Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Comparatie intre creditul imobiliar si creditul ipotecar

Descriere

Ambele credite, ipotecar şi imobiliar, pot fi folosite pentru achiziţionarea sau renovarea de locuinţe sau alte bunuri imobile.

Diferenţele dintre cele două tipuri de credite sunt date de trei factori:

 garanţia solicitată;

 mărimea cotei finanţate şi

 asigurările solicitate.

Împrumutul ipotecar se garantează numai cu imobilul finanţat, proprietatea viitoare care se ipotechează în favoarea băncii, iar cel imobiliar se poate garanta cu alte bunuri, cum ar fi proprietatea solicitantului sau a unei alte persoane sau cu depozite colaterale. Prin lege, valoarea garanţiilor trebuie să acopere 133% din valoarea finanţată.

În ceea ce priveşte mărimea cotei finanţate, diferenţele au fost foarte importante pentru cei care doreau să-şi cumpere o locuinţă. În cazul creditului ipotecar, finanţarea era de maximum 75% din valoarea imobilului, fiind obligatorie contribuţia proprie de 25%, constituită ca avans.

În schimb, creditul imobiliar poate fi acordat fără a solicita împrumutatului un avans minim obligatoriu din preţul de achiziţie al imobilului. Astfel, finanţarea în cazul creditului imobiliar poate ajunge până la 95% din valoarea proprietăţii. Trebuie specificat insă că, în ceea ce priveşte condiţiile de acordare, acestea diferă de la bancă, la bancă.

Ca o concluzie generală se poate spune că, creditul ipotecar este varianta cea mai simplă pentru cei care nu au o locuinţă în proprietate şi au suma necesară pentru avans. Variantele existente la unele bănci în cazul creditului imobiliar care nu solicită un avans obligatoriu reprezintă un avantaj, în primul rând pentru cei care au deja o locuinţă şi vor să achiziţioneze o altă proprietate, pe care să o închirieze ulterior, dar nu au suma necesară pentru avans. Aceştia pot să gireze cu apartamentul pe care îl au şi să cumpere locuinţa cu suma obţinută, dar pot să ia creditul şi dacă o altă persoană girează cu apartamentul.

Pe de altă parte, este important deoarece nu presupune înstrăinarea unei locuinţe pentru achiziţionarea uneia mai mari, ci permite ipotecarea acesteia şi obţinerea diferenţei de bani pentru noua investiţie.

În ceea ce priveşte asigurările solicitate, în cazul creditului ipotecar asigurarea de viaţă şi cea a imobilului sunt obligatorii, în timp ce pentru creditele imobiliare unele bănci au devenit foarte permisive, nesolicitând asigurări de viaţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

COMPARAŢIE ÎNTRE CREDITUL IMOBILIAR ŞI CREDITUL IPOTECAR

- PLANUL LUCRĂRII -

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI DEFINITORII PRIVIND CREDITELE

SECŢIUNEA I: EVOLUŢII ISTORICE

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

CAPITOLUL II: CREDITUL IMOBILIAR ŞI CREDITUL IPOTECAR

SECŢIUNEA I: DEFINIŢII ŞI CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA A II-A: INSTITUŢIILE DE CREDIT IPOTECAR

SECŢIUNEA A III-A: ACORDAREA, GARANTAREA, DERULAREA ŞI EXECUTAREA CREDITELOR IPOTECARE

 

CAPITOLUL III: GARANŢIILE ÎN CAZUL CREDITELOR IMOBILIARE SAU IPOTECARE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE GARANŢIE

SECŢIUNEA A II-A: CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA A III-A: CLASIFICAREA GARANŢIILOR

SECŢIUNEA A IV-A: PRIORITATEA GARANŢIILOR REALE FAŢĂ DE GARANŢIILE PERSONALE

SECŢIUNEA A V-A: IPOTECA

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII
 
 • C. Basno, N. Dardac, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2002
 • C. Basno, N. Dardac, Produse, costuri si performante bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • C. Basno, N. Dardac, Riscurile bancare. Cerinţe prudenţiale. Monitorizare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
 • A. Berea, P. Alexandru, Modernizarea sistemului bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2003
 • A. Berea, E. Stoica, Creditul bancar: coordonate actuale şi perspective, Editura Expert, Bucureşti, 2003
 • M. Boulescu, Administrarea riscurilor semnificative de către instituţiile de credit. În: Tribuna economica, v. 16, nr. 31, 2005
 • I. Cetina, Marketing financiar-bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005
 • F. Coman, Activitatea bancară-profit şi performanţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • N. Dardac, T. Vâşcu, „Monedă. Bănci şi politici monetare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;
 • F. Deak, Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1970.
 • V. Dedu, Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • P. Demetrescu, Drept civil - teoria generală a obligaţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966.
 • L. C. Ionescu, M. Negruş, Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
 • I. P. Filipescu, Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 • C. A. Gheorghe, „Drept bancar”, Editura All Beck, 2006
 • M. Gust şi colectiv, Management bancar / Moneda, credit - tehnici de calcul, studii de caz şi aplicaţii practice, Independenţa Economică, Piteşti, 2003
 • C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, “Drept civil român”, Ed. Naţională, vol. II.
 • Tr. Ionaşcu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucureşti, 1973.
 • S. Neculaescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • N. Nedelschi, Curs de drept civil, Universitatea Ci Parhon, 1956.
 • V. Nemeş, Drept bancar”, Editura Editas, Bucureşti, 2004
 • I. Niţu, Managementul riscului bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2000
 • V. Pătulea, C. Turianu, Despre garanţiile comerciantului, 1995.
 • Al. Pintea, Gh. Ruscanu, Băncile în economia românească, Editura  Economică, Bucureşti, 1995.
 • L. Pop, Drept civil, Teoria Generală a obligaţiilor, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996.
 • G. Popescu, Ipotecile în dreptul român şi roman, Bucureşti, 1903.
 • I. Predescu, Activitatea bancară între performantă şi risc, Editura Expert, Bucureşti, 2005
 • I. Rosetti Bălănescu, Ovid Sachelarie, Gh. Nedelcu, Principiile dreptului român, Editura de Stat, 1947.
 • E. Safta Romano, Drept civil-obligaţii, Editura Neuron, Focşani, 1944.
 • C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL Bucureşti, 1998.
 • V. Stoica, P. Deaconu, Bani şi credit, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • D. D. Şaguna, C. F. Donoaica, Drept bancar şi valutar, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1994.
 • N. Titulescu, Drept civil. Privilegii şi ipoteci, Bucureşti, 1921.
 • I. Turcu, Operaţiuni şi contracte bancare. Tratat de drept bancar, ed. a V-a (2 volume), Lumina Lex, Bucureşti, 2004
 • I. Turcu, Operaţiuni şi contracte bancare. Introducere în teoria şi practica dreptului bancar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • V. Veniamin, Teoria generală a garanţiilor”, Editura Bucovina, 1941.
 • M. Voicu, Dreptul de retenţie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 1999.
 • I. R. Urs, S. Angheni, Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • V. D. Zlătescu , Garanţiile creditorului, Editura Academiei, Bucureşti, 1970. 
 
II. Legislaţie
 
 • Codul civil român din 1864.
 • Codul civil francez.
 • Legea nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, modificată prin: O.U.G. nr. 201/2002, Legea nr. 172/2003, Legea nr. 34/2006.
 • Norme metodologice de aplicare a Legii 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.
 • Legea nr. 312 din 28 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004,
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 22 decembrie 2006;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30/01/2004 şi respectiv nr. 579 din 30/06/2004
 • Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31.01.2006
 • Ordinul BNR Nr. 5 din 22.12.2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1182 din 28.12.2005
 • Ordinul BNR nr. 24/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1042 din 28.12.2006
 • Regulamentul 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16.08.2004
 • Regulamentul nr. 1 din 23 februarie 2001, modificat şi completat de Circularele nr. 21/ 2002, nr. 15/2004 şi Regulamentul nr. 7/26.07.2005 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, nr. 521 din 18 iulie 2002, nr. 689 din 30 iulie 2004 şi respectiv nr. 683 din 29 iulie 2005
 • Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit
 • Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2006;
 • O.U.G. nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509/7.06.2004.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Comparatie intre creditul imobiliar si creditul ipotecar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 49
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker