Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raportul dintre Presedintele si Parlamentul Romaniei

Descriere

 O analiză care să vizeze – „Raportul dintre Preşedinte şi Parlamentul României” este actuală şi de interes având în vedere contextul politic al României, frământat de „lupta” politică dintre cele două autorităţi publice. Din păcate am putea spune, întrucât între Preşedinte şi Parlament ar trebui să existe o colaborarea obiectivă rezultată din necesitatea asigurării unui climat politic favorabil implementării unor decizii esenţiale pentru statul român. Dar, la noi, peste criza economică se suprapune o criză politică care lasă loc doar de „contre”, în contextul în care tema de meditaţie ar trebui să fie găsirea unui spaţiu comun de acţiune, România fiind încă afectată de măsuri dure de austeritate şi aflată în plin proces de reformare. 

Pe parcursul studiului, structurat pe parcursul a patru capitole, sunt avute în vedere aceste aspecte legate de „Raportul dintre Preşedinte şi Parlamentul României”.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

CUPRINS

RAPORTUL DINTRE PREŞEDINTE ŞI PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 
 
 
INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE 
1. Rolul Preşedintelui României potrivit regimului constituţional actual
2. Rolul Parlamentului României în definirea regimului nostru politic
 
CAPITOLUL II: CADRUL CONSTITUŢIONAL AL RAPORTURILOR DINTRE PREŞEDINTE ŞI PARLAMENT
1. Principiul separaţiei puterilor în stat şi raportul dintre autorităţile publice
2. Preşedintele României şi funcţia de mediere între puterile statului
3. Formarea Guvernului - între voinţa Preşedintelui şi decizia Parlamentului
4. Promulgarea legilor
5. Adresarea de mesaje Parlamentului
6. Convocarea Parlamentului
7. Dizolvarea Parlamentului
8. Suspendarea Preşedintelui
9. Punerea sub acuzare a Preşedintelui
 
CAPITOLUL III: ATRIBUŢII ALE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI CARE IMPLICĂ PARLAMENTUL
1. Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe
2. Colaborarea Preşedintelui cu Parlamentul în domeniul apărării ţării şi asigurării ordinii publice
3. Atribuţii privind măsurile excepţionale
4. Alte atribuţii
 
CAPITOLUL IV: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT: RAPORTUL DINTRE PREŞEDINTE ŞI PARLAMENT ÎN ALTE STATE 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE

Acte normative
- Constituţia României, revizuită în anul 2003;
- Proiectul de revizuire a Constituţiei României;
- Curtea Constituţională, Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 23.06.2011;
- Legea nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 11 iunie 1994;
- O.U.G. nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 12 din 10 ianuarie 2001;
- Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României, publicată în M. Of. nr. 170 din 4 aprilie 2001;
- O.U.G. 176 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial nr. 839 din 27 decembrie 2001;
- Legea nr. 226 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, publicată în M. Of. nr.  290 din 29 aprilie 2002;
- Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 3 mai 2006;
- Legea nr. 385 din 31 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în M. Of. nr. 11 din 7 ianuarie 2008;
 
Cursuri, tratate şi monografii
- C. Andruş, M. Bădescu, Instituţii Politice, în Fundamente ale Administraţiei Publice, Curs master, Vol. II, Editura AFIR, Bucureşti, 2008;
- M. Bădescu, C. Andruş, C. Năstase, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011;
- M. Constantinescu, M. Amzulescu, Drept parlamentar. Sinteză, Bucureşti, 2002;
- M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României. Comentată şi adnotată, Editura Regia Autonomă, „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992;
- M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei. Explicaţii şi comentarii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;
- Ş. Deaconu, Drept constituţional, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
- I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006;
- L. Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- V. Duculescu, C. Călinoiu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a IV-a, editura Lumina Lex, 2010;
- M. Enache, Controlul parlamentar, Editura Polirom, Bucureşti, 1998;
- I. Gheorghe, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
- C. Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- C. Ionescu, Drept constituţional comparat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- C. Ionescu, Constituţia României. Legea de revizuire comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare, Editura All Beck, Bucureşti, Bucureşti, 2003;
- A. Lijphart, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
- I. Muraru, M. Constantinescu, S. Tănăsescu, M. Enache, Gh. Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
- I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
- R. D. Popescu, Răspunderea Parlamentului în dreptul constituţional, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
 
Studii şi articole:
- C. Andruş, Fundamentele bicameralismului în statele unitare şi bicameralismul românesc – evoluţii şi dezvoltări, Revista de studii şi cercetări juridice ProPatria Lex, Volumul X, Nr. 2 (19)/2011;
- C. Andruş, N. Diaconu, The State of Law – between Ambition and Reality, Revista Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol. 7, Nr. 3 (2011);
- C. Andruş, V. Ioniţă, Forme ale bicameralismului în sisteme constituţionale contemporane,  prezentat la a II-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională - Rolul şi locul dreptului în societatea bazată pe cunoaştere, organizată de Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Universitatea Masaryk, Uniunea Juriştilor din România, Academia Oamenilor de Ştiinţă, 16-17 aprilie 2010;
- M. Constantinescu, I. Vida, Promulgarea legii, în Revista Dreptul nr. 6/2000;
- A. Crăiuţu, Reforma constituţională sub semnul moderaţiei şi al libertăţii, în Raport al Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România; http://cparpc.presidency.ro;
- C. Curt, Modele bicamerale comparate. România: monocameralis versus bicameralism, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative nr. 19/2007;
- B. Dima, Parlament bicameral versus parlament unicameral, Sfera politicii, Crize instituţionale. Puterea legislativă, nr. 140/2009;
- V. Duculescu, O temă de dezbatere între oamenii politici şi juriştii români: modificarea Constituţiei, în Revista lunară de drept „Juridica”, Editura All Beck, anul I, nr. 7/2000;
- I. Muraru, S. Tănesescu, Constituţia elveţiană, o constituţie a mileniului trei, în Revista de drept public nr. 1 din 1999;
- R. N. Petrescu, O nouă reglementare privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 2/2003;
- C.L. Popescu, Autorităţile publice competente să participe la elaborarea tratatelor internaţionale, în Revista Dreptul nr. 7/1996;
- I. Rusu, Raporturile Preşedintelui cu Parlamentul şi Guvernul. Observaţii critice, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 1 (25)/2010;
- V. Siserman, Starea de asediu şi starea de urgenţă în România, în Studii de drept românesc, nr. 1/2002;
- O. Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994;
- M. Vemeş, Rolul şi locul Preşedintelui României în sistemul autorităţilor publice ale statului român, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 1/1998;
- G. Vrabie, Rolul şi funcţiile Preşedintelui României, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 2/1995;
 
Surse electronice:
- www.presidency.ro (Administraţia prezidenţială/Preşedinţia României);
- http://cparpc.presidency.ro (Comisia Prezidenţială de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România);
- www.cdep.ro (Camera Deputaţilor);
- www.senat.ro (Senatul României);
- www.clr.ro (Consiliul Legislativ din România);
- www.ipp.ro (Institutul pentru politici publice).
 
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raportul dintre Presedintele si Parlamentul Romaniei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 61
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker