Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept procesual civil. Partea speciala. Caiet de seminar

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Caietul de seminar este corespunzător părţii speciale a manualului de Drept procesual civil. Partea specială, apărut la aceeaşi editură. Tematica seminarelor urmăreşte să detalieze titlurile din curs şi să exemplifice, cu aplicaţii practice şi teste grilă, noţiunile teoretice prezentate la curs.

Totodată, ca urmare a publicării Legii nr. 202/2010 după apariţia manualului, la începutul fiecărui seminar au fost tratate modificările aduse de această lege materiei.

Prezentul caiet de seminar este destinat în primul rând studenţilor facultăţilor de drept, dar şi altor jurişti care urmăresc să fie la zi cu orientările practicii judiciare. Intenţia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii să aibă o imagine completă asupra noţiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu caietul de seminar

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 24.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Căile de atac

§1. Sistemul căilor de atac

1.1. Căile de atac prevăzute de lege

§2. Apelul

2.1. Caracterizare generală

2.2. Definiţie, obiect, părţi, termen. Dreptul la apel

2.3. Efectele apelului

2.4. Renunţarea la apel şi renunţarea la judecată

2.5. Judecata apelului

2.6. Apelul incident şi apelul provocat

§3. Recursul

3.1. Exercitarea recursului

3.2. Termenul de recurs

3.3. Depunerea recursului şi instanţa competentă să-l soluţioneze

3.4. Elementele recursului

3.5. Judecarea recursului

3.6. Soluţionarea recursului şi efectele acesteia

3.7. Căile de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs

§4. Contestaţia în anulare

4.1. Contestaţia în anulare obişnuită

4.2. Contestaţia în anulare specială

4.3. Judecarea contestaţiei în anulare

§5. Revizuirea

5.1. Obiectul revizuirii şi condiţiile de admisibilitate a revizuirii

5.2. Motivele de revizuire

5.3. Judecarea cererii de revizuire

§6. Recursul în interesul legii

§7. Sistemul căilor de atac în Noul Cod de procedură civilă

7.1. Căile de atac

7.2. Apelul

7.3. Căile extraordinare de atac 

§1. Recursul în interesul legii

§2. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

 

Capitolul III. Proceduri speciale

§1. Elemente specifice în faţa anumitor instanţe

1.1. Procedura în faţa contenciosului constituţional

1.2. Procedura în contenciosul administrativ

§2. Ordonanţa preşedinţială

2.1. Condiţiile ordonanţei preşedinţiale

2.2. Trăsăturile ordonanţei preşedinţiale

2.3. Domeniul de aplicare al ordonanţei preşedinţiale

2.4. Procedura ordonanţei preşedinţiale

2.5. Căile de atac ale ordonanţei preşedinţiale

2.6. Executarea ordonanţei preşedinţiale

2.7. Natura ordonanţei preşedinţiale

§3. Sechestrul judiciar şi sechestrul asigurător

3.1. Sechestrul judiciar

3.2. Sechestrul asigurător

§4. Poprirea asigurătorie

§5. Divorţul

5.1. Încetarea şi desfacerea căsătoriei

5.2. Reglementarea divorţului

5.3. Divorţul prin acordul părţilor

5.4. Procedura divorţului

§6. Partajul judiciar

6.1. Reglementarea partajului judiciar

6.2. Partajul judiciar sau împărţeala judecătorească

6.3. Procedura împărţelii judecătoreşti

§7. Cererile referitoare la posesiune

§8. Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială

§9. Refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

§10. Oferta de plată

10.1. Condiţiile ofertei de plată

10.2. Procedura ofertei de plată

§11. Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţii funciare

§12. Medierea

§13. Procedurile speciale în Noul Cod de Procedură civilă

13.1. Procedura divorţului

13.2. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească

13.3. Procedura de declarare a morţii

13.4. Măsurile asigurătorii

13.5. Procedura partajului judiciar

13.6. Procedura ordonanţei preşedinţiale

13.7. Cererile posesorii

13.8. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

13.9. Procedura ordonanţei de plată

13.10. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

13.11. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept

13.12. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

13.13. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

13.14. Cauţiunea judiciară

 

Capitolul IV. Arbitrajul

§1. Convenţia arbitrală

§2. Constituirea tribunalului arbitral

2.1. Incidente cu privire la alcătuirea tribunalului arbitral. Locul arbitrajului

2.2. Răspunderea arbitrilor

2.3. Procedura arbitrală. Sesizarea tribunalului arbitral

2.4. Procedura înaintea tribunalului arbitral

§3. Hotărârea arbitrală

3.1. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

3.2. Executarea hotărârii arbitrale

§4. Cheltuielile arbitrale

§5. Arbitrajul internaţional

§6. Arbitrajul în Noul Cod de procedură civilă

6.1. Dispoziţii generale

6.2. Convenţia arbitrală

6.3. Tribunalul arbitral

6.4. Procedura arbitrală

6.5. Arbitrajul instituţionalizat

6.6. Executarea hotărârii arbitrale

6.7. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

 

Capitolul V. Executarea silită

§1. Noţiunea, natura juridică şi reglementarea executării silite

§2. Clasificarea normelor de executare silită

§3. Modalităţile şi formele executării silite

§4. Participanţii la executarea silită

4.1. Obligaţiile speciale ale creditorului, debitorului şi terţilor participanţi la executare

4.2. Organele de executare silită

4.3. Executorul judecătoresc

4.4. Unităţile bancare

4.5. Drepturile şi obligaţiile executorilor judecătoreşti şi ale organelor de executare

4.6. Instanţa judecătorească

§5. Competenţa materială şi teritorială a organelor de executare

§6. Obiectul executării silite

§7. Pornirea executării silite

7.1. Titlurile executorii

7.2. Cererea de executare. Înştiinţarea prealabilă a debitorului

§8. Incidente care împiedică, temporizează sau sting executarea silită

8.1. Prescripţia dreptului de a cere şi obţine executarea silită

8.2. Suspendarea executării silite

8.3. Perimarea executării silite

§9. Executarea silită directă

9.1. Predarea silită a bunurilor mobile şi imobile

9.2. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face..

§10. Executarea silită indirectă

10.1. Urmărirea silită mobiliară

10.2. Vânzarea bunurilor mobile urmărite

§11. Poprirea

§12. Urmărirea silită imobiliară

 12.1. Formalităţile premergătoare vânzării

12.2. Vânzarea la licitaţie

12.3. Actul de adjudecare

§13. Contestaţia la executare

13.1. Noţiune. Reglementare. Natura juridică

13.2. Subiectele şi obiectul contestaţiei

13.3. Sesizarea instanţei şi procedura de judecată

13.4. Întoarcerea executării

§14. Procedura somaţiei de plată

§15. Măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

§16. Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă

 16.1. Dispoziţii generale

16.2. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

16.3. Executarea silită directă

 Bibliografie

 

Autor: Rosu Claudia, Speriusi-Vlad Alin
Titlul cartii: Drept procesual civil. Partea speciala. Caiet de seminar
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Ian 2011
ISBN: 978-973-115-848-8
Numar de pagini: 184
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker