Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Consumul de droguri

Descriere

 Situaţia actuală a creşterii în progresie geometrică de la an la an a numărului consumatorilor şi a cantităţilor de droguri confiscate tinde să se transforme într-un fenomen social spre al cărui control trebuie să se îndrepte toate acţiunile organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale specializate, precum şi rezultatele cooperării cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene  şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Despre toate aaceste aspecte se vorbeste pe larg si in cadrul lucrarii de fata.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

CONSUMUL DE DROGURI

CUPRINS

 
 
Capitolul 1. INTRODUCERE
 
Capitolul 2. DROGURILE ÎN ISTORIE
 
Capitolul 3. CE SUNT DROGURILE ÎN PREZENT
 
Capitolul 4. SEMNIFICAŢIA FLAGELULUI DROGURILOR. NARCOMANIA – OPŢIUNE PERSONALĂ SAU PROBLEMĂ SOCIALĂ?
 
Capitolul 5. NATURA ŞI EFECTELE DROGURILOR
 
Capitolul 7. EXPLICAŢII CU CARACTER SOCIOLOGIC ALE CONSUMULUI ŞI DEPENDENŢEI FAŢĂ DE DROGURI
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 

I. Literatură română
- P. Abraham, A. L. Roncov, C. Carausu,  (2004) „Drogurile: aspecte juridice şi psihosociale”, Editura Mirton, Timisoara, 2004.
- V. Bercheşan, C-tin Pletea,  „Drogurile şi traficanţii de droguri”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1997.
- J. Drăgan, „Aproape totul despre droguri”, Editura Militară, Bucureşti, 1994.
- Stelian  Turlea, „Bomba drogurilor”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991. 
- Silviu Ciprian Bucur, „Implicaţiile sociale ale consumului de droguri”, Teză de doctorat, Universitatea Bucureşti, 2010.
- E. Hasanov, „Infracţionalitatea în domeniul drogurilor şi lupta împotriva ei în Uniunea Europeană”, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2007.
- S.M. Rădulescu, C. Dâmboeanu, „Sociologia consumului şi abuzului de droguri”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
- F. Sandu, „Stop drogurilor”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.
- Ioana Tudor, “Ciupercile din flora spontana a României”, Editura Gramen, Bucureşti, 2010.
- T. Dima, „Traficul şi consumul ilicit de droguri”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
- J. Drăgan, „Aproape totul despre droguri”, Editura Militară, Bucureşti, 1994.
- F. Sandu, „Stop drogurilor”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.
- I. Suceavă, J. Drăgan, „Manual Antidrog”, Editura Fadrom, Bucureşti, 1998.
- H. Ardelean ş.a., „Droguri şi toxicomani”, Editura Europrint, Oradea, 2001.
- Gh. Alecu, „Traficul şi consumul de droguri - o ameninţare continuă. Evoluţie şi preocupări”, Braşov, 2002.
- „Dicţionarul explicativ al limbii române”, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
- „Dicţionarul Enciclopedic Român”, Vol. 2, Editura Politică, Bucureşti, 1967.
 
II. Literatură străină
- Charles P. Baudelaire, “Artificial paradises”, Editura Citadel Press, 1994.
- John A Clausen, „Social and Psychological Factors in Narcotics Addiction”, în „Law and Contemporary Problems". nr. 22. 1957.
- John A Clausen, „Drug Addiction”,  în  „Contemporary Social Problems. An Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization”, New York and Burlingage, Harcourt, Brace and World, Inc. 1961.
- Filan Kenaz, „The Power of the Poppy: Harnessing Nature's Most Dangerous Plant Ally”, Park Street Press, 2011.
- Alexandre Dumas, „Pumnalul şi otrava familiei Borgia”, Editura Historia, Bucureşti, 2007.
- Alexandre Dumas, “Contele de Monte Cristo”, Editura Regis, 2004.
- Goodman, A. Giliam, „Bazele farmacologice ale terapeuticii”, ediţia a 2-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1960.
- E. Goode, „Drugs in American Society”, fifth edition, Boston, New York, San Francisco, ST. Louis, McGraw-Hill College, The McGraw-Hill Companies, Inc, 1999.
- L. Goodman, A.  Gilman, „Bazele farmacologice ale terapeuticii”, Editura Medicală, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1960.
- S. Izsac, „Farmacia de-a lungul secolelor”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
- „China: The First Opium War”. John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. http://web.jjay.cuny.edu/~jobrien/reference/ob36.html.
- Martin, Robert Montgomery (1847). “China: Political, Commercial, and Social; In an Official Report to Her Majesty's Government”, Vol. 2. James Madden.
 
 
III. Reviste, Articole de specialitate, Internet
- Gh. Alecu, „Comunitatea şi lupta împotriva drogurilor”, în Revista Curierul Judiciar nr. 3-4/2001.
- Beatrice Ioan, Diana Bulgaru-Iliescu, “De ce drogurile?Teorii psihologice, sociale, medicale privind motivaţiile consumului de droguri”, www.bioetica.ro.
- „Drugs chief calls for extra resources to help NATO target Afghan opiu”, Brussels, UNODC Press release, 12 September 2006, http://www.unodc.org/unodc/en/press_release_2006_09_12.html.
- „Canabis-ul şi istoria Chinei”, http://antiquecannabisbook.com. 
- „Codul Calimahis. Clasificarea persoanelor fizice”, www.studiijuridice.ro
 
IV. Legislaţie
- ONU, “Declaratia privind controlul abuzului si al traficului de droguri” (14 decembrie 1984), www.onuinfo.ro.
- Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988, ratificată de România prin Legea nr. 118/1992.
- Convenţia unică asupra stupefiantelor semnată la New York în 30.03.1961, convenţia care a stat la baza promulgării Legii nr. 73/1969.
- Convenţia internaţională asupra substanţelor psihotrope semnată la Viena în 21.02.1971.
- Legea nr. 143/2000 a fost modificată şi completată prin Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în  M. Of. nr. 1155/7 dec. 2004. (cu modificările aduse prin OUG nr. 105/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 05/12/2011).
- Hotărârea nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2005.
- Legea nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor a fost publicată în Monitorul oficial nr. 409/13 iun. 2002
- Legea nr. 505 din 17 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1133/1 dec. 2004.
- Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.095 din 5 decembrie 2005 (cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 105/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 05/12/2011).
 
Titlul lucrarii: Consumul de droguri
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 37
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Consumul de droguri

Consumul de droguri

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker