Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actul juridic civil (potrivit Noului Cod civil). Sinteze tematice, 2012

Descriere

Scopul lucrării este in primul rând de a veni în sprijinul acelora care se pregătesc pentru examenele de admitere/definitivare in profesia de avocat, magistrat ori alte profesii juridice. Actul juridic civil face parte din tematica obligatorie de studiu atat pentru concursul de admitere la magistratura (INM) cat si pentru examenul de admitere in barou.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pret de lista: Lei (Ron) 39.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 31.20
Discount: Lei (Ron) 7.80 (20.00%)
Cantitate:

 

ACTUL JURIDIC CIVIL POTRIVIT NOULUI COD CIVIL
- CUPRINS -
 
Capitolul I. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea actului juridic civil
§ 2. Clasificarea actelor juridice civile
 
 
Capitolul II. CONDIŢIILE ESENŢIALE PENTRU VALIDITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiune şi clasificare
§ 2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil
§ 3. Consimţământul
3.1. Definiţia consimţământului. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică. Principiile voinţei juridice 
3.2. Condiţiile de validitate a consimţământului
3.2.1. Consimţământul să fie serios - exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice
3.2.2. Consimţământul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză - să provină de la o persoană cu discernământ
3.2.3. Consimţământul să fie liber - să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ
3.3. Viciile de consimţământ
3.3.1. Eroarea
3.3.1.1. Noţiune şi clasificare
a. Eroarea esenţială şi eroarea neesenţială
b. Eroarea de fapt şi eroarea de drept
c. Eroarea scuzabilă şi eroarea nescuzabilă
d. Eroarea asumată şi eroarea neasumată
e. Eroarea de comunicare sau de transmitere 
3.3.1.2. Structura şi proba erorii
3.3.1.3. Condiţiile erorii
3.3.1.4. Sancţiune
3.3.2. Dolul
3.3.2.1. Noţiune şi clasificare
3.3.2.2. Structura dolului
3.3.2.3. Condiţiile dolului
3.3.2.4. Proba dolului
3.3.2.5. Sancţiune
3.3.3. Violenţa 
3.3.3.1. Noţiune şi clasificare
3.3.3.2. Structura violenţei
3.3.3.3. Condiţiile violenţei
3.3.3.4. Proba violenţei 
3.3.3.5. Sancţiune
3.3.4. Leziunea
3.3.4.1. Noţiune şi domeniu de aplicare
3.3.4.2. Structura leziunii
3.3.4.3. Condiţiile leziunii
3.3.4.4. Proba leziunii
3.3.4.5. Sancţiune
§ 4. Obiectul actului juridic civil
4.1. Noţiune
4.2. Condiţii de validitate
4.2.1. Obiectul trebuie să existe
4.2.2. Obiectul trebuie să fie determinat ori determinabil 
4.2.3. Obiectul trebuie să fie licit 
4.2.4. Obiectul trebuie să fie posibil
4.2.5. Obiectul trebuie să fie în circuitul civil 
4.2.6. Obiectul să constea într-un fapt personal al celui care se obligă
4.2.7. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare, în cazurile prevăzute de lege
§ 5. Cauza (scopul) actului juridic 
5.1. Noţiune
5.2. Condiţii
5.3. Proba cauzei
5.4. Sancţiunea
§ 6. Forma actului juridic civil
6.1. Noţiune şi clasificare
6.2. Principiul consensualismului
6.3. Forma cerută „ad validitatem”
6.4. Forma cerută „ad probationem”
6.5. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi
6.6. Forma contractelor electronice 
 
 
Capitolul III. MODALITĂŢILE ACTULUI JURIDIC CIVIL (TERMENUL, CONDIŢIA, SARCINA)
 
§ 1. Noţiunea de modalitate a actului juridic civil
§ 2. Termenul
2.1. Noţiune şi trăsături
2.2. Clasificare
2.3. Efectele termenului
§ 3. Condiţia
3.1. Noţiune şi clasificare
3.2. Efectele condiţiei
3.2.1. Efectele condiţiei suspensive
3.2.2. Efectele condiţiei rezolutorii
§ 4. Sarcina
4.1. Noţiune şi clasificare
4.2. Efectele sarcinii
 
 
Capitolul IV.  EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil
§ 2. Determinarea efectelor actului juridic civil
2.1. Aspecte generale
2.2. Proba actului juridic civil
2.3. Interpretarea 
2.3.1. Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor 
2.3.2. Interpretarea sistematică 
2.3.3. Interpretarea clauzelor îndoielnice 
2.3.4. Reguli subsidiare de interpretare 
§ 3. Principiile efectelor actului juridic civil
3.1. Noţiunea principiilor efectelor actului juridic civil. 
Enumerarea principiilor
3.2. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil
3.2.1. Noţiune şi fundament
3.2.2. Excepţii de la principiul forţei obligatorii 
3.3. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil
3.3.1. Noţiune şi fundament
3.3.2. Excepţii de la irevocabilitatea efectelor actelor 
juridice civile
3.4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
3.4.1. Noţiune şi fundament
3.4.2. Opozabilitatea. Distincţia între principiul 
relativităţii efectelor actului juridic civil şi principiul 
opozabilităţii faţă de terţi a actului juridic civil
3.4.3. Noţiunile de parte, având-cauza şi terţ
3.4.4. Excepţiile de la principiul relativităţii 
efectelor actelor juridice
§ 4. Efectele specifice contractelor sinalagmatice
4.1. Excepţia de neexecutare a contractului
4.2. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor
4.3. Riscul contractului
 
 
Capitolul V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea şi funcţiile nulităţii 
§ 2. Evoluţia concepţiei despre nulitate
§ 3. Delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni de drept civil
3.1. Nulitatea şi rezoluţiunea
3.2. Nulitatea şi rezilierea
3.3. Nulitatea şi caducitatea
3.4. Nulitatea şi revocarea
3.5. Nulitatea şi reducţiunea
3.6. Nulitatea şi inopozabilitatea
§ 4. Clasificarea nulităţilor
4.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
4.2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială
4.3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală
4.4. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă 
4.5. Alte clasificări
§ 5. Cauzele de nulitate
5.1. Cauzele de nulitate absolută
5.2. Cauzele de nulitate relativă
§ 6. Regimul juridic al nulităţii
6.1. Regimul juridic al nulităţii absolute
6.2. Regimul juridic al nulităţii relative
6.3. Comparaţie între regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic al nulităţii relative 
§ 7. Efectele nulităţii actului juridic 
7.1. Noţiunea de efectele ale nulităţii
7.2. Principiile efectelor nulităţii
7.2.1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil
7.2.1.1. Noţiune. Fundament 
7.2.1.2. Excepţii 
7.2.2. Principiul restabilirii situaţiei anterioare
7.2.2.1. Noţiune
7.2.2.2. Excepţii
7.2.3. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial
7.2.3.1. Noţiune
7.2.3.2. Excepţii
7.3. Principiile de drept care înlătură regula potrivit căreia actul nul nu produce efecte
7.3.1. Principiul conversiunii actului juridic 
7.3.2. Principiul validităţii aparenţei în drept 
7.3.3. Principiul răspunderii civile delictuale
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 
  

 

 

 
Autor: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Titlul cartii: ACTUL JURIDIC CIVIL
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: Decembrie, 2012
ISBN: 978-606-8153-37-7
Numar de pagini: 274
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat, Coperta laminata, lucioasa

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Actul juridic civil (potrivit Noului Cod civil). Sinteze tematice, 2012

Actul juridic civil (potrivit Noului Cod civil). Sinteze tematice, 2012

Pret de lista: Lei (Ron) 39.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 31.20
Discount: Lei (Ron) 7.80 (20.00%)

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker