Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Societatile comerciale europene

Descriere

Societăţile comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca şi pentru satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor.

Primele norme juridice care au reglementat (chiar dacă într-o formă rudimentară) instituţia juridică a societăţilor comerciale au fost edictate prin 7 din cele 34 de articole ale Codului Hammurabi, care au conturat caracteristicile acestei entităţi juridice .

Codul lui Hamurabi reglementa activitatea comercială în mai multe dispoziţii referitoare la contractul de locaţiune, de comision, precum şi cel de împrumut .

În dreptul roman , erau cunoscute mai multe tipuri de societăţi:

 societăţi în cadrul cărora se puneau în comun toate bunurile prezente şi viitoare (societas omnium bonorum);

 societăţi în cadrul cărora se punea în comun un singur lucru (societas unius rei);

 societăţi în cadrul cărora se puneau în comun veniturile (societas quaestus);

 societăţi cu un singur fel de afaceri (societas alianius negationis), ca de pildă societatea publicanilor (societas publicanomm), care avea drept obiect arendarea impozitelor statului. Indiferent de forma sa, societatea era lipsită de personalitate juridică .

Bunurile care formau fondul social erau considerate că aparţin asociaţilor în proprietate, iar nu societăţii, ca patrimoniu distinct al acesteia. Societatea comercială, cu principalele ei atribute, apare în evul mediu. În republicile italiene Florenţa, Genova şi Veneţia comerţul maritim şi terestru a cunoscut o puternică înflorire la începutul secolului al XII-lea .

Dezvoltarea comunităţilor urbane a condus la apariţia unor corporaţii ale negustorilor, conduse de „consuli”‚ cu atribuţii de judecători şi apărători ai comerţului şi corporaţiei. Meritul deosebit al sistemului corporaţiilor a constat tocmai în faptul că el a determinat organizarea unei reglementări unitare a regulilor referitoare la comerţ . Odată cu extinderea schimburilor comerciale ce au urmat cruciadelor, a apărut societatea în comandită.

Ea a fost reglementată pentru prima oară în Ordonanţa lui Ludovic al XIV-lea, privind comerţul terestru din 1673. Marile cuceriri coloniale din secolele XVI şi XVII au solicitat importante capitaluri, care au fost obţinute din Olanda, Franţa, Anglia, prin înfiinţarea societăţilor anonime pe acţiuni.

Compania Olandeză a Indiilor Orientale (înfiinţată în 1602), Compania Olandeză a Indiilor Occidentale, Compania Noii Franţe, Societatea Franceză a Indiilor Orientale, Compania India de Est şi Compania Mărilor Sudului, celebre în epocă, au jucat un rol important în procesul de colonizare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

DIN CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: DEFINIREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE CHEIE

 

CAPITOLUL II: LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

SECŢIUNEA I: TRATATELE UNIUNII EUROPENE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: LEGISLAŢIA SECUNDARĂ ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

§ 1. PRINCIPII DE INTERPRETARE A NORMELOR UNIUNII EUROPENE CE VIZEAZĂ SOCIETĂŢILE COMERCIALE

§ 2. PRINCIPALELE NORME COMUNITARE ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

SECŢIUNEA A III-A: COORDONAREA FISCALITĂŢII SOCIETĂŢILOR

SECŢIUNEA A IV-A: COORDONAREA DREPTULUI PIEŢELOR

 

CAPITOLUL III: SOCIETĂŢILE COMERCIALE DE TIPUL „SOCIETAS EUROPAEA”

SECŢIUNEA I: PROIECTUL SOCIETAS EUROPAEA (S.E.)

SECŢIUNEA A II-A: PARTICULARITĂŢILE UNEI SOCIETAS EUROPAEA

§ 1. PREZENTARE GENERALĂ

§ 2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETAS EUROPAEA

SECŢIUNEA A III-A: CONSTITUIREA UNEI SOCIETAS EUROPAEA

 

CAPITOLUL IV: TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN SISTEMELE DE DREPT LATIN

SECŢIUNEA I: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN FRANŢA

SECŢIUNEA A II-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN BELGIA

SECŢIUNEA A III-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN ITALIA

SECŢIUNEA A IV-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN LUXEMBURG

SECŢIUNEA A V-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN PORTUGALIA

SECŢIUNEA A VI-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN SPANIA

 

CAPITOLUL V: TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN SISTEMELE DE DREPT GERMANIC

SECŢIUNEA I: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN GERMANIA

SECŢIUNEA A II-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN AUSTRIA

 

CAPITOLUL VI: TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN SISTEMELE DE DREPT SCANDINAV

SECŢIUNEA I: SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN DANEMARCA

SECŢIUNEA A II-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN FINLANDA

SECŢIUNEA A III-A: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN SUEDIA

 

CAPITOLUL VII: SOCIETĂŢILE COMERCIALE ÎN SISTEMUL COMMON-LAW ŞI ÎN ALTE STATE EUROPENE

SECŢIUNEA I: TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN MAREA BRITANIE SI IRLANDA

§ 1. MAREA BRITANIE

§ 2. REPUBLICA IRLANDA

SECŢIUNEA A II-A: SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN ALTE STATE EUROPENE

 

CAPITOLUL VIII: TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN ROMÂNIA ŞI ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND TIPOLOGIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN ROMÂNIA

SECŢIUNEA A II-A: ARMONIZAREA LA ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

SECŢIUNEA A III-A: GRUPURILE EUROPENE DE INTERES ECONOMIC

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, “Drept comercial”, ediţia a 3-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
 • Cezar Bîrzea, „Politicile şi instituţiile Uniunii Europene”, Editura Corint, Bucureşti, 2001.
 • Stanciu D. Cărpenaru, „Drept comercial român”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Mircea Cosma, Teofil Ispas, „Integrarea României în structurile europene şi euro-atlantice”, publicată pe site-ul www. actrus.ro.
 • Nicolae Darie, „Uniunea Europeană”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.
 • Dan Drosu Şaguna, Mihail Romeo Nicolescu, „Societăţi comerciale Europene”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999,.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Pascal Fontaine, „Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, „Economia integrării europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
 • Roxana Munteanu, „Drept European. Evoluţie. Instituţii. Ordine Juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • P. Sanders, „The european company”, J.B.L., 1968.
 • C. Schmitthoff, „European Company Law Texts”, Stevens & Sons, London, 1974.
 • Clive M. Schmitthoff, „The role of the multinational enterprise in an enlarged european community”, în „Legal problems of an enlarged european community”, Ed. M.E. Bathrust, K.R. Simmonds, N.M. Hunning, J. Welch (Stevens 1972).
 • Nicolae Sută (coord.), ”Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Alexandru Ţiclea, „Grupurile de societăţi în Franţa”, în „Revista de drept comercial”, nr. 6/2000.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană - trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998. 
 
II. ARTICOLE ŞI REVISTE DE SPECIALITATE 
 • Corina Leicu, „Repere ale legislaţiei comunitare în domeniul societăţilor comerciale” în „Revista de drept comercial”, nr. 11/1996.
 • Cornelia Rotaru, „Iniţiativa europeană pentru simplificarea primelor două directive ale Comisiei Europene referitoare la legislaţia societăţilor comerciale”, în „Revista de drept comercial”, nr. 3/2000.
 •  „Codice civile con la constitutione, Il tratato C.E.E. e le principali norme complementari”; Milano, 1990.
 • Commission europeenne: „Impact et eficace du marche unique – Panorama de l’industrie comunautaire ’97”, Bruxelles, 1997.
 •  „Official Journal of the European Communities” din 10 noiembrie 2001.(www.europa.eu.int - site-ul oficial al Uniunii Europene).
 
III. ALTE SURSE 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Societatile comerciale europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Societatile comerciale europene

Societatile comerciale europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker