Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Descriere

 Pe parcursul studiului „Falsul în înscrisuri săvârşit de funcţionari” am avut în vedere o analiză detaliată a următoarelor infracţiuni: falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, precum şi analiza unor infracţiuni de fals reglementate în legi speciale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

CUPRINS

FALSUL ÎN ÎNSCRISURI SĂVÂRŞIT DE FUNCŢIONARI
 
 
 
CAPITOLUL I:  CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIA RĂSPUNDERII PENALE
1.1. Noţiunea răspunderii penale în dreptul român 
1.2. Principiile şi trăsăturile răspunderii penale 
1.3. Cauzele care înlătură răspunderea penală 
1.4. Schimbarea răspunderii penale cu răspunderea administrativă
 
CAPITOLUL II: FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC
2.1. Reglementarea şi noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public. Distincţia dintre noţiunea de funcţionar din dreptul administrativ şi cea de funcţionar din dreptul penal
2.2. Principiile funcţiei publice 
2.3. Obligaţiile funcţionarilor publici 
2.4. Formele răspunderii juridice a funcţionarilor publici. Prezentare generală 
2.4.1. Răspunderea disciplinară 
2.4.2. Răspunderea contravenţională 
2.4.3. Răspunderea civilă 
2.4.4. Răspunderea penală. Condiţiile angajării răspunderii penale a funcţionarilor publici 
 
CAPITOLUL III: INFRACŢIUNI DE FALS SĂVÂRŞITE DE FUNCŢIONARI PREVĂZUTE ÎN CODUL PENAL 
3.1. Aspecte comune infracţiunilor de fals
3.2. Falsul material în înscrisuri oficiale
3.2.1. Conţinutul legal al falsului material în înscrisuri oficiale
3.2.2. Obiectul infracţiunii
3.2.3. Subiecţii infracţiunii
A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv
3.2.4. Latura obiectivă
A. Elementul material
B. Raportul de cauzalitate
C. Urmarea imediată
3.2.5. Latura subiectivă
3.2.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni
A. Forme
B. Modalităţi
C. Sancţiuni
3.3. Falsul intelectual
3.3.1. Conţinutul legal al infracţiunii
3.3.2. Obiectul infracţiunii
3.3.3. Subiecţii infracţiunii
A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv
3.3.4. Latura obiectivă
A. Elementul material
B. Raportul de cauzalitate
C. Urmarea imediată
3.3.5. Latura subiectivă
3.3.6. Forme. Modalităţi. Sancţiuni
A. Formele infracţiunii
B. Modalităţi 
C. Sancţiuni
 
CAPITOLUL IV: INFRACŢIUNI DE FALS SĂVÂRŞITE DE FUNCŢIONARI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE

CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ: CAZUISTICA PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR DE FALS SĂVÂRŞITE DE FUNCŢIONARI 
 
CAPITOLUL VI: CONCLUZII 
6.1. Concluzii generale 
6.2. Analiza infracţiunilor de fals săvârşite de funcţionari prevăzute 
în Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) 
 
BIBLIOGRAFIE
A. Lucrări de specialitate
B. Acte normative 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE

A. Lucrări de specialitate
 
־ Radu Răzvan Popescu, Dreptul penal al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
־ Radu Răzvan Popescu, Elemente de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
־ M. Udoroiu, Drept penal. Partea generală. Partea specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
־ A. Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010;
־ A. Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
־ A. Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
־ Gheorghe Diaconu, Răspunderea penală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
־ Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
־ Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
־ Valerică Lazăr, Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
־ Costică Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Cristian Mitrache, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008-2009, cu ultimele modificări ale Codului penal, Editura Trei, Bucureşti, 2008;
־ D. Ciuncan, Reflecţii asupra infracţiunilor de fals, în Revista de Drept penal nr. 3/2006;
־ O. Mastacan, Răspunderea penală a funcţionarului public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
־ Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
־ Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
־ I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
־ I. Brad, Câteva aprecieri referitoare la sfera noţiunii de funcţie publică de autoritate în Revista Dreptul nr. 3/2004;
־ V. Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000;
־ I. Popescu-Slăniceanu, A. Puşcă, C. I. Enescu, D. M. Petrovszki, Drept administrativ, Vol. II, Editura Universitară DANUBIUS, Galaţi, 2009;
־ V. Vedinaş, Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
־ V. Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
־ V. Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
־ V. Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
־ V. Vedinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare, republicată, comentată, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
 
 
 
B. Acte normative
 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 600/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în M. Of. 877 din 28 decembrie 2010, modificată prin O.U.G. nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 560 din 5 august 2011;
- Codul penal în vigoare, modificat şi completat prin:
O.U.G. nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 824 din 8 decembrie 2008; 
Legea nr. 93 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010;
Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010;
- Noul Cod penal – Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009;
- Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în M. Of. nr. 75 din 14 februarie 2001; Legea nr. 1 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în M. Of. nr. 63 din 3 februarie 2009; 
- Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 - legea fondului funciar publicată în M. Of. nr. 37 din 20 februarie 19991, modificată prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of nr. 409 din 10 iunie 2011, rectificare în M. Of nr. 489 din 8 iulie 2011 (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011);
- Legea nr. 71 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea alin. 3 al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 258 din 21 aprilie 2010.
- Legea nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2010;
- Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din data de 27 decembrie 1991;
- Legea nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în M. Of. nr. 292 din 15 aprilie 2008;
- O.U.G. nr. 37/2011 modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie 2011;
- Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010  (în vigoare la data de 1 ianuarie 2011);
- O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010.
 
 
Titlul lucrarii: Falsul in inscrisuri savarsit de functionari
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Falsul in inscrisuri savarsit de functionari

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker