Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Repararea prejudiciilor nepatrimoniale

Descriere

Ne aflăm într-o perioadă caracterizată de progres tehnologic şi, în consecinţă, de recalificări ale valorilor umane. A admite în ziua de azi că omul este, în continuare, o fiinţă sensibilă, fragilă prin însăşi natura sa, este o teză din ce în ce mai dificil de probat. Scutul aparent pe care ni-l construim pare a nu lăsa vreo faptă exterioară nocivă să ne afecteze dincolo de ţesutul de suprafaţă. Tăria personalităţii umane constă în negarea oricărei suferinţe lăuntrice care ne-ar afecta echilibrul.

Totuşi, în realitate suntem nevoiţi să recunoaştem că putem fi lezaţi în valorile personale, în drepturile subiective nepatrimoniale. Şi de la această recunoaştere, determinată, bineînţeles, de producerea unui fapt ilicit care cauzează leziuni, până la recurgerea la o acţiune în justiţie este un mic pas, care, aşa cum demonstrează practica judiciară actuală, este tot mai des făcut. Fără să se ridice problema unei aşa-numite procesomanii în materie, observăm că oamenii au înţeles că se pot apăra în justiţie şi că pot avea încredere că cererea lor va fi satisfăcută în mod echitabil, prin despăgubiri proporţionale cu vătămarea îndurată.

Reticenţa instanţelor judecătoreşti în privinţa acordării de daune morale este motivată de faptul că prejudiciile nepatrimoniale sunt mai greu de dovedit şi, mai ales că este în continuare greu de acceptat că despăgubirea unor daune morale se poate face prin mijloace băneşti. S-a demonstrat, însă, că daunele morale pot avea urmări de natură patrimonială în viaţa persoanei vătămate şi că pentru acest motiv, se impune o reparare pecuniară a acestor prejudicii. Mai mult, în dreptul nostru, repararea daunelor morale este consacrată prin diferite acte legislative, dar deocamdată, lacunare.

O viitoare reglementare specifică este absolut necesară acum, când instanţele de judecată se confruntă cu astfel de cereri aproape la fiecare cauză adusă spre soluţionare. Va trebui specificat în termeni clari care sunt cazurile în care se cuvin despăgubiri băneşti şi care, dimpotrivă, vor fi despăgubite prin măsuri nepatrimoniale.

Consider că prejudiciile aduse onoarei, reputaţiei, cinstei, prestigiului, ar trebui reparate prin mijloace nepatrimoniale, opinând că o sumă de bani nu poate înlocui suferinţa rezultată. Mai adecvată pare obligarea celui vinovat la prezentarea de scuze publice sau acordarea unui drept la replică în favoarea persoanei lezate. Şi măsura nepatrimonială care prevede publicarea hotărârii de condamnare mi se pare satisfăcătoare în acest caz, întrucât ruşinea pe care o va simţi persoana răspunzătoare va fi mai mare decât durerea cauzată de ieşirea unei sume de bani din patrimoniu. Cuantificarea reparaţiei băneşti este o sarcină extrem de dificilă în lipsa unor criterii prestabilite.

Tehnologia avansată ajută, în practica occidentală în domeniu, la stabilirea unor criterii, fapt ce trebuie să constituie un exemplu pentru noi. În orice caz, evaluarea despăgubirilor este justă atunci când este relativă, de la o situaţie la alta, soluţia celor 3.500 de lire din dreptul englez la care am făcut trimitere, fiind greu de înţeles.

 În ceea ce priveşte arbitrariul, rezultat din faptul că judecătorul este suveran în aprecierea întinderii daunelor morale, consider că acesta trebuie fie înlăturat, fie instituit la nivel de regulă, dar pentru oricare din variante, este imperativă reglementarea cât mai rapidă în domeniu. În loc de cuvânt de încheiere, vreau să reiterez opinia doctrinei franceze , conforma căreia indemnizaţia acordată în cazul producerii unui prejudiciu moral are rol satisfăcător, ajutând victima să-şi recapete demnitatea, dând valoare pierderii sale. Suferinţa nu mai e negată sau ascunsă, ci pur şi simplu, e luată în calcul.

Psihiatrii consideră că „preţul sângelui şi conştientizarea propriei infirmităţi, precum şi a poziţiei de victimă, are un rol liberator, de catharsis, care facilitează însănătoşirea şi reintegrează, corp şi suflet, persoana suferindă, în societate. Acest rezultat e infinit de preţios”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL 1: Consideraţii generale privind răspunderea civilă în dreptul român

1.1. Noţiunea de răspundere civilă

1.2. Principiile răspunderii civile: enumerare

1.3. Funcţiile răspunderii civile

1.4. Formele răspunderii civile

1.5. Condiţiile de existenţă a răspunderii civile

 

CAPITOLUL 2: Prejudiciile nepatrimoniale

2.1. Noţiunea de daune morale

2.2. Sediul materiei

2.3. Felurile daunelor morale

2.3.1. Criteriul dreptului nepatrimonial încălcat

2.3.2. Criteriul personalităţii umane încălcate

 

CAPITOLUL 3: Repararea pagubelor morale sau nepatrimoniale

3.1. Etape în problematica reparării daunelor morale

3.2. Mijloace de reparare a daunelor morale

3.2.1. Măsuri nepatrimoniale expres prevăzute de lege pentru repararea daunelor morale

3.2.2. Măsuri nepatrimoniale conturate în doctrină pentru repararea daunelor morale

3.2.3. Repararea daunelor morale prin compensaţii băneşti

3.3. Criterii de stabilire a cuantumului daunelor morale

3.4. Acţiunea în justiţie pentru repararea daunelor morale

3.4.1. Daunele morale prin ricoşeu

 

CAPITOLUL 4: Aplicaţii particulare ale răspunderii pentru prejudiciile morale

4.1. Repararea daunelor morale rezultate din executarea necorespunzătoare a contractului de transport al persoanelor (daunele morale în materie contractuală)

4.2. Repararea daunelor morale ce pot rezulta din încălcarea drepturilor cuvenite autorilor prin contracte de valorificare sau din utilizări ilicite

4.3. Repararea daunelor morale cauzate părţilor prin executarea necorespunzătoare a contractului de muncă ori prin desfacerea nejustificată a acestuia

4.4. Daunele sub forma indemnizaţiei lunare reglementate prin Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945

4.5. Răspunderea pentru daune morale în situaţia prevăzută de art. 2 din Codul familiei

4.6. Repararea daunelor morale rezultate din emiterea unui act administrativ ilegal ori din refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege

4.7. Repararea daunelor morale rezultate din comunicaţii audiovizuale

 

CAPITOLUL 5: Repararea daunelor morale în doctrina şi jurisprudenţa unor state europene

5.1. Daunele morale în dreptul francez

5.2. Daunele morale în common law

5.3. Recomandările Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia daunelor morale

 

CAPITOLUL 6: Concluzii

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
I. Autori români:
 
 • I. Albu, Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984
 • I. Albu, Drept civil. Contractul şi răspunderea contractuală, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994
 • I. Albu şi V. Ursa, Răspunderea civilă pentru daune morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979
 • Iulia Albu, Repararea prejudiciului cauzat prin vătămări corporale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • D. Alexandresco, Principiile dreptului civil român, voi. II, Tipografia Curţii Regale, Bucureşti, 1926
 • P. Anca, Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998
 • P. Andrei, E. Safta-Romano, Protecţia juridică a dreptului la propria imagine, Dreptul, nr. 5-6/1993
 • A.   Athanasiu,   L.   Dima,   Regimul juridic   al raporturilor   de   muncă   în reglementarea noului Cod al muncii, Pandectele Române, nr. 6/2003
 • I. M. Anghel, Fr. Deak, M. F. Popa, Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
 •  G. Bîrligeanu, L. M. Ştefan, M. Achim, Răspunderea juridică - civilă, penală, materială şi morală de drept internaţional privat, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999
 •  M. Boar, Răspunderea civilă pentru prejudicii extrapatrimoniale. Problema reparării daunelor morale. Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1999
 •  M. Boar, Repararea bănească a daunelor morale în dreptul unor state vest-europene, Dreptul nr. 8/1996
 •  M. Boar, Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daune morale, Dreptul nr. 10/1996
 •  M. Boar, Repararea daunelor morale în cazul unor preş o ane aflate în stare vegetativă, Dreptul nr. 12/1997
 •  M. Boar, Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daunele morale, Dreptul, nr. 4/1998
 •  M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureşti, 1921
 •  O. Căpăţînă, Contractul comercial de transport. Editura Lumina Lex, 1995
 •  P. I. Demetrescu, Drept civil. Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
 •  P. Drăghici, Faptul juridic ilicit cauzator de prejudicii, Editura Universităţii Craiova, 1999
 • M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1952
 • Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 comentată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • N. D. Ghimpa, Responsabilitatea civilă delictuală şi contractuală. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Bucureşti, 1946
 • C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. II, Editura Naţională Bucureşti, 1929
 • V. Hanga, Principii de drept privat român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989
 • A Ionaşcu, La reparation de dommages moraux en droit socialiste roumain, Revue roumain de sciences juridiques, 1966,
 •  A Iorgovan, Drept administrativ, voi. II, Editura ATLAS LEX, Bucureşti, 1994
 •  T. Joiţa, Acţiunea civilă în procesul penal, Editura Naţională, Bucureşti, 1999
 •  C. Jugastru, Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 •  E. Lupan, Răspunderea civilă în contextul răspunderii juridice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003
 •  Mona Lisa Belu Magdo, Daunele morale în materia raporturilor de muncă, discuţii pe marginea unei speţe, Drepturile Omului, nr. 1/1999
 •  I. Mihuţă, Al. Lesviodax, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem pe anii 1952-1969, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970
 •  M. Moceanu, Răspunderea patrimonială în reglementarea noului Cod al muncii, Dreptul privat al afacerilor, nr. 5/2003
 • I. Pitulescu, P. Abraham, E. Dersidan, T. Malea, I. Ranete, Dicţionar de termeni juridici uzuali, Editura Alex., Bucureşti, 1996
 • C. F. Popescu, Determinarea şi evaluarea prejudiciilor corporale. Studiu teoretic şi practic, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2004
 • C. Stătescu, C. Bîrsan, Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura AII Beck, Bucureşti, 2000
 • I. Ştefanescu, Răspunderea patrimonială reglementată prin noul Cod al muncii, Dreptul nr. 9/2003
 • C. Turianu, Insulta şi calomnia în presă, Editura AII Beck, Bucureşti, 2000
 • A Ungureanu, Jurisprudenţa penală a Curţii de Apel Bacău pe anul 1997, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998
 • I. Urs, Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, Dreptul, nr. 4/1998
 •  I. Urs, Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, Dreptul, nr. 2/1999
 • V. Ursa, Dezvoltarea de către practica judiciară a principiului reparării integrale şi a principiului reparării în natură a prejudiciului în Contribuţia practicii judiciare la dezvoltarea principiilor dreptului civil român
 • Gh. Vintilă, C. Furtună, Daunele morale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura AII Beck, Bucureşti, 2002
 • M. Voicu, Protecţia europeană a Drepturilor Omului. Teorie şi jurisprudenţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

   

 
II. Autori străini:
 
 • H. Black, Black 's Law Dictionary, St. Paul Minnesota, 1991
 • R. Cabrillac, Droit des obligations, a-2- ediţie, Editura Dalloz, 1996
 • F. Chabras, La notion de prejudice de contamination, în Revue Trimestrielle de Droit Civil, nr. 3/2003
 • P. Delebecque, F. Pansier, Droit des obligations. Responsabilite civil-Contrat, Editura Litec, 1998
 • A Dietz, Le droit d'auteur dans la Communaute Europeene, Comission des Communautes Europeenes, Bruxelles, 1976
 • P. Jourdain, Revue Trimestrielle de Droit Civil, nr. 1/2004
 • L. Josserand, Prefaţă la lucrarea lui Andre Brun, Rapports et domains des responsabilites contractuelle et delictuelle .
 • A Kiralfu, The English Legal System, Editura Sweet-Maxwell, Londra, 1997
 • H. Lalou, La responsabilite civil, Editura Dalloz, Pris, 1928
 • Ph. Malaurie, L. Aynes, Droit Civil. Les Obligations, Cujas, 1999
 • G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, tome II, Vol. 1, Les obligations, Editura Sirey, Paris, 1962
 • H. Mazaud, L. Mazaud, M. de Juglart, Lecons de droit civil, tome II, Editura Montchretien, Paris, 1973
 • B. Paisot, Dreptul moral al autorului în jurisprudenţa franceză de la intrarea în vigoare a legii din 11 martie 1957
 •  M. Planiol, Traite de droit civil, voi. II, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1943
 •  M. Planiol, G. Ripert, Traite practique de droit civil francais, tome VI, Editura Generală de Drept şi Jurisprudenţă, Paris, 1952
 •  B. Starck, Droit civil. Obligations, Vol. IV, Editions Technique, Paris, 1972
 •  B. Starck, H. Rolland, L. Boyer, Obligations. 2. Contrat, Editions Litec, Paris 1989
 •  P. Tercier, Contribution a l'etude du tort moral et de sa reparation en droit Suisse, Frisburg, 1971
 •  Fr. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Recueil Dalloz, 1996
 •  P. le Tourneau, Le prix de la douleur, Recueil Dalloz, 1982
 •  G. Viney, P. Jourdain, Traite de droit civil, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2001
 •  G. Viney, P. Jourdain, Traite de droit civil. Les conditions de la responsabilite, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1998

   

 
III. Reviste de drept şi culegeri de practică judiciară
 • Dreptul nr. 10-11/1993, Decizia Curţii Supreme de Justiţie, 1995/1992
 • Dreptul nr. 12/1998, Deciziile Curţii Supreme de Justiţie, nr. 727/1998 şi 374/1998
 • Dreptul nr. 7/1999, Decizia Curţii Supreme de Justiţie, nr. 492/1998
 • Dreptul nr. 12/2000, Decizia Curţii Supreme de Justiţie, nr. 1110/2000
 • Dreptul nr. 11/2001, Decizia Curţii Supreme de Justiţie, nr. 3821/2000
 • Dreptul, nr. 5/2003, Din practica judiciară a Curţii de Apel Suceava pe primul trimestru al anului 2003
 • Dreptul nr. 11/2003, Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr. 122/2003
 • Dreptul nr. 2/2004, Deciziile Curţii Supreme de Justiţie, nr. 2562/2002 şi 2608/2002
 • Dreptul nr. 8/2004, Decizia Curţii Supreme de Justiţie, nr. 1762/2003
 • Revue roumain de sciences juridiques, 1966, A Ionaşcu, La reparation de dommages moraux en droit socialiste roumain
 • Revue Trimestrielle de Droit Civil nr. 4/1995, Decizia Curţii de Casaţie, nr. 1762/1995
 • Revue Trimestrielle de Droit Civil nr. 6/1996, Decizia Curţii de Casaţie, din 16.04/1996
 • Revue Trimestrielle de Droit Civil, nr. 1/1998
 • Revue Trimestrielle de Droit Civil, nr. 3/2003
 • Revue Trimestrielle de Droit Civil, nr. 1/2004
 • Rivista di diritto penale nr. 4/2001, G. Valea
 • Sinteza practicii judiciare a Curţii de Apel Bihor pe anul 2003

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Repararea prejudiciilor nepatrimoniale
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Repararea prejudiciilor nepatrimoniale

Repararea prejudiciilor nepatrimoniale

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker