Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Buna credinţă. Vol. I. Practică judiciară. Vol. II. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului

Descriere

 Incidentă în cazul unor instituţii de drept precum proprietatea, încheierea şi executarea contractelor sau căsătoria, buna-credinţă reprezintă un principiu de bază al dreptului civil, fără de care nu ar fi posibilă derularea în condiţii normale a raporturilor dintre subiecţii de drept. 
Lucrarea de faţă reuneşte cele mai relevante soluţii din practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cauze în care cel puţin una dintre părţi a fost de bună-credinţă sau, dimpotrivă, când cel puţin una dintre părţi a încheiat un act juridic cu încălcarea drepturilor celeilalte părţi sau ale unor terţi.
Cele 150 de decizii sunt grupate în funcţie de natura actului încheiat de părţi sau de calitatea părţii care invocă buna-credinţă şi sunt însoţite de note şi comentarii acolo unde au intervenit modificări legislative sau unde s-a considerat că soluţia pronunţată are la bază o interpretare care nu corespunde textului de lege aplicabil.
Jurisprudenţa naţională este însoţită de 13 hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României, printre care şi cele mai recent publicate în Monitorul Oficial, în care s-a pus şi problema bunei sau relei-credinţe a părţilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 59.00
Cantitate:

Cuprins

 VOLUMUL I

Capitolul I. Drept civil

§1. Accesiune imobiliară. Constructor de bună / rea-credinţă
§2. Acţiune pauliană
§3. Acţiune redhibitorie 
§4. Acţiune în rectificare şi în prestaţie tabulară
§5. Acţiune în revendicare imobiliară
§6. Autoritate de lucru judecat
§7. Contract de vânzare-cumpărare
§8. Contract de concesiune
§9. Contract de garanţie imobiliară
§10. Contract de închiriere
§11. Contract cu titlu gratuit
§12. Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere
§13. Drepturi şi obligaţii civile
§14. Executare silită
§15. Fructe civile
§16. Posesie
§17. Prescripţie achizitivă
§18. Preluarea imobilului de către stat pentru neplata impozitelor. Relevanţa stabilirii persoanei căreia îi revenea sarcina plăţii
§19. Răspundere pentru evicţiune
§20. Acte juridice încheiate de societăţi comerciale

Capitolul al II-lea. Drept procesual civil

§1. Competenţă de soluţionare
§2. Calitate procesuală
§3. Citarea părţilor din actul juridic
§4. Probe
§5. Cerere de intervenţie
§6. Cerere nouă prin care se invocă buna-credinţă, formulată în căile de atac
§7. Data de la care curge termenul de formulare a unei acţiuni în nulitate, a unei acţiuni pentru plata contravalorii îmbunătăţirilor aduse la imobil. Data de sfârşit al termenului
§8. Exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor procesuale
§9. Suspendarea procedurii administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001 şi suspendarea judecăţii cererii în anulare
§10. Amenda judiciară
§11. Stabilirea bunei-credinţe. Rolul activ al magistratului
§12. Hotărâre judecătorească. Motivare
§13. Cerere de recurs. Motivare
§14. Contestaţie în anulare
§15. Revizuire
§16. Natura acţiunii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate

Capitolul al III-lea. Dreptul familiei

Capitolul al IV-lea. Acte sau fapte de comerţ. Proces-verbal de contravenţie

Capitolul al V-lea. Dreptul muncii

Capitolul al VI-lea. Dreptul proprietăţii intelectuale

Index alfabeticVOLULMUL II

1. Cauza Albina c. României (hotărârea din 28 iulie 2005) 
2. Cauza Străin şi alţii c. României (hotărârea din 21 iulie 2005)
3. Cauza Păduraru c. României (hotărârea din 1 decembrie 2005)
4. Cauza Lindner şi Hammermayer c. României (soluţionare amiabilă, hotărârea din 6 aprilie 2006)
 5. Cauza Weissman şi alţii c. României (hotărârea din 24 mai 2006)
6. Cauza Togănel şi Grădinaru c. României (hotărârea din 29 iunie 2006) 
7. Cauza Jujescu c. României (hotărârea din 29 iunie 2006) 
8. Cauza Ţovaru c. României (hotărârea din 12 octombrie 2006)
9. Cauza Sebastian Taub c. României (hotărârea din 12 octombrie 2006)
10. Cauza Ruxanda Ionescu c. României (hotărârea din 12 octombrie 2006)
11. Cauza Raicu c. României (hotărârea din 19 octombrie 2006)
12. Cauza Davidescu c. României (hotărârea din 16 noiembrie 2006)
13. Cauza Dimitrie Dan Popescu c. României (hotărârea din 14 decembrie 2006) 

Titlul cartii: Buna credinţă. Vol. I. Practică judiciară. Vol. II. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Septembrie 2007
Numar de pagini: 952
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker