Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Falsul de monede si alte valori

Descriere

 Ocrotirea de către legea penală a celor mai importante valori sociale a impus incriminarea şi a acelor fapte prin se alterează adevărul şi care creează un pericol grav sau aduc o vătămare concretă intereselor de stat ori ale persoanelor fizice. Faptele de fals afectează în mod grav adevărul şi încrederea pe care trebuie să o acordăm formării şi desfăşurării relaţiilor dintre oameni. Pericolul social este cu atât mai mare, cu cât în ultima perioadă de timp, pentru realizarea falsurilor se folosesc tehnici dintre cele mai perfecţionate, bazate pe ultimele descoperiri ştiinţifice, în special pe cele din domeniul tehnicii de calcul, care fac din ce în ce mai dificilă descoperirea infracţiunilor şi a autorilor ei. Pe de altă parte,  pericolul social este amplificat şi de împrejurarea că săvârşirea lor vizează de multe ori comiterea sau ascunderea altor infracţiuni.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

 C U P R I N S

FALSUL DE MONEDE ŞI ALTE VALORI
 
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE FALS 
SECŢIUNEA I
SISTEMATIZAREA INFRACŢIUNILOR 
SECŢIUNEA A II-A
NOŢIUNILE DE “FALS” ŞI “FALSIFICARE” 
SECŢIUNEA A III-A
ASPECTE COMUNE INFRACŢIUNILOR DE FALS 
§ 1. OBIECTUL JURIDIC
§ 2. OBIECTUL MATERIAL
§ 3. SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR
A. Subiect activ
B. Subiect pasiv
§ 4. LATURA OBIECTIVĂ
A. Elementul material
B. Urmarea imediată
C. Raportul de cauzalitate
§ 5. LATURA SUBIECTIVĂ
A. Forma de vinovăţie
B. Mobilul
C. Scopul
§ 6. FORMELE INFRACŢIUNILOR DE FALS
§ 7. MODALITĂŢILE INFRACŢIUNILOR DE FALS
§ 8. SANCŢIONAREA INFRACŢIUNILOR DE FALS
§ 9. ASPECTE PROCESUALE
 
CAPITOLUL II
ISTORICUL REGLEMENTĂRII INFRACŢIUNILOR DE FALS 
SECŢIUNEA I
SCURT ISTORIC 
SECŢIUNEA A II-A
ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 

CAPITOLUL III
EXAMINAREA NORMELOR DE INCRIMINARE A FAPTEI DE FALSIFICARE DE MONEDE SAU DE ALTE VALORI 
SECŢIUNEA I
CONŢINUTUL LEGAL
SECŢIUNEA A II-A
OBIECTUL INFRACŢIUNII 
§ 1. OBIECTUL JURIDIC GENERIC
§ 2. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL
§ 3. OBIECTUL MATERIAL
SECŢIUNEA A III-A
SUBIECŢII INFRACŢIUNII
§ 1. SUBIECTUL ACTIV
§ 2. SUBIECTUL PASIV
SECŢIUNEA A III-A
CONŢINUTUL CONSTITUTIV 
§ 1. LATURA OBIECTIVĂ
A. Elementul material
B. Urmarea imediată
C. Raportul de cauzalitate
§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ
 
CAPITOLUL IV
FORMELE INFRACŢIUNII, SANCŢIONARE ŞI ASPECTE PROCESUAL 
SECŢIUNEA I
FORMELE INFRACŢIUNII
§ 1. ACTELE PREGĂTITOARE
A. Noţiunea de “acte pregătitoare”
B. Actele pregătitoare în cazul infracţiunii de falsificare 
de monede sau alte valori
§ 2. TENTATIVA
A. Tentativa în dreptul penal român
B. Tentativa în cazul infracţiunii de falsificare de monede 
sau alte valori
§ 3. CONSUMAREA
SECŢIUNEA A II-A
MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII DE FALSIFICARE
DE MONEDE SAU DE ALTE VALORI
SECŢIUNEA A III-A
SANCŢIONAREA INFRACŢIUNII 
SECŢIUNEA A IV-A
ASPECTE PROCESUALE 
SECŢIUNEA A V-A
ASPECTE CRIMINOLOGICE 
§ 1. MĂSURILE PREVENTIVE GENERALE
§ 2. MĂSURI PREVENTIVE SPECIALE
SECŢIUNEA A V-A
ASPECTE CRIMINALISTICE PRIVIND FALSUL DE MONEDĂ 
ŞI ALTE VALORI
 
CAPITOLUL V: PRACTICĂ JUDICIARĂ 

CONCLUZII 

BIBLIOGRAFIE 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
3. Valerică Lazăr, “Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.
4. Alexandru Boroi, “Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All Beck, Bucureşti, 2006.
5. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2006.
6. Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
7. Valerică Lazăr, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
8. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999
9. Ilie Pascu, „Drept penal. Partea generală” (ediţia a II-a revizuită şi adăugită până la data de 15 aprilie 2003), Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2003.
10. Vasile Păvăleanu, “Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
11. Ion Vochescu, Vasile Bercheşan, “Bancnota şi falsificatorii de bancnote”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1996.
12. Aurelian Posdarie, “Măsura de siguranţă a confiscării speciale”, Editura Waldpress, Timişoara, 2000.
13. V. Dongoroz, S. Kahane I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971
14. Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
15. Codul penal al României - Legea nr. 15 din 21 iunie 1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 79/79 bis din 21 iunie 1968, cu modificările şi completările următoare:
Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din data de 12 iulie 2006;
Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din 8 decembrie 2007;
Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 25 martie 2008
 
Titlul lucrarii: Falsul de monede si alte valori
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Falsul de monede si alte valori

Falsul de monede si alte valori

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker