Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare

Descriere

Identificarea unor persoane sau obiecte, privită în sensul ei cel mai larg - proprie tuturor domeniilor ştiinţei - reprezintă elementul definitoriu al investigării criminalistice. Prin rezonanţa sa practică, acest proces deţine un loc bine conturat, de maximă importanţă în ansamblul cercetărilor criminalistice. Pe bună dreptate se spune despre identificare că reprezintă „problema centrală a investigaţiilor criminalistice”. Raportându-se la necesităţile practice, în literatura de specialitate se învederează că acest gen de activitate este “indisolubil legat de actul de justiţie” .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00
Cantitate:

Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare

CUPRINS

 

Capitolul I: Consideratii introductive

Sectiunea I: Rolul identificarii criminalistice în activitatea judiciara

Sectiunea a II-a: Scurt istoric al identificarii criminalistice în România

Sectiunea a III-a: Precizari de ordin notional asupra „identificarii criminalistice”

A. Notiunea

B. Obiectul identificarii criminalistice

C. Principiile identificarii criminalistice

D. Fazele identificarii criminalistice

E. Metodologia identificarii criminalistice

 

Capitolul II: Identificarea persoanelor dupa metoda portretului vorbit

Sectiunea I: Generalitati

Sectiunea a II-a: Descrierea formelor statice (anatomice)

A. Aprecierea sexului

B. Vârsta

C. Talia

D. Constitutia fizica

E. Aspectul general sau tinuta

F. Forma capului si a fetei

Sectiunea a III-a: Descrierea formelor dinamice (functionale)

Sectiunea a IV-a: Descrierea semnelor particulare aflate pe corp

1. Cicatricele

2. Ridurile

3. Culoarea pielii (tenul)

4. Alte modificari în sistemul functional

5. Tatuajul

Sectiunea a V-a: Îmbracamintea si obiectele portabile

ANEXA I

 

Capitolul III: Metode tehnice criminalistice folosite în identificarea persoanelor dupa semnalmentele exterioare

Sectiunea I: Portretul schitat

Sectiunea a II-a: Fotorobotul

Sectiunea a III-a: Identi-Kit-ul

Sectiunea a IV-a: Mimicompozitorul

Sectiunea a V-a: Sintetizorul fotografic

Sectiunea a VI-a: Portretul robot computerizat

Sectiunea a VII-a: Expertiza fotografiei de portret

Sectiunea a VIII-a: Recunoasterea persoanelor dupa fotografie

Sectiunea a IX-a: Fotografia semnalmentelor

ANEXA II

 

Capitolul IV: Metode criminalistice de identificare a cadavrelor necunoscute

Sectiunea I: Metoda supraproiectiei

Sectiunea a II-a: Reconstituirea fizionomiei dupa craniu

Sectiunea a III-a: Identificarea dupa resturile osoase

Sectiunea a IV-a: Identificare dupa sistemul dentar si lucrarile stomatologice

Sectiunea a V-a: Fotografia si identificarea cadavrelor necunoscute

Sectiunea a VI-a: Identificarea prin expertiza fotografiei de portret

ANEXA III

 

Capitolul V: Identificarea dupa semnalmentele exterioare – realizari, tendinte, perspective

 

BIBLIOGRAFIE


BIBLIOGRAFIE


I. Bibliografie româna

1. Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

2. Colectiv, “Tratat practic de criminalistica”, vol. I+II, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti, 1979.

3. Emilian Stancu, „Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994.

4. Emilian Stancu, „Criminalistica”, vol. I+II, Editia a III-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999.

5. M. Minovici, „Tratat complet de medicina legala”, vol. II, Bucuresti, 1930.

6. C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciara”, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti.

7. I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

8. Ion Argeseanu, „Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.

9. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1990.

10. Mircea Constantinescu, “Consideratii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistica”, editata de Ministerul Justitiei, Bucuresti, 1979.

11. Pasescu Nicolae si Culcea Dumitru, “Posibilitati de identificare traseologica a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare”, în lucrarea “20 de ani de expertiza criminalistica”.

12. C. Suciu, „Dezvoltarea învatamântului criminalistic în România, Scoala româneasca de criminalistica”, Serviciul cultural,
presa si editorial, 1975.

13. M. Constantinescu, “Unele reguli privind efectuarea identificarii criminalistice”, în culegerea de referate “Prezent si
perspectiva în stiinta criminalistica”.

14. L. R. Constantin si M. Radulescu, “Dactiloscopia”, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti.

15. C-tin Dumitrescu, “Curs de tehnica criminalistica’, vol.II, Editat de scoala de ofiteri a Min. de Interne, Bucuresti, 1983.

16. C. Panghe, C-tin Dumitrescu, „Portret vorbit”, Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974.

17. G, Asanache, L. Marcus, „Elemente de medicina biocriminalistica”, Bucuresti, 1978.

18. D. Theodorescu, „Mic atlas de anatomia omului”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982.

19. Sf. Mincu, C. Maximilian, „Introducere în antropologie”, Editura Stiintifica, Bucuresti.

20. Ion Anghelescu, „Metoda de identificare a persoanelor dupa voce si vorba în limba româna” OSIM, Brevet de inventie nr.
5556/21.04.1972.

21. A. Paunescu – Podeanu, „Baze clinice pentru practica medicala”, vol. II, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983.

22. Emilian Stancu, „Stiinta investigarii infractorilor”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993, vol. I.

23. Paul Popescu Neveanu, „Dictionar de Psihologie”, Editura Albatros, Bucuresti, 1978.

24. Cantemir Riscutia, “Reconstituirea fizionomiei dupa craniu”, în Revista “Probleme de medicina legala si criminalistica”, nr. 7-8/1969;

25. P. Firu, C. Riscutia, “Tratat practic de criminalistica”, vol.II.

26. Stefan Popa, Nicolae Stoian, Stefan Neicu, „Fotografia judiciara”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1992.

27. G. Hutanu, I. Dorin, „Holografie”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1971.

28. Dana Constantinescu, I. Argesanu, „Noi metode si tehnici utilizate în identificarea criminalistica si medico-legala”, Supliment al buletinului inter – probleme de criminalistica si criminologie a Procuraturii R.S.R., nr. 1-2/1989.

29. Codul penal si Codul de procedura penala, editat de Monitorul Oficial, Bucuresti, 1998.

 

II. Bibliografie straina

1. Paul L. KIrk’ “Crime lnvestigation, Physical Evidence and the Police Labo-ratory”, Interscience Pubiishers, NewYork, 1966.

2. A.Lalande, “Vocabulaire technique et critique de Philosophie”, Presses Universitaire de France, Paris, 1974.

3. John I.Thoroiiton, „La doctrine de la dissimilitude unique dans l ‘identification dactyloscopique”, R.I.P.C. nr. 306, martie 1977.

4. Katona Geza, “Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penala”, Budapesta, 1965.

5. S. M. Potapov, “Introducere în criminalistica”, Moscova, 1949.

6. Ehrenfried Stelzer, “Criminalistica”, vol. I, “Teoria si metodologia criminalistica generala”, Ed. Stiintifica germana, 1977.

7. V. I. Keldin, “Identificarea si rolul ei în stabilirea adevarului în cauzele penale”, Ed. Universitatii din Moscova, 1969.

8. F. Engels, „Dialectica naturii”, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1964.

9. Charles Sannie, „La recherche scientifique du criminel”, Collection Arman-Colin, Paris, 1954.

10. Edmond Locard, „Tratat de criminalistica”, vol. II, Lyon, 1932.

11. E. Locard, “Manuel de technique policiere”, Ed.Payot, Paris, 1948.

12. Herbert Schafter, “Mimic”, în Rev. “Kriminalistic” nr.2/1967, Hainburg.

13. Wolfgang Zeiner si Herbert Zima, “Le Projet SIGMA”. în RIPC nr.10/1982.

14. G.Chevet si P.F.Ceccaldi, “Dentonstration d’identité humaine par combinaison des methodes photographique, antropometriques et du signalrnent descriptif ”.

15. Hans Hagemeier, “Identification d’un crâne par superposition eletronique d’images”, în RIPC nr.373 ianuarie 1983.

16. I.P.Lahary, “La restauration d’une tet mutilée de cadavre et l’intéret a’ une telle reconstitution”, în nr. 3/1968.

17. I.Quai, “Tratat practic de criminalistica” vol II.

18. Waren Harvev, “Dental identification and forensic deontologie”.

19. J. V. Nielsen, T. Solheim, „Power of various dental features in indetification”, Comunicare Congr. IAFS, Oxford, 1984.

20. A. J. Lightem, W. J. C. Coetzee, P. J. Niekert, „Indetification of bite marks by the use tree-dimensional reflex microscopy”, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.

21. O. Saksaug, „Portable computers in mass disaster based upon Interpol’s victim indetification form”, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.

22. K. A. Brown, T. R. Elliott, „OdontlD” – computer program for identification, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.

 

Titlul lucrarii: Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2000
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker