Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Stramtorile Marii Negre

Descriere

Preocuparea deosebită pentru strâmtorile internaţionale care servesc navigaţiei atât în doctrină cât şi în practica de drept internaţional public se explică prin importanţa sa deosebită pe care o au pentru dezvoltarea comerţului, a economiei mondiale, pentru extinderea comunicaţiilor internaţionale şi realizarea unei puternice colaborării între naţiuni şi popoare.

România a fost şi a rămas vital interesată în menţinerea şi elaborarea unui statut juridic echitabil strâmtorilor care servesc navigaţiei internaţionale. Acest interes sporeşte şi prin faptul că ţara noastră este riverană la Dunăre, stăpânind două din cele trei guri ale acestui fluviu internaţional.

Sunt considerate strâmtori internaţionale „întinderile de apă situate între porţiuni de uscat, formând treceri înguste pentru navigaţie”.

Regimul juridic al acestora decurge din faptul că ele permit legătura dintre o parte a mării libere sau a unei zone economice exclusive şi o altă parte a mării libere sau zone economice exclusive.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

STRÂMTORILE MĂRII NEGRE

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR CARE NU PREZINTĂ INTERES PENTRU NAVIGAŢIE

SECŢIUNEA A III-A:REGIMUL STRÂMTORILOR INTERNAŢIONALE

§ 1. Strâmtoarea Gibraltar

§ 2. Strâmtoarea Magellan

SECŢIUNEA A IV-A: STRÂMTORI CARE UNESC O MARE CU REGIM SPECIAL CU O MARE LIBERĂ

§ 1. Strâmtorile Mării Baltice (Sund, Beltul Mic, Beltul Mare)

§ 2. Strâmtorile Mării Negre (Bosforul şi Dardanele)

 

CAPITOLUL II: SCURT ISTORIC AL STRÂMTORILOR MĂRII NEGRE

SECŢIUNEA I: STRÂMTORILE MĂRII NEGRE SUB INFLUENŢA GREACĂ ŞI ROMANĂ

§ 1. Strâmtorile Mării Negre sub influenţa greacă

§ 2. Strâmtorile Mării Negre sub dominaţia romană

SECŢIUNEA A II-A: STRÂMTORILE MĂRII NEGRE ÎN EPOCA BIZANTINĂ (PÂNĂ LA SFÂRŞITUL SEC. AL XII-LEA)

SECŢIUNEA A III-A: STRÂMTORILE MĂRII NEGRE ŞI IMPERIUL LATIN

SECŢIUNEA A IV-A: INFLUENŢA GENOVEZĂ ASPRA STRÂMTORILOR MĂRII NEGRE

SECŢIUNEA A V-A: IMPERIUL OTOMAN ŞI STRÂMTORILE MĂRII NEGRE

 

CAPITOLUL III: MAREA NEAGRĂ – „LAC TURCESC”

SECŢIUNEA I: SITUAŢIA CETĂŢILOR CHILIA ŞI CETATEA ALBĂ

SECŢIUNEA A II-A: PRIMELE CAPITULAŢII ALE IMPERIULUI OTOMAN

§ 1. Imperiul Otoman şi Rusia.

§ 2. Imperiul Otoman şi Franţa.

§ 3. Anglia şi Imperiul Otoman.

§ 4. Imperiul Otoman şi Olanda.

§ 5. Relaţiile Imperiului Otoman cu Republica Genoveză şi Republica Veneţia.

SECŢIUNEA A III-A: TRATATUL DE KUCIUK-KAINARGI – ÎNCETAREA MONOPOLULUI TURCESC ÎN ZONA MĂRII NEGRE

§ 1. Consecinţele Tratatului pe plan internaţional.

§ 2. Consecinţele Tratatului cu privire la Principatele române.

 

CAPITOLUL IV: PRIMELE REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR MĂRII NEGRE

SECŢIUNEA I: TRATATELE DE LA ADRIANOPOLE ŞI DE LA UNKIAR-ISKELESI

SECŢIUNEA A II-A: CONFERINŢA DE LA LONDRA

SECŢIUNEA A III-A: TRATATUL DE LA PARIS. NEUTRALITATEA MĂRII NEGRE

§ 1. Proiectul de neutralitate.

§ 2. Limitarea forţelor navale ruso-turce în această mare.

SECŢIUNEA A IV-A: TRATATUL DE LA LONDRA – ABROGAREA UNOR ARTICOLE RESTRICTIVE PENTRU RUSIA

SECŢIUNEA A V-A: TRATATUL DE LA BERLIN DIN 1878 – ROMÂNIA DOBÂNDEŞTE IEŞIREA LA MAREA NEAGRĂ

SECŢIUNEA A VI-A: STRÂMTORILE MĂRII NEGRE ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

SECŢIUNEA A VIII-A: CONVENŢIA DE LA MUDROS ŞI TRATATUL DE LA SEVRES

SECŢIUNEA A IX-A: CONFERINŢA DE LA LAUSANNE

§ 1. Poziţiile adoptate de către Marile Puteri.

§ 2. Prevederile Convenţiei de la Lausanne.

 

CAPITOLUL V: CONVENŢIA DE LA MONTREUX

SECŢIUNEA I: SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ ÎNAINTE DE CONFERINŢĂ

SECŢIUNEA A II-A: DESCHIDEREA CONFERINŢEI

SECŢIUNEA A III-A: INTERESE ŞI OPINII

§ 1. Poziţia Turciei.

§ 2. Poziţia Uniunii Sovietice.

§ 3. Poziţia Marii Britanii.

§ 4. Poziţia delegaţiei franceze.

§ 5. Poziţia delegaţiei Japoniei.

§ 6. Poziţia Greciei, Bulgariei şi Iugoslaviei.

§ 7. Poziţia României.

SECŢIUNEA A IV-A: DEZBATERI PE MARGINEA DIFERITELOR PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA REGIMUL STRÂMTORILOR

§ 1. Dezbateri pe marginea proiectului de convenţie al guvernului turc.

§ 2. Dezbateri pe marginea proiectului de convenţie al guvernului turc.

SECŢIUNEA A V-A: PREVEDERILE CONVENŢIEI DE LA MONTREUX

§ 1. Regimul de trecere al navelor de comerţ.

§ 2. Regimul de trecere al navelor de război.

§ 3. Regimul aeronavelor.

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 


I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII.


- Abrevaya Julliete „La conference de Montreux et la Regime des Detrois”, Paris, Editura Internationales, 1938.

- Beşteliu Raluca Miga „Drept internaţional. Introducere în Dreptul internaţional public”, Editura All, Bucureşti, 1998.

- Coman Ch. „Droit international public approfundi”, Paris, 1958.

- Coman Florian „Drept internaţional public”, Universitatea Româno-Americană Bucureşti, vol. II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

- Geamănu Grigore „Dreptul internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, Vol. I, Ediţia a-II-a, revăzută şi adăugată.

- Giurescu Constantin C., „Istoria Românilor ”, Vol. II, Partea a II-a, 1943, Ediţia a IV-a.

- Gogeanu Paul „Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei”, Editura Politică, Bucureşti, 1966.

- Herodot „Istorii”, Vol. I, Cartea a IV-a, Cap. XCIII, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1961.

- Lemerle Paul, „Histoire de Byzence”, Preses Universitaires de France, 1978.

- Marţian I. Niciu „Culegere de documente de drept internaţional public”, vol. 1, Editura Lumina lex, 1997.

- Mazilu Dumitru „Dreptul mării, Tendinţe şi orientări contemporane” , Editura Academiei, Bucureşti, 1980

- Mircea I. Popescu „Dreptul Mării, Zone de jurisdicţie naţională”, Editura Artprint, Bucureşti, 2000.

- Moca Gheorghe, Drăghici Mariana, „Documente de drept internaţional public”, Culegere de texte, Vol. I, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972.

- Năstase Adrian, Popescu Dumitra, Coman Florian „Drept internaţional public”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.

- Preda Aurel, Bărbulescu Nineta, „Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Seria Finmedia Lex, 1999.

- Rousseau Ch. „Droit international public approfundi”, Paris, 1958.

- Teororescu Bogdan, Manea Mihai, „Istoria românilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
 

II. ALTE SURSE.

- Convenţia de la Mudros;

- Convenţia de la Lausanne din 1923;

- Convenţia privitoare la regimul strâmtorilor de la Montreux din 1936;

- Convenţia de la Montego Bay, ratificată prin Legea nr. 110/1996;

- Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite adoptată în 1965.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Stramtorile Marii Negre
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Stramtorile Marii Negre

Stramtorile Marii Negre

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker