Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tratat teoretic si practic de drept comercial. Volumul II

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Tratat teoretic si practic de drept comercial. Volumul II - Îndatorarea actorilor vieţii economice, întreprinderi sau familii, este o miză majoră pe plan socio-economic.

Cu toate acestea, ea este prea puţin reglementată şi nicidecum interzisă. Dimpotrivă, se poate formula întrebarea dacă nu cumva îndatorarea este o formă de îmbogăţire.

Îndatorarea aparţine libertăţii comerţului şi aceasta, la rândul său, conţine şi libertatea gestiunii, inclusiv libertatea fiscală. Puterea asupra lucrurilor te eliberează sau te aserveşte, după întrebuinţarea pe care o practici.

De la un anumit nivel, banul infectează persoana şi, cu puţine excepţii, o distruge.

De ce este creată o nouă societate? Interesul poate fi divers şi complex: juridic, financiar sau fiscal.

Cei mai mulţi fondatori au înţeles că aporturile modice oferă posibilitatea controlului asupra unor valori mult mai însemnate.

În orice societate, prerogativa administrativă este cea mai importantă, pentru că ea oferă puterea deciziei. Cu cât societatea este mai solidă financiar, cu atât şi puterea de decizie a administratorilor este mai bine consolidată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

Din cuprins:

 

Abrevieri

Argument

Titlul VII. Insolventa comerciantilor si necomerciantilor – partea a II-a

 

Capitolul IV. Domeniul si obiectul procedurii insolventei

Sectiunea 1. Domeniul

Sectiunea a 2-a. Obiectul procedurii insolventei – averea debitorului

 

Capitolul V. Scopul si principiile procedurii insolventei

Sectiunea 1. Scopul si eficienta procedurii insolventei

Sectiunea a 2-a. Principiile procedurii insolventei

Jurisprudenta

 

Capitolul VI. Participantii la procedura insolventei

Sectiunea 1. Generalitati

Sectiunea a 2-a. Instantele judecatoresti

§1. Competenta

§2. Impartialitatea judecatorului-sindic

2.1. Judecatorul-sindic este sau nu „o instanta”?

2.2. Independenta, impartialitatea si incompatibilitatea judecatorului-sindic

§3. Drept comparat. Impartialitatea judecatorului si Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului în dreptul francez

§4. Citarea partilor

§5. Caracterul executoriu si definitiv al hotarârilor

Sectiunea a 3-a. Adunarea creditorilor

Sectiunea a 4-a. Comitetul creditorilor

Sectiunea a 5-a. Administratorul special

Sectiunea a 6-a. Administratorul judiciar

§1. Desemnarea administratorului judiciar

§2. Atributiile administratorului judiciar

Sectiunea a 7-a. Lichidatorul

§1. Desemnarea lichidatorului

§2. Atributiile lichidatorului

Sectiunea a 8-a. Drept comparat

 

Capitolul VII. Deschiderea procedurii

Sectiunea 1. Cererile introductive

§1. Generalitati

§2. Cererea debitorului

§3. Cererile creditorilor

Sectiunea a 2-a. O necesara înnoire a conceptului de insolventa

Sectiunea a 3-a. Deschiderea procedurii insolventei

§1. Deschiderea procedurii la cererea debitorului

§2. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor

2.1. Înregistrarea si comunicarea cererii

2.2. Contestarea cererii de catre debitor

Sectiunea a 4-a. Consecintele deschiderii procedurii insolventei

§1. Efectele legale ale deschiderii procedurii

1.1. Variante ale deschiderii procedurii (art. 32, 33)

1.2. Enumerarea efectelor legale

§2. Analiza efectelor legale si a celorlalte consecinte

Jurisprudenta

 

Capitolul VIII. Contracte care maximizeaza averea debitorului în insolventa

Sectiunea 1. Relatiile de afaceri ale debitorului in bonis

Sectiunea a 2-a. Procedura insolventei în conflict cu principiile dreptului privat

§1. Aspecte generale

§2. Lipsirea de efecte a unor clauze contractuale

§3. Clauze considerate nescrise

§4. Clauze de rezolutiune/reziliere

§5. Contracte intuitu personae

Sectiunea a 3-a. Soarta relatiilor de afaceri ale debitorului în procedura insolventei. Mentinerea sau denuntarea contractelor. Contractele care sporesc valoarea averii debitorului (art. 86 al Legii nr. 85/2006

§1. Conceptul de ,,contracte în curs

§2. Aspecte specifice

§3. Categorii de ,,contracte în curs”

§4. Titularul optiunii si manifestarea acesteia

 

Capitolul IX. Anularea unor acte ale debitorului din perioada suspecta (art. 80)

Sectiunea 1. Acte cu titlu gratuit [art. 80 alin. (1)]

§1. Fundamentul legal

§2. Anularea actelor de transfer cu titlu gratuit [art. 80 alin. (1) lit. a)]

§3. Drept comparat

Sectiunea a 2-a. Acte comutative dezechilibrate [art. 80 alin. (1) lit. b)]

Sectiunea a 3-a. Acte încheiate de debitor cu scopul comun al partilor contractante de a leza drepturile creditorilor [art. 80 alin. (1) lit. c)]

Sectiunea a 4-a. Transferuri de proprietate [art. 80 alin. (1) lit. d)]

Sectiunea a 5-a. Constituirea sau perfectarea unei garantii reale [art. 80 alin. (1) lit. e)]

Sectiunea a 6-a. Plati anticipate fata de scadenta [art. 80 alin. (1) lit. f)]

 

Capitolul X. Revendicarile unor bunuri aflate în averea debitorului în insolventa

Sectiunea 1. Revendicarile si restituirile

§1. Revendicarea între dreptul bunurilor si dreptul insolventei

§2. Adaptarea actiunii de drept civil la specificul procedurii insolventei

§3. Conceptul de bunuri care „apartin” altor persoane (art. 90 din Legea nr. 85/2006)

Sectiunea a 2-a. Ipotezele aplicarii art. 90

Sectiunea a 3-a. Obligatia de restituire si alte ipoteze

§1. Obligatia de restituire

§2. Credit pentru consum

§3. Bunuri în depozit

§4. Vânzarea rezolutionata

§5. Marfuri în tranzit

§6. Contract de leasing

§7. Expozitie

§8. Bunuri sub gaj

§9. Drept comparat

§10. Deposedarea debitorului

§11. Încorporarea dreptului în titlu

 Sectiunea a 4-a. Revendicarea în temeiul dreptului de proprietate rezervat

§1. Principiul admisibilitatii revendicarii

§2. Istoricul clauzei

§3. Calificarea juridica a clauzei

§4. Drept comparat

§5. Critica clauzei

§6. Soarta bunului anterior platii pretului

§7. Utilitatea bancara a clauzei ca garantie a rambursarii creditului. Experienta franceza

§8. Bunuri fungibile

§9. Caracterul flexibil al notiunii de fungibilitate

§10. Revendicarea instrumentelor financiare

§11. Apropriere si revendicare

§12. Revendicarea unui fond de comert

§13. Revendicarea unui portofoliu de valori mobiliare

§14. Revendicarea universalitatilor de bunuri fungibile

§15. Aproprierea lucrurilor fungibile fara identificare

§16. Generalizarea revendicarii lucrurilor fungibile

§17. Revendicarea numerarului

§18. Revendicarea creantelor

§19. Concluzii privind revendicarea bunurilor fungibile

§20. Circulatia clauzei

 

Capitolul XI. Actuala procedura a planului de reorganizare judiciara

Sectiunea 1. Propunerea planului de reorganizare

§1. O procedura „acordeon"

§2. Conditiile propunerii planului de reorganizare

1) Persoanele care pot propune un plan

2) Continutul planului de reorganizare

Sectiunea a 2-a. Comunicarea planului

Sectiunea a 3-a. Admiterea sau respingerea planului de catre judecatorul-sindic

Sectiunea a 4-a. Publicarea planului admis

Sectiunea a 5-a. Votarea planului

Sectiunea a 6-a. Confirmarea planului

Sectiunea a 7-a. Executarea planului de reorganizare

 

Capitolul XII. Actuala procedura a falimentului

Sectiunea 1. Personalitatea juridica a debitorului, societate comerciala în cursul procedurii falimentului

Sectiunea a 2-a. Situatiile care determina aplicarea procedurii falimentului

Sectiunea a 3-a. Efectele intrarii în faliment si masurile consecutive

Sectiunea a 4-a. Notificarea intrarii în faliment

Sectiunea a 5-a. Verificarea creantelor nascute dupa deschiderea procedurii

Sectiunea a 6-a. Ipoteza intrarii în faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare

Sectiunea a 7-a. Masuri premergatoare lichidarii

Sectiunea a 8-a. Efectuarea lichidarii

§1. Regulile de baza

§2. Vânzarea în bloc

§3. Vânzarea directa a imobilelor

§4. Încheierea contractelor de vânzare

§5. Consemnarea în cont bancar a veniturilor

§6. Vânzarea valorilor mobiliare

§7. Vânzarea bunurilor din averea personala a asociatilor

Sectiunea a 9-a. Planurile de distribuire periodica între creditori

§1. Raportul si planul

§2. Ordinea distribuirii

§3. Consemnarea unor sume (art. 127

Sectiunea a 10-a. Distribuirea finala (art. 129, 130)

 

Capitolul XIII. Suportarea pasivului debitorului de catre conducatorii acestuia

Sectiunea 1. Dreptul la actiune si alte aspecte procedurale

§1. Distinctia fata de urmarirea silita contra asociatilor raspunzatori nelimitat

§2. Prescriptia dreptului la actiune

§3. Persoanele abilitate sa învesteasca judecatorul-sindic cu cererea pentru aplicarea dispozitiilor art. 138

§4. Instanta competenta

Sectiunea a 2-a. Persoanele responsabile

§1. Persoanele nominalizate la art. 138

§2. Alte persoane. Conducatorul de fapt

§3. Latura subiectiva

§4. Transmiterea obligatiei de la autori la succesori

Sectiunea a 3-a. Faptele care atrag raspunderea. Caracterul limitativ al enumerarii faptelor care atrag raspunderea

§1. Abuzul de bunuri sociale

§2. Interesul personal

§3. Netinerea contabilitatii sau nelegala ei tinere

§4. Manopere ilicite

§5. Mijloace ruinatoare

§6. Plati preferentiale

Sectiunea a 4-a. Natura raspunderii

(. . .)

Autor: Turcu Ion
Titlul cartii: Tratat teoretic si practic de drept comercial. Volumul II
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 21 Noi 2008
ISBN: 978-973-115-452-7
Numar de pagini: 736
Mod de legare (Coperta): Carte brosata, Coperta laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker