Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Evolutia procesului de integrare europeana in Europa Centrala si de Est

Descriere

Uniunea Europeană de astăzi, care reuneşte de la 1 ianuarie 2007 un număr de 27 de membri, pornind de la Europa Tratatelor de la Paris, de la Roma, Maastricht, Amsterdam şi Nisa, nu ar fi putut fi concepută fără înţelegerea eforturilor depuse de-a lungul veacurilor de cei care, într-un fel sau altul, au anticipat-o.

O istorie lungă şi grea a apăsat popoarele europene. Intoleranţa şi ambiţii pe plan naţional, presiuni venite din afară, defecte de omogenitate în origini, obiceiuri şi tradiţii, în comportamentul social-economic, rivalităţile politice, conflictele de interese sunt numai câteva dintre principalele cauze sau marile dificultăţi care au stat în calea doritei unităţi.

Trebuia găsită forma unor asocieri de state: … în care unitatea şi exclusivitatea marilor decizii politice să fie luate la vârf, în care voinţa comună exprimată, să fie aplicată şi executată de o putere centrală în interesul general; … în care o pluralitate de state independente să cedeze o parte din suveranitatea lor în favoarea unei asemenea puteri, capabilă să poată garanta unitatea politică şi economică a statelor asociate; …. în care neînţelegerile dintre state să fie aduse spre rezolvare înaintea unei instanţe recunoscută pentru obiectivitatea ei etc.

Construcţia europeană îşi are originea în voinţa suverană a statelor, concretizată într-un sistem de tratate în care s-au statuat modalităţile de funcţionare, atribuţiile şi răspunderile organelor şi instituţiilor comunitare. Astfel, întreg sistemul european a fost edificat prin consimţământul liber exprimat al statelor membre, care au convenit să constituie o organizaţie cu o largă autonomie şi cu instituţii proprii, îndreptăţite să acţioneze în limitele juridice reglementate prin Tratate.

Instituind Comunităţile europene, şi ulterior Uniunea Europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la îndeplinire prin intermediul unor instituţii specifice, potrivit competenţelor ce le sunt atribuite. În acelaşi timp, statele membre trebuie să acţioneze nu numai în mod colectiv, ci şi individual, în sensul punerii în aplicare a măsurilor ce le privesc. În ceea ce priveşte intensificarea eforturilor în procesul aderării la Uniunea Europeană, principala preocupare a factorilor de decizie politică şi economică o constituie alinierea la standardele Uniunii, stipulate în aquis-ul comunitar.

Pe parcursul anilor s-au conturat exigenţele privind aderarea noilor membri. Dacă iniţial negocierile de aderare vizau compromisuri de ambele părţi, cu timpul standardele comunitare s-au conturat, devenind din ce în ce mai rigide (aceste standarde vizează în principal economia).

În cazul ţărilor din Centrul şi Estul Europei se vor lua în considerare criterii şi reguli precise, astfel încât politicile lor economice să se alinieze la modelele comunitare. Europa unită este sortită a fi ceea ce Montesquieu a spus: o societate a societăţilor.

Construcţia Europei a fost şi este dorinţa popoarelor sale de a crea un continent al unităţii. La aceeaşi concluzie se poate ajunge şi dacă avem în vedere punerea bazelor constituţionale ale Uniunii Europene (inclusiv dotarea UE cu personalitate juridică), în acest sens, anul 2004 marcând cel mai important pas odată cu semnarea, la Roma, a Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa, tratat care, după intrarea sa în vigoare, va înlocui printr-un text unic, din motive de celeritate şi claritate, ansamblul tratatelor existente în prezent.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

EVOLUŢIA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ ÎN SPAŢIUL EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL II: PRIMELE ETAPE ALE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I. ADERAREA LA COMUNITĂŢILE EUROPENE A MARII BRITANII, DANEMARCEI ŞI IRLANDEI

SECŢIUNEA II. EXTINDEREA SPRE SUD A COMUNITĂŢILOR EUROPENE – ADERAREA GRECIEI, PORTUGALIEI ŞI SPANIEI

SECŢIUNEA III. ADERAREA LA COMUNITĂŢILE EUROPENE A AUSTRIEI, FINLANDEI ŞI SUEDIEI

 

CAPITOLUL III: EVOLUŢIA PROCESULUI DE EXTINDERE AL UNIUNII EUROPENE SPRE CENTRUL ŞI ESTUL EUROPEI

SECŢIUNEA I. REPERE ISTORICE PRIVIND RELAŢIILE COMUNITĂŢILOR EUROPENE CU STATELE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

SECŢIUNEA II. ACORDURILE DE COMERŢ ŞI COOPERARE ŞI ACORDURILE DE ASOCIERE

2.1. Acordurile de comerţ şi cooperare

2.2. Acordurile europene de asociere

SECŢIUNEA III. PREGĂTIREA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ A STATELOR ASOCIATE

1. Criteriile de la Copenhaga

2. Consiliul European de la Essen

3. Agenda 2000: pentru o Uniune mai puternică şi mai extinsă

4. Summit-ul de la Copenhaga din decembrie 2002

 

CAPITOLUL IV: EXTINDEREA U.E. LA 27 DE MEMBRI

 

CAPITOLUL V: VIITORUL EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I. PROBLEMATICA ADERĂRII TURCIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA II. CROAŢIA ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA IIII. POSIBILA ADERARE A UCRAINEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie
 
I. tratate, cursuri, monografii
 
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Pascal Fontaine, „Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre”, Institutul European, 1998.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • George Marin, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Pierre Mathijsen, „Compendiu de drept european”, Editura Club Europa, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Sută, Sultana Sută-Selejan, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Vol. I şi II, ed. a XII-a, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • Nicolae Sută (coord.), Gabriela Dobrotă, Florin Nicolae Ilie, Irina Râmniceanu, Camelia Candidatu, Caietul de seminar „Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Comerţului”, Editura ASE, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Sută (coord.), Sultana Sută-Selejan, Dumitru Miron, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Vol. II, ediţia a XI-a, Editura Eficient, Bucureşti, 2000
 • Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”,Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Nicolae Sută, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”,Editura ALL, Bucureşti, 1995.
 • Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Leonard Dick, „Ghidul Uniunii Europene”, Editura Teora, Bucureşti, 2001.
 • Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, 2001.
 • D. Mayes, K. Anderson, „The external implication of European integration”, New York, 1996.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Dumitru Miron, Gabriela Drăgan, Laura Păun, Florin Ilie, Mihaela Cibian, „Economia Integrării Europene”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002.
 • Philippe Moreau Defarges, „Instituţiile Europene”, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparate de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Radu Şerban, „Extinderea Uniunii Europene. Componenta economică”, Editura „Tribuna Economică”, Bucureşti, 2004.
 • Robert Taylor, The Southern Enlargement of the EC. Greece, Portugal, Spain”, Routledge, London, 1996. 
 
II. ALTE surse 
 • Revista de Drept comercial pe anii 1999-2006.
 • General Report on the activities of the EC-1994, Commission of the European Communities, Luxemburg, 1995.
 • Victor Duculescu, „Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam”, în „Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”, anul VI, Bucureşti, 1998.
 • Eduard Dragomir, „Constituţia europeană între deziderat şi realitate”, articol publicat pe site-ul www.europeana.ro.
 • „Uniunea Europeană - vecinul tău”, Office for Official Publications of the European Comunities, Luxemburg, 1995.
 • European Council in Copenhaga, 21-22 iunie 1993, „Conclusion of the Presidency – European Commission”, Luxemburg, 1993.
 • European Council Meeting, Annex IV – Agence „Europe”, Decembre, 1994.
 • „Irlandezii au blocat Tratatul de la Nisa”, articol publicat pe site-ul Centrului European din Moldova.
 • Ziarul „Ziua” din 28 februarie 2002, articol intitulat „Convenţia privind viitorul Europei se deschide azi la Bruxelles”.
 • Revista „Tribuna Economică”, Săptămânal economic naţional, nr. 3/2004.
 • Revista „Raporturi de muncă”, nr. 9, septembrie 2004.
 • Elena Tovarniţcaia, „Uniunea Europeană: scenarii pentru Uraina”, articol publicat în „Monitorul de Hliboca”, din 30 decembrie 2005. 
 
III. legislaţie 
 • Tratatul de la Roma, 1958.
 • Acordul de la Schengen, 1985.
 • Actul Unic European, 1987.
 • Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, 1999.
 • Tratatul de la Nisa, 2003.
 • European Commission – „Agenda 2000: For a stringer and wider Europe”, Presse Release IP/97/660, Bruxelles, iulie, 1997.
 • Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa. 
 
IV. INTERNET 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Evolutia procesului de integrare europeana in Europa Centrala si de Est
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 52
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker