Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile condamnatilor in penitenciarele din Romania

Descriere

Aşa cum am detaliat pe parcursul acestui studiu, regulile europene reglementează protecţia drepturilor individuale ale condamnaţilor, cu referire specială la faptul că legalitatea executării pedepsei închisorii, va fi asigurată prin intermediul unei examinări întreprinse în conformitate cu legea de executare a pedepselor de către o autoritate judiciară sau alt organism autorizat constituit, pentru vizitarea condamnaţilor şi fără să aparţină administraţiei penitenciare. Aceasta înseamnă că nu este suficient ca drepturile şi îndatoririle condamnaţilor să fie exprimate în mod clar, ci condamnatul trebuie să aibă la îndemână şi remediile pentru a-şi revendica drepturile.

Aliniindu-se exigenţelor Regulilor europene legiuitorul a reglementat drepturile condamnaţilor în Capitolul IV din Legea privind executarea pedepselor. 
Potrivit art. 38 din Legea nr. 275/2006, exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege.  În completare, legiuitorul a stabilit în art. 39 că respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate este asigurată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

 - C U P R I N S -

DREPTURILE CONDAMNAŢILOR ÎN PENITENCIARELE DIN ROMÂNIA
 
 
 
 
CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1.1. CADRUL LEGISLATIV INTERN PRIVIND DREPTURILE CONDAMNAŢILOR 
1.2. NORME INTERNAŢIONALE CU RELEVANŢĂ ÎN DOMENIU
1.2.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
1.2.2. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
1.2.3. Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deţinuţilor
1.2.4. Regulile Europene pentru Penitenciare / Recomandarea (2006) 2 a Comitetului de Miniştrii ai statelor membre referitoare la Regulile Penitenciare Europene
1.2.5. Alte documente şi recomandări 
 
CAPITOLUL 2: DREPTURILE CONDAMNAŢILOR ÎN PENITENCIARELE DIN ROMÂNIA
2.1. PRECIZĂRI GENERALE
2.2. LIBERTATEA CONŞTIINŢEI, A OPINIILOR ŞI LIBERTATEA CREDINŢELOR RELIGIOASE
2.3. DREPTUL LA INFORMARE
2.4. DREPTUL LA CONSULTAREA DOCUMENTELOR DE INTERES PERSONAL ŞI MĂSURILE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA DISPOZIŢIILE LEGALE ŞI DOCUMENTELE PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE
2.5. DREPTUL DE PETIŢIONARE 
2.6. DREPTUL LA CORESPONDENŢĂ
2.7. DREPTUL LA CONVORBIRI TELEFONICE
2.8. DREPTUL LA PLIMBARE ZILNICĂ ŞI DREPTUL DE A PRIMI VIZITE 
2.9. DREPTUL DE A PRIMI BUNURI
2.10. DREPTUL LA ASISTENŢĂ MEDICALĂ
2.11. DREPTUL LA ASISTENŢĂ DIPLOMATICĂ
2.12. DREPTUL LA ÎNCHEIEREA UNEI CĂSĂTORII
2.13. DREPTUL LA HRANĂ
2.14. DREPTUL LA ODIHNĂ ŞI REPAUS SĂPTĂMÂNAL
2.15. DREPTUL DE A INTRA ÎN CONTACT CU AVOCATUL SĂU ANGAJAT SAU NUMIT DIN OFICIU
2.16. DREPTUL DE A SE PLÂNGE ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII PREVEDERILOR LEGALE
 
CAPITOLUL 3: RECOMPENSELE CE SE POT ACORDA CONDAMNAŢILOR
3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACORDAREA RECOMPENSELOR
3.2. FELURILE RECOMPENSELOR 
3.3. ÎNCREDINŢAREA UNEI RESPONSABILITĂŢI
3.4. ACORDAREA DREPTULUI DE A PRIMI VIZITĂ FĂRĂ DISPOZITIV DE SEPARARE DE FAMILIE
3.5. PERMISIUNEA DE IEŞIRE DIN PENITENCIAR
3.6. GRAŢIEREA
 
CAPITOLUL 4: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
- BIBLIOGRAFIE -
  
 
- IOAN CHIŞ, „Umanismul dreptului execuţional românesc. Acordarea drepturilor în mediul penitenciar”, Editura Hamangiu, 2007
- NICOLAE ANGHEL NICOLAE, „Dreptul executării sancţiunilor de drept penal şi a măsurilor preventive”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2006
- IOAN MARCEL RUSU, Drept execuţional penal, ediţia a III-a, revăzută şi completată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- GABRIEL SILVIU BARBU, ALEXANDRU ŞERBAN, Drept execuţional, ediţia 2, Editura  C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- IOAN CHIŞ, DRAGOŞ RĂZVAN NIŢĂ, “Drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2005.
- IOAN CHIŞ, DRAGOŞ RĂZVAN NIŢĂ, „Fundamente de drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004.
- IOAN CHIŞ, “Istoria penitenciarelor - Ieri şi azi”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2003.
- IOAN CHIŞ, “Reforma penitenciară în România”, Editura Ando Tours, Timişoara, 1997.
- IOAN CHIŞ, „Istoria penitenciarelor din România”, în Revista de Ştiinţă Penitenciară, nr. 2/1996, Editor Direcţia Generală a Penitenciarelor, Bucureşti, 1996;
- NICOLAE ANGHEL NICOLAE, „Dreptul executării sancţiunilor penale”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
- ION OANCEA, „Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
- PETRACHE ZIDARU, „Drept penitenciar. Tratament penitenciar. Regimul penitenciar. Practica penitenciară”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001;
- ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, ROXANA ELAŞ, “Administraţiile penitenciare europene”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.
- ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, MARINELA MINCĂ, “Penologie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
- C. VĂLEANU, “Dreptul la informaţie al deţinuţilor”, în Revista de Drept Penal, Serie Nouă, An 2004, XI/nr. 2.
- M. MILITARU, “Organizarea raţională a activităţii de acordare a drepturilor ce se cuvin deţinuţilor la vizite, pachete, corespondenţă, ţigări şi cumpărături” , în Buletin penitenciar, nr. 1/1981,
- I. RAŢIU, “Rezolvarea petiţiilor formulate de deţinuţi sau alte persoane”, în „Buletin penitenciar” nr. 1/1987,
- R. VOGELMAN, „Prison Restriction. Prisoniers Rights (Restricţiile în închisoare. Drepturile deţinuţilor)”, în Journal of Criminal Law and Criminology, septembrie 1968
- THOMAS BUERGENTHAL, RENATE WEBER, „Dreptul internaţional al drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996
- OANA-TEODORA BUTOI, TUDOREL BUTOI, „Psihologia judiciară”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003
- I C. ENĂCHESCU, „Tratat de igienă mintală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  Bucureşti, 1996, p. 7.
- GHEORGHE FLORIAN, „Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
- GH. FLORIAN, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999.
- F. GHEORGHE, „Psihologia penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
- GRAHAM W. GILES, “Administrarea justiţiei în comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale”, Editura Expert, Bucureşti, 2001.
- DUMITRU MAZILU, „Drepturile Omului: Concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
- ICOLAE PURDĂ, „Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
- IOAN VIDA, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999,
- Constituţia României, revizuită în anul 2003;
- Legea nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006;
- Legea nr. 83 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 329 din 19 mai 2010.
- Hotărârea nr. 1897 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 16 ianuarie 2007;
- Hotărârea nr. 1113 din 03.11.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 838 din 14.12.2010.
- Regulile Europene pentru penitenciare - Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene REC(2006)2, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniştrilor Delegaţi);
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
- Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului. 
- Recomandarea nr. R(82)17 a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre cu privire la deţinerea şi tratamentul deţinuţilor periculoşi;
- „A pune regulile în acţiune”, editor Penal Reform International, Haga 1995,
- Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deţinuţilor -  Rezoluţia 6630 (XXIV) din 31 iulie 1957 de Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite.
 
Titlul lucrarii: Drepturile condamnatilor in penitenciarele din Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker