Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractele de finantare internationala

Descriere

Finanţarea reprezintă totalitatea mecanismelor, tehnicilor şi a instrumentelor prin care sunt procurate mijloacele băneşti necesare pentru realizarea unor activităţi economico-sociale, în particular, a afacerilor. Când în acest proces este implicat elementul de extraneitate, vorbim de finanţare internaţională.

În general, finanţarea afacerilor unei firme se poate realiza din două mari categorii de surse: cele proprii, respectiv cele constituite pentru sau rezultate din activitatea economică a acesteia şi cele atrase, respectiv împrumuturile contractate pentru realizarea sau dezvoltarea afacerii; în acest ultim caz, finanţarea este întemeiată pe o relaţie de creditare. Principiile generale care ghidează decizia de finanţare sunt aceleaşi pentru mediul internaţional, ca şi pentru mediul intern.

Totuşi, finanţarea internaţională se distinge printr-o serie de elemente care-i măresc gradul de complexitate. Fenomenul de adaptare este continuu şi se manifestă în ceea ce priveşte modalităţile de obţinere a resurselor necesare desfăşurării activităţii economice. Lipsurile creditului bancar au fost înlăturate prin apariţia altor posibilităţi de obţinere de resurse financiare.

Leasingul s-a afirmat ca metoda de finanţare pe termen mediu şi lung în ultimele decenii, îndeosebi în SUA şi ţările Europei Occidentale. În esenţă, leasingul este o formă de închiriere realizată de societăţi financiare specializate (societăţi de leasing) a unor bunuri de echipament către firme (beneficiari) care nu dispun de fonduri proprii ori nu pot sau nu doresc să recurgă la credite bancare pentru cumpărarea acestora de la producători.

Operaţiunile de leasing au devenit o necesitate datorită ritmului rapid al progresului tehnic şi al concurenţei, ritm care devansează posibilităţile de autofinanţare sau de creditare ale agenţilor economici. Acesta presupune, în principiu, două contracte: unul de vânzare-cumpărare, încheiat între producător, ca vânzător, şi societatea de leasing, care creditează operaţiunea de leasing în calitate de cumpărător, şi un contract de locaţiune încheiat între societatea de leasing şi un terţ beneficiar. Operaţiunea este iniţiată de firma care doreşte închirierea produsului şi care se adresează în acest sens societăţii de leasing cu o cerere de ofertă. Societatea de leasing, în urma acceptării cererii, procedează la stabilirea contactului cu producătorul bunului solicitat, în vederea achiziţionării acestuia; în acest proces este implicat direct şi viitorul beneficiar.

Urmează încheierea contractului de leasing şi cumpărarea bunului de către societatea de leasing în vederea punerii lui la dispoziţia beneficiarului. Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plăti societăţii de leasing costul, sub forma de rate eşalonate pe perioada de valabilitate a contractului încheiat. La sfârşitul perioadei de închiriere, beneficiarul are o triplă opţiune: să abandoneze contractul, să-l prelungească, să cumpere bunul la valoarea reziduală.

Leasingul, ca tehnică de credit pe termen mediu şi lung, constituie o ingenioasă operaţie bazată pe disjungerea, pe plan juridic, între dreptul de proprietate şi cel de folosinţă (acordându-i-se acestuia din urmă o consideraţie deosebită, deoarece randamentul aşteptat de la un bun are mai multă importanţă decât dreptul abstract de proprietate asupra unui bun) şi pe distincţia, pe plan fiscal, între amortismente şi ratele chiriei, între capital şi produsul său.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

CONTRACTELE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALE INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII ŞI EXPLICAŢII GENERALE PRIVIND FINANŢAREA INTERNAŢIONALĂ

1.1. DELIMITAREA NOŢIUNII DE CONTRACT COMERCIAL INTERNAŢIONAL

1.2. TIPOLOGIE: CATEGORII DE CONTRACTE COMERCIALE INTERNAŢIONALE

1.3. CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI DE COMERŢ INTERNAŢIONAL

1.4. PRINCIPALELE CONTRACTE ŞI TEHNICI SPECIALE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

 

CAPITOLUL 2: CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE LEASING

2.1. LEASING-UL – PROCEDEU DE FINANŢARE. ORIGINE ŞI EVOLUŢIE

2.2. NOŢIUNEA, CARACTERELE şi AVANTAJELE CONTRACTULUI DE LEASING

2.3. NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE LEASING.

2.4 . FORME DE LEASING

2.5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE LEASING

A. PĂRŢILE CONTRACTULUI

B. CONDIŢII DE FOND ŞI FORMĂ

2.6. EFECTELE CONTRACTULUI DE LEASING

A. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANŢATORULUI

B. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

2.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE LEASING

2.8. STUDIU DE CAZ - SOCIETĂŢI DE LEASING DIN ROMÂNIA ŞI EVOLUŢIA PIEŢEI DE LEASING ÎN ROMÂNIA

2.8.1. SOCIETĂŢI DE LEASING DIN ROMÂNIA

2.8.2. EVOLUŢIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢILOR DE LEASING ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2001-2004

2.8.3. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII PIEŢEI LEASINGULUI ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL 3: CONTRACTUL DE FACTORING

3.1. IMPORTANŢA FACTORINGULUI CA TEHNICĂ DE FINANŢARE

3.2. AVANTAJELE FACTORINGULUI

3.3. NOŢIUNEA, CARACTERE JURIDICE, TIPOLOGIA ŞI SPECIFICUL CONTRACTULUI DE FACTORING

3.4. DELIMITAREA CONTRACTULUI DE FACTORIG DE ALTE OPERAŢIUNI

3.5. EFECTELE CONTRACTULUI DE FACTORING

3.6. STUDIU. TENDINŢE PRIVIND FACTORINGUL

 

CAPITOLUL 4: FORFETAREA CA TEHNICĂ DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

4.1. DEFINIREA ŞI CARACTERISTICILE FORFETĂRII

4.2. BENEFICIILE FORFETĂRII

4.3. DERULAREA OPERAŢIUNILOR IMPLICATE PRIN FORFETARE

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

- BIBLIOGRAFIE -

- ANEXE - 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • ANDREI DOBRESCU, „Noile tipuri de contracte în relaţiile economice internaţionale în limba română şi engleză”, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005;
 • ANA BOBÎRCĂ, “Economia serviciilor internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
 • VICTOR DANCIU, Marketing internaţional. Provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei”, Editura Economică, Bucureşti, 2005
 • IOAN POPA, “Tranzacţii de comerţ exterior”, Editura Economică, Bucureşti, 2002
 • CRISTIAN PĂUN, „Aspecte financiare ale relaţiilor economice internaţionale”, Editura Luceafărul, 2003
 • DUMITRU MIRON, „Economia Uniunii Europene”; Editura Luceafărul; Bucureşti; 2003
 • DUMITRU MIRON, „Comerţ internaţional”, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti; 2003
 • IOAN POPA, RADU FILIP, “Management internaţional”, Editura Economică, Bucureşti, 1999,
 • BRÂNDUŞA ŞTEFĂNESCU, ION RUCĂREANU, Dreptul comerţului internaţional”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • OCTAVIAN CĂPĂŢÎNĂ, BRÂNDUŞA ŞTEFĂNESCU, „Tratat de drept al comerţului internaţional”, Editura Academiei, Bucureşti, 1985.
 • ION CERNĂIANU, „Contractul comercial internaţional de factoring”, în Revista de Drept Comercial nr. 6/1996, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996;
 • T.R. POPESCU, „Dreptul comerţului internaţional”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • C. BÂRSAN, D. AL. SITARU, „Dreptul comerţului internaţional”, Vol. II, Universitatea Bucureşti, 1968:
 • B. STOICA, „Consideraţii asupra instituţiei şi contractului de factoring”, în Revista de Drept Comercial nr. 3/2002, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • D. A. SITARU, „Dreptul comerţului internaţional. Tratat”, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • D.A. SITARU, C.P. BULGEA, „Factoringul în reglementarea internaţională”, în Publicaţia Lex et Scientia, Vol. I, Editura Trei, Bucureşti, 1999;
 • D.A. SITARU, „Factoringul internaţional”, în Suplimentul Revista Economică nr. 37/1984;
 • CERNĂIANU, „Contractul comercial internaţional de factoring”, în Revista de Drept Comercial nr. 6/1996.
 • ION MÂZGĂ, „Dreptul comerţului internaţional”, Editura Silvy, Bucureşti, 1999;
 • VICTOR BABIUC, „Dreptul comerţului internaţional”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1994.
 • M. COSTIN, „Drept comercial internaţional. Ghid alfabetic”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, Bucureşti, 1987. 
 • POPA, „Tranzacţii internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • C. GAVALDA, J. STOUFFLET, „Le contract dit de factoring”,în Jurisclasseur Périodique, 1966;
 • M. REVERS, „Le factoring: une nouvelle methode de credit”, Dudont, 1969.
 • NATTOVE IRWIN, „Modern Factoring U.S.A”, American Management Association Inc., 1969;
 • DUMITRU MAZILU, „Dreptul comerţului internaţional. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000. 
 • Convenţia privind factoringul internaţional, adoptată la Ottawa, 1988.
 • Convenţia UNCITRAL privind cesiunile de creanţă internaţionale
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, „Operaţiunile de leasing”, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • “Totul despre Leasing”, Best publishing, Bucureşti, 2000.
 • IULIANA BĂJENARU, Leasingul financiar. Particularităţi”, în Revista de Drept Comercial, nr. 2/1992.
 • I. CERNĂIANU, Contractul comercial internaţional de leasing”, în Revista de Drept Comercial, nr. 3/1993.
 • VALENTIN M. IONESCU, „Aspecte generale privind leasing-ul. Cadru de reglementare, aplicaţii”, în Revista de Drept Comercial, nr. 9/1996.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, Contractul de leasing”, în Revista de Drept comercial, nr. 1/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, Leasing-ul. Utilitatea lui”, în Revista de drept comercial, nr. 3/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, „Leasingul. Terminologie şi tipologie”, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, Contractul de leasing. Caractere specifice”, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU,„Contractul de leasing. Efectele între finanţator şi beneficiar”, în Revista de Drept Comercial, nr. 9/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, Consideraţii asupra Ordonanţei privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing”, în Revista de Drept Comercial, nr. 11/1997.
 • DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU, „Operaţiunile de leasing imobiliar”, în Revista de Drept Comercial, nr. 12/1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractele de finantare internationala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 144
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractele de finantare internationala

Contractele de finantare internationala

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker