Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Talharia ( Infractiunea de talharie )

Descriere

În dreptul nostru, tâlhăria reprezintă fapta persoanei care pentru săvârşirea acţiunii de furt sau pentru păstrarea lucrurilor furate ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau înlăturarea pericolului de a fi prinsă recurge la violenţe, ameninţări sau alte constrângeri îndreptate împotriva unei alte persoane.
 
Prin voinţa legiuitorului, în conţinutul infracţiunii de tâlhărie sunt reunite două fapte incriminate distinct de Codul penal, pe de o parte furtul, iar pe de altă parte violenţa sau ameninţarea
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

CUPRINS

 
Capitolul I: Consideraţii introductive    // pag. 3
Secţiunea I: Aspecte generale privind tâlhăria ca infracţiune contra patrimoniului    // pag. 3
Secţiunea a II-a: Precedente legislative    // pag. 5
Secţiunea a III-a: Referinţe de drept comparat    // pag. 8
 
 
Capitolul II: Conţinutul şi structura infracţiunii de tâlhărie în varianta normativă prevăzută de art. 211 alin. 1 Cod penal     // pag. 15
Secţiunea I: Concept legal. Caracterizare    // pag. 15
1.  Noţiune şi caracterizare    // pag. 15
2. Sediul infracţiunii de tâlhărie    // pag. 18
Secţiunea a II-a: Obiectul şi subiecţii infracţiunii    // pag. 19
1. Obiectul infracţiunii    // pag. 19
1.1. Obiectul juridic special    // pag. 19
1.2. Obiectul material    // pag. 20
2. Subiecţii    // pag. 23
2.1. Subiectul activ şi participaţia    // pag. 23
2.2. Subiectul pasiv    // pag. 27
Secţiunea a III-a: Conţinutul constitutiv    // pag. 28
1.   Latura obiectivă a infracţiunii de tâlhărie    // pag. 28
1.1. Elementul material    // pag. 29
1.2. Urmarea imediată    // pag. 38
1.3. Legătura de cauzalitate    // pag. 39
2. Latura subiectivă    // pag. 39
 
 
Capitolul III: Alte aspecte privind infracţiunea de tâlhărie    // pag. 44
Secţiunea I: Formele şi modalităţile infracţiunii de tâlhărie    // pag. 44
1. Formele infracţiunii de tâlhărie    // pag. 44
1.1. Actele preparatorii    // pag. 44
1.2. Tentativa    // pag. 44
1.3. Consumarea    // pag. 47
1.4. Epuizarea    // pag. 48
2. Modalităţile infracţiunii de tâlhărie    // pag. 49
2.1. Modalităţile variantei tipice    // pag. 49
2.2. Modalităţile normative agravante    // pag. 53
Secţiunea a II-a: Sancţiuni. Aspecte procesual specifice    // pag. 65
1. Sancţiuni    // pag. 65
2. Aspecte procesuale specifice    // pag. 68
2.1. Sesizarea organelor de urmărire penală     // pag. 68
2.2. Competenţa organelor de urmărire penală     // pag. 70
Secţiunea a III-a: Infracţiunea de tâlhărie potrivit noului Cod penal (Legea nr. 286/2009)     // pag. 83
 
 
Bibliografie    // pag. 87
I. Tratate. Cursuri. Monografii    // pag. 87
II. Articole de specialitate    // pag. 88
III. Materiale de practică judiciară    // pag. 89
IV. Legislaţie şi alte surse    // pag. 91
 
  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
I. Tratate. Cursuri. Monografii 
 
1. D. Atasiei, H. Ţiţ, „Mica reformă în justiţie. Legea nr. 202/2010 comentată”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
2. V. Barbu, „Vinovăţia. Problema fundamentală a răspunderii penale”, Editura PACO, Bucureşti, 2008;
3. Al. Boroi, „Drept penal. Partea generală”, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
4. Al. Boroi, “Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All Beck, Bucureşti, 2006
5. C. Bulai, „Manual de drept penal. Partea generală”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
6. V. Lazăr, “Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006; 
A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
7. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
8. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I – „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
9. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Molnar, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000; 
B. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, „Instituţii de Drept Penal”, Editura Trei, Bucureşti, 2006;
10. V. Lazăr, I. Molnar, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000. 
11. V. Lazăr, I. Pascu, „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003; 
12. Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
13. V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, L. Dumitru, N. A. Popovici Mihai, P. Sârbulescu, V. Stoican, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
14. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
15. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
16. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001;
17. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, “Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
18. C. Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
19. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
 
 
II. Articole de specialitate
 
15. Soroceanu, L. Biro, Semnificaţia termenului “întrebuinţare de violenţă” din textul care incriminează tâlhăria, în Revista Română de Drept, nr. 4/1973
16. T. Pungă, Tâlhărie. Sintagma “întrebuinţare de violenţă” conturată în doctrina de jurisprudenţă, în Revista Dreptul, Nr. 4/2001
17. Poenaru, Violenţa ca element al infracţiunii de tâlhărie, în Revista Română de Drept, Nr. 10/1975
18. Niculeanu, Despre infracţiunea de tâlhărie comisă într-o locuinţă sau dependinţele acesteia şi violarea de domiciliu, în Revista Dreptul, Nr. 2/1998
19. Gh. Mateuţ, Unele consideraţii teoretice şi practice despre conţinutul complex al infracţiunii de tâlhărie, în Revista Dreptul nr. 11/1996
20. H. Diaconescu,  Există concurs între infracţiunile de tâlhărie şi lipsirea de libertate în mod ilegal? În Revista Dreptul, Nr. 9/1995
21. V. Dabu, A.M. Guşanu, Tâlhăria săvârşită în curtea locuinţei, în Revista de Drept Penal, nr. 2/2002
22. Bulai, Tâlhăria şi lipsirea de libertate în mod ilegal, infracţiune unică sau concurs de infracţiuni, în Revista de Drept Penal, Nr. 2/1994
23. Ciuncan, Din nou despre infracţiunea de tâlhărie comisă într-o locuinţă sau dependinţele acesteia şi violarea de domiciliu, în Revista Dreptul nr. 4/1999
24. M. Bădilă, Noua reglementare a infracţiunii de tâlhărie, în Revista de Drept Penal, Nr. 1/1997
25. L. Biro, Încadrarea juridică a furtului săvârşit prin violare de domiciliu, în Revista Română de Drept, Nr. 6/1974
 
 
III. Materiale de practică judiciară
 
26. Andreea Stoica, „Infracţiunile contra patrimoniului. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
27. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
28. A. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Piteşti. Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2000”, Bucureşti, 2002
29. Dan Lupaşcu, „Culegere de Practică judiciară în materie penală 2000. Curtea de Apel Bucureşti”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti, 2002;
30. Dan Lupaşcu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară 2005  în materie penală”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
31. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980" Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1982.
32. *** Curtea de Apel Braşov, Culegere de practică judiciară în materie penală 2003 - 2004, Editura C.H. Beck, 2004;
33. *** Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie penală 1999, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
34. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1280 din 21 martie 2005 (Loc public. Tâlhărie săvârşită într-un imobil art. 211 alin. 2, art. 152 alin. 1 lit. a, Cod penal)
35. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 399 din 22 ianuarie 2004 (Tâlhărie, armă falsă - art. 211 alin. 21, lit. b, art. 151 Cod penal)
36. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1709 din 10 martie 2005 (Fapta săvârşită de o persoană având asupra sa o armă art. 211 alin. 21 lit. b, art. 20 Cod penal)
37. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2717 din 19 mai 2004 (Faptă săvârşită de o persoană având asupra sa o substanţă paralizantă art. 211, alin. 21, lit. b Cod penal)
38. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 6621 din 9 decembrie 2004 (Tâlhărie urmată de moartea victimei. Omor deosebit de grav. Distincţie art. 211 alin. 3, art. 175 alin. 1 lit. (i), art. 176, lit. (d) Cod penal)
39. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2139 din 29 martie 2005 (Tentativă tâlhărie. Infracţiune consumată art. 211, art. 20 cod penal)
40. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1204 din 6 martie 2002 (Infracţiune consumată tâlhărie art. 211 Cod penal)
41. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2037 din 17 aprilie 2002 (Tâlhărie. Furt prin violenţă art. 211 Cod penal)
42. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2180 din 24 aprilie 2002
43. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1304 din 12  martie 2002 (Omor deosebit de grav. Tâlhărie. Tentativă. Intenţie de a ucide.  Agresiune săvârşită de făptuitor pentru  a-şi asigura scăparea)
44. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2025 din 17 aprilie 2002 (Tâlhărie. Violenţă)
45. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2608 din 23 mai 2002 (Despăgubiri. Daune morale. Tâlhărie. Condiţii)
46. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 389 din 24 ianuarie 2001 (Daune morale. Tâlhărie. Suferinţe fizice şi psihice)
47. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 769 din 12 februarie 2002 (Tâlhărie. Complicitate. Tăinuire. Încadrare juridică)
48. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5886 din 10 noiembrie 2004 (Săvârşirea actelor de violenţă şi furt în locuri diferite art. 211 alin. 2 lit. (a), art. 41 alin. 3) 
 
 
IV. Legislaţie şi alte surse
 
49. Codul penal român (Codul penal în vigoare şi Noul Cod penal), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
50. Noul Cod penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009;
51. Codul de procedură penală, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010
52. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucureşti, 2006.
53. Legea nr. 58/2008 pentru completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008;
54. O.U.G. nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 824 din 8 decembrie 2008 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 93/2010, publicată în M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010);
55. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010;
56. www.scj.ro (site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)
57. www.indaco.ro (site de legislaţie)
 
Titlul lucrarii: Talharia ( Infractiunea de talharie )
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 91
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Talharia ( Infractiunea de talharie )

Talharia ( Infractiunea de talharie )

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker