Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu

Descriere

Lucrarea abordează, pentru prima dată după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, un subiect deosebit de important şi de mare actualitate, problematica protecţiei mediului, prin analiza modului în care această ramură a dreptului realizează concordanţa între necesităţile dezvoltării durabile şi restricţiile impuse de normele interne şi internaţionale, dar şi în raport cu aşteptările umanităţii.

Lucrarea se prezintă ca un elaborat coerent, o abordare logică, având un caracter cuprinzător, interdisciplinar şi multidisciplinar, tematica fiind analizată nu numai sub aspectul dreptului mediului, precum şi sub aspect istoric, filosofic şi altele.

În sfârşit, "Dreptul mediului" reprezintă un demers de o deosebită valoare ştiinţifică, original în literatura de specialitate din România, reuşind să completeze un gol în publicaţiile de profil, fiind de un real interes atât cercetătorilor din domeniu, cât şi celor care activează în planul activităţilor practice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 48.50
Cantitate:

 

Cuprins

Argumentum

Prelegerea nr. 1. Notiuni fundamentale de ecologie, ecosistem si ecosfera

Sectiunea 1. Obiectul si continutul ecologiei generale

Sectiunea a 2-a. Bazele teoretice ale ecologiei generale

§1. Organizarea sistemica a materiei vii

§2. Ierarhia sistemelor biologice

Sectiunea a 3-a. Sisteme ecologice ierarhizate

§1. Ecosistemul

§2. Functiile ecosistemului

§3. Principalele ecosisteme din România

§4. Sistemul social uman

Sectiunea a 4-a. Ecosfera

Sectiunea a 5-a. Factori de risc si amenintari la adresa mediului

§1. Factori de risc generali

§2. Factori de risc militar

Sectiunea a 6-a. Utilizarea tehnologiei si protectia mediului

Sectiunea a 7-a. Tehnologia informatica extinde mijloacele de autoaparare ale fortelor sociale în scopul protectiei mediului

Sectiunea a 8-a. Tehnologia informatica si birocratia administratiei mediului

§1. Birocratizarea si informatizarea societatii: doua procese corelate

Prelegerea nr. 2. Sisteme de management de mediu

Sectiunea 1. Pozitionarea problemei

Sectiunea a 2-a. Necesitatea utilizarii standardelor de mediu

Sectiunea a 3-a. Familia ISO 14000 – sisteme de management al mediului. Generalitati

 §1. Principalele standarde din familia ISO 14000

§2. Politica de mediu

§3. Oportunitatea implementarii

§4. Pasii implementarii

§5. Seria standardelor ISO 14000

§6. Implementarea sistemelor de management de mediu

§7. Etapele implementarii – ghid practic

§8. Auditul sistemului de management al mediului

§9. Auditor de mediu

§10. Analiza efectuata de conducere

Prelegerea nr. 3. Mediul si dezvoltarea durabila. Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos

Sectiunea 1. Pozitionarea problemei

Sectiunea a 2-a. Notiunea de mediu

§1. Elementele componente ale mediului înconjurator

Sectiunea a 3-a. Deteriorarea ecosistemelor

§1. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune

§2. Deteriorarea ecosistemelor prin supraexploatarea resurselor biologice

§3. Deteriorarea ecosistemelor prin introducerea de noi specii în ecosistem

§4. Deteriorarea ecosistemelor prin constructii de baraje si canale

§5. Deteriorarea ecosistemelor prin poluare

Sectiunea a 4-a. Dezvoltarea durabila

Sectiunea a 5-a. Principiile fundamentale ale armonizarii protectiei mediului si dezvoltarii durabile

Sectiunea a 6-a. Obiectivele si necesitatea unei politicii comune a mediului

§1. Necesitatea unei politici comune a mediului

§2. Programe de actiune ale Uniunii Europene în domeniul mediului

Sectiunea a 7-a. Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos

§1. Pozitionarea problemei

§2. Continutul multifunctional al dreptului omului la mediu

Prelegerea nr. 4. Obiectul, definitia, scopul si importanta dreptului mediului

Sectiunea 1. Câteva consideratii istorice

Sectiunea a 2-a. Dreptul mediului în sistemul dreptului

§1. Dreptul mediului înconjurator ca ramura a dreptului unitar

§2. Domeniul de aplicare a dreptului mediului

§3. Obiectul si functiile dreptului mediului

§4. Definitia dreptului mediului înconjurator

§5. Caracterul normelor juridice

§6. Caracteristicile dreptului mediului

§6. Subiectele raporturilor juridice

Prelegerea nr. 5. Izvoarele dreptului mediului

Sectiunea 1. Precizari prealabile

Sectiunea a 2-a. Determinarea izvoarelor formale ale dreptului international al mediului prin art. 38 din Statutul C.I.J

§1. Ierarhia izvoarelor si conflictele normelor

§2. Clasificarea izvoarelor

§3. Moduri de formare „spontane

§4. Codificarea si dezvoltarea progresiva a dreptului

§5. Principiile generale de drept

§6. Echitatea si ordinea juridica internationala

§7. Mijloace auxiliare

Sectiunea a 3-a. Jurisprudenta Curtii Europene – Putere politica în timp si spatiu

§1. Reconsiderarea Curtii Europene de Justitie în perioada de început a integrarii juridice

§2. CEJ si influenta fluctuanta asupra politicii europene

Sectiunea a 4-a. Contributia dreptului international si a dreptului comparat

Sectiunea a 5-a. Dreptul international al mediului ca sursa a dreptului national

Sectiunea a 6-a. Dreptul comunitar al mediului ca sursa a dreptului national

§1. Preliminarii

§2. Norme comunitare si norme interne

Sectiunea a 7-a. Norme conventionale si norme comunitare

§1. Raporturi între normele internationale si tratatele constitutive ale Comunitatii Europene

§2. Raporturi între normele internationale si dreptul comunitar derivat

Sectiunea a 8-a. Norme conventionale si norme constitutionale

Sectiunea a 9-a. Norme conventionale si norme legislative

Sectiunea a 10-a. Norme conventionale si norme administrative

Sectiunea a 11-a. Izvoarele dreptului national al mediului

§1. Constitutia României

§2. Legea (stricto sensu) ca izvor al dreptului mediului

§3. Actele guvernamentale

§4. Actele de reglementare ale autoritatilor publice locale

§5. Ordine si reglementari departamentale.

§6. Alte izvoare ale dreptului mediului înconjurator

Prelegerea nr. 6. Principiile generale de drept

Sectiunea 1. Evolutia principiilor generale

Sectiunea a 2-a. Principii cu caracter general

Sectiunea a 3-a. Formularea principiilor dreptului mediului

Sectiunea a 4-a. Legatura între dreptul intern si dreptul international pe tarâmul principiilor

Sectiunea a 5-a. Notiunea de principiu juridic

Sectiunea a 6-a. Principii generale ale dreptului intern al mediului

Prelegerea nr. 7. Raspunderea pentru atingerile aduse mediului

Sectiunea 1. Conceptul raspunderii juridice

Sectiunea a 2-a. Formele raspunderii juridice

Sectiunea a 3-a. Conditiile raspunderii juridice

Sectiunea a 4-a. Principiul poluatorul plateste

Sectiunea a 5-a. Prejudiciul ecologic

§1. Chestiuni prealabile

§2. Dauna ecologica si cerinta unui prejudiciu cert

§3. Anormalitatea daunei ecologice

§4. Specificitatea prejudiciului ecologic

Sectiunea a 6-a. Reparatia civila pentru dauna ecologica

§1. Fundamentele raspunderii

§2. Raspunderea subiectiva

§3. Raspunderea fara culpa pentru fapta lucrului

§4. Raspunderea obiectiva în temeiul legii

§5. Raspunderea juridica în conditiile Ordonantei de urgenta nr. 195/2005

Sectiunea a 7-a. Raspunderea contraventionala în dreptul mediului

§1. Consideratii generale despre raspunderea contraventionala

§2. Raspunderea contraventionala în dreptul mediului

Sectiunea a 8-a. Raspunderea penala

§1. Consideratii generale despre raspunderea penala

§2. Faptele incriminate ca infractiuni prin Ordonanta de urgenta nr. 195/2005

§3. Subiectele raspunderii penale

Sectiunea a 9-a. Responsabilitatea internationala a statelor în dreptul mediului

Prelegerea nr. 8. Regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii

Sectiunea 1. Aria protejata

§1. Categorii de arii protejate

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic de protectie si conservare a rezervatiei biosferei Delta Dunarii

§1. Chestiuni introductive

§2. Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al padurilor

§1. Chestiuni introductive

§2. Clasificarea mijloacelor juridice de protectie a padurilor

§3. Mijloacele juridice de protectie a padurilor

Sectiunea a 4-a. Protectia faunei salbatice

Sectiunea a 5-a. Protectia atmosferei în dreptul international

Sectiunea a 6-a. Protectia apei în dreptul international

§1. Chestiuni introductive

§2. Protectia juridica a apelor continentale

§3. Protectia juridica a marilor si oceanelor

Prelegerea nr. 9. Tehnici de protectia mediului – studiu de impact ecologic, evaluarea impactului asupra mediului în legislatia româneasca si institutiile dreptului mediului

Sectiunea 1. Tehnici de protectia mediului – Studiul de impact ecologic

§1. Mediul

§2. Protectia mediului

§3. Impact asupra mediului

Sectiunea a 2-a. Evaluarea impactului asupra mediului în legislatia româneasca

§1. Studiul de impact

Sectiunea a 3-a. Institutiile (entitatile publice) ale dreptului mediului

§1. Comitetul regional pentru protectia mediului

§2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului

§3. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

§4. Autoritatile administratiei publice centrale

§5. Autoritatile publice cu responsabilitati în domeniile dezvoltarii si prognozei

§6. Autoritatea publica centrala pentru sanatate

§7. Ministerul Apararii Nationale

§8. Autoritatile publice centrale în domeniul securitatii nationale

§9. Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare

§10. Autoritatea publica centrala în domeniile economiei si comertului

§11. Autoritatea publica centrala în domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

§12. Autoritatea publica centrala în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului

§13. Autoritatea publica centrala în domeniul administratiei si internelor

§14. Autoritatile administratiei publice locale

§15. Autoritatea nationala în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor

§16. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

§17. Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii

§18. Garda Nationala de Mediu

§19. Administratia Fondului pentru Mediu

Prelegerea nr. 10. Protectia mediului în caz de conflict armat

Sectiunea 1. Contextul international

Sectiunea a 2-a. Schimbari curente în mediile internationale militare si politice

Sectiunea a 3-a. Consideratii asupra instrumentelor juridice privind gestionarea si protectia mediul în timp de pace

Sectiunea a 4-a. Rolul instrumentelor juridice de drept international umanitar privind protectia mediului în caz de conflict armat

Sectiunea a 5-a. Mijloace si metode de razboi cu efecte întinse, grave si durabile asupra mediului natural

§1. Armele chimice si bacteriologice

§2. Armele nucleare

§3. Noile tehnologii si razboaiele ecologice

Sectiunea a 6-a. Impactul actiunilor militare asupra mediului

Sectiunea a 7-a. Experiente nationale

§1. Statele Unite

§2. Rusia

§3. China

§4. Germania

§5. Italia

§6. Austria

§7. Regatul Unit al Marii Britanii

§8. Norvegia

§9. Elvetia

§10. Polonia

§11. Suedia

§12. Brazilia

Sectiunea a 8-a. Raspunderea internationala pentru daune aduse mediului în caz de conflict armat

Sectiunea a 9-a. Concluzii

Prelegerea nr. 11. Protectia mediului în armata României

Sectiunea 1. Consideratii privind perspectiva ecologica a securitatii nationale

Sectiunea a 2-a. Strategii ale protectiei mediului

§1. Pozitionarea problemei

§2. Costurile integrarii resurselor înrudit militare în strategii de mediu si alte consideratii

§3. Capabilitatile tehnologice ale asezamintelor militare

§4. Sectorul militar devine un sustinator însemnat în protectia ambientala

Sectiunea a 3-a. Monitorizarea mediului înconjurator

Sectiunea a 4-a. Evaluarea de mediu si luarea deciziilor

Sectiunea a 5-a. Actiuni pentru protectia mediului

§1. Îmbunatatiri în productia, stocarea si utilizarea energiei

§2. Strategii de remediere

Sectiunea a 6-a. Organizarea activitatii de protectie a mediului în Armata României

§1. Consideratii generale

§2. Particularitati în organizarea activitatii de protectie a mediului în Armata României

§3. Responsabilul cu protectia mediului

§4. Obligatiile si atributiile structurilor în coordonarea, conducerea, controlul si evaluarea activitatii de protectie a mediului

§5. Organizarea activitatilor de protectie a mediului pe timpul exercitiilor militare nationale si multinationale

§6. Substante periculoase

Sectiunea a 7-a. Managementul deseurilor

§1. Reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor

§2. Categorii de deseuri

Sectiunea a 8-a. Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii

§1. Protectia resurselor naturale

§2. Conservarea biodiversitatii

Sectiunea a 9-a. Implementarea Sistemului de Management de Mediu (SMM)

§1. Prevederi generale

§2. Implementarea SMM

§3. Proiectarea unui SMM

§4. Politica de mediu a SMM

§5. Planificarea SMM

§6. Implementarea SMM

§7. Verificarea si actiunile corective ale SMM

§8. Înregistrarea/certificarea SMM

Sectiunea a 10-a. Concluzii si recomandari

Bibliografie

Ghid legislativ privind protectia mediului

 

Autor: Badescu Valentin-Stelian
Titlul cartii: Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 21 Feb 2011
ISBN: 978-973-115-862-4
Numar de pagini: 432
Mod de legare (Coperta): Legat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu

Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu

Pretul nostru: Lei (Ron) 48.50

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker