Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actiunea civila in procesul penal

Descriere

 Acţiunea în justiţie are ca obiect tragerea la o anumită răspundere juridică a persoanei împotriva căreia este îndreptată. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Acest lucru se realizează prin aducerea lor în faţa instanţelor de judecată, în vederea aplicării pedepselor şi a celorlalte măsuri prevăzute de legea penală; acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a persoanelor care au cauzat, prin faptele lor, prejudicii, în vederea obligării la repararea lor, în natură sau prin despăgubiri. Există obiect al acţiunii în justiţie, câtă vreme subzistă răspunderea juridică a persoanei aduse în faţa instanţei judecătoreşti. Din momentul în care răspunderea este înlăturată printr-o cauză legală, acţiunea în justiţie rămâne fără obiect, se stinge (amnistie, prescripţie, împăcare - pentru acţiunea penală, respectiv repararea voluntară a pagubei pentru acţiunea civilă).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00
Cantitate:

 Acţiunea civilă în procesul penal

- Cuprins -
 
Capitolul 1. Consideraţii introductive privind acţiunile in procesul penal
1.1. Noţiunea de acţiune în procesul penal
1.2. Conditiile promovarii actiunilor în procesul penal
1.3. Actiunile care se pot exercita în procesul penal si raporturile dintre ele
 
Capitolul 2. Acţiunea civilă în procesul penal: Definiţie, obiect, subiecţi
2.1. Definiţie
2.2. Temeiul juridic
2.3. Obiectul acţiunii civil şi modalităţile prin care acesta se realizează
2.4. Prejudiciul
2.5. Subiecţii acţiunii civile
 
Capitolul 3. Trăsăturile acţiunii civil în procesul penal
3.1. Caracterul accesoriu al acţiunii civile în procesul penal
3.2. Disponibilitatea acţiunii civile
3.3. Divizibilitatea acţiunii civile
3.4. Oficialitatea acţiunii civile
 
Capitolul 4. Momentele acţiunii civile în cadrul procesului penal
4.1. Dreptul de opţiune
4.2. Pornirea acţiunii
4.3. Exercitarea acţiunii civile
4.4. Soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal şi modalităţile de reparare a pagubei cauzate prin infracţiune
 
Capitolul 5. Concluzii

Bibliografie
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Globalex, 2002;
2. N. Volonciu, Tratat de procedura penală, Ed. PRO, Bucureşti, 1997;
3. Th. Mrejeru, Drept procesual penal, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2009;
4. M. Basarab, Drept procesual penal, vol. 1, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 1973;
5. C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1997;
6. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979;
7. N. Volonciu, G. Antoniu, N. Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică Enciclopedică, Bucureşti, 1988;
8. Gr. Teodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, Vol. 1, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1988;
9. Tr. Ionaşcu, Curs de drept civil, anul II, licenţă, Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1950/1951;
10. A. Velescu, Disponibilitatea în dreptul procesual civil român, R.R.D. nr. 9/1971;
11. Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, partea generală, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 1959;
12. M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972;
13. M. Popovici, Din practica judiciară referitoare la condiţiile de exercitarea de către unităţile economice a acţiunii civile în procesul penal, R.R.D. nr. 8/1997;
14. C. Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;
15. T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968;
16. I. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, Răspunderea civilă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
17. V. Dumbravă, Valorificarea dreptului la despăgubiri în caz de împăcare a părţilor în procesul penal (R.R.D. nr. 8/1971);
18. A. Pătulea, Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale în cazul prejudiciilor rezultate din vătămarea integrităţii corporale (R.R.D. nr. 11/1970);
19. Gr. Teodoru, T. Plăeşu, Drept procedural penal, Partea generală, Editura Universităţii Al.I Cuza, Iaşi, 1986;
20. P. Cosmovici, Contribuţii la studiul culpei civile cu privire specială asupra culpei în contractele economice, Editura Ştiinţifică, 1960;
21. Revista de drept penal, An VII nr. 1, ianuarie-martie, Bucureşti, 2000 - Acţiunea civilă în procesul penal. Particularităţi, Victor Nicolescu;
22. Practica judiciară penală vol. IV, Ed. Academiei, Bucureşti, 1995;
23. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 219 din 26 ianuarie 2009
24. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 178 din 20 ianuarie 2010 
25. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009
26. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 541 din 17 februarie 2009
27. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 693 din 27 februarie 2009
28. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1083 din 25 martie 2009
29. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1331 din 9 aprilie 2009
30. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1601 din 30 aprilie 2009
31. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1455 din 17 aprilie 2009
32. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1978 din 27 mai 2009
33. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2342 din 22 iunie 2009
34. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2423 din 24 iunie 2009
35. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3363 din 21 octombrie 2009
36. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3919 din 25 noiembrie 2009
37. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4043 din 3 decembrie 2009
38. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4150 din 11 decembrie 2009
39. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1489 din 14 septembrie 2009
40. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 522 din 16 martie 2009
41. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1021 din 21 mai 2009
42. *** Î.C.C.J., secţia penală, încheierea nr. 1936 din 17 noiembrie 2009
43. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 190 din 21 ianuarie 2008
44. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 202 din 5 februarie 2008
45. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1045 din 21 martie 2008
46. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4016 din 4 decembrie 2008
47. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4120 din 11 decembrie 2008
48. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2111 din 11 iunie 2008
 
 
 
 
 
Titlul lucrarii: Actiunea civila in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Actiunea civila in procesul penal

Actiunea civila in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker