Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul familiei. Editia 3

Descriere

Autoarea şi-a propus să ofere juriştilor în devenire, studenţilor, un posibil reper bibliografic cuprinzând temele majore ale dreptului familiei: căsătoria – încheierea, efectele şi disoluţia ei -, filiaţia firească şi filiaţia adoptivă, obligaţia legală de întreţinere, sistemul drepturilor copilului şi protecţia alternativă a acestuia, astfel cum sunt reglementate de Codul familiei şi legislaţia extrinsecă, desluşite de o valoroasă literatură de specialitate şi oglindite în soluţii relevante de practică judiciară.

În ediţia de faţă a lucrării, a 3-a, revăzută şi actualizată, sunt de asemenea prezentate principalele instituţii ale dreptului familiei în noua arhitectură normativă, unele reconfigurate, altele abia consacrate prin dispoziţiile Noului Cod civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 precum logodna, convenţia matrimonială, regimurile matrimoniale, reproducerea umană asistată medical cu terţ donator.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 78.00
Cantitate:

 

Din Cuprins:

Abrevieri uzuale

Noţiuni introductive

I. Familia şi relaţiile de familie

II. Noţiunea, obiectul şi principiile generale ale dreptului familiei

§1. Noţiunea de dreptul familiei

§2. Obiectul dreptului familiei

§3. Principiile generale ale dreptului familiei

Partea I. Căsătoria

Capitolul I. Despre căsătorie în general

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi trăsăturile căsătoriei. Starea de căsătorie şi concubinajul

§1. Noţiunea de „căsătorie

§2. Caracterele juridice ale actului juridic al căsătoriei

§3. Trăsăturile specifice stării de căsătorie

§4. Starea de căsătorie şi concubinajul

§5. Logodna în reglementarea Noului Cod civil

Secţiunea a II-a. Natura juridică a căsătoriei

Capitolul II. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic al căsătoriei

Secţiunea I. Cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei

§1. Consimţământul la căsătorie al viitorilor soţi

§2. Vârsta matrimonială (vârsta legală pentru căsătorie) – art. 4 C.fam.

§3. Cerinţa comunicării reciproce de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor (art. 10 C.fam.)

§4. Diferenţierea sexuală

Secţiunea a II-a. Impedimente la căsătorie

§1. Starea de persoană căsătorită (art. 5 C.fam.)

§2. Rudenia firească (art. 6 C.fam

§3. Relaţiile de rudenie adoptivă (art. 7 C.fam.)

§4. Tutela (art. 8 C.fam.)

§5. Starea de alienaţie sau debilitate mintală, precum şi lipsa vremelnică a facultăţilor mintale (art. 9 C.fam

§6. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

Secţiunea a III-a. Condiţiile de formă ale căsătoriei

§1. Formalităţi premergătoare încheierii căsătoriei

§2. Formalităţi privind însăşi încheierea căsătoriei

§3. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

Capitolul III. Nulitatea actului juridic al căsătoriei

Secţiunea I. Despre sancţiunea nulităţii actului juridic în general

Secţiunea a II-a. Consideraţii generale privind nulitatea actului juridic al căsătoriei

Secţiunea a III-a. Cazurile de nulitate a căsătoriei

§1. Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei

§2. Nulitatea absolută a căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

§3. Cazurile de nulitate relativă a căsătoriei

§4. Nulitatea relativă a căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

Secţiunea a IV-a. Regimul juridic al desfiinţării căsătoriei

Secţiunea a V-a. Efectele nulităţii căsătoriei

§1. Regula desfiinţării retroactive a căsătoriei

§2. Excepţiile de la regula desfiinţării retroactive a căsătoriei

§3. Efectele nulităţii căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

Partea a II-a. Starea de căsătorie

Capitolul I. Efectele căsătoriei

Secţiunea I. Efectele de natură personală ale căsătoriei

§1. Relaţiile personale dintre soţi

§2. Drepturile şi obligaţiile personale ale soţilor

§3. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor în reglementarea Noului Cod civil

Secţiunea a II-a. Efectele de natură patrimonială ale căsătoriei

§1. Relaţiile patrimoniale dintre soţi

§2. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

§3. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor în reglementarea Noului Cod civil

Capitolul II. Regimul juridic al bunurilor soţilor

Secţiunea I. Categoriile de bunuri ale soţilor

§1. Bunurile comune ale soţilor

§2. Bunurile proprii ale soţilor

§3. Precizări privind calificarea unor categorii de bunuri

§4. Dovada bunurilor soţilor

Secţiunea a II-a. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune şi proprii

§1. Prezumţia mandatului tacit reciproc între soţi

§2. Drepturile soţilor asupra bunurilor proprii

Secţiunea a III-a. Natura juridică a comunităţii matrimoniale

Secţiunea a IV-a. Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei

§1. Consideraţii generale

§2. Împărţirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soţi, formulată pe cale principală

§3. Împărţirea bunurilor comune la cererea creditorului personal al unuia dintre soţi, formulată pe cale principală

§4. Împărţirea bunurilor comune ale soţilor pe cale incidentă, în cadrul contestaţiei la executare

Secţiunea a V-a. Datoriile soţilor

§1. Consideraţii generale

§2. Datorii comune ale soţilor

§3. Datoriile personale ale soţilor

§4. Regimurile matrimoniale în reglementarea Noului Cod civil

Capitolul III. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea I. Consideraţii generale

§1. Noţiunea de ,,desfacere a căsătoriei”. Reglementare.

§2. Desfacerea căsătoriei, încetarea căsătoriei, desfiinţarea căsătoriei – interferenţe şi delimitări

Secţiunea a II-a. Formele de desfacere a căsătoriei

§1. Desfacerea căsătoriei la iniţiativa unuia dintre soţi

§2. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor

§3. Formele de desfacere a căsătoriei în reglementarea Noului Cod civil

Secţiunea a III-a. Procedura divorţului

Secţiunea a IV-a. Efectele desfacerii căsătoriei

§1. Efectele desfacerii căsătoriei în relaţiile dintre foştii soţi

§2. Efectele divorţului în raporturile dintre soţi potrivit Noului Cod civil

§3. Efectele desfacerii căsătoriei în relaţiile dintre părinţi şi copii

§4. Efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copiii lor în reglementarea Noului Cod civil

Capitolul IV. Împărţirea bunurilor comune ale soţilor la desfacerea căsătoriei

Secţiunea I. Împărţirea bunurilor comune prin învoiala soţilor

Secţiunea a II-a. Împărţirea bunurilor comune ale soţilor prin hotărâre judecătorească

§1. Compunerea masei de împărţit.

§2. Evaluarea bunurilor supuse împărţelii.

§3. Determinarea cotelor de contribuţie la dobândirea bunurilor comune

§4. Împărţeala propriu-zisă

§5. Hotărârea de partaj

Partea a III-a. Filiaţia firească

Consideraţii introductive privind noţiunea de filiaţie

Capitolul I. Filiaţia faţă de mamă

Secţiunea I. Mijloacele de stabilire a filiaţiei faţă de mamă. Noţiune. Enumerare

Secţiunea a II-a. Dovada filiaţiei faţă de mamă prin certificatul constatator al naşterii

§1. Forţa probantă a certificatului constatator al naşterii

§2. Contestarea maternităţii rezultând din certificatul constatator al naşterii

Secţiunea a III-a. Stabilirea maternităţii prin recunoaşterea voluntară a mamei

§1. Noţiunea şi condiţiile recunoaşterii de maternitate

§2. Formele recunoaşterii de maternitate

§3. Natura juridică şi caracterele recunoaşterii de maternitate

§4. Contestarea recunoaşterii de maternitate

§5. Nulitatea recunoaşterii de maternitate

Secţiunea a IV-a. Stabilirea maternităţii prin hotărâre judecătorească

§1. Cazurile în care este admisibilă stabilirea maternităţii pe cale judecătorească

§2. Exercitarea acţiunii în stabilirea maternităţii

§3. Contestarea maternităţii stabilite pe cale judecătorească

§4. Filiaţia faţă de mamă în reglementarea Noului Cod civil

Capitolul II. Filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie

Secţiunea I. Noţiune. Mijloacele de stabilire a filiaţiei faţă de tată a copilului din căsătorie

Secţiunea a II-a. Prezumţia timpului legal al concepţiei

Secţiunea a III-a. Prezumţiile legale de paternitate

§1. Prezumţia legală de paternitate a copilului născut în timpul căsătoriei [art. 53 alin. (1) C.fam.]

(. . .)

Autor: Florian Emese
Titlul cartii: Dreptul familiei. Editia 3
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Sep 2010
ISBN: 978-973-115-781-8
Numar de pagini: 632
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Dreptul familiei. Editia 3

Dreptul familiei. Editia 3

Pretul nostru: Lei (Ron) 78.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker