Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raportul juridic in reglementarea noului Cod civil

Descriere

Aşa cum ştim de la teoria generală a dreptului raportul juridic este o relaţie socială reglementată de o normă juridică . Raportul juridic civil reprezintă adaptarea raportului juridic în general la dreptul civil. De aici, aşa cum se arată şi în literatura de specialitate , se poate conchide că: raportul juridic civil este relaţia socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de norma de drept civil.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

Raportul juridic în reglementarea noului Cod civil

Cuprins
 
 
Introducere
 
Capitolul 1. Raportul juridic civil. Elemente definitorii
§ 1. Noţiunea raportului juridic civil
§ 2. Caracterele raportului juridic civil 
 
Capitolul 2. Subiectele, conţinutul şi obiectul raportului juridic civil
§ 1. Subiectele (părţile) raportului juridic civil
§ 2. Conţinutul raportului juridic civil
2.1. Drepturile subiective civile
2.1.1. Definiţia, caracteristicile şi clasificarea drepturilor subiective civile
2.1.2. Recunoaşterea, ocrotirea şi exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept
2.2. Obligaţiile civile
2.2.1. Definiţia şi elementele caracteristice obligaţiilor civile
2.2.2. Clasificarea obligaţiilor civile
2.3. Obiectul raportului juridic civil
§ 3. Bunurile, obiect derivat al raportului juridic civil
 
 
Capitolul 3. Elemente de drept comparat privind raportul juridic civil

Capitolul 4. Concluzii

Bibliografie
 
 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
- Ioan Adam, „Drept civil. Obligaţiile. Contractul, în reglementarea NCC”, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
- Ioan Albu, „Probleme actuale privind obligaţiile pecuniare”, în Revista Română de Drept nr. 8/1983;
- Marieta Avram, “Actul unilateral în dreptul privat”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;
- Flavius Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coord.), „„Noul Cod civil. Comentariu pe articole (art. 1-2.664)””, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012;
- Corneliu Bîrsan, „Drept civil. Drepturile reale principale”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Corneliu Bîrsan, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii pe articole”, Vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005; 
- Corneliu Bîrsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, „Drepturile reale”, Institutul European, Iaşi, 1997;
- Gheorghe Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a VI-a, Casa de editură şi presă „Şansa”, Bucureşti, 1999;
- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, „Curs de drept civil. Partea generală. Conform Noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti, 1995;
- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, „Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Adriana Almăşan, Ioana Pădurariu, „Drept civil”, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Matei B. Cantacuzino, „Elementele dreptului civil”, Bucureşti, 1921; 
- Radu Chiriţă, „Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii”, Vol. II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
- Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Traian-Cornel Briciu, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, ediţia 5, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
- Paul Cosmovici (coord.), „Tratat de drept civil”, Vol. I – „Partea generală”, Editura Academiei, Bucureşti, 1989;
- Eduard Dragomir, „Noul Cod civil comentat şi adnotat. Cartea a VII-a: Dispoziţii de drept internaţional privat”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2012;
- Eduard Dragomir, Dan Niţă, „Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
- Mihail Eliescu, „Aplicarea legii civile în timp şi spaţiu, Conflictele de legi”, în „Tratat de drept civil”, Vol. I – „Partea generală”, de Traian Ionaşcu ş.a., Editura Academiei, Bucureşti, 1967;
- Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, „Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
- Sanda Ghimpu, Gheorghe Brehoi, Gherghe Mocanu, Andrei Popescu şi Iosif Urs, „Dicţionar juridic”, Editura Albatros, Bucureşti, 1985;
- Constantin Hamangiu, Ion Rosetti-Bălănescu, Alexandru Baicoianu, „Curs de drept civil român”, Vol. II, Editura Cartea Românească;
- Cristian Jora, “Unele consideraţii cu privire la clasificarea bunurilor conform Reglementărilor Noului Cod civil” (cogito.ucdc.ro);
- Ion Leş, „Tratat de drept procesual civil”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coord.), „Constituţia României – Comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Marian Nicolae, „Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulităţii actului juridic civil” (I), în RRDP nr. 6/2007;
- Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general”, Vol. I., Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Liviu Pop, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
- Liviu Pop, Liviu-Marius Harosa, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
- Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, „Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Conform Noului Cod civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
- Nicolae Popa, „Teoria generală a dreptului”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
- Ionel Reghini, „Consideraţii privind drepturile potestative”, în Revista Pandectele Române nr. 4/2003;
- Jean-François Renucci, „Tratat european al drepturilor omului”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- B. Selejan-Guţan, „Protecţia europeană a drepturilor omului”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Constantin Stătescu, „Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970;
- Lucian Stângu, „Neretroactivitatea legii în statul de drept”, Bucureşti, 2009 – www.ccr.ro (site-ul oficial al Curţii Constituţionale);
- Valeriu Stoica, „Drepturi patrimoniale atipice”, în Revista Dreptul 3/2003;
- Frederic Súdre, „Drept european şi internaţional al drepturilor omului”, Editura Polirom, Bucureşti, 2006;
- Petrică Truşcă, „Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Ovidiu Ungureanu, „Drept civil. Introducere”, ediţia 8, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Iosif Robi Urs, Carmen Todică, „Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura Universitară, Bucureşti, 2007;
- Ioan Vida, „Fundamentele filosofice ale principiilor generale ale dreptului”, în Revista Reflecţii Academice, Volumul 1; Numărul 1, Martie 2012 - www.cexa.org (Centrul de Excelenţă Academică).
- Ioan Vida, „Acţiunea normei juridice în timp”, în Revista „Dreptul” nr. 12/2004;
- Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, „Tratat de executare silită”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001; 
- Afrasinie Mădălina ş.a., „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Vol. I. Art. 1-952, „Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Constituţia României;
- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
- Principiile Unidroit;
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011;
- Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of nr. 409 din 10 iunie 2011 (rectificare în M. Of nr. 489 din 8 iulie 2011);
- O.U.G. nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011;
- Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012;
- Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în M. Of nr. 139 din 21 martie 2000, modificată şi completată prin Legea nr. 29/2011, publicată în M. Of. nr. 182 din 15 martie 2011;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, publicată în M. Of. nr. 565 din 25 iunie 2004;
- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte a fost publicată în M. Of. nr. 552 din 22 iunie 2004;
- Curtea Constituţională, Decizia nr. 356 din 5 iulie 2005, publicată în M. Of. nr. 825 din 13.09.2005;
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 27 din 14.11.2011, publicată în M. Of., Partea I nr. 120 din 17.02.2012.
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul Competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 12 din 19 septembrie 2011, publicată în M. Of., Partea I nr. 789 din 07.11.2011;
- I.C.C.J., secţia a II-a civilă, decizia nr. 3138 din 12 iunie 2012;
- I.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 2179 din 23 martie 2012; 
- I.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 1323 din  24 februarie 2012;
- I.C.C.J., secţia a II-a civilă, decizia nr. 470 din 7 februarie 2012;
- I.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 457 din 27 ianuarie 2012;
- I.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.  1657 din 24 februarie 2011;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 5909 din 8 iulie 2011; 
- I.C.C.J, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 7854 din 4 noiembrie 2011;
- I.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.  6330 din 22 septembrie 2011;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 5567 din 29 iunie 2011;
- I.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.  3536 din 15 aprilie 2011;
- I.C.C.J., secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 7085 din 12 octombrie 2011;
- I.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 169 din 18 ianuarie 2011;
- I.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 4199 din 2 decembrie 2010;
- I.C.C.J, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.  6008 din 11 noiembrie 2010;
- I.C.C.J, Secţia comercială, decizia nr. 1970 din 19 iunie 2009;
- I.C.C.J, secţia comercială, decizia nr. 1848 din 10 iunie 2009;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 999 din 4 februarie 2009;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 8370 din 12 decembrie 2007;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1918 din 10 martie 2005;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3602 din 5 mai 2005;
- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005;
- C.S.J., secţia comercială, decizia nr. 1632/1998, în Revista de Drept comercial, nr. 4/1999;
- C.S.J., secţia economică, decizia nr. 92/1992, în Revista Dreptul nr. 5-6/1993; 
- www.scj.ro;
- www.ccr.ro
 
 
 
 
 
 
 
Titlul lucrarii: Raportul juridic in reglementarea noului Cod civil
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2013
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Raportul juridic in reglementarea noului Cod civil

Raportul juridic in reglementarea noului Cod civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker