenţie de către  
petent, deşi nu cunoaşte limba română. Incidenţa 
dispoziţiilor art. 6 parag. 3 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
61. Depăşirea limitei legale de viteză. Invocarea stării de 
necesitate. Condiţii pentru reţinerea acestei cauze 
exoneratoare de răspundere contravenţională
62. Depăşirea limitei maxime de viteză. Existenţa unei cauze 
exoneratoare de răspundere care înlătură caracterul 
contravenţional al faptei. Starea de necesitate 
63. Depăşirea limitei legale de viteză. Invocarea stării de 
necesitate. Respingerea solicitării
64. Stare de urgenţă. Cauză exoneratoare de răspundere 
contravenţională. Condiţii
65. Conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor 
alcoolice. Constrângere morală şi fizică 
66. Oprire în loc nepermis. Invocarea unei clauze  
exoneratoare de răspundere 
67. Contravenţii rutiere. Aplicarea sancţiunii pentru fiecare 
faptă în parte. Stabilirea sancţiunii finale. Nelegalitate 
68. Aplicarea a două sancţiuni contravenţionale pentru 
săvârşirea a două contravenţii distincte. Legalitatea 
procesului-verbal de contravenţie
69. Săvârşirea a două contravenţii rutiere. Neasigurarea la 
schimbarea direcţiei de mers către dreapta. Neprezentarea în 
termen legal la poliţie pentru declararea accidentului. 
Neaplicarea sancţiunilor contravenţionale separat. 
Consecinţe 
70. Prezenţa martorilor la încheierea procesului-verbal de 
contravenţie rutieră. Constatarea contravenţiei cu  
aparatură electronică de înregistrare. Consecinţe 
71. Rolul martorului asistent la întocmirea procesului-verbal  
de contravenţie. Lipsa semnăturii acestuia. Consecinţe 
72. Contravenţie rutieră. Rolul martorului asistent
73. Nesemnarea procesului-verbal de către contravenient. 
Semnarea actului de către un martor care nu a cunoscut 
împrejurarea pentru care a semnat. Nulitate relativă 
74. Semnarea procesului-verbal de constatare a  
contravenţiei rutiere de către contravenient. Nesemnarea 
acestuia de către un martor asistent. Consecinţe
75. Nesemnarea procesului-verbal de contravenţie de către 
contravenient sau de către un martor. Lipsa menţiunilor 
referitoare la datele de identificare ale aparatului  
radar 
76. Pătrundere în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. 
Criterii de aplicare a sancţiunii complementare de  
reţinere a permisului de conducere
77. Aplicarea sancţiunii complementare a suspendării  
dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Scopul  
acestei măsuri 
78. Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale  
aplicate. Criterii de apreciere
79. Admiterea plângerii contravenţionale. Înlocuirea  
sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea 
avertismentului. Criterii de apreciere 
80. Contravenţie rutieră cu urmări minore. Înlocuirea amenzii 
contravenţionale cu avertisment. Înlăturarea sancţiunii 
complementare7 
81. Gravitatea contravenţiei săvârşite. Individualizarea 
sancţiunii contravenţionale. Criterii de apreciere 
82. Contravenţie la regimul circulaţiei pe drumurile  
publice. Individualizarea sancţiunilor complementare şi 
controlul judecătoresc al acestora. Atribuţia întocmirii 
procesului-verbal în cazul constatării faptei prin  
mijloace tehnice omologate. 
83. Invocarea nelegalităţii procesului-verbal de contravenţie 
pentru necomunicarea acestuia în termenul legal.  
Proba acestei împrejurări 
84. Plângere contravenţională. Instanţa competentă.  
Locul săvârşirii faptei
85. Plângere contravenţională. Necitarea asigurătorului în 
proces. Consecinţe 
86. Necitarea societăţii de asigurare. Citarea celuilalt  
conducător auto implicat în accident în calitate de martor. 
Consecinţe 
87. Necitarea contravenientului la judecarea cauzei în fond. 
Consecinţe privind dreptul la apărare al acestuia 
88. Accident rutier. Necitarea în proces a celeilalte persoane 
implicate în incident. Consecinţe 
89. Legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de  
contravenţie. Sarcina probei. Rolul activ al instanţei 
90. Încheierea procesului-verbal în urma constatării  
personale de către agent a săvârşirii contravenţiei. 
Consecinţe în planul probaţiunii
91. Temeinicia procesului-verbal de contravenţie. Proba 
contrară. Obligaţia contravenientului 
92. Nesusţinerea procesului-verbal de contravenţie cu alte 
probe. Prezumţia relativă de legalitate şi veridicitate. 
Dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil
93. Netemeinicia procesului-verbal de contravenţie.  
Anularea în parte a acestuia. Incidenţa prezumţiei de 
nevinovăţie 
94. Faptă care nu a fost constatată personal de agent.  
Proces-verbal care nu a fost întocmit la data constatării. 
Nelegalitate
95. Plângere contravenţională. Faptă neconstatată  
personal de agentul de poliţie. Prezumţia de temeinicie a 
procesului-verbal. Cauzele Anghel c. României şi  
Neaţă c. României
96. Calificarea unei contravenţii ca având caracter penal în 
sensul Convenţiei europene a drepturilor omului. Sarcina 
probei în lumina jurisprudenţei C.E.D.O.
97. Contravenţie rutieră. Încuviinţarea probei testimoniale. 
Neaudierea martorului încuviinţat. Respingerea  
plângerii ca nesusţinută. Inadmisibilitate 
98. Accident rutier. Citarea, în calitate de intervenient  
forţat, a unuia dintre conducătorii auto implicaţi.  
Audierea acestui în calitate de martor. Consecinţe
99. Martor audiat de către instanţa de fond aflat în relaţii de 
prietenie cu persoana sancţionată contravenţional. 
Aprecierea declaraţiei acestuia  
100. Declaraţia martorului propus pentru dovedirea  
netemeiniciei procesului-verbal de contravenţie.  
Înlăturare
101. Înlăturarea declaraţiei martorului audiat de către  
instanţa de fond. Prezumţia de subiectivitate 
102. Modul de interpretare a măsurilor efectuate de aparatele 
radar. Principiul prezumţiei de vinovăţie. Consecinţele 
încălcării acestui principiu 
103. Probă privind săvârşirea contravenţiei. Folosirea de 
fotografii efectuate cu aparatul radar. Condiţii
104. Dovada constatării contravenţiei rutiere. Folosirea unui 
aparat radar cu verificare metrologică la zi 
105. Constatarea contravenţiei rutiere. Folosirea aparatelor  
radar omologate şi verificate metrologic 
106. Nerespectarea regimului vitezei de circulaţie pe drumurile 
publice. Elementele obligatorii ale înregistrărilor cu aparate 
de măsurare a vitezei. Ordinul nr. 301/2005 privind 
aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 
107. Contravenţii la regimul de viteză legală pe drumurile 
publice. Incidenţa dispoziţiilor pct. 3.1.1 lit. b) din Norma 
de metrologie legală NML 021-05 privind eroarea maximă
tolerată de +/- 3% din valoarea convenţional adevărată. 
Consecinţe privind încadrarea faptei 
108. Plângere contravenţională. Măsurarea vitezei de  
deplasare cu aparatul radar. Toleranţa de +/- 4% din 
valoarea convenţional adevărată
109. Judecarea cu celeritate a plângerilor contravenţionale. 
Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea  
judecăţii 
110. Neanalizarea apărărilor şi susţinerilor invocate în  
plângerea contravenţională. Nerezolvarea fondului  
cauzei. Consecinţe 
111. Neanalizarea de către instanţa de fond a legalităţii şi 
temeiniciei procesului-verbal de contravenţie.  
Neanalizarea apărărilor petentului. Consecinţe 
112. Neanalizarea motivelor de nelegalitate şi netemeinicie 
indicate în plângerea contravenţională. Nepronunţarea 
asupra fondului cauzei. Încălcarea dreptului la un  
proces echitabil
113. Proces-verbal de contravenţie. Verificarea legalităţii 
sancţiunii complementare. Obligaţia instanţei 
114. Plângere contravenţională. Nemotivarea hotărârii  
de către instanţa de fond. Consecinţe 
115. Înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul. 
Menţinerea pedepsei complementare a punctelor de 
penalizare 
116. Aplicarea sancţiunii „avertisment” în contravenţiile 
prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002. Aplicarea punctelor  
de penalizare
117. Admiterea în parte a plângerii contra procesului-verbal  
de constatare a unei contravenţii rutiere. Restituirea  
permisului de conducere. Nelegalitate 
118. Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie. 
Cerere de restituire a permisului de conducere. 
Inadmisibilitate 
119. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. 
Aplicarea unei amenzi administrative. Imposibilitatea 
aplicării concomitente a unei amenzi contravenţionale 
120. Termenul de recurs împotriva soluţiei de respingere a 
plângerii contravenţionale pronunţate de către instanţa de 
fond. Cerere de repunere în termen. Condiţii 
Index alfabetic 

 

Titlul cartii: Circulaţia rutieră. Contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Decembrie 2009
Numar de pagini: 280
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker