Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Reguli europene privind regimurile de executare a pedepsei

Descriere

Reacţia socială instituţionalizată faţă de infractori, infracţiune şi infracţionalitate reprezintă un sistem coerent şi unitar de măsuri dozate în funcţie de: valorile care sunt ocrotite de normele de drept penal; de dinamica fenomenului infracţional în ansamblu şi pe genuri de infracţiuni; de etiologia criminalităţii; de eficacitatea controlului social exercitat de organele specializate ale statului în activitatea de prevenire şi combatere a infracţiunilor; de eficacitatea instituţiilor şi mijloacelor extra-penale în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

Spre deosebire de trecut, când detenţia avea doar câteva reguli ce reglementau tratamentul condamnaţilor, pe parcursul ultimilor ani statele civilizate au stabilit un set întreg de reguli care reglementează condiţia deţinuţilor şi a condamnaţilor în scopul de a se asigura că orice persoană privată de libertate este tratată într-un mod uman şi cu respectul necesar. Prin natura sa, detenţia implică pierderea dreptului la libertate.

Însă, deţinuţii îşi păstrează celelalte drepturi şi privilegii, cu excepţia celor eliminate sau restricţionate în mod necesar din cauza condamnării. Regimul penitenciar nu se reduce numai la privarea de libertate sau la izolarea condamnatului, ci cuprinde o sumă de elemente care fac din pedeapsă un instrument de constrângere şi un mijloc de reeducare. Penitenciarul are în prezent o semnificaţie deosebită, în sensul că tratamentul deţinuţilor este o ilustrare directă a modului cum se respectă drepturile omului, iar instituţionalizarea este un indicator al democratizării aparatului de stat.

În sistemul nostru de drept Legea nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevede condiţiile care guvernează regulile care se aplică în cadrul penitenciarelor din ţara noastră, stabilind, în acelaşi timp şi modul în care a fi executate pedepsele privative de libertate. Sistem suport al mediului social, penitenciarul este în acelaşi timp (încă) o frontieră a civilizaţiei, dar în contextul social mai larg această instituţie rămâne cronic în urma ambianţei generale din societate.

De aceea unul din principiile teoretice de abordare a acestui subsistem social va fi incapacitatea sa de a fi contemporan cu societatea în care funcţionează. Regimul penitenciar actual are un conţinut amplu şi dispune de mijloace pentru corijarea, influenţarea şi transformarea atitudinii şi comportării condamnaţilor, în scopul recuperării sociale a acestor indivizi.

În acest mod se materializează concepţia potrivit căreia infractorii, chiar şi cei mai înrăiţi, nu au pierdut definitiv şansa de a se îndrepta şi că au resurse pentru a se reintegra profesional în viaţa socială. Între elementele regimului executării pedepsei cu închisoarea există un raport de condiţionare şi influenţare reciprocă: folosind cu pricepere mijloacele prevăzute de lege, administraţia penitenciară poate asigura îndeplinirea funcţiilor şi scopurilor pedepsei cu închisoare. În acest sens, administraţia penitenciară are la dispoziţie cadrul juridic, organizatoric şi funcţional adecvat; condiţii de viaţă şi de muncă corespunzătoare; mijloace tehnico-materiale necesare; personal specializat şi o metodologie specifică.

Legiuitorul român s-a inspirat în conturarea regulilor privind executarea pedepsei dintr-o serie de instrumente care reglementează condiţia persoanelor condamnate, dintre care de o importanţă aparte sunt şi Regulile penitenciare europene. Recomandarea (2006) 2 a Comitetului de Miniştrii ai statelor membre preferitoare la Regulile Penitenciare Europene stabileşte unele principii fundamentale în materie: toate persoanele private de libertate vor fi tratate prin respectarea drepturilor omului; persoanele private de libertate îşi păstrează toate drepturile care nu le-au fost retrase prin lege, în urma deciziei de condamnare la pedeapsa cu închisoarea sau de arestare preventivă ; restricţiile impuse persoanelor private de libertate trebuie să se reducă la strictul necesar şi vor fi proporţionale cu obiectivele legitime pentru care au fost impuse ; condiţiile de detenţie care încalcă drepturile omului nu pot fi justificate prin lipsa de resurse; viaţa în închisoare trebuie să se apropie cât mai mult posibil de aspectele pozitive ale vieţii din exteriorul penitenciarului; fiecare perioadă de detenţie trebuie să fie gestionată astfel încât să faciliteze reintegrarea persoanelor private de libertate în societatea liberă; cooperarea cu serviciile sociale externe şi participarea societăţii civile la viaţa din penitenciar trebuie încurajate pe cât posibil; personalul din penitenciar desfăşoară o importantă misiune a serviciului public, iar angajarea, pregătirea şi condiţiile de muncă ale acestuia trebuie să-i permită să ofere un nivel ridicat de asistenţă deţinuţilor.

Scopul acestor reguli este să stabilească un ansamblu de reguli minime pentru toate acele aspecte ale administraţiei închisorii care sunt esenţiale pentru asigurarea unor condiţii umane de detenţie şi a unui tratament pozitiv în cadrul unui sistem modern şi progresiv; să determine administraţiile penitenciarelor să dezvolte o politică, o gestiune şi o practică bazate pe principiile actuale de finalitate şi echitate; să încurajeze personalul penitenciarelor să adopte o atitudine conformă cu deontologia profesiei şi a poziţiei sociale pe care este solicitat să o îndeplinească, să-şi exercite activitatea în cel mai optim mod în scopul atingerii intereselor colectivităţii şi ale deţinuţilor care îi sunt încredinţaţi;d. să definească criterii realiste, de bază, care să permită administraţiilor penitenciarelor şi serviciilor de inspecţie a penitenciarelor să emită evaluări valabile ale rezultatelor obţinute şi să amelioreze aceste rezultate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

CUPRINS

REGULI EUROPENE PRIVIND REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSELOR

1.1. Noţiuni generale privind executarea pedepselor privative de libertate

1.2. Noţiuni generale privind executarea pedepselor neprivative de libertate

1.3. Istoric

1.4. Privire comparativă a reglementărilor: Legea nr. 23/1969 şi Legea nr. 275 din 4 iulie 2006

 

CAPITOLUL 2: RECOMANDĂRI EUROPENE ÎN MATERIE PENITENCIARĂ

1.1. Scurt comentariu privind preocupările Consiliului Europei în domeniul custodiei deţinuţilor

1.2. Enumerarea principalelor reglementări europene

 

CAPITOLUL 3: ANALIZA ASUPRA RECOMANDĂRII INTERNAŢIONALE PRIVIND REGULILE PENITENCIARE EUROPENE

1.1. Partea introductivă a recomandărilor

1.2. Obiectivele şi principiile de bază ale recomandării

1.3. Drepturile persoanelor condamnate conform Regulilor europene şi racordarea legislaţiei româneşti la exigenţele europene

1.4. Reguli adiacente pentru categorii speciale

1.4.1. Deţinuţi nejudecaţi

1.4.2. Deţinuţii civili

1.4.3. Deţinuţii nesănătoşi şi anormali mintal

 

CAPITOLUL 4: CONDIŢII DE DETENŢIE ŞI TRATAMENTE LA CARE SUNT SUPUŞI DEŢINUŢII

1.1. Interzicerea supunerii la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente

1.2. Prevenirea torturii celor încarceraţi

1.3. Grupuri care necesită o protecţie specială

1.3.1. Protecţia specială a copiilor

1.3.2. Regimul de detenţie al femeilor

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Ioan Marcel Rusu, Drept execuţional penal, ediţia a III-a, revăzută şi completată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 • Gabriel Silviu Barbu, Alexandru Şerban, Drept execuţional, edţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • Barbu Silviu-Gabriel, Şerban Alexandru, „Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 • Petrache Zidaru, „Drept penitenciar. Tratament penitenciar. Regimul penitenciar. Practica penitenciară”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001;
 • Petrache Zidaru, „Drept execuţional penal”, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti;
 • Ana Bălan, Emilian Stănişor, Marinela Mincă, “Penologie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 • Gh. Florian, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999;
 • Gheorghe Florian, „Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 • Ion Oancea, „Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998;
 • Ioan Chiş, „Umanismul dreptului execuţional românesc. Acordarea drepturilor în mediul penitenciar”, Editura Hamangiu, 2007
 • Nicolae Anghel Nicolae, „Dreptul executării sancţiunilor de drept penal şi a măsurilor preventive”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2006
 • Ioan Chiş, Dragoş Răzvan Niţă, “Drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2005
 • Ioan Chiş, Dragoş Răzvan Niţă, „Fundamente de drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004
 • Regulile Europene pentru penitenciare - Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene REC(2006)2, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniştrilor Delegaţi);
 • Legea nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006.
 • Hotărârea nr. 1897 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 16 ianuarie 2007

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Reguli europene privind regimurile de executare a pedepsei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker