Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Omorul savarsit cu arme de foc. Elemente de investigatie criminalistica

Descriere

 Importanţa investigaţiilor criminalistice rezidă din aceea, că organul de cercetare penală percepe nemijlocit împrejurările în care a acţionat făptuitorul, obiectele de care s-a folosit la comiterea infracţiunii, obiectele pe care acesta le-a atins în câmpul infracţional, căile de acces şi de părăsire a locului faptei unde a fost comisă fapta.

 

În ceea ce priveşte investigarea omorului cu arme de foc, aceasta se înscrie în cadrul unei activităţi deosebit de anevoioase, având un obiect de cercetare specific ce este constituit din armele de foc şi urmele acestora. În cazul utilizării armelor, la locul faptei rămân un număr însemnat de urme, rezultate din folosirea acestora iar în unele cazuri chiar şi arma sau bucăţi din aceasta.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

OMORUL SĂVÂRŞIT CU ARME DE FOC. ELEMENTE DE INVESTIGAŢIE CRIMINALISTICĂ

- PLANUL LUCRARII -
 
 
Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DE OMUCIDERE
1.1. Consideraţii referitoare la apariţia şi stingerea dreptului la viaţă
1.2. Aspecte de drept penal şi drept procesual specifice infracţiunii de omor
1.3. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice şi omuciderii
 
Capitolul II. CADRUL METODILOGIC GENERAL ŞI PRIMELE MĂSURI LUATE ÎN INVESTIGAREA OMORULUI SĂVÂRŞIT PRIN FOLOSIREA ARMELOR DE FOC
2.1 Reguli generale metodologice aplicate în investigarea omorului 
2.2. Principalele probleme, obiect al probaţiunii, care trebuie clarificate prin investigarea morţii violente
2.3. Primele masuri luate de organele de urmărire penală în cercetarea omorului săvârşit prin folosirea armelor de foc 
 
Capitolul III. INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ PROPRIU-ZISĂ A OMORULUI SĂVÂRŞIT PRIN FOLOSIREA ARMELOR 
DE FOC
3.1 Armele de foc. Noţiune si clasificare 
3.2 Urmele lăsate de armele de foc
3.3. Cercetarea la fata locului a armelor de foc si a urmelor formate 
prin folosirea acestora
3.3.1. Descoperirea si fixarea armelor de foc si a urmelor acestora
3.3.2. Ridicarea armei de foc şi a muniţiei descoperite la locul faptei
3.3.3. Stabilirea distantei şi direcţiei de tragere
3.4. Examinarea cadavrului la fata locului în cazul omorului săvârşit prin folosirea armelor de foc
 
Capitolul IV. EXPERIZA BALISTICĂ CRIMINALISTICĂ A ARMELOR DE FOC ŞI A URMELOR ACESTORA 
4.1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc 
4.2. Expertiza urmelor formate de armele de foc 
4.3. Identificarea armelor de foc după urmele formate pe glonţ şi pe tubul cartuşului 
4.4. Alte probleme rezolvate de expertiza balistica criminalistica 
a armelor de foc 
 
Capitolul V.
5.1. Studii de caz 
5.2. Concluzii 
 
Bibliografie 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011, modificată ulterior prin Legea nr. 288/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011.
Stancu Emilian, “Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti - ediţiile  2002, 2004, 2006, 2010;
Stancu Emilian, „Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1994;
Stancu Emilian, „Criminalistica”, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
Suciu Camil, „Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972;
Măcelaru V., „Balistică judiciară”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1972;
Şchiopu D., “Leziuni prin armele de foc”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
Anghelescu Ion, Babiuc Marian, „Filmul judiciar”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1974;
Beliş Vladimir, „Medicină legală”, Editura Tara, Bucureşti, 1992;
Beliş Vladimir, „Tratat de medicină legală@, Editura Medicală, Bucureşti, 1995;
Cârjan Lazăr, „Compendiu de criminalistică”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2004;
Cîrjan Lazăr, “Tratat de criminalistică”, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2006;
Coman L., „Aspecte privind cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor”, I.G.M., Bucureşti, 1975;
Constantin R., Drăghici P., Ioniţă M., „Expertizele - Mijloc de probă în procesul penal”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000;
Constantin I.R., „Tratat practic de criminalistică”, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1976;
Constantinescu M., „Consideraţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979;
Golunski S. A., „Criminalistica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961;
Ionescu Lucian, Sandu Dumitru, „Identificarea criminalistică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;
Katona G., „Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penală”, Budapesta, 1965;
Keldin V. I., „Identificarea şi rolul ei în stabilirea adevărului în cauzele penale”, Editura Universităţii din Moscova, 1969;
Locard E., „Tratat de criminalistică”, vol. II, Lyon, 1932;
Mircea Ion, „Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;
Mircea Ion, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Mitrofan Nicolae, Zdrenghea V., Butoi, T., „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1994;
Nicolae D., „Tratat practic de Criminalistică”, vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1979;
Păşescu Nicolae, Culcea Dumitru, „Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare”, în lucrarea 20 de ani de expertiză criminalistică;
Păşescu Gheorghe, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000;
Păşescu Gheorghe, Constantin I. Radu, „Secretele amprentelor papilare”, Editura Naţional, Bucureşti, 1996;
Potapov S. M., „Introducere în criminalistică”, Moscova, 1949;
Stelzer Eh., „Criminalistica”, Vol. I - Teoria şi metodologia criminalistică generală, Ed. Ştiinţifică germană, 1977;
Suciu Camil, „Criminalistică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972;
Suciu Camil, „Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România”, Şcoala românească de criminalistică, Serviciul cultural, presă şi editorial, 1975;
Stapf H., „Practica fotografică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958;
Theodorescu D., „Mic atlas de anatomia omului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
*** Tratat practic de criminalistică, Vol. I-II, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1978;
*** Tratat practic de criminalistică, Vol. III, Serviciul editorial şi cinematografic, 1980;
*** Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992;
*** Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994.
 
 

 

Titlul lucrarii: Omorul savarsit cu arme de foc. Elemente de investigatie criminalistica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 64
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker