Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Investigarea infractiunilor informatice

Descriere

Funcţionarea necorespunzătoare sau proasta utilizare a sistemelor informatice (de exemplu, lipsa informaţiei atunci când este solicitată ori prezentarea sa eronată) poate avea consecinţe foarte grave: pierderi financiare, accidente sau moartea unor bolnavi al căror tratament este asistat de calculator. Grave prejudicii pot rezulta şi din divulgarea unei informaţii rezervate sau confidenţiale relative la societăţi, la autorităţi publice sau indivizi, precum şi din lectura accidentală sau frauduloasă de fişiere şi de baze de date. Prejudiciile pot să se prezinte sub forma pierderii încrederii sau a prestigiului; ele pot paraliza întreaga activitate a întreprinderii şi o pot ruina, fără a vorbi despre consecinţele la nivel naţional, când secrete financiare, politice sau militare sunt spionate, divulgate sau distruse. Este de necontestat faptul că securitatea societăţii umane actuale depinde de securitatea informaţiilor care circulă prin infrastructura informatică, numită „Cyberspace”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR INFORMATICE
-- CUPRINS -

 

 

CAPITOLUL I: NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA INFORMATIONALA SI CRIMINALITATEA ÎN DOMENIU

§ 1. Notiuni generale privind societatea informationala si limbajul informatic

§ 2. Societatea informationala si criminalitatea informatica

§ 3. Amploarea fenomenului criminal în domeniu

§ 4. Caracterul transfrontalier al criminalitatii informatice

 

CAPITOLUL II: REGLEMENTARI NATIONALE SI INTERNATIONALE ÎN DOMENIUL INFRACTIUNILOR INFORMATICE

§ 1. Norme internationale de reglementare a infractiunilor informatic

1.1. Prezentare generala

1.2. Clasificarea infractiunilor informatice potrivit listelor elaborate în cadrul Consiliului Europei

§ 2. Cadrul normativ existent în alte state

§ 3. Cadrul normativ intern aplicabil în materia infractiunilor informatice

 

CAPITOLUL III: MODALITATI DE SAVÂRSIRE A INFRACTIUNIOR INFORMATICE

§ 1. Categorii de infractiuni informatice

1.1. Sabotajul informatic

1.2. Reproducerea neautorizata a unei topografii

1.3. Accesul neautorizat

1.4. Interceptia neautorizata

1.5. Frauda informatica

1.6. Falsul informatic

1.7. Fapte care prejudiciaza datele sau programele pentru calculator

§ 2. Infractiuni si fraude prin intermediul retelei INTERNET

2.1. Explicarea unor termeni si expresii uzuale

2.2. Infractionalitatea prin INTERNET

2.2.1. Activitati criminale prin Internet. Prezentare generala

2.2.2. Defaimarea prin reteaua Internet

2.2.3. Raspândirea de materiale obscene prin Internet

§ 3. Exemple de infractiuni. Cazuistica

 

CAPITOLUL IV: INVESTIGAREA PROPRIU-ZISA A INFRACTIUNILOR INFORMATICE

§ 1. Principalele probleme în investigarea infractiunilor informatice

1.1. Procedura desfasurarii investigatiilor on-line

1.2. Culegerea informatiilor în mediul informatic

1.3. Localizarea si identificarea subiectului investigat. Elementul„time”

§ 2. Prelevarea si analiza probelor si mijloacelor de proba

2.1. Efectuarea verificarilor si perchezitiilor în mediul informatic

2.2. Analizarea probelor si transformarea acestora în mijloace de proba

 

CAPITOLUL V: CONSIDERATII FINALE

 

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 

 Emilian Stancu, „Tratat de criminalistica”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006.

 Ion Neagu, „Tratat de drept procesual penal. Partea ”, Bucuresti, Editura Global Lex, 2002.

 Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Bucuresti, Editura Global Lex, 2006.

 Nicolae Volonciu, „Tratat de procedura penala”, Editura Paideea, Bucuresti, 1996.

 Ioana Vasiu, „Criminalitatea informatica”, Editura Nemira, Bucuresti, 1998.

 Anastasia Crisu, „Drept procesual penal. Procedurile speciale”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2004.

 Gh. Alecu, „Modalitati curente de savârsire a infractiunilor informatice”, Editura A. Levinta, Chisinau, 2005.

 Gheorghe Alecu, Alexei Barbaneagra, „Reglementarea penala si investigarea criminalistica a infractiunilor în domeniul informatic”, Editura Pinguin Book, Bucuresti, 2006.

 Tudor Amza, Cosmin-Petronel Amza, „Criminalitatea informatica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

 Teodor Popa, „Frauda informatica. Monografie juridica”, Editura Universitatii din Oradea, 2002.

 Iosif Lucaci, Robert Marin, „Investigarea fraudelor informatice”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 2002.

 G. Antoniu, „Infractiuni în legatura cu folosirea calculatoarelor”, Revista „Studii de Drept Românesc”.

 Gh. Nistoreranu, Al. Boroi, „Infractionalitatea în domeniul informatic”, Revista Dreptul nr. 10-11/1994.

 Vladimir Hanga, „Dreptul si calculatoarele”, Editura Academiei, Bucuresti, 1991.

 Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, „Infractionalitatea în domeniul informaticii”, Revista „Dreptul” , nr. 10-11/1994.

 Ioana Vasiu, „Infractiui savârsite cu ajutorul calculatorului”, Revista Româna de Drept Penal, nr. 2/1996.

 Ioana Vasiu, „Implicatii legale si etice ale folosirii INTERNET”, Revista Româna de Drept Penal, nr. 4/1996.

 Gh. Bica, Gh. Mihail, „Infractiuni savârsite prin calculator”, Revista Româna de Drept Penal, nr. 4/1996.

 C. Bulai, „Drept penal român. Partea generala”, Casa de Editura si Presa Sansa SRL, Bucuresti, 1992.

 Peter Norton, „Secrete PC”, Editura Teora, Bucuresti, 1996.

 Alvin Tofler, „Powershift”, Editura Antet, Bucuresti, 1995.

 R. Mârsanu, „Sisteme de calcul”, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1995.

 L. C. Christie, J. Christie, „The encyclopedia of Microcomputer Terminology”, Pretice Hall, SUA, 1984.

 L. Vasiu, I. Vasiu, „Internet – ghid de navigare”, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1996.

 L. Vasiu, I. Vasiu, „Informatica juridica si drept informatic”, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.

  Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ionita, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucuresti, 2001.

 L. Vasiu, I. Vasiu, „Informatica juridica si drept informatic”, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.

 Ion Stoian, Emilia Dragne, Mihai Stoian, „Comert international. Tehnici, strategii, elemente de baza ale comertului electronic”, Vol. II, Editura Caraiman, 2001.

 „Obscene Publications Act”, 1959.

 G. Marcov, „Criterii de delimitare a formei agravate de forma simpla a infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice”, Revista Româna de Drept, nr. 10/1971.

 Wendy Grossman, „Secret Service”, în „The Daily Telegraph”, 30 aprilie 1996.

 E. Rotaru, „Nevoia de comunicare”, Supliment PC – Report, nr. 26, noiembrie 1994.

 V. V. Patriciu, „Criptografia în Cyberspace”, BYTE-România, octombrie 1995.

 „Demontari, spargeri, performanta - ispravi notorii ale hackerilor”, BYTE-România, octombrie 1995.

 „20 de contributii aduse societatii”, BYTE România, octombrie, 1995.

 „De la Pearl Harbour-ul electronic la dispozitivul francez”, „Planeta Internet”, nr. 2/1997.

 Leonida Pastor în „Revista Româna de Drept penal”, nr. 2/1994.

 D. Radoiu, „Noua ordine informationala”, BYTE România, octombrie, 1995.

 Raportul privind „Criminalitatea informatica”, Strasbourg, 1990.

 www.mcti.ro - site-ul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 www.internet-legi.ro

 www.fbi.gov 

 

Titlul lucrarii: Investigarea infractiunilor informatice
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Investigarea infractiunilor informatice

Investigarea infractiunilor informatice

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker