Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Citarea si comunicarea actelor de procedura

Descriere

 Actele de procedură au o importanţă covârşitoare în procesul civil, întrucât ele constituind cadrul legal al procesului, reflectă poziţia şi manifestările de voinţă atât ale părţilor cât şi ale instanţei în judecată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

- CUPRINS-

CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

 

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI ŞI EXPLICAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA 1: DETERMINAREA CONCEPTULUI DE ACT DE PROCEDURĂ

SECŢIUNEA 2: FUNCŢIILE ŞI IMPORTANŢA ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ

SECŢIUNEA 3: CONDIŢIILE GENERALE ALE ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ

SECŢIUNEA 4: CLASIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

4.1. Actele procedurale ale instanţei, părţilor, terţelor persoane şi organelor de executare silită

4.2. Acte de procedură verbale şi acte de procedura scrise

4.3. Acte de procedură obligatorii şi acte de procedura facultative

4.4. Acte unilaterale, acte bilaterale si multilaterale

4.5. Acte judiciare si acte extrajudiciare

4.6. Acte de procedura specifice judecăţii în primă instanţă, acte specifice judecăţii în faţa instanţelor de control judiciar şi acte de executare silită

 

CAPITOLUL 2: CITAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

SECŢIUNEA 1: ÎNŢELESUL ŞI DEFINIREA CONCEPTULUI DE CITAŢIE. REGLEMENTARE LEGALĂ

SECŢIUNEA 2: TERMENUL ÎN CARE TREBUIE ÎNMÂNATĂ CITAŢIA

2.1. Reguli şi excepţii

2.2. Termenul luat în cunoştinţă

2.3. Preschimbarea termenului luat în cunoştinţă

SECŢIUNEA 3: CUPRINSUL CITAŢIEI

SECŢIUNEA 4: PERSOANELE CARE SE CITEAZĂ. MODUL DE CITARE A PĂRŢILOR ÎN UNELE SITUAŢII SPECIALE

SECŢIUNEA 5: CITAREA LA UŞA INSTANŢEI ŞI CITAREA PRIN PUBLICITATE

SECŢIUNEA 6: EXCEPŢII PROCESUALE PRIVIND CITAREA

 

CAPITOLUL 3: COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

SECŢIUNEA 1: PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A CITAŢIEI

1.1. Termenul în care se poate face comunicarea

1.2. Locul unde se face comunicarea. Regula şi cazuri speciale

1.3. Înmânarea citaţiei unei persoane juridice

1.4. Dovada înmânării citaţiei sau actului de procedură

1.5. Sancţiuni procedurale

SECTIUNEA 2: COMUNICAREA DE ACTE JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE ÎN ŞI DIN STRAINATATE

2.1. Comunicarea actelor procedurale în străinătate

2.2. Comunicarea actelor procedurale din străinătate

 

CAPITOLUL 4: PRACTICĂ JUDICIARĂ

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

- BIBLIOGRAFIE -

 
- V.M. CIOBANU, G. BOROI, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
- V. M. CIOBANU, G. BOROI, T.C. BRICIU, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia 5, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
- VIOREL M. CIOBANU, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. I - „Partea generală”, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
- D. ATASIEI, H. ŢIŢ, „Mica reformă în justiţie. Legea nr. 202/2010 comentată”, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- I. LEŞ, „Tratat de drept procesual civil”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- M. TĂBÂRCĂ, „Drept procesual civil”, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- M. TĂBÂRCĂ, GH. BUTA, “Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- GABRIEL BOROI, DUMITRU RĂDEASCU, „Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti, 1995. 
- GABRIEL BOROI, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat,” Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
- CIOBANU VIOREL MIHAI, BOROI GABRIEL, NICOLAE MARIAN, „Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.
- FLOREA MĂGUREANU, „Drept procesual civil”, ediţia a IV-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.
- OVIDIU UNGUREANU, „Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond)”, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Press „Mihaela”, Bucureşti, 1997. 
- IOAN LEŞ, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
- S. ZILBERSTEIN, V. M. CIOBANU, „Regimul juridic al nulităţii actelor de procedură în legislaţia procesual civilă”, în SCJ nr. 1/1986.
- O. UNGUREANU, „Unele consideraţii privind definirea actelor de procedură civilă”, S.C.J. nr. 1/1985;
- I. LEŞ, „Consideraţii privitoare la modificarea şi completarea Codului de procedură civilă”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000
- I. DELEANU, „Tratat de procedură civilă”, Editura Servo-Sat, 2000, Vol. 
- LIVIU NARCIS PÂRVU, „Părţile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
- I. DELEANU, „Procedură civilă”, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1994.
- THEODOR MREJERU, „Excepţii privind instanţa şi procedura de judecată”, Editura RAI, Bucureşti;
- C. CRIŞU, „Acţiunile civile în justiţie. Teorie şi practică”, Editura Argesis, Curtea de Argeş, 1992
- G. BOROI, „Drept procesual civil - note de curs”, Bucureşti, 1993 
- STOENESCU, S. ZILBERSTEIN, „Drept procesual civil. Teoria generală. Judecata în primă instanţă. hotărârea”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1938
- I. LEŞ, „Sancţiunile procedurale în procesul civil român”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 
- GH. PETRESCU, „Cu privire la indicarea locului de înfăţişare în cuprinsul citaţiei”, în Revista Română de Drept nr. 4/1969.
- I. MIHUŢĂ, „Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1980-1985”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
- AL. LESVIODAX, „Conţinutul hotărârilor civile şi tehnica de redactare a acestora”, în Revista Română de Drept nr. nr. 6/1972.
- D. RIZEANU, „Consideraţii în legătură cu unele soluţii în materie civilă ale Tribunalului Suprem”, în R.R.D. nr. 7/1976 
- ION DELEANU, „Hotărârea judecătorească”, Editura Servo-Sat, Arad, 1998. 
- C. ROŞU, „Un punct de vedere în legătură cu modificarea şi completarea Codului de procedură civilă prin Ordonanţa nr. 13 din 29.01.1998”, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1998.
- OVIDIU UNGUREANU, „Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond)”, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Press „Mihaela”, Bucureşti, 1997. 
- LIVIU NARCIS PÂRVU, „Părţile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
- THEODOR MREJERU, „Excepţii privind instanţa şi procedura de judecată”, Editura RAI, Bucureşti;
- C. CRIŞU, „Ordonanţa preşedinţială”, Editura Argessis, Curtea de Argeş; 
- C. CRIŞU, „Acţiunile civile în justiţie. Teorie şi practică”, Editura Argesis, Curtea de Argeş, 1992
- O. UNGUREANU, „Unele consideraţii privind definirea actelor de procedură civilă”, S.C.J. nr. 1/1985;
- I. LEŞ, „Sancţiunile procedurale în procesul civil român”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 
- GH. PETRESCU, „Cu privire la indicarea locului de înfăţişare în cuprinsul citaţiei”, în R.R.D. nr. 4/1969.
- AL. LESVIODAX, „Conţinutul hotărârilor civile şi tehnica de redactare a acestora”, în Revista Română de Drept nr. nr. 6/1972.
- AL. LESVIODAX, „Unele aspecte ale motivării sentinţelor”, în Revista Justiţia Nouă nr. 9/1965 
- D. MATEI, „Efectul executoriu al hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale”, R.D.C. nr. 3/1995;
- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010;
- Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of nr. 409 din 10 iunie 2011 (rectificare în M. Of nr. 489 din 8 iulie 2011).
 
Titlul lucrarii: Citarea si comunicarea actelor de procedura
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Citarea si comunicarea actelor de procedura

Citarea si comunicarea actelor de procedura

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker