Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probleme medico-legale si juridice privind impuscarea cu arma de vanatoare

Descriere

 Activitatea de investigare se înscrie printre activităţile ce contribuie în mod esenţial la realizarea scopului procesului penal. În accepţiunea legii procesual  penale, cercetarea la faţa locului, de exemplu, constituie tot un procedeu probatoriu ce serveşte la administrarea sau la aflarea unor mijloace de probă.

Importanţa investigării rezidă din aceea că, organul de cercetare penală percepe nemijlocit împrejurările în care a acţionat făptuitorul, obiectele de care s-a folosit la comiterea infracţiunii, obiectele pe care acesta le-a atins în câmpul infracţional, căile de acces şi de părăsire a locului faptei unde a fost comisă fapta.
În ceea ce priveşte investigarea omorului săvârşit cu arme de vânătoare, aceasta se înscrie în cadrul unei activităţi deosebit de anevoioase, având un obiect de cercetare specific ce este constituit din armele de foc şi urmele acestora. În cazul utilizării armelor, la locul faptei rămân un număr însemnat de urme, rezultate din folosirea acestora iar în unele cazuri chiar şi arma sau bucăţi din aceasta.
Probele materiale ridicate se supun, de regulă, expertizei criminalistice (balistica judiciară); multe dintre problemele care se referă la împrejurările faptei pot fi soluţionate pe baza acestei expertize, iar altele se pot rezolva la locul faptei.
În cazul descoperiri unei arme, mai întâi se va fixa în procesul verbal de cercetare şi în schiţa de plan a locului faptei aşezarea acesteia faţă de obiectele înconjurătoare, arma se va fotografia, iar din punctul de vedere al manipulării acesteia trebuie respectate anumite reguli, care sunt legate de faptul că: arma în nici un caz nu trebuie să fie îndreptată spre sine sau spre ceilalţi, de asemenea nu se va introduce niciodată o tije în canalul ţevii sau în garda declanşatorului.  
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

PROBLEME MEDICO-LEGALE ŞI JURIDICE PRIVIND ÎMPUŞCAREA CU ARMĂ DE VÂNĂTOARE

- PLANUL LUCRĂRII -
 
 
 

CAPITOLUL I: DATE TEORETICE PRELIMINARE
1.1. REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR ÎN ROMÂNIA
1.2. EXAMINAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN MOARTEA PRIN ÎMPUŞCARE CU ARMĂ 
DE VÂNĂTOARE.
1.2.1. Descoperirea armelor de foc şi fixarea urmelor acestora
1.2.2. Ridicarea şi consemnarea muniţiei găsite la faţa locului
1.2.3. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului
1.3. APRECIERI PRIVIND DISTANŢA ŞI DIRECŢIA DIN CARE S-A TRAS
1.3.1. Stabilirea direcţiei şi distanţei de tragere
1.3.2. Determinarea locului în care s-a aflat autorul (făptuitorul) şi victima în momentul împuşcării
1.3.3. Interpretarea traiectoriilor deviate prin ricoşare
1.4. IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI PE BAZA URMELOR DESCOPERITE LA FAŢA LOCULUI.
1.4.1. Identificarea generică
1.4.2. Identificarea individuală
1.4.3. Examinarea muniţiei folosită la comiterea faptei incriminată de legea penală
1.4.4. Alte probleme rezolvate de expertiza balistică
 
CAPITOLUL II: MOTIVAREA STUDIILOR ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII
2.1. STUDIUL STATISTIC ŞI ANALITIC AL CAZURILOR DE MOARTE PRIN ÎMPUŞCARE EXPERTIZATE DE INML ÎN PERIOADA 2004-2007.
2.2. LEZIUNILE PRODUSE PRIN ÎMPUŞCARE CU ARME DE VÂNĂTOARE
2.3. FACTORII SECUNDARI AI ÎMPUŞCĂRII
2.4. METODOLOGIA EXPERTIZEI MEDICO-LEGALE ÎN RĂNIRE ŞI MORŢILE PRODUSE PRIN ÎMPUŞCARE CU ARMĂ DE VÂNĂTOARE
 
CAPITOLUL III: CONSIDERAŢII FINALE ŞI CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
Ion Argeşeanu, „Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
C. R. Bălănescu, „Balistică şi tir de vânătoare”, Ed. AGVPS, 1958.
V. Beliş, „Probleme generale de traumatologie mecanică”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
V. Beliş, V. Dragomirescu, C. Naneş, V. Panaitescu, E. Gacea, N. Drugescu, „Medicina legală”, Ed. Teora, Bucureşti, 1992.
Vasile Bercheşan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura şi tipografia ICAR, Bucureşti, 2002.
Lazăr Cârjan, „Criminalistica. Tratat”, Editura Pinguin Book, 2005.
Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, „Expertizele – mijloc de probă în procesul penal”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
Mircea Constantinescu, “Consideraţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică”, editată de Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979.
Gheorghe Diaconescu, „Infracţiunile în Codul Penal Român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
Adrian Frăţilă, Andreea-Diana Vasilescu, „Concluzia raportului de expertiză criminalistică”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2001.
S. A. Golunski, „Criminalistica”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
Florin Ionescu, „Criminalistica”, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.
I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, „Introducere în teoria şi practica medico-legală”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
Valerică Lazăr, “Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.
O. Loghin, A. Filipaş, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” – SRL, Bucureşti, 1992.
V. Măcelaru, „Balistică judiciară”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1972.
Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
Gh. Păşescu, “Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
Alexandru Sava, “Aprecierea probelor în procesul penal”, Editura Junimea, Iaşi, 2002.
Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, 2006.
G. Scripcaru, M. Terbancea, “Medicină legală”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
Camil Suciu, „Criminalistică”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
D. Şchiopu, “Leziuni prin armele de foc”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
Grigore Theodoru, “Drept procesual penal. Partea generală”, Editura Cugetarea, Iaşi, 1996.
Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală. Parte generală”, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
*** Colectiv, „Tratat de criminalistică”, Ministerul de Interne, Editura Carpaţi, 1992.
*** Codul penal şi Codul de procedură penală.
*** Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 583 din 30 iunie 2006.
 
Titlul lucrarii: Probleme medico-legale si juridice privind impuscarea cu arma de vanatoare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker