Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Particularitati ale izvoarelor derivate ale dreptului Uniunii Europene

Descriere

Piramida actelor juridice ale Uniunii Europene nu este stabilită, ca în dreptul intern, printr-o Constituţie. De aceea, a revenit specialiştilor în domeniu şi, în primul rând, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - singura instituţie în măsură să ofere o interpretare corectă, uniformă şi obligatorie – sarcina de a preciza ierarhia actelor .

Considerându-se că analiza dreptului Uniunii Europene este incompletă fără studierea izvoarelor sale, specialiştii în domeniu au acordat o mare importanţă definirii şi clasificării acestora. Astfel, izvoarele dreptului Uniunii Europene sunt definite ca modalităţi specifice prin care regulile de conduită considerate necesare în structurile europene devin norme de drept prin acordul de voinţă al statelor membre.
Izvoarele dreptului Uniunii Europene ilustrează, prin complexitatea lor, specificitatea ordinii juridice comunitare şi se caracterizează nu numai prin diversitate, ci şi printr-o ierarhizare a normelor de drept în funcţie de autoritatea ce le este atribuită şi care nu au echivalent în nici una dintre organizaţiile internaţionale clasice.
În cadrul acestei ierarhii se disting în primul rând izvoarele primare, fundamentale, creatoare de noi reguli şi care se bazează pe acordul statelor membre, în al doilea rând, izvoarele derivate, secundare, cuprinzând reguli de drept bazate pe tratate, destinate să le asigure aplicarea, respectiv actele normative adoptate de instituţii în aplicarea tratatelor. Cele două categorii menţionate formează nucleul central şi cantitativ preponderent, reprezentând ceea ce se numeşte dreptul Uniunii Europene în sens restrâns, insa in cadrul lucrarii de fata vor fi avute in vedere doar izvoarele derivate sau secundare ale dreptului Uniunii Europene.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE   // pag. 4

SECŢIUNEA I. ASPECTE ISTORICE   // pag. 4

SECŢIUNEA A II-A. SPECIFICUL DREPTULUI UNIUNII EUROPENE   // pag. 5

SECŢIUNEA A III-A. DELIMITĂRI CONCEPTUALE   // pag. 7

 

CAPITOLUL II: PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IZVOARELE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE   // pag. 9

SECŢIUNEA I. ASPECTE GENERALE. CLASIFICAREA IZVOARELOR   // pag. 9

SECŢIUNEA A II-A. IZVOARELE SECUNDARE (DERIVATE). ASPECTE PRIVIND APLICABILITATEA IMEDIATĂ ŞI APLICABILITATEA DIRECTĂ A DREPTULUI DERIVAT AL UNIUNII EUROPENE   // pag. 11

 

CAPITOLUL III: REGULAMENTELE   // pag. 18

SECŢIUNEA I. NOŢIUNE ŞI CADRU LEGAL   // pag. 18

SECŢIUNEA A II-A. CARACTERISTICI. APLICABILITATE ÎN DREPTUL INTERN   // pag. 18

SECŢIUNEA A III-A. TIPURI  DE REGULAMENTE   // pag. 20

 

CAPITOLUL IV: DIRECTIVELE   // pag. 22

SECŢIUNEA I. NOŢIUNE, SEDIUL MATERIEI, REGIMUL JURIDIC   // pag. 22

SECŢIUNEA A II-A. TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR ÎN DREPTUL INTERN    // pag. 25

SECŢIUNEA A III-A. INVOCABILITATEA DIRECTIVEI   // pag. 27

SECŢIUNEA A IV-A. CARACTERISTICILE DIRECTIVELOR   // pag. 30

 

CAPITOLUL V: DECIZIILE   // pag. 32

SECŢIUNEA I. NOŢIUNE ŞI TRĂSĂTURI   // pag. 32

SECŢIUNEA A II-A. DOMENIUL DE APLICARE   // pag. 33

 

CAPITOLUL VI: AVIZELE ŞI RECOMANDĂRILE   // pag. 34

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII   // pag. 35

 

BIBLIOGRAFIE   // pag. 37

 

CUPRINS   // pag. 39

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Tratate, cursuri, monografii

 

- Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, „Justiţia europeană. Mecanisme, deziderate şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

- Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;

- Anamaria Groza, „Uniunea Europeană. Drept instituţional”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar”, ed. a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- George Marin, Ovidiu Puiu, Iuliana Ciochină, Daniela Barbonie, Adela Cernea, Mariana David, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999;

- Dumitru Mazilu, „Dreptul comunitar – un sistem juridic cu  trăsături specifice”, în „Teoria Generală a Dreptului”,  Editura All Beck, Bucureşti 1999;

- Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană – Dr. comunitar şi Instituţii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie. Instituţii. Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996;

- Roxana-Mariana Popescu, Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

- Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, „Principiul subsidiarităţii”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001;

- Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;

- Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie şi jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002.

 

II. Legislaţie

 

- Tratatul de la Paris instituind CECO – 1951 (intrat în vigoare în 1952);

- Tratele de la Roma instituind CEE şi EURATOM – 1975 (intrate în vigoare în 1958);

- Actul Unic European – 1986 (intrat în vigoare în 1987);

- Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană – 1992 (intrat în vigoare în 1993);

- Tratatul de la Amsterdam privind Uniunea Europeană – 1997 (intrat în vigoare în 1999);

- Tratatul de la Nisa – 2001 (intrat în vigoare în 2003);

- Tratatul de la Lisabona – semnat în 2007 (intrat în vigoare în 2009);

- Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată (20 martie 2010);

- Tratatul privind Uniunea Europeană, versiunea consolidată (20 martie 2010).

 

 

Titlul lucrarii: Particularitati ale izvoarelor derivate ale dreptului Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 36
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker