Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Violenta - viciu de consimtamant (prezentare comparativa in vechiul si noul Cod civil)

Descriere

 Din analiza dispoziţiilor cuprinse atât în Codul civil anterior, cât şi din reglementarea Noului Cod civil, am observat că violenţa este acel viciu de consimţământ ce constă în constrângerea sau ameninţarea unei persoane, cu un rău injust, de natură ai insufla o temere care o determină să încheie un act juridic pe care, altfel, nu l-ar fi încheiat.

 

Spre deosebire de eroare şi dol, violenţa afectează libertatea consimţământului în dimensiunea sa volitivă: victima violenţei este conştientă de faptul că încheie un contract dezavantajos pentru ea, dar cu toate acestea consimte la perfecţionarea contractului, îndemnată de sentimentul de teamă ce i-a fost indus. Astfel, victima violenţei este împiedicată să îşi manifeste în mod liber voinţa de a contracta.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

VIOLENŢA – VICIU DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

INTRODUCERE / pag. 3

 

CAPITOLUL 1: REGLEMENTAREA VIOLENŢEI ÎN VECHIUL COD CIVIL  / pag. 7

1.1. Aspecte introductive privind consimţământul şi viciile de consimţământ   / pag. 7

1.2. Noţiunea de violenţă ca viciu de consimţământ în reglementarea Vechiului Cod civil   / pag. 17

1.3. Clasificarea violenţei   / pag. 18

1.4. Structura violenţei   / pag. 18

1.5. Condiţiile violenţei – viciu de consimţământ   / pag. 19

1.6. Sancţiunea violenţei   / pag. 21

 

CAPITOLUL 2: REGLEMENTAREA VIOLENŢEI – VICIUL DE CONSIMŢĂMÂNT ÎN NOUL COD CIVIL / pag. 22

2.1. Aspecte generale / pag. 22

2.2. Consimţământul şi condiţiile consimţământului în Noul Cod civil   / pag. 23

2.3. Noţiunea şi sediul normativ al violenţei viciu de consimţământ în Noul Cod civil    / pag. 28

2.4. Clasificare   / pag. 30

2.5. Structura violenţei    / pag. 32

2.6. Condiţiile violenţei   / pag. 33

2.7. Proba violenţei   / pag. 39

2.8. Sancţiunea violenţei în Noul Cod civil   / pag. 40

 

CAPITOLUL 3: ELEMENTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA VIOLENŢEI – VICIU DE CONSIMŢĂMÂNT  / pag. 42


CAPITOLUL 4: CONCLUZII  / pag. 57


BIBLIOGRAFIE  / pag. 60

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 
- Codul civil anterior (1864);
- Noul Cod civil – Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009;
- Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of nr. 409 din 10 iunie 2011; 
- O.U.G. nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011;
- Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012;
- Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. comentariu pe articole (aart. 1-2.664), Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012;
- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, în reglementarea Noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. I. Art. 953-1.649, Moşteniri şi liberalităţi. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. partea generală. Conform Noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- Ioan Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul în reglementarea NCC, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
- Ion Turcu, Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligaţii art. 1.164-1.649, ediţia 2, Comentarii şi explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
- P. Truşcă, Drept civil. introducere în dreptul civil. persoana fizică. Persoana juridică, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a XI-a, revăzută şi adăugită de Marian Nicolae, Petrică Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
- Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Eugen Chelaru, Drept civil. Partea generală, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I. (ediţie îngrijită de D. Rădescu), Bucureşti, 1996;
- Doru Cosma, „Teoria generală a actului juridic civil”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969;
- H. Diaconescu, Violenţa - viciu al voinţei juridice şi efectele ei în dreptul civil şi penal cu privire specială la sancţiunea juridică a acesteia, în Revista Dreptul nr. 6/2003;
- H. Diaconescu, Elementele structurale ale violenţei, viciu al voinţei juridice, în Revista Dreptul nr. 9/1998;
- I. Dogaru, Valenţele juridice ale voinţei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;
- P. Vasilescu, Manifestări de voinţă nonjuridice, în Revista Pandectele Române, Supliment, nr. 1/2003;
- P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie a actului de drept privat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;
- I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- E. Lupan, I. Sabău-Pop, Tratat de drept civil, Vol. I, Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
- E. Poenaru, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
- I. Albu, Libertatea contractuală, în Revista Dreptul nr.  3/1993;
- C. Turianu, Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi adnotată, Editura Universitară, Bucureşti, 2001.
 
Titlul lucrarii: Violenta - viciu de consimtamant (prezentare comparativa in vechiul si noul Cod civil)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker