Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Acţiunea în revendicare şi regimurile ei juridice

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Analizând o temă extrem de dezbătută în doctrina şi jurisprudenţa noastră, Acţiunea în revendicare şi regimurile ei juridice are caracterul unei cercetări monografice aprofundate şi de actualitate, cu contribuţii personale semnificative, cu soluţii şi argumentări temeinice, cu o valoare aplicativă extrem de pronunţată, precum şi cu propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în materie. Aşa cum este formulată tema – în peisajul literaturii noastre juridice – este cu desăvârşire inedită. Aceasta pentru că îşi propune o abordare a acţiunii în revendicare lato sensu nu numai în lumina Codului civil ci şi în aceea a legilor speciale promulgate după 1990, ceea ce conferă lucrării anvergură şi dificultate în acelaşi timp.
Structurată pe cinci titluri, lucrarea abordează problemele teoretice în strânsă corelaţie cu soluţiile din jurisprudenţă, autoarea valorificând o foarte bogată, dar în acelaşi timp şi contradictorie jurisprudenţă în materia acţiunii în revendicare, fiind vorba de practică judiciară publicată dar şi de numeroase hotărâri nepublicate. Amploarea cercetării întreprinse, interpretările fundamentate în practică, fac vizibilă amprenta practicianului-magistrat preocupat de o analiza coerentă care clarifică şi pune în lumină aspecte neevidenţiate sau discutate mai puţin în literatura noastră juridică.
Aceste calităţi ale lucrării sunt şi rezultatul unei bogate documentări. Peste 200 de titluri (tratate, cursuri, monografii, studii, articole, culegeri de practică judiciară), trimiteri la prevederile Noului Cod civil, la dreptul comparat (dreptul francez, quebecois, spaniol, italian, legislaţia adoptată în statele fost comuniste), precum şi cercetarea influenţei pe care Convenţia europeană a drepturilor omului şi jurisprudenţa CEDO în materie o au asupra dreptului de proprietate.
Lucrarea se remarcă, aşadar, pe ambele planuri, atât cel teoretic, reprezentând o reuşită analiză a problematicii acţiunii în revendicare în dreptul privat român, cât mai ales din punct de vedere practic prin furnizarea practicienilor dreptului unei imagini de ansamblu şi foarte aplicată asupra dispoziţiilor în vigoare privitoare la regimul acţiunii în revendicare imobiliară şi mobiliară.
Prin volumul de informaţii oferite, prin sistematizarea corespunzătoare a materiei, prin claritatea expunerii, prin preeminenţa stilului analitic faţă de cel descriptiv, prin rigoarea şi temeinicia argumentării soluţiilor date, precum şi prin caracterul exhaustiv al cercetării, această lucrarea constituie un preţios instrument de lucru pentru cei interesaţi.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 59.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

Cuprins

TITLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE
DE APĂRARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
TITLUL II ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE DE DREPT COMUN
Capitolul I. Consideraţii generale asupra acţiunii în revendicare 
Capitolul II. Acţiunea în revendicare imobiliară 
Capitolul III. Acţiunea în revendicare mobiliară
TITLUL III REGIMURILE SPECIALE ALE ACŢIUNII ÎN REVENDICARE 
Capitolul I. Consideraţii generale
Capitolul II. Condiţiile speciale de formulare a cererilor de restituire a bunurilor imobile preluate de stat
Capitolul III. Proba dreptului de proprietate în cadrul litigiilor şi procedurilor de restituire a bunurilor preluate de stat 
Capitolul IV. Efectele cererilor de restituire a unor bunuri imobile formulate în baza unor legi speciale
Capitolul V. Acţiunea în restituire a bunurilor mobile trecute în proprietatea statului în perioada regimului totalitar
TITLUL IV ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE A BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC
Capitolul I. Consideraţii generale
Capitolul II. Definiţia dreptului de proprietate publică şi subiectele dreptului de proprietate publică
Capitolul III. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 
Capitolul IV. Exercitarea dreptului de proprietate publică 
Capitolul V. Acţiunea în revendicare a bunurilor proprietate publică
TITLUL V CONCLUZII GENERALE. PROPUNERI DE LEGE FERENDA.
ASPECTE DE DREPT COMPARAT 
Capitolul I. Concluzii generale 
Capitolul II. Propuneri de lege ferenda
Capitolul III. Aspecte de drept comparat 

Titlul cartii: Acţiunea în revendicare şi regimurile ei juridice
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Octombrie 2009
Numar de pagini: 688
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker