Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in contenciosul administrativ

Descriere

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, calitatea de reclamant în litigiile de contencios administrativ o are orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri; persoana vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

CUPRINS

PROCEDURA DE EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

1. Scurt istoric al legislaţiei româneşti cu privire la contenciosul administrativ

2. Noţiunea contenciosului administrativ potrivit Legii nr. 554/2004, modificată şi completată

3. Trăsăturile contenciosului administrativ

4. Condiţiile de admitere a acţiunii în contenciosul administrativ

 

CAPITOLUL II: PROCEDURA SOLUŢIONĂRII ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

1. Părţile în litigiile de contencios administrativ

2. Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea în contenciosul administrativ

3. Formularea acţiunii în contenciosul administrativ

4. Soluţionarea acţiunii în contenciosul administrativ

5. Hotărârea judecătorească pronunţată în contenciosul administrativ şi efectele acesteia

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA SOLUŢIONĂRII ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN CĂILE DE ATAC

1. Recursul

2. Căile extraordinare de atac

2.1. Contestaţia în anulare

2.2. Revizuirea

2.3. Recursul în interesul legii

 

CAPITOLUL IV: UNELE ASPECTE DE ORDIN GENERAL PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Aspecte privind hotărârile judecătoreşti pronunţate în contenciosul administrativ

2. Unele explicaţii generale privind executarea hotărârilor judecătoreşti

 

CAPITOLUL V: PROCEDURA DE EXECUTARE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ (art. 22 din Legea nr. 554/2004)

1.1. Noţiunea de titlu executoriu

1.2. Hotărâri judecătoreşti care constituie titluri executorii. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi calificarea de titlu executoriu

1.3. Situaţii speciale privind titlul executoriu în materia contenciosului administrativ reglementate în alte acte normative

1.3.1. Titlurile executorii în reglementarea Legii nr. 18/1991

1.3.2. Titlurile executorii în reglementarea Legii nr. 10/2001

1.3.3. Titlurile executorii în reglementarea altor acte normative

2. Obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul administrativ (art. 23 din Legea nr. 554/2004)

3. Obligaţia executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul administrativ (art. 24 din Legea nr. 554/2004)

3.1. Noţiunea şi elementele obligaţiei de executare

3.2. Natura juridică a actelor de executare a hotărârilor pronunţate în contenciosul administrativ

3.3. Etapele executării

4. Instanţa de executare în materia contenciosului administrativ (art. 25 din Legea nr. 554/2004) 5. Sancţiuni aplicate în cazul neexecutării hotărârilor pronunţate în contenciosul administrativ

 

CAPITOLUL VI: ELEMENTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Act administrativ. Anulare parţială. Daune materiale. Legea nr. 554/2004, art. 18 alin. 3. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 1115 din 21 februarie 2007, secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. Act administrativ. Suspendarea executării. Condiţii. Legea nr. 554/2004, art. 14, art. 15. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1150 din 2 februarie 2007 3. Societate de asigurare. Decizie de retragere a autorizaţiei de funcţionare.Suspendarea executării. Caz bine justificat. Pagubă iminentă. Legea nr. 554/2004, art. 14, art. 15. Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1220 din 27 februarie 2007 4. Refuz nejustificat de rezolvare a cererii. Cauzare unei suferinţe morale. Aprecierea cuantumului daunelor morale. Legea nr. 554/2004, art. 18 alin.

3. Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2978 din 12 iunie 2007

4. Act administrativ asimilat. Contract administrativ. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Admisibilitate. Instanţă competentă. Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. 1 lit. c) şi art. 15.

5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4435 din 16 noiembrie 2007

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

1. Modificarea art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu privire la titlul executoriu

2. Modificarea art. 25 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 privind hotărârea pronunţată de instanţa de executare ce poate fi atacată cu recurs

3. Modificarea art. 11 alin. 4 (teza a doua) din Legea nr. 554/2004 în sensul stabilirii unui termen rezonabil în accepţiunea art. 6 paragraful (1) din CEDO

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Legislaţie

- Constituţia revizuită în anul 2003 ־

 - Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

- Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007 ־

-  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004.

 

II. Cursuri. Monografii

־ I. Adam, Legea nr. 10/2001. Regimul juridic aplicabil imobilelor preluate abuziv, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

־ F. A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001, comentată şi adnotată, Volumul I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001 ־

- G. Bălaşa, P. Coman, „Executarea silită. Reglementare. Doctrină”, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

־ G. Boroi, D. Rădescu, „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti 1999.

- E. Chelaru, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945

- 22 decembrie 1989, Editura All Beck, Bucureşti, 2001 ־ V. Daghie, „Căile de reformare în procesul civil”, Editura Naţional, Bucureşti, 1997

־ D. C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, 2005

־ A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţie şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006

־ A. F. Moca, Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

־ T. Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

- T. Mrejeru, Procedura contenciosului administrativ, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1999

- A. Negoiţă, „Contenciosul administrativ român şi elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992;

־ E. Oprina, „Executarea silită în procesul civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

-  V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura Naţional, Bucureşti, 2003;

־ O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Conform Legii nr. 262/2007, ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

־ V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale”, Editura Humanitas, 2004

-  M. Tăbârcă, “Drept procesual civil”, Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

-  M. Tăbârcă, Gh. Buta, Codul de procedură civilă, Comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

־ V. Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007

 

III. Articole şi studii de specialitate

־ S.I. Buzoianu, B. Papandopol, Discuţii în legătură cu existenţa în dreptul român actual al daunelor cominatorii, Dreptul nr. 7/2004 ־

- M. Chelaru, C.L. Popescu, Modalităţile de executare silită a hotărârilor judecătoreşti de contencios administrativ privind terenurile ce fac obiectul Legii fondului funciar, Revista Dreptul nr. 10-11/1995 ־

- V. M. Ciobanu, „Modificările aduse Codului de procedură civilă în materia căilor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista Dreptul nr. 3/1994; ־

 - V. M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, „Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001; ־

-  D. Dascălu, C. Alexandru, Consideraţii teoretice şi practice privind Codul de procedură fiscală (Partea I), în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 3/2004 ־ Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

־ G.C. Frenţiu, Aspecte de drept procesual privind anula­rea dispoziţiei primarului de respingere a notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, în Dreptul nr. 1/2005

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in contenciosul administrativ
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 99
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker