Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura penala. Partea generala. Partea speciala

Descriere

Lucrarea reprezintă o analiză structurată şi sistematizată a principalelor instituţii de drept procesual penal, fiind avută în vedere tematica solicitată la examenele de licenţă, admitere în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, sau la examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv de definitivat al avocaţilor stagiari.

La elaborarea lucrării au fost luate în considerare şi ultimele modificări ale Codului de procedură penală aduse prin Legea nr. 177/2010 şi prin Legea nr. 202/2010 ("Mica Reformă").

Pe lângă opiniile teoretice, sunt prezentate cele mai relevante soluţii pronunţate de instanţele române de-a lungul timpului cu privire la instituţiile studiate.

În esenţă lucrarea urmăreşte sistematizarea şi sintetizarea opiniilor sau soluţiilor concordante exprimate în literatura de specialitate română şi străină în materie procesual penală, adică ceea ce rămâne în bagajul de cunoştinţe al cititorului după lecturarea miilor de pagini de doctrină şi jurisprudenţă.

Autorul, membru a numeroase comisii de elaborare a subiectelor la examenele de admitere în magistratură sau promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, propune, de asemenea, peste 100 de grile pentru verificarea cunoştinţelor în domeniul procedurii penale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Cantitate:

Cuprins

Abrevieri

TITLUL I. PARTEA GENERALA

Capitolul I. Scopul procesului penal

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal

§1. Principiul legalitatii procesului penal

§2. Principiul oficialitatii procesului penal

§3. Principiul aflarii adevarului

§4. Principiul rolului activ

§5. Garantarea libertatii persoanei

§6. Respectarea demnitatii umane

§7. Prezumtia de nevinovatie

§8. Garantarea dreptului de aparare

§9. Desfasurarea procedurilor penale în limba româna. Dreptul la asistenta gratuita din partea unui interpret

 Capitolul III. Actiunea penala si actiunea civila în procesul penal

§1. Consideratii generale referitoare la notiunea de actiune în justitie

§2. Notiunea de actiune penala si actiune civila. Temeiul si obiectul acestora

§3. Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila exercitate în procesul penal

§4. Trasaturile actiunii penale si ale actiunii civile

§5. Subiectii actiunii penale

§6. Subiectii actiunii civile

§7. Punerea în miscare si exercitarea actiunii penale

§8. Exercitarea actiunii civile

Capitolul IV. Competenta

§1. Notiune, feluri

§2. Competenta functionala

§3. Competenta materiala

§4. Competenta personala

§5. Competenta teritoriala

§6. Prorogarea de competenta

§7. Verificarea competentei de catre organele judiciare

§8. Exceptia de necompetenta

§9. Declinarea de competenta

§10. Conflictul de competenta

Capitolul V. Incompatibilitatea

§1. Incompatibilitatea judecatorului

§2. Incompatibilitatea procurorului

§3. Incompatibilitatea organului de cercetare penala

§4. Incompatibilitatea magistratului asistent sau a grefierului de sedinta

§5. Incompatibilitatea expertului sau interpretului

Capitolul VI. Stramutarea

§1. Notiune

§2. Cazuri

§3. Aspecte procedurale

§4. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

§5. Trimiterea cauzei la un alt parchet

Capitolul VII. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii

§1. Notiuni

§2. Obiectul probatiunii

§3. Fapte sau împrejurari care nu trebuie dovedite

§4. Clasificarea probelor

§5. Administrarea probelor

§6. Aprecierea probelor

§7. Declaratia învinuitului sau a inculpatului

§8. Declaratia partii vatamate, partii civile si partii responsabile civilmente

§9. Declaratia martorului

§10. Confruntarea

§11. Înscrisurile

§12. Mijloacele materiale de proba

§13. Ridicarea de obiecte si înscrisuri

§14. Retinerea si predarea corespondentei si a obiectelor

§15. Perchezitia

§16. Interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau a comunicarilor, localizarea sau urmarirea prin G.P.S.

§17. Fotografiile

§18. Cercetarea la fata locului

§19. Reconstituirea

§20. Constatarea tehnico-stiintifica

§21. Constatarea medico-legala

§22. Expertiza

§23. Martorii asistenti

§24. Comisia rogatorie

§25. Delegarea

Capitolul VIII. Masuri preventive si alte masuri procesuale penale

§1. Notiuni

§2. Retinerea

§3. Arestarea preventiva

§4. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune

§5. Obligarea de a nu parasi localitatea sau tara

§6. Masuri preventive aplicabile persoanelor juridice

§7. Masurile de ocrotire

§8. Internare medicala provizorie

§9. Obligarea provizorie la tratament medical

§10. Interdictia provizorie de a reveni în locuinta familiei

§11. Masurile asiguratorii

§12. Restituirea lucrurilor

§13. Restabilirea situatiei anterioare

Capitolul IX. Actele procesuale si procedurale comune

§1. Asistenta juridica

§2. Reprezentarea

§3. Substitutul procesual

§4. Citarea

§5. Comunicarea actelor procedurale

§6. Înstiintarea

§7. Mandatul de aducere

§8. Termenele

§9. Sanctiunile procesual penale

§10. Cheltuieli judiciare

§11. Modificarea si îndreptarea actelor procedurale

 

TITLUL II. PARTEA SPECIALA

Capitolul I. Urmarirea penala

§1. Notiune. Obiect. Principii

§2. Acte de cercetare penala. Acte de urmarire penala

§3. Organele de urmarire penala si competenta acestora

§4. Supravegherea urmarii penale

§5. Sesizarea organelor de urmarire penala

§6. Actele premergatoare începerii urmaririi penale

§7. Începerea urmaririi penale

§8. Efectuarea cercetarii penale

§9. Punerea în miscare a actiunii penale în cursul cercetarii

§10. Extinderea cercetarii penale

§11. Suspendarea urmaririi penale

§12. Terminarea urmaririi penale

§13. Prezentarea materialului de urmarire penala

§14. Solutii ce pot fi dispuse de procuror

§15. Reluarea urmaririi penale

§16. Masuri de natura a contribui la desfasurarea cu celeritate a urmaririi penale prevazute de Legea nr. 202/2010

Capitolul II. Plângerea împotriva actelor si masurilor de urmarire penala

§1. Procedura interna de solutionare a plângerii împotriva actelor organelor de urmarire penala

§2. Plângerea în fata judecatorului împotriva actelor procurorului de neurmarire sau de netrimitere în judecata

Capitolul III. Judecata

§1. Consideratii preliminare

§2. Principii

§3. Dispozitiile generale privind judecata

§4. Judecata în prima instanta

§5. Apelul

§6. Recursul

§7. Contestatia în anulare

§8. Revizuirea

Capitolul IV. Executarea hotarârilor penale definitive

§1. Punerea în executare a hotarârilor penale definitive

§2. Amânarea executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata

§3. Întreruperea executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata

§4. Schimbari în executarea unor hotarâri

§5. Reguli procedurale în fata instantelor de executare

§6. Contestatia la executare

Capitolul V. Proceduri speciale

§1. Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

§2. Procedura în cauzele cu infractori minori

§3. Procedura reabilitarii judecatoresti

§4. Repararea pagubei în cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept

GRILE

RASPUNSURI GRILE

Bibliografie generala

 

Autor: Udroiu Mihail
Titlul cartii: Procedura penala. Partea generala. Partea speciala
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 17 Dec 2010
ISBN: 978-973-115-824-2
Numar de pagini: 520
Mod de legare (Coperta): Legat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker